Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Tổ Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII , Tiếp Xúc Cử Tri Quận 9 , Trước Kỳ Họp Lần Thứ 7 Ngày 22 04 2014 Tại Hội Trường Nhà Thiếu Nhi Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh ....Đầy Xảo Trá .

Cử Tri Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh Gồm 18 Phường Nhưng Đã Gần 8 Giờ Sáng Hội Trường Vẫn Vắng Veo , Tôi Đã Đăng Ký Xin Phát Biểu Nội Dung Khiếu Nại Kéo Dài Không Giải Quyết Khiếu Nại , Theo Số Thứ Tự Của Tôi Là Số 8 , Hội Trường Vắng Người Nhưng Đến Cuối Buổi Đã Không Có Cho Tôi Được Lên Phát Biểu Theo Danh Sách Đã Đăng Ký . Đến Cuối Buổi Tôi Cũng Đã Có Đưa Gởi Tận Tay Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Đại Biểu Quốc Hội Đơn Khiếu Nại Ngày 22 / 04 / 2014 .

Đầu Buổi Hợp Người Ở Đâu Tràng Vào Ngồi Đầy Phòng Hội Trường Quay Phim Chụp Hình , Quay Phim Chụp Hình Xong Cũng Biến Đi Đâu Mất Tiêu Luôn . Buổi Hợp Đang Diễn Ra Vẫn Vắng Veo Người Đi Tới Người Đi Lui , Cử Tri Của 18 Phường Mà Lát Đát Chỉ Có Khoản Dưới 30 Người Dân Tham Dự , Chứng Tỏ Không Có Thông Báo Cho Nhân Dân Từ Trước , Dân Không Có Biết Để Tham Dự . Chủ Tịch Quận 9 Trả Lời Cử Tri Nói Ro Ro Như Thuộc Lòng Cầm Theo Văn Bản Báo Cáo Xem Trả Lời Cử Tri , Nói Cụ Thể Có Căn Cứ Như Bà Chủ Tịch Quận 9 Đã Trả Lời Và Có Trên Thực Tế Thì không Có Chuyện Phát Sinh Cử Tri Bức Xúc Như Tại Hội Trường Ngày 22 / 04 / 2014 , Do Văn Bản Báo Cáo Cấp Trên Thì Khác , Lưu Trữ Thì Khác , Còn Ở Trên Thực Tế Không Có Tiếp Xúc Giải Quyết Người Dân Bức Xúc Chịu Đựng Thì Khác . Nói Có Cơ Sở , Có Căn Cứ , Có Trách Nhiệm Như Bà Chủ Tịch Quận 9 Đã Nói , Như Vậy Đối Với Buổi Hợp Ngày 12/03/2014 Tại Phòng Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Phản Ảnh Thì Trách Nhiệm Trong Tâm Thường Trực Của Bà Đã Xử Lý Cán Bộ Cố Ý Làm Sai Trái Quy Định - Có Hay Không Có Làm Đúng Theo Quy Định Của Pháp luật ?  Bà Đã Xử Lý Điều Tra Thực Hiện Và Giải Quyết Tới Đâu Rồi ?  Tôi Cũng Chỉ Nhận Được Sự Im Lặng , Không Thư Mời Không Tiếp Xúc , Đã Quá Thời Hạn Đến Ngày Nay Mà Không Có Bất Kỳ Cơ Sở Hành Vi Nào Của Cơ Quan Quận 9 Và Cơ Quan Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9 Về Việc Trả Lời Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Hay Bà Chỉ Biết Nói Cho Có Nói Tốt Đẹp Để Quay Phim Quảng Bá , Qua Hình Ảnh Buổi Tiếp Xúc Cử Tri Ngày 22 / 04 / 2014 Chứng Tỏ Bà Chưa Có Hành Vi Làm Việc Bằng Cụ Thể Rõ Ràng - Công Khai Minh Bạch Nó Ra Làm Sao Cả ? Bà Chỉ Biết Nói Lẻo Mép Đầy Xảo Trá Lương Lẹo , Che Đậy Dấu Kín Trong Lưu Trữ Trong Nội Bộ , Nói Cho Có Mà Thôi ( Từng Thành Phần Cán Bộ Từ Phường Long Thạnh Mỹ Cho Đến Các Cán Bộ Của Quận 9 Đã Có Tiếp Xúc Với Tôi - Cũng Chỉ Toàn Là Những Lời Nói Ngang Ngược Xảo Trá Lường Gạt Lương Lẹo Làm Việc Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật Như Vô Số Video Ghi âm Của Tôi Đã Đăng Tải Trên Mạng Internet ). Bà Trả Lời Bồi Thường 08 Triệu Đồng Nếu Có Tiếp Xúc , Có Làm Việc , Có Trả Lời Cụ Thể Rõ Ràng Như Bà Đã Nói , Thì Làm Gì Báo Công An Đã Đăng Phản Ảnh Ngày 28 / 03 / 2014 ? Làm Gì Có Chuyện Nhân Dân Bức Xúc Chạy Đầu Này Đầu Kia Phải Xin Nhờ Vã Cơ Quan Khác Cơ Quan Nọ Có Tiếng Nói Phản Ảnh Can Thiệp . Gặp Cơ Quan Vô Nhân Đạo Vô Đạo Đức Thì Cũng Chỉ Nhận Được Sự Im Lặng Như Trường Hợp Của Tôi Đã Gần 20 Năm Liên Tục Khiếu Nại Đến Ngày Nay Cũng Không Có Đưa Sự Việc Ra Trước Pháp luật , Giải Quyết Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan .  

Báo Công An Ngày 28 / 03 / 2014  Hàng Trăm Tỉ Đồng Đi Về Đâu ?
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6001317492810472897

Video0285  Đại Biểu Quốc Hội Tiếp Xúc Cử Tri Quận 9 Trước Kỳ Họp Lần Thứ 7   Ngày 22 04 2014  Đầy Xảo Trá .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005395425149293281

Video0286  Đại Biểu Quốc Hội Tiếp Xúc Cử Tri Quận 9 Trước Kỳ Họp Lần Thứ 7   Ngày 22 04 2014  Đầy Xảo Trá .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005396585959261297

Video0287  Đại Biểu Quốc Hội Tiếp Xúc Cử Tri Quận 9 Trước Kỳ Họp Lần Thứ 7   Ngày 22 04 2014  Đầy Xảo Trá .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005397687196763953

Video0288  Đại Biểu Quốc Hội Tiếp Xúc Cử Tri Quận 9 Trước Kỳ Họp Lần Thứ 7   Ngày 22 04 2014  Đầy Xảo Trá .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005398584653196385

Video0289  Đại Biểu Quốc Hội Tiếp Xúc Cử Tri Quận 9 Trước Kỳ Họp Lần Thứ 7   Ngày 22 04 2014  Đầy Xảo Trá .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005399274833451409

Video0290  Đại Biểu Quốc Hội Tiếp Xúc Cử Tri Quận 9 Trước Kỳ Họp Lần Thứ 7   Ngày 22 04 2014  Đầy Xảo Trá .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005400198866149841

Áp Dụng Luật Sai Trái Quy Định Của Các Cơ Quan Quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh
Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Ngày 24 / 04 / 2014 .Và Những Điều Không Ngờ . 

