Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 21 /04/2014 Ban Hành Những Văn Bản Không Nguồn Gốc Chi Tiết Cơ Sở Căn Cứ


1 - Qua Các Đơn Khiếu Nại Tôi Đã Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Thành Phố Đến Ngày Nay Cũng Chưa Có Bất Kỳ Cơ Quan Trực Thuộc Đứng Ra Chỉ Đạo Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Không Giải Quyết Công Khai Minh Bạch .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6008766070101500721

2 - Về Việc Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Đại Biểu Quốc Hội Tp.Hồ Chí Minh . Tôi Cũng Có Tham Dự Nhiều Cuộc Họp Đại Biểu Quốc Hội Tiếp Xúc Cử Tri Qua Các Kỳ . Và Điều Có Gởi Đơn Thư Khiếu Nại Tới Tận Tay Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tiếp Xúc Cử Tri , Nhưng Tôi Chờ Đợi Mãi , Ở Mõi Nhiệm Kỳ Vẫn Không Có Gởi Cho Tôi Bất Kỳ Văn Bản Can Thiệp Nào , Hay Thông Báo Đã Chuyển Tới Cơ Quan Nào Để Giải Quyết , Qua Mỗi Nhiệm Kỳ Họp Tôi Điều Có Gởi Các Đơn Thư Khiếu Nại , Tôi Đã Nghe Nhiều Lời Nói Đầy Trách Nhiệm Qua Các Kỳ Họp , Nhưng Trên Thực Tế Tôi Không Có Nhận Được Bất Cứ Văn Bản Can Thiệp Nào Của Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Đại Biểu Quốc Hội . Tôi Không Biết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi Tận Tay Trực Tiếp Với Bà Qua Các Nhiệm Kỳ Họp Đại Biểu Quốc Hội , Bà Đã Chuyển Đi Đâu ?

3 - Về Việc Văn Bản Số 440/TTTP-P8 Ngày 21/04/2014 Thì Đây Là Cơ Sở Chứng Minh Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Không Có Quá Trình Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Ở Trên Thực Tế , Cũng Như Qua Các Khía Cạnh Các Đơn Thư Khiếu Nại Đã Phản Ảnh Đính Kèm Cơ Sở . Toàn Bộ Nội Dung Văn Bản Chẳng Có Vấn Đề Gì Liên Quan Đến Tôi Cả  '' Đến Nay Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Vẫn Chưa Có Báo Cáo Gởi Cho Thanh Tra Thành Phố...'' Thì Thanh Tra Thành Phố Gởi Thư Văn Bản Cho Quận 9 , Gởi Văn Bản Này Cho Tôi Làm Chi - Tôi Cần Những Văn Bản Như Thư Mời , Văn Bản Thụ Lý Đơn , Các Biên Bản Làm Việc Đối Chất , Văn Bản Thông Báo Kết Luật . Như Vậy , Thanh Tra Thành Phố Có Nhận Được Các Đơn Thư Khiếu Nại Phản Ảnh Đính Kèm Cơ Sở Xác Đáng Của Tôi Hay Chưa ? Và Thanh Tra Đã Xử Lý Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Mà Tôi Đã Gởi Như Thế Nào ? Việc Ban Hành Văn Bản Này Có Phải Thanh Tra Thành Phố Cho Là Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Không Có Cơ Sở Xác Đáng ? Và Cũng Không Có Bất Kỳ Văn Bản Nào Trả Lời Các Đơn Khiếu Nại , Hay Giải Thích Lý Do Tại Sao ? Và Vì Sao Thanh Tra Thành Phố Không Trả Lời Các Đơn Thư Khiếu Nại Theo Đúng Quy Định ? Văn Bản Số 440/TTTP-P8 Là Cơ Sở Chứng Từ Đã Cho Thấy Rõ Mục Đích Là Để Thông Báo Cho Tôi Biết Thông Tin , Có Sự Hiện Diện Của Công Văn Số 191/TTTP-P8 Và Quyết Định Số 50 / 2013/QĐ.UBND.TP Ngày 19/11/2013 Để Chèn Nhét Cơ Sở Chứng Từ Sai Lệch Mốc Thời Điểm Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Đầy Xảo Trá . Nếu Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Có Sự Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Như Đã Báo Cáo , Thì Tại Sao Trong Suốt Quá Trình Thanh Tra Xử Lý Giải Quyết Vụ Việc Mà Tôi Là Công Dân Mà Chỉ Có Quyền Nhận Được , Chỉ Nhận Được Duy Nhất Văn Bản Số 440/TTTP-P8 . Còn Thư Mời Nó Ở Đâu ? Biên Bản Làm Việc Nó Ở Đâu ? Các Buổi Đối Chất Nó Ở Đâu ? Văn Bản Thông Báo Kết Luận Vụ Việc Nó Ở Đâu ? Tôi Không Có Được Quyền Biết Những Nội Dung Thông Tin Này Phải Không ? Pháp Luật Việt Nam Nghiêm Cấm Tôi Không Có Quyền Biết Phải Không ? Bởi Vì Thanh Tra Thành Phố Không Có Cơ Sở Chứng Từ Về Yếu Tố Hành Vi Giải Quyết Này , Nên Mới Ban Hành Văn Bản Số 440/TTTP-P8 .
Tôi Khẳng Định Lại Một Lần Nữa , Theo Văn Bản Chỉ Đạo Của Thành Phố Đã Chỉ Đạo Qua Bên Thanh Tra Thanh Phố Để Giải Quyết . Nhưng Tại Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Đã Có Nhiều Hành Vi Cũng Như Đã Đăng Tải Trên Trang Web Của Tôi Ghi Âm , Ghi Hình , Thanh Tra Thành Phố Đã Nói Rõ Ràng Cơ Quan Thanh Tra Không Có Trách Nhiệm Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi , Và Từ Đó Tôi Không Có Bất Kỳ Buổi Họp Giải Quyết Nào Của Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Nữa Cho Tới Ngày Nay Tôi Chỉ Nhận Được Duy Nhất Văn Bản Số 440/TTTP-P8 Này !!! Đến Ngày Nay Theo Như Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Đã Có Trong Hồ Sơ Đầy Đủ Cơ Sở Các Văn Bản , Đã Có kết Luận Sự Việc . Như Vậy , Sự Tiếp Xúc , Các Biên Bản Làm Việc Ở Đâu Thanh Tra Thành Phố Có Trong Việc Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Theo Văn Bản Chỉ Đạo Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ? Có Phải Thanh Tra Thành Phố Đã Sử Dụng Người Giả , Và Giả Các Đơn Thư Khiếu Nại Có Nét Chữ Viết Gần Giống Với Tôi , Như Sự Xuất Hiện Khía Cạnh Sự Việc , Đầy Rẫy Sự Giải Quyết Sai Trái Quy Định , Không Tương Thích , Không Phù Hợp , không Hợp Lý , Đã Phản Ảnh Khiếu Nại Tại Bưu Điện Thủ Đức Về Việc Tôi Phát Hiện :  Người Tạo Lập Phiếu Báo Phát Ghi Số Giả , Có Nét Chữ Viết Gần Giống Với Tôi , Theo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Và Lặng Thinh Luôn , Che Dấu Cho Tới Ngày Nay , Không Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Có Đính Kèm Những Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng . Hiện Tại Bưu Điện Thủ Đức Và Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Đang Có Rất Nhiều Hành Vi Giải Quyết Sai Trái , Che Dấu Mờ Ám , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng , Không Giải Quyết Đúng Quy Định .