Video0291 Ngày 24 04 2014 Chờ Xử Án Và Những Điều Không Ngờ .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005738615132522609

Video0292  Ngày 24 04 2014 Chờ Xử Án Và Những Điều Không Ngờ .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005740102537794593

Video0293  Ngày 24 04 2014 Chờ Xử Án Và Những Điều Không Ngờ - Niên Yết xử Thì Khác Còn Ngày Xử Trên Thực Tế Thì Khác .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005743550469390257

Video0294 Ngày 24 04 2014 Bắt Đầu Chờ Xét Xử Vụ Án Thiếu Nợ - Không Có Thông Báo Niên Yết Trên Văn Bản Và Những Điều Không Ngờ . Còn Bên Dưới Lầu Đang Xử Án Hình Sự Thì Cấm ghi Âm Và Tôi Đứng Ngay Cửa Phòng Mà Nói Nhỏ Như Con kiến Nó Bò Không Nghe Gì hết . Công Khai Kiểu Như Không Công Khai - Minh Bạch Như Kiểu Không Minh Bạch !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005745191803512065

Video0295 Ngày 24 04 2014 Bất Đầu Chờ Xét Xử Vụ Án Ly Hôn - Không Có Thông Báo Niên Yết Trên Văn Bản , Và Những Điều Không Ngờ .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005750688182313041

Video0296 Ngày 24 04 2014 Xét Xử Vụ Án Của Bà Huỳnh Thị Thu Thủy Về Quyết Định Hành Chánh Quản Lý Đất Đai , Và Những Điều Không Ngờ . Qua Buổi Xét Xử Này Mới Thấy Thật Là Rõ Nói Láo , Nói Đặt Điều , Nói Ro Ro Không Ngượn Của Bà Chủ Tịch Quận 9 Cũng Như 03 Đại Diện Của Quận 9 Tại Phiên Tòa .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005757371303874721

Video0297 Ngày 24 04 2014 Xét Xử Vụ Án Của Bà Huỳnh Thị Thu Thủy Về Quyết Định Hành Chánh Quản Lý Đất Đai , Và Những Điều Không Ngờ . Qua Buổi Xét Xử Này Mới Thấy Thật Là Rõ Nói Láo , Nói Đặt Điều , Nói Ro Ro Không Ngượn Của Bà Chủ Tịch Quận 9 Cũng Như 03 Đại Diện Của Quận 9 Tại Phiên Tòa .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005758088872697457

Video0298 Ngày 24 04 2014 Xét Xử Vụ Án Của Bà Huỳnh Thị Thu Thủy Về Quyết Định Hành Chánh Quản Lý Đất Đai , Và Những Điều Không Ngờ . Qua Buổi Xét Xử Này Mới Thấy Thật Là Rõ Nói Láo , Nói Đặt Điều , Nói Ro Ro Không Ngượn Của Bà Chủ Tịch Quận 9 Cũng Như 03 Đại Diện Của Quận 9 Tại Phiên Tòa .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005758886802756865

Video0299 Ngày 24 04 2014 Xét Xử Vụ Án Của Bà Huỳnh Thị Thu Thủy Về Quyết Định Hành Chánh Quản Lý Đất Đai , Và Những Điều Không Ngờ . Qua Buổi Xét Xử Này Mới Thấy Thật Là Rõ Nói Láo , Nói Đặt Điều , Nói Ro Ro Không Ngượn Của Bà Chủ Tịch Quận 9 Cũng Như 03 Đại Diện Của Quận 9 Tại Phiên Tòa .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005759546591623905

Video0300 Ngày 24 04 2014 Xét Xử Vụ Án Của Bà Huỳnh Thị Thu Thủy Về Quyết Định Hành Chánh Quản Lý Đất Đai , Và Những Điều Không Ngờ . Qua Buổi Xét Xử Này Mới Thấy Thật Là Rõ Nói Láo , Nói Đặt Điều , Nói Ro Ro Không Ngượn Của Bà Chủ Tịch Quận 9 Cũng Như 03 Đại Diện Của Quận 9 Tại Phiên Tòa .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005760085754307425

Chủ Tọa Quận 9 Ngày 24 / 04 / 2014 Hỏi 03 Đại Diện Của Quận 9 , Tp. Hồ Chí Minh :
Theo Như Đương Sự Đã Trình Bày , Đại Diện Của Quận 9 Có Thấy Phía Bên Đại Diện Quận 9 Đã Giải Quyết Sai Trái Không Đúng Quy Định Của Pháp Luật ? Ý Kiến Của Đại Diện Quận 9 Như Thế Nào ?
Đại Diện Của Quận 9 , Tp. Hồ Chí Minh Trả Lời :
Dự Án Quy Hoạch Đền Bù Gồm Có Nhiều Hộ Dân , Đại Diện Quận 9 Chỉ Thấy Có  Đương Sự Khiếu Nại
, Không Thấy Những Hộ Khác Khiếu Nại . Đương Sự Khiếu Nại Cho Là Giải Quyết Sai Trái , Giải Quyết Không Đúng , Cướp Của Và Cơ Quan Giải Quyết Sai Trái Luật Nghiêm Trọng Theo Quy Định Là Không Đúng !!! Và Đại Diện Quận 9 Cho Giải Quyết Như Vậy Là Đúng Pháp Luật .
Đó Là Luật Pháp Có Phải Không ? Đối Với Trường Hợp Của Tôi :
Qua Sự Việc Đầy Rẫy Những Sai Trái , Vi Phạm Luật Pháp Nghiêm Trọng Có Tính Thông Rộng Cục Bộ Các Cấp Các Ngành Liên Kết Chặt Chẽ Với Nhau , Tạo Dựng Những Văn Bản Giả Tạo Đầy Rẫy Những Sái Trái Quy Định , Lưu Trữ Trong Nội Bộ Đầy Giả Trá Giải Quyết Sai Trái Với Thực Tế . Như Hình Ảnh Toàn Diện Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tiếp Xúc Cử Tri Quận 9 Ngày 22/04/2014 Và Hình Ảnh Toàn Diện Tại Cơ Quan Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Xét Xử Ngày 24/04/2014 Đã Thấy Rõ Đầy Sai Trái Lưu Trữ - Tài Liệu - Cơ Sở Trong Nội Bộ Không Đúng Với Thực Tế Có Liên Quan Đến Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền . Đứng Ở Khía Cạnh Gốc Độ Khác Nhìn Nhận , Và Sự Việc Tôi Liên Tục Khiếu Nại Hơn 17 Năm Nay Không Đưa Vụ Việc Ra Giải Quyết Trước Pháp Luật Công Khai Minh Bạch - Cụ Thể Rõ Ràng , Các Cấp Lãnh Đạo Không Thể Cho Là Việc Tôi Khiếu Nại Chỉ Là Riêng Lẻ - Mọi Cơ Sở - Căn Cứ - Lời Nói Của Tôi Điều Sai Trái , Không Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại , Không Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Trung Ương Không Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Cụ Thể - Nghiêm Túc Bảo Vệ Luật Pháp , Không Đưa Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Thành Phố .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6006591452347133489

6 Giờ Sáng Ngày 26/04/2014 , Đài Phát Thanh Thành phố Hồ Chí Minh Thình Lình Có Phát Thanh Về Thông Tin Giải Quyết Khiếu Nại . Do 05 Người Đứng Đầu Gồm Có Quốc Hội , Người Đứng Đầu Pháp Chế Nội Chính , Luật Sư Nguyễn Văn Hậu....Còn 02 Người Còn Lại Đọc Tên Không Rõ . Tôi Thường Xuyên Theo Dõi Đài Phát Thanh Thành Phố . Nhưng Thật Đáng Tiết Đài Phát Thanh Đã Phát Thanh Thình Lình Và Tiếng Nói Của Đài Rất Là Nhỏ Xíu Và Trong Thời Gian Rất Là Ngắn ( Tôi Nghe Được Đi Tới Mở Âm Thanh To Hơn Thì Đã Hết Tin Tức . Câu Hỏi Đặt Ra : Nếu Yên Cầu Đài Phát Thanh Phát Lại Đoạn Lưu Trữ Nêu Trên Thì Đố Người Dân Nào Nghe Được - Nghe Kịp , Và Bao Nhiêu Người Dân Được Nghe Được Biết Thông Tin . Như Vậy , Sự Giao lưu Giao Tiếp Nhân Dân Chỉ Là Những Thành Phần Giả Dối , Được Xắp Đặt Từ Trước Để Giao Lưu Tiếp Xúc Giả Tạo , Để Có Cơ Sở Trình Báo Lên Cấp Trên , Có Yếu Tố Truyền Thông Công Khai Tiếp Xúc Giải Quyết Khiếu Nại Đầy Xảo Trá . Có Công Khai Cũng Như Không Công Khai , Có Minh Bạch Cũng Như Không Minh Bạch . Các Cấp Lãnh Đạo Thành Phố Hồ Chí Minh Thích Áp Dụng Luật Rừng Nêu Trên , Ít Có Người Dân Khiếu Nại Đến Cơ Quan , Số Lượng - Sự Việc Khiếu Nại - Tiếp Xúc Với Nhân Dân Ít Không Đáng Kể , Thành Phố Hồ Chí Minh Đảm Bảo Không Có Nhân Dân Đi Khiếu Kiện Bức Xúc Như Văn Bản Đã Báo Cáo !!! Những Sự Việc Bức Xúc Khiếu Nại Của Nhân Dân Là Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật , Bởi Vì Cơ Quan Pháp Luật Thích Áp Dụng Luật Rừng Số Lượng Ít Có Người Dân Khiếu Nại Đến Cơ Quan , Trong Khi Cả Thành Phố Hồ Chí Minh Có Hành Triệu Người , Cơ Quan Không Thấy Có Phản Ảnh Khiếu Nại !!! Nhân Dân Bức Xúc Khiếu Nại Là Sai Trái Không Có Cơ Sở Nên không Tiếp Nhận Đơn Không Giải Quyết - Nguyên Nhân Chính Do Lưu Trữ Trong Nội Bộ Cơ Quan Đầy Giả Trá Không Công Khai Minh Bạch Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ . 

-----------------------------------------------------

Đơn Khiếu Nại
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6006982688554286321
Ngày 22 / 04 / 2014 .
Kính Gởi  :  Tổ Đại Biểu Quốc Hội Khóa XIII , Tiếp Xúc Cử Tri Quận 9 , Trước Kỳ Họp Lần Thứ 7 , Ngày 22 04 2014 Tại Hội Trường Nhà Thiếu Nhi Quận 9 ....( Đã Gởi Tận Tay Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Đại Biểu Quốc Hội ) .

Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 17
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6006981802254106289
Ngày 18/08/2014.

Đồng Kính Gởi :
- Quốc Hội Việt Nam Vụ Dân Nguyện
- Ông Trương Tấn Sang Chủ Tịch Nước
- Ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ Tướng Chính Phủ
- Ông Huỳnh Phong Tranh Tổng Thanh Tra Chính Phủ
- Ông Trần Đại Quang Bộ Công An
- Chủ Tịch UBND . Tp.Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Nhân Dân Pháp Chế Nội Chính Tp.Hồ Chí Minh
- Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh

Về Việc :

- Thứ Nhất :  Đã Hơn 17 Năm Qua Tôi Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Nhưng Cho Đến Ngày Nay Cũng Vẫn Không Đưa Sự Việc Ra Giải Quyết Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Và 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Tạo Lập Nhà Cửa , Vườn Cây Trồng Lâu Năm , Hoa Màu Và Sinh Sống Ổn Định Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay .
- Thứ Hai :  Qua Sự Việc Tôi Đã Liên Tục Khiếu Nại Liên Tục Hơn 17 Năm Nay Và Có Được Vô Số Các Chứng Từ Cơ Sở Xác Đáng Trên Thực Tế . Nếu Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Thành Phố Vẫn Tiếp Tục Im Lặng , Không Đưa Sự Việc Ra Trước Pháp Luật Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng , Công Khai Minh Bạch Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan . Thì Tôi Cũng Như Mọi Công Dân Việt Nam Nghĩ Là Các Cấp Lãnh Đạo Đang Liên Kết , Đang Gia Cố Công Sức Để Cướp Của , Để Chiếm Đoạt Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật , Không Bảo Vệ Luật Pháp , Kiềm Hãm Phát Triển Kinh Tế , Kiềm Hãm Phát Triển Xã Hội .
- Thứ Ba :  Những Tháng Gần Đây , Tôi Đã Có Vô Số Các Đơn Khiếu Nại Có Đính Kèm Chứng Từ Cơ Sở Xác Đáng Phản Ảnh Sự Việc , Đã Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Các Cấp Thành Phố Hồ Chí Minh . Nhưng Đến Ngày Nay , Tôi Cũng Không Có Nhận Được Bất Kỳ Văn Bản Can Thiệp Nào , Hay Phiếu Hướng Dẫn Nào , Hay Văn Bản Chỉ Đạo Nào Của Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Về Việc Trả Lời Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi Liên Tục Phản Ảnh Sự Việc .

- Căn Cứ Vào Văn Bản Số 1398/BĐHCM.HTKH Ngày 15/04/2014 .
- Căn Cứ Vào Văn Bản Số 851/BĐHCM.HTKH Ngày 15/03/2014 .
- Căn Cứ Vào Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 15 Ngày 21 / 03 / 2014 Đã Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Các Cấp Thành Phố Hồ Chí Minh .
- Căn Cứ Vào Sự Việc Đến Ngày Nay Đã Quá Thời Hạn Nhưng Các Cấp Lãnh Đạo Thành Phố Cũng Không Có bất Kỳ Văn Bản Phúc Đáp Nào Về Trả Lời Đơn Khiếu Nại Ngày Ngày 21/03/2014 Và Cũng Không Có Cung Cấp Cho Tôi Đầy Đủ Và Chi Tiết Thông Tin Các Thư Gởi Của Các Cơ Quan Thuộc Thẩm Quyền Đã Có Gởi Tới Địa Chỉ Của Tôi , Là Những Cơ Sở Hành Vi Chứng Minh Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Có Giải Quyết Đúng Theo Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Như Tôi Đã Khẳng Định Nhiều Lần Trong Các Đơn Khiếu Nại : Tôi Không Có Được Thư Mời , Tôi Không Có Được Các Văn Bản Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Tôi Không Có Được Tham Dự Các Buổi Họp , Để Đối Chất Giải Quyết Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan Có Các Ban Ngành Tham Gia Chứng Kiến Giám Sát Sự Giải Quyết Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Thì Làm Sao Có Được Những Văn Bản Làm Việc , Sự Giải Quyết Của Các Cấp Thành Phố Là Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật ? Và Những Văn Bản Giải Quyết Đó Ở Đâu Mà Ra , Ở Đâu Mà Có Được ?

+  Đã Hơn 17 Năm Khiếu Nại Liên Tục Tôi Đã Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành Đầy Sai Trái . Nhưng Đến Ngày Nay Vẫn Không Có Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Nêu Trên .

+  Tiếp Đến Ngày Nay Tôi Đã Yêu Cầu Cung Cấp Đầy Đủ Và Chi Tiết Thông Tin Các Thư Đã Gởi Của Các Cấp Thành Phố . Chứng Minh Sự Giải Quyết Của Các Cấp Thành Phố Là Có Làm Đúng , Có Giải Quyết Đúng Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật . Và Đến Ngày Nay Đã Quá Thời Hạn nhưng Các Cấp Thành Phố Vẫn Không Có Hành Vi Chứng Minh Sự Giải Quyết Của Các Cấp Thành Phố Là Đúng Quy Định Của Pháp Luật Và Hội Đủ Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Theo Đúng Quy Định .

Từ Những Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Thực Tế Nêu Trên , Kính Mong Các Cấp Trung Ương Xem Xét Khách Quan Các Yếu Tố Đã Có Phát Sinh Trên Thực Tế , Các Khía Cạnh Sự Việc Đã Phát Sinh Trên Thực Tế Và Cũng Hội Đủ Đầy Đủ Điều Kiện Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Phải Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Cụ Thể Rõ Ràng Đối Với Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Thành Phố Hồ Chí Minh Phải Làm Đúng Theo Quy Định Của Pháp Luật Và Có Sự Giám Sát Chặt Chẽ Đầy Đủ Của Các Ban Ngành Tham Gia Chứng Kiến Giám Sát Về Việc Giải Quyết Của Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Và 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Tạo Lập Cất Nhà Ở , Lập Vườn Cây Trồng Lâu Năm , Trồng Hoa Màu Sinh Sống Ổ Định Từ Năm Từ Năm 1997 Liên Tục Cho Đến Ngày Nay , Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Tôi . Một Lần Nữa Tôi Mong Mõi Đưa Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Qua Ra Trước Pháp Luật Giải Quyết Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan . Tôi Mong Mõi Chờ Đợi Và Tin Tưởng Cũng Như Mọi Công Dân Việt Nam Và Công Dân Trên Thế Giới Đang Dõi Theo Sự Giải Quyết Của Các Cấp Lãnh Đạo . Tôi Mong Mõi Và Chờ Đợi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Sớm Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Cụ Thể Rõ Ràng Gởi Về Cho Tôi Và Gởi Cho Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Về Việc Thụ Lý Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi , Ban Hành Các Văn Bản Thụ Lý Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Và Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Qua Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

-------------------------------------

Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 04 
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6006984718445366241
Ngày 21 /04 / 2014 .
Đến Ngày Nay Ngày  28/04/2014 Vẫn Chưa Có Gởi Thư Mời .

Kính Gởi :  Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh .

Về Việc :
1 - Qua 03 Đơn Khiếu Nại Có Đính Kèm Cơ Sở Căn Cứ Và Trình Bày Rõ Ràng Cụ Thể . Tôi Cảm Thấy Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Không Có Tinh Thần Và Trách Nhiệm Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan Cụ Thể Rõ Ràng , Công Khai Minh Bạch . Đây Là Lần Thứ 03 Tôi Đính Chính Lại Đơn Khiếu Nại Của Tôi Là Đơn Khiếu Nại Về Việc Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Hồ Sơ Lưu Trữ Tại Bưu Điện Chợ Nhỏ Quận 9 Đã Có Ký Giao Nhận Chuyển Thư Chuyển Tới Vị Trí Nhà Của Tôi Số 727 Nguyễn Xiển Từ Tháng 07 Năm 2013 Cho Đến Ngày Nay . Tôi Khẳng Định Lại , Tôi Không Có Khiếu Nại Về Việc Thanh Tra Thành Phố Và Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Đã Gởi Thư Đến Địa Chỉ Nhà Của Tôi Từ Ngày 01/07/2013 Cho Đến Ngày Nay .
2 - Hai Nhân Viên Giải Quyết Khiếu Nại Tại Bưu Điện Thủ Đức Đã Có Rất Nhiều Hành Vi Giải Quyết Tiêu Cực Không Đúng Sự Việc , Không Khách Quan . Nên Đã Có Nhiều Văn Bản Đã Ban Hành Nhưng Nguồn Gốc Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Thì Lại Không Có , Tôi Không Có Được Bất Kỳ Văn Bản Thụ Lý Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Nào Cả . Qua Nhiều Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi , Các Biên Bản Làm Việc Điều Không Có Con Dấu Đại Diện Của Cơ Quan Chịu Trách Nhiệm , Các Buổi Họp Không Có Các Thành Phần Chứng Kiến Giám Sát Khách Quan Như Của Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức , Hay Của Cấp Trên Đã Được Chỉ Định Cụ Thể Trên Văn Bản Ủy Quyền , Các Biên Bản Làm Việc Chỉ Giải Quyết Một Phần Nhỏ Trong Nội Dung Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi , Cố Ý Tránh Né Sự Việc . Những Văn Bản Đã Có Ban Hành Cho Tôi Điều Có Các Đơn Thư Khiếu Nại Phản Ảnh Tiếp Tục Và Đính Kèm Các Cơ Sở Căn Cứ Của Tôi , Nhưng Cơ Quan Lặng Thinh Không Trả lời , Không Giải Quyết Cho Tới Ngày Nay . Thì Không Thể Nói Những Văn Bản Đã Ban Hành Đó Là Hợp Pháp , Có Chữ Ký Của Tôi Trên Biên Bản Làm Việc Thì Cho Là Tôi Đồng Ý . Bởi Do Nhân Viên Giải Quyết Khiếu Nại Đã Có Nhiều Hành Vi Tiêu Cực , Giải Quyết Không Có Đại Diện Người Chứng Kiến Giám Sát , Không Ghi Nhận Đầy Đủ , Ghi Nhận Lệch Lạc Những Cơ Sở Căn Cứ Trình Bày Của Tôi Đúng Ở Trên Biên Bản Làm Việc . Vì Thế Không Thể Cho Là Có Chữ Ký Của Tôi Thì Tôi Đã Đồng Ý , Tôi Còn Có Đơn Khiếu Nại Tiếp Tục Trình Bày Rõ Ràng Phản Ảnh Chưa Có Trả Lời Giải Quyết Của Cơ Quan Trước Những Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi .
3 - Tôi Yêu Cầu Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố , Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Có Văn Bản Thụ Lý Đơn , Có Thư Mời , Có Các Buổi Làm Việc Đối Chất Các Vấn Đề Liên Quan , Có Ghi Đầy Đủ Chi Tiết Từng Nội Dung Cụ Thể Rõ Ràng Trên Biên Bản Làm Việc . Đáng Lý Ra Khi Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Đã Nhận Được Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 03 Và Đã Nghe Trình Bày Của Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Thì Phải Thấy Có Nhiều Mâu Thuẫn , Không Xác Đáng Với Thực Tế . Thì Phải Có Thư Mời Gởi Tới Tôi , Để Nắm Rõ Những Nội Dung Khiếu Nại Của Tôi , Xác Định Việc Tôi Khiếu Nại , Xác Định Những Mâu Thuẫn Chồng Chéo . Hơn Nữa Kể Từ Đơn Khiếu Nại Lần Thứ Nhất Cho Đến Ngày Nay Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Chưa Có Bất Kỳ Sự Tiếp Xúc Nào Đối Với Tôi Chính Thức Có Thư Mời . Như Vậy , Văn Bản Số 1398/BĐHCM-HTKH Ngày 15/04/2014 , Nó Có Cơ Sở Nguồn Gốc Hợp Pháp Hay Không ? Hay Lấy Biên Bản Làm Việc Của Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Làm Thành Chứng Từ Cơ Sở Biên Bản Làm Việc Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Và Ban Hành Văn Bản Số 1398 Nêu Trên Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Cho Là Hội Đủ Cơ Sở Có Nguồn Gốc Hợp Pháp Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

Căn Cứ Vào Văn Bản Số 1398/BĐHCM-HTKH Ngày 15/04/2014 :

- Về Việc Ban Hành Văn Bản Số 33/BĐTTTĐ Ngày 04/03/2013 Tôi Đã Có Đơn Trình Bày Tiếp Tục Đính Kèm Cơ Sở , Và Lặng Thinh , Không Trả Lời Đơn Khiếu Nại , Không Giải Quyết Cho Tới Ngày Nay .
- Các Đơn Khiếu Nại Đương Thời Năm 2013 Không Chỉ Có Mõi Thành Phần '' Yêu Cầu xác Minh 02 Giấy Báo Phát Liên Quan Đến Bưu Phẩm VC 701613865 VN Và VC 701713245 VN '' , Mà Còn Có Rất Nhiều Nội Dung Khác Liên Quan Và Vai Trò Là Chính , Liên Quan Trong Các Đơn Khiếu Nại Tôi Đều Có Cung Cấp Đính Kèm Theo Đơn Các Văn Bản Của Các Ban Ngành Khác Liên Quan , Có Liên Hệ Chặt Chẽ Đến Người Đã Tạo Lập , Có Nét Chữ Viết Gần Giống Với Tôi . Còn Đối Với Tên Đổ Thị Lệ Tâm Này , Tôi Khẳng Định Lại Một Lần Nữa Là Người Không Viết Ra Được Có Nét Chữ Viết Như Trên Phiếu Báo Phát Tạo Lập Giả , Khi Tôi Yêu Cầu Viết Lại Chữ Viết Để Tôi Xác Định , Thì Đổ Thị Lệ Tâm Này Không Viết Ra Được Chữ Viết Tại Buổi Làm Việc Ngày 01/04/2013 . Và Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Đã Che Dấu Địa Chỉ , Chứng Minh Nhân Dân Của Đổ Thị Lệ Tâm Không Công Khai Minh Bạch . Đối Với Người Có Chữ Viết Gần Giống Với Tôi Và Đã Có Liên Hệ Chặt Chẽ Trên Các Chứng Từ Của Tôi Đã Cung Cấp Theo Đơn Khiếu Nại Thì Tôi Có Quyền Được Biết Mọi Thông Tin Người Trực Tiếp Liên Quan , Cơ Quan Bưu Điện Thủ Đức Phải Có Trách Nhiệm Cung Cấp Cho Tôi Mọi Thông Tin Chi Tiết Của Người Đã Tạo Lập Giả Phiếu Báo Phát Có Nét Chữ Viết Gần Giống Với Tôi . Nhưng Nhân Viên Giải Quyết Khiếu Nại Của Bưu Điện Thủ Đức Đã Có Nhiều Hành Vi Tiêu Cực , Bao Che Giải Quyết Sai Trái Như Văn Bản Số 33/BĐTTTĐ Ngày 04/03/2013 Đã Nêu , Không Có Cung Cấp Thông Tin Tên Chính Xác , Địa Chỉ , Chứng Minh Nhân Dân Của Người Đã Tạo Lập Giả Phiếu Báo Phát Ghi Số Có Nét Chữ Viết Gần Giống Với Tôi . Từ Những Sự Việc Nêu Trên , Tôi Yêu Cầu Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Điều Tra , Xác Minh , Và Cung Cấp Thông Tin Tên Tuổi , Địa Chỉ , Chứng Minh Nhân Dân Của Người Đã Tạo Lập Giả Phiếu Báo Phát Ghi Số Có Nét Chữ Viết Gần Giống Với Tôi , Và Cho Tôi Được Gặp Trực Tiếp Người Này , Yêu Cầu Viết Chữ Viết Ra Để Xác Định , Dưới Sự Chứng Kiến Giám Sát Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố .
- Đơn Khiếu Nại Lần Thứ Ba Ngày  02/04/2014  Có Đính Kèm Thêm 02 Văn Bản : 01 Cái Thư Mời Của Phòng Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Làm Việc Ngày 12/03/2014 Và 01 Cái Văn Bản Dấu Kính Trong Nội Bộ Của Thanh Tra Thành Phố , Thì Đây Là Yếu Tố Có Tình Tiết Mới Của Sự Việc , Đồng Thời Cũng Là Hậu Quả Của Việc Người Tạo Lập Giả Phiếu Báo Phát Ghi Số Đã Gây Ra Với Vô Số Các Chứng Từ Đính Kèm Theo Đơn Khiếu Nại Năm 2013 Có Liên Quan Đến Nhiều Khía Cạnh Của Sự Việc Giải Quyết Sai Trái , Chồng Chéo , Những Hành Vi Giải Quyết Không Xác Đáng Với Thực Tế , Không Cụ Thể Rõ Ràng Của 02 Cơ Quan Đương Thời Là Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Và Cơ Quan Bưu Điện Thủ Đức Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Có Phản Ảnh Đính Kèm Chứng Từ Cơ Sở . Vì Thế Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Không Thể Cho Là Đã Quá Thời Hạn 06 Tháng Theo Quy Định , Nên Không Tiếp Tục Điều Tra Vụ Việc Khiếu Nại Của Tôi Liên Quan Đến Thư Gởi Bưu Điện Thủ Đức Vào Tháng 02 Năm 2013 .
- Còn Việc Tôi Đã Đính Kèm Đơn Khiếu Nại Có 02 Biên Bản Làm Việc : Biên Bản Làm Việc Ngày 01/04/2013 Và Biên Bản Làm Việc Ngày 01/04/2014 , Ở Đây Tôi Không Có Bàn Tới Vấn Đề Nội Dung Làm Việc . Ở Đây Tôi Bàn Tới Tính Pháp Lý Của Sự Việc , Các Biên Bản Làm Việc Điều Không Có Con Dấu Của Cơ Quan Chịu Trách Nhiệm Pháp Lý , Không Có Thành Phần Người Đứng Đầu Của Cơ Quan Chịu Trách Nhiệm , Và Cho Thấy Rõ 02 Thành Phần Giải Quyết Khiếu Nại Có Nhiều Hành Vi Tiêu Cực Của Bưu Điện Thủ Đức Có Các Chữ Ký Của Các Thành Phần Để Xác Định : Giả Nhân Viên , Giả Thư Ký , Giả Giám Đốc , Giả Người Ủy Quyền Đứng Ra Tổ Chức Giải Quyết , Rốt Cuộc Lại Cũng Chỉ Có Chính 02 Thành Phần Nhân Viên Tiêu Cực Này Phạm Thị Sen Và Trương Thị Thùy Trang Đứng Ra Giải Quyết , Thì Làm Sao Cho Là Giải Quyết Sự Việc Có Khách Quan ? Làm Sao Cho Là Có Hội Đủ Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Nguồn Gốc Các Khía Cạnh Sự Việc Có Liên Quan Theo Đúng Bản Chất Thật Của Nó ? Có Phải Mọi Sự Giải Quyết Theo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Điều Không Có Được Lưu Trữ Chính Thức Theo Đúng Quy Định Trong Cơ Quan Bưu Điện ? Có Phải Mọi Văn Bản Đã Ban Hành Của Cơ Quan Bưu Điện Là Chứng Từ Giả Phải Không ? Vì Không Có Nguồn Gốc Cơ Sở Chi Tiết Và Đầy Đủ Mọi Vấn Đề Liên Quan . Có Phải Mọi Chứng Từ Thông Tin Chi Tiết Liên Quan Về Việc Hơn 17 Năm Nay Tôi Đã Gởi Thư Tại Các Trung Tâm Bưu Điện Điều Đã Bị Xóa Lưu Trữ Trong Nội bộ ?

Từ Những Cơ Sở Nêu Trên , Tôi Yêu Cầu Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Chính Thức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Có Thư Mời , Có Văn Bản Thụ Lý Đơn , Có Các Buổi Đối Chất Giải Quyết Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan Theo 04 Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi Gần Đây .

---------------------------------------

Đơn Khiếu Nại
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6006983692576551537
Ngày 21 / 04 / 2014 .
Đến Ngày Nay Ngày  28/04/2014 Vẫn Chưa Có Gởi Thư Mời .

Kính Gởi :  Giám Đốc Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm .

Việc Xảy Ra Sự Việc Có Vấn Đề Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Có 02 Mục Tiêu Rõ Ràng : Thứ Nhất Sử Dụng Chứng Từ Giả Cho Là Tôi Thường Xuyên Không Có Ở Nhà  Để Bưu Tá Phát Thư Cố Ý Không Phát Thư Của Các Cấp Lãnh Đạo Cho Tôi - Gởi Trả Lại Các Cấp Lãnh Đạo .- Để Trình Báo Cấp Trên Xảo Trá Lý Do Không Tiếp Nhận Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Thứ Hai Việc Làm Giảm Nhiều Tháng Liên Tục Chỉ Số Điện Của Tôi Tại Vị Trí Nhà Của Tôi Có Dụng Ý Để Cân Bằng Với Chỉ Số Đồng Hồ Điện Của Trại Mộc Chí Thành Địa Chỉ Số 652 Nguyễn Xiển Xảo Trá Như Tôi Đã Phản Ảnh Và Sử Dụng Hóa Đơn Của Trại Mộc Chí Thành Lồng Ghép Vào Địa Chỉ 727 Nguyễn Xiển Của Tôi Như Các Đơn Trước Tôi Đã Trình Bày Đã Gởi Các Cấp Lãnh Đạo , Để Sử Dụng Hồ Sơ Giả Trá Lưu Trữ Nội Bộ Giả Trá Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Cho Phù Hợp Để Trình Báo Cấp Trên .

Về Việc :
Yêu Cầu Kiểm Tra , Điều Chỉnh Lại Giữa Chỉ Số Ở Trên Đồng Hồ Điện Và Ở Trên Các Chứng Từ Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm , Điều Chỉnh Và Xử Lý Lại Mức Đóng Tiền Điện Cho Phù Hợp . Và Có Biện Pháp Yêu Cầu Nhân Viên Ghi Đúng Chỉ Số Điện Trên Thực Tế , Cũng Như Tôi Đã Có Ghi Chỉ Số Điện Gắn Ở Ngoài Cửa Từ Tháng 02 Cho Tới Ngày Nay .

Sự Việc Bắt Đầu Từ Giấy Báo Tiền Điện Kỳ 01/2014 Từ Ngày 16/11/2013 Đến Ngày 14/12/2013 . Giấy Thông Báo Đóng Tiền Điện 01 Tháng Mà Chỉ Có 13 Khối Điện Tiêu Thụ ? Do Cận Kề Tết Đến Công Việc Ở Nhà Sử Dụng Nhiều Điện Nên Tôi Đã Không Có Thời Gian Phản Ảnh Sự Việc . Đến Kỳ 02/2014 Cũng Vẫn Tiếp Tục Ghi Sai Trái 01 Tháng Mà Chỉ Có 23 Khối Điện Tiêu Thụ ( Đồng Hồ Điện Của Tôi Là Loại Có Bao Gồm Chức Năng Ghi Chỉ Số Điện Từ Xa , Không Cần Phải Kêu Chủ Nhà Mở Cửa . Nên Không Thể Cho Tôi Vắng Nhà Mà Áp Dụng Chỉ Số Điện Của Tháng Trước Để Ghi ) . Đến Kỳ 03/2014 Cũng Chỉ Có 33 Khối Điện Tiêu Thụ !!! Vì Thế Tôi Đã Ghi Chỉ Số Điện Gắn Ở Ngoài Cửa Từ Tháng 02 , Tháng 03 Và Tháng 04 Để Cho Đúng Cho Phù Hợp Với Chỉ Số Ở Trên Đồng Hồ Điện . Nhưng Tôi Đã Phát Hiện Nhân Viên Ghi Chỉ Số Điện Cũng Không Có Ghi Đúng Các Chỉ Số Điện Như Tôi Đã Ghi Ở Ngoài Cửa Cho Đến Tháng 03 , Tháng 04 Cũng Thế , Nhân Viên Không Có Ghi Đúng Chỉ Số Điện . Dẫn Tới Ngày Nay Có Sự Lệch Lạc Lớn Giữa Chỉ Số Ở Trong Đồng Hồ Điện Và Chỉ Số Của Công Ty  Điện Lực Ghi Trên Hóa Đơn , Dẫn Tới Tôi Đã Phải Đóng Rất Nhiều Tiền Điện Một Cách Vô Lý . Kể Từ Khi Tôi Hợp Đồng Sử Dụng Điện Cho Tới Ngày Xảy Ra Sự Việc , Tôi Chưa Có Bao Giờ Sử Dụng Dưới Mức 70 - 80 Khối Điện Đã Tiêu Thụ Sử Dụng Trong Một Tháng . Vì Vậy , Tôi Yêu Cầu Điều Chỉnh Lại Để Bù Trừ Kỳ 01 , Kỳ 02 , Kỳ 03 Nhân Viên Đã Cố Ý Ghi Sai Trái Chỉ Số Điện Trên Thực Tế , Dẫn Tới Hậu Quả Ngày Nay Lệch Lạc Chỉ Số Điện Ở Trong Đồng Hồ Điện . Chỉ Số Đồng Hồ Điện Hiện Tại Ngày 15/04/2014 Là 02562 .

Từ Những Sự Việc Nêu Trên , Nhân Viên Ghi Chỉ Số Điện Đã Cố Ý Liên Tục 03 Tháng Không Có Ghi Đúng Chỉ Số Điện Của Tôi Đã Có Gắn Ở Ngoài Cửa Khoảng Ngày 14 - 15 Hàng Tháng . Nên Tôi Không Biết Làm Cách Nào , Vì Thế Tôi Yêu Cầu Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Cho Thư Mời , Và Cho Biết Hướng Giải Quyết Cụ Thể Trong Trường Hợp Của Tôi .

---------------------------------------Video0276  NGày 03 04 2014 Ở Trên Đã Có Nhận Lãnh Phần Bồi Dưỡng , Phần Chia , Nên Ở Dưới Mới Sử Dụng Luật Rừng - Luật Mọi Rợ : Giải Quyết Khiếu Nại Không Có Văn Bản Thụ Lý Đơn Thì Đồng Ý Giải Quyết , Còn Có Văn Bản Thụ Lý Đơn Theo Đúng Quy Định Thì Không Đồng Ý Giải Quyết Khiếu Nại .https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6001308360891381937

Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Sử Dụng Với Tên Dương Văn Thành , Ở Các Ban Ngành Nào Tên Này Cũng Có Tên Này Tự Tiện Đứng Ra Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Sai Trái Quy Định ( Không Có Sự Tham Gia Của Các Ban Ngành Khác Chứng Kiến Giám Sát Khi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định , Không Có Sự Chỉ Định Cụ Thể Của Các Ban Ngành Đối Với Tên Dương Văn Thành Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định ) .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6001317492810472897

Không Chỉ Có Ở Trong Trường Hợp Của Tôi , Tôi Thấy Các Văn Bản Được Niên Yết Tại Ủy Ban , Tên Dương Văn Thành Này Cũng Có Hầu Hết Trên Các Văn Bản Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Sai Trái , Không Đúng Với Quy Định Của Pháp Luật . Thì Đây Là Cơ Sở Nguồn Gốc Của Hàng Trăm Chứng Từ Giao Cấp Chủ Quyền Nhà Đất Sai Trái - Những Cuốn Sổ Đỏ - Những Cuốn Sổ Hồng Nhà Đất Giả Trá Giao Cấp Sai Trái Quy Định Tại Khu Vực Của Tôi , Dưới Sự Bao Che Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương , Của Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ , Của Công An Phường Long Thạnh Mỹ Như Các Video Tôi Đã Đăng Tải Trên Mạng Internet Đầy Rẫy Những Sai Trái Bất Hợp Lý , Ăn Nói Ngang Ngược Coi Thường Pháp Luật . Như Vậy , Hàng Trăm Chứng Từ Những Cuốn Sổ Đỏ - Sổ Hồng Nhà Đất Giả Trá Này Là Để Lập Hồ Sơ Giả Trá , Để Lấy Được Tiền Bồi Thường Hợp Pháp Từ Dự Án Chỉnh Trang Đô Thị Phía Đông Đường Hoàng Hữu Nam Tại Quận 9 . Và Có Hàng Trăm Tỷ Đồng Được Rút Ruột Từ Dự Án . Nếu Các Cấp Trên Không Có Nhận Lãnh Phần Bồi Dưỡng , Tiền Chia Phần....Và Bảo Vệ Luật Pháp Nghiêm Túc , Thì Liệu Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Nêu Trên Có Coi Thường Luật Pháp , Có Sử Dụng Công Khai Luật Rừng Luật Mọi Rợ...?  Như Trong Trường Hợp Của Tôi .Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 15 Ngày 22/03/2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6001313490317886641

Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 16 Ngày 04/04/2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6001295334197104497

Kính Gởi :  Quốc Hội Việt Nam , Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước , Ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ Tướng Chính Phủ ....


Có Phải Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương , Quốc Hội Việt Nam , Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước , Ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ Thướng Chính Phủ.....Đã Nhận Được Tiền Bồi Dưỡng ? Tiền Chia Phần Rồi Phải Không ? Nên Đang Bao Che Cho Những Kẻ Cướp Của , Kẻ Phá Hoại Và Làm Lơ , Không Trả Lời Các Đơn Khiếu Nại Xác Đáng Của Tôi Cụ Thể Rõ Ràng , Không Công Khai Minh Bạch . Các Nội Dung Đơn Khiếu Nại Ngày 04/03/2014 Gởi Chủ Tịch Phường , Đơn Ngày 11/03/2014 Gởi Trưởng Phòng Quản Lý Đô Thị Quận 9 Và Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 , Đơn Gởi Ngày 17/03/2014 Gởi các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Thành Phố . Nhưng Đến Nay Đã Quá Thời Hạn Quy Định , Cũng Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Trả Lời Bằng Văn Bản Về Việc Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6001311254226890049

Vẫn Tiếp Tục Ban Hành Những Chứng Từ không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Hội Đủ Đầy Đủ Các Tính Pháp Lý Nguồn Gốc Chi Tiết Của Sự Việc , Các Văn Bản Đã Ban Hành Của Thanh Tra Thành Phố Ở Đâu Mà Có ? Khi Không Có Các Buổi Hợp Đối Chất Có Các Ban Ngành Các Cấp Tham Gia Làm Rõ Các Vấn Đề Liên Quan ,  Như Vẫn Tiết Tục Ban Hành Sai Trái Theo Nội Dung Thư Mời Số 662/TM.QLĐT. Q9 Ngày 31/03/2014 . Tiếp Tục Lồng Ghép Vào Những Hồ Sơ Lưu Trữ Xảo Trá Dấu Kín Trong Nội Bộ Và Tiếp Tục Cho Càn Quét Phá Hoại , Hủy Hoại Các Tài Sản Gắn Liền Trên Phần Đất 3012 m2 Của Tôi Khai Khẩn Sử Dụng Đã Gần 20 Năm Nay .

Thứ Nhất , Các Cơ Quan Thuộc Thẩm Quyền Liên Quan Phải Cung Cấp Đầy Đủ Và Chi Tiết Thông Tin Các Chứng Từ Bưu Điện Đã Gởi Thư , Các Văn Bản Đã Gởi Tới Địa Chỉ Nhà Của Tôi Số 727 Nguyễn Xiển . Để Chứng Minh Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Đã Có Sự Làm Việc Đúng Đắng Và Đầy Đủ Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Liên Quan Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Khiếu Nại 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của . Đến Ngày Nay Đã Quá Thời Hạn , Cũng Vẫn Không Có Cung Cấp Cho Tôi Các Cơ Sở Chứng Từ Nêu Trên , Để Tôi Có Cơ Sở Kiểm Tra Tại Trung Tâm Bưu Điện Về Sự Làm Việc Giải Quyết Của Các Cấp Lãnh Đạo .

Thứ Hai , Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay , Tại Vị Trí khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Sử Dụng , Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Chỉ Định Nào Phối Hợp Với Các Ban Ngành Nào Về việc Cấm Mốc Ranh Giới Mốc Giới , Đặt Để Trụ Ranh Giới Đúng Chuẩn Mực Quy Định Của Pháp Luật , Dưới Sự Chứng Kiến Giám Sát Của Các Ban Ngành Liên Quan . Tôi Yêu Cầu Các cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Cơ Quan Điều Tra Thẩm Tra Xuống Xác Minh Hiện Trường Ngay Tại Vị Trí Nhà Của Tôi Khuôn Viên 3012 m2 Đất . Có Đặt Để Trụ Ranh Giới Mốc Giới Hay Không Có Đặt Để Trụ Ranh Giới Mốc Giới Đúng Chuẩn Mực Quy Định Của Pháp Luật Tại Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông trần Văn Của Đứng Bộ . Như Vậy , Liệu Các Bản Vẽ Của Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh , Có Đầy Đủ Các Chi Tiết , Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Hay Không ? Và Các Ranh Giới Diện Tích Đã Nêu Trên Quyết Định 4257 , Nó Có Đúng Với Thực Tế Hay không ?

Thứ Ba , Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Tạo Lập Vườn Cây Lâu Năm Và Sử Dụng Ổn Định Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay , Là Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Và Tạo Lập Nhà Cửa Vườn Cây  Trồng Lâu Năm , Trên Phần Đất Rừng Cỏ Bỏ Hoang Hóa Có Nguồn Gốc Của Ông Bà Tổ Tiên Của Tôi , Có Mồ Mả Của Ông Bà Tổ Tiên Của Tôi Trên Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi . Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Tôi Đã Có Quá Trình Tạo Lập Lâu Dài Và Gắn Liền Với Các Tài Sản Trên Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Đã Gần 20 Năm Nay .

Thứ Tư , Đã Gần 20 Năm Liên Tục Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Đã Ban Hành Các Quyết Định Sai Trái Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh , Và Vô Số Các Văn Bản Can Thiệp Của Các Cấp Lãnh Đạo . Thế Nhưng , Đến Tận Ngày Nay , Tôi Cũng Không Có Được Quyền Được Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Đã Ban Hành Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Chỉ Có Đồ Của Ăn Cướp ( Quyết Định Số 4257 Và 3148 Nêu Trên ) , Nó Mới Không Có Chứng Từ , Nó Mới Không Có Cơ Sở Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Có Dám Công Khai Minh Bạch .

Từ Những Cơ Sở Các Khía Cạnh Sự Việc Nêu Trên . Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Xem Xét Sớm Chỉ Đạo Đưa Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Kéo Dài Đã Gần 20 Năm Nay Không Được Giải Quyết Công Khai Mnh Bạch Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Và Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Đã Gần 20 Năm Nay Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật .

---------------------------------------------------

Đơn Khiếu Nại Lần Thứ Ba   Ngày 02/04/2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6001297653640101249

Video0273  Ngày 01 04 2014 Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6001301460839066273
Video0274  Ngày 01 04 2014 Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6001301926320484065

Kính Gởi :  Bà Đặng Thị Nga - Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh .

Thứ Nhất , Tôi Khiếu Nại Về Việc Hồ Sơ Lưu Trữ Tại Bưu Điện Chợ Nhỏ Đã Nhận Chuyển Phát Thư Trong Khu Vực Quản Lý Của Bưu Điện Chợ Nhỏ , Trong Đó Có Địa Chỉ Của Nhà Tôi . Tôi Đã Tiếp Xúc Nhiều Với Bưu Điện Chợ Nhỏ Và Tôi Thấy Trung Bình Mỗi Ngày Chỉ Có Trên Dưới 50 - 100 Chứng Từ Danh Sách Khách Hàng . Nếu Việc Tôi Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Chi Tiết Các Thư Đã Gởi Đến Địa Chỉ Nhà Của Tôi , Do Ai Đã Ký Nhận Từ Tháng 07 Năm 2013 Đến Nay Là Hoàn Toàn Có Tính Khả Thi Và Dễ Tìm Kiếm Và Thống Kê Chi Tiết Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi .

Thứ Hai , Tôi Yêu Cầu trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Có Trách Nhiệm Điều Tra Làm Rõ Đối Với Việc Các Đơn Thư khiếu Nại Trước Đây Do Bà Phạm Thị Sen Và Bà Trương Thị Thùy Trang Đã Giải Quyết Sai Trái Quy Định Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng , Không Công Khai , Không Minh Bạch . Che Dấu Không Cho Tôi Biết Tên Tuổi , Chứng Minh Nhân Dân , Địa Chỉ Người Có Nét Chữ Viết Gần Giống Với Tôi , Đã Tạo Lập Tờ Phiếu Giả Chữ Viết Của Tôi Như Tôi Đã Khiếu Nại Theo Đơn . Và Tôi Đã Yêu Cầu Viết Lại Chữ Viết Nhưng Người Này không Viết Nên Tôi không Xác Định Được Người Tại Buổi Hợp Ngày 01/04/2013 Có Phải Là Người Đã Tự Tạo Lập Phiếu Giả Chữ Viết Của Tôi , Có Nét Chữ Viết Gần Giống Với Tôi . Và Đã Tạo Khe Hỡ Cho Chi Cục Thuế Quận 9 Lồng Ghép Tráo Đổi Đơn Khiếu Nại , Và Tới Biểu Mẫu Đơn Rút Đơn Khiếu Nại , Để Chi Cục Thuế Bàn Giao Xảo Trá Lại Cho Thanh Tra Thành Phố Biểu Mẫu Đơn Rút Đơn Khiếu Nại Che Dấu Tôi Trong Lưu Trữ Nội Bộ Của Thanh Tra Thành Phố . Đương Thời , Tôi Cũng Đã Có Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại Phản Ảnh Và Các Cơ Sở Đính Kèm Đã Gởi Các Cấp Lãnh Đạo .

Thứ Ba , Tôi Yêu Cầu Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Có Trách Nhiệm Xử Lý Và Khắc Phục Hậu Quả Do Nhân Viên Của Bưu Điện Đã Gây Ra Cho Tôi Và Ảnh Hưởng Nghiêm Trọng Trong Việt Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Tôi . Đã Và Đang Khiếu Nại Liên Tục Đến Các Cấp . Như Việc Ban Hành Văn Bản Nội Bộ Xảo Trá Số 191/TTTP.P8 Ngày 28/02/2014 Và Thư Mời Ngày 12/03/2014 Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định , Đã Làm Tôi Hao Tốn Nhiều Tiền Của Và Nhiều Quyền Lợi Chánh Đáng Của Tôi Đã Bị Mất . Tôi Không Có Được Thư Mời , Không Đối Chất , Không Được Giải Quyết Các Khiếu Nại Của Tôi Tại Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh . Vì Vậy , Việc Điều Tra Và Thống Kê Chi Tiết Bưu Điện Chợ Nhỏ Đã Nhận Chuyển Phát Thư Tới Địa Chỉ Nhà Của Tôi Là Điều Rất Cần Thiết Và Cũng Là Bưu Điện Đã Tích Cực Trong Việc Khắc Phục Hậu Quả , Giúp Tôi Có Cơ Sở Để Đính Chính Trình Báo Lên Các Cấp Lãnh Đạo Xem Xét Giải Quyết .

Thứ Tư , Trong Quá Trình Giải Quyết Khiếu Nại Của Tôi , Tôi Thấy Có Sự Trốn Tránh Trách Nhiệm Của Người Đứng Đầu Cơ Quan Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức , Cũng Như Là Phó Giám Đốc . Trong Các Lần Tổ Chức Giải Quyết Các Khiến Nại Của Tôi , Duy Nhất Chỉ Có 02 Nhân Viên Là Phạm Thị Sen Và Trương Thị Thùy Trang Đã Đứng Ra Giải Quyết , Dẫn Tới Các Biên Bản Làm Việc Điều Không Có Con Dấu Đại Diện Của Cơ Quan Bưu Điện . Và Tôi Cũng Không Có Nhận Được Văn Bản Thông Báo Tiếp Nhận Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi , Và Cũng Không Có Bất Kỳ Văn Bản Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Và Buổi Làm Việc Sai Trái Quy Định Ngày 01/04/2014 Nếu Người Thứ Ba Cầm Đọc 02 Biên Bản Làm Việc Này Cũng Không Xác Định Được , Không Hiểu Được Nguyên Nhân Cụ Thể Nó Ra Làm Sao ? Chi Tiết Dẫn Sự Việc Nó Như Thế Nào ? Nên Tôi Cảm Thấy Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Cho Có Hình Thức . Còn Thực Chất Thì Không Có Được Lưu Trữ Bên Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Của Cơ Quan Bưu Điện Thủ Đức .

Từ Những Hành Vi Nêu Trên Của 02 Nhân Viên Bưu Điện Đã Có Hành Vi Tiêu Cực Giải Quyết Sai Trái Quy Định Với Những Lý Lẽ Không Phù Hợp Với Chủ Trương Chính Sách Của Cơ Quan , Có Xu Hướng Tiêu Cực , Có Quan Điểm Lệch Lạc , Giải Quyết Không Cụ Thể Chi Tiết , Không Rõ Ràng .

--------------------------------------

Đơn Khiếu Nại Ngày 04/04/2014 .
Kính Gởi :  Trưởng Phòng Quản Lý Đô Thị Quận 9 .

V/v .  Tạm Ngưng Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 4257/QĐ.UBNDTP Ngày 07/10/2008 Và Quyết Định Số 3148/QĐ.UBND.TP Ngày 18/06/2012 Theo Thư Mời Tổ Chức Lần 2 Số 662/TM- QLĐT.Q9 Ngày 31/03/2014 .

Lý Do , Qua Việc Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Nêu Trên Lần Thứ Nhất Theo Thư Mời , Và Tôi Đã Có Phản Ảnh Buổi Làm Việc Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Sai trái Và Vi Phạm Pháp Luật Theo Các Đơn Tôi Đã Trình Bày . Và Đến Ngày Nay Đã Quá Thời Hạn Giải Quyết Đơn Khiếu Nại . Nhưng Tôi Cũng Không Được Bất Kỳ Thư Mời Nào Về Việc Giải Quyết Các Nội Dung Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Và Cũng Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Đứng Ra Có Chỉ Đạo Của Cấp Trên Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi .
Căn Cứ Vào Các Văn Bản Ban Hành Của Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh ( Qua Thư Mời Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Lần Nhất Ngày 12/03/2014 ) Tôi Khẳng Định Tôi Không Có Buổi Tiếp Xúc Làm Việc Nào Với Thanh Tra Thành Phố Theo Các Văn Bản Nêu Trên . Văn Bản Đã Có Ban Hành , Thì Phải Có Buổi Làm Việc , Ghi Nhận Trên Biên Bản Làm Việc Và Thụ Lý Giải Quyết Đơn Của Thành Phần Nào ? Vì Tôi Không Có Được Các Quyền Tham Dự Các Buổi Hợp , Các Buổi Đối Chất Dẫn Tới Các Văn Bản Nêu Trên Của Thanh Tra Đã Ban Hành . Nên Tôi Không Biết Các Vấn