4 - Căn Cứ Vào Chứng Từ , Từ Chối Tiếp Nhận Đơn Thư Gởi Của Công Dân Một Cách Vô Lý Tại Cơ Quan Ủy Ban Nhân Dân - Pháp Chế Nội Chính . Tôi Đã Có Nhận Đầy Đủ Các Phiếu Báo Phát Ghi Số Của Các Đơn Thư Của Tôi Đã Gởi Các Cấp Lãnh Đạo . Chỉ Riêng Có Mỗi Ủy Ban Pháp Chế Nội Chính Thì Từ Chối Trả Lại Đơn Thư Của Tôi , Có Lý Do Hay Không Và Tại Sao ? Ở Một Khía Cạnh Khác , Trong Lúc Tôi Đang Gởi Thư Tại Quầy Bưu Điện , Và Nhân Viên Đã Cố Ý Không Muốn Ghi Cơ Quan Pháp Chế Nội Chính Như Trên Bao Thư Tôi Đã Ghi , Tôi Khiếu Nại Thì Chỉnh Sửa Lại ( Làm Mất Giá Trị Trên Phiếu Báo Phát Ghi Số ) , Và Cơ Quan Bưu Điện Có Hành Vi Gây Khó Cái Này , Gây Khó Cái Nọ Nhưng Tôi Không Hiểu Tại Sao ? Nay Tôi Mới Biết Có Sự Chỉ Đạo Ngầm , Khống Chế Để Bưu Điện Đừng Nhận Gởi Thư Tới Cơ Quan Pháp Chế Nội Chính . Cơ Quan Không Nhận Đơn Thư Gởi Của Công Dân Là Một Sự Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Thì Đã Rõ Rồi , Nhưng Cơ Quan Lại Có Thêm Hành Vi Đã Chỉ Đạo Ngầm Sai Trái Vào Cơ Quan Khác , Vào Phần Tử Khác Lại Là Một Chuyện Rất Lớn - Sự Khâm Độc Để Thủ Tiêu Sẽ Xảy Ra Cho Gia Đình Tôi !!! Bởi Bản Chất Của Sự Việc , Nó Đầy Rẫy Những Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật , Và Liên Kết Bao Che Lẫn Nhau , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng .

Từ Những Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Thực Tế Nêu Trên , Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Xem Xét Khách Quan Các Yếu Tố Đã Có Phát Sinh Trên Thực Tế , Các Khía Cạnh Sự Việc Đã Phát Sinh Trên Thực Tế , Và Cũng Hội Đủ Đầy Đủ Điều Kiện Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Phải Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Cụ Thể Rõ Ràng Đối Với Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Thành Phố Hồ Chí Minh , Phải Làm Đúng Theo Quy Định Của Pháp Luật Và Có Sự Giám Sát Chặt Chẽ Đầy Đủ Của Các Ban Ngành Tham Gia Chứng Kiến Giám Sát Theo Đúng Quy Định . Tôi Mong Mỏi Và Chờ Đợi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Sớm Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Cụ Thể Rõ Ràng . Gởi Về Cho Tôi Và Gởi Cho Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Về Việc Thụ Lý Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi , Ban Hành Văn Bản Thụ Lý Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi , Và Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Qua , Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

Đính Kèm :
- Văn Bản Số 440/TTTP-P8 Ngày 21/04/2014 .
- Chứng Từ Cơ Quan Pháp Chế Nội Chính , Từ Chối Nhận Đơn Thư Của Công Dân Không Lý Do 
- Chừng Từ Các Cơ Quan Khác Đã Nhận Thư Đầy Đủ .


1 nhận xét: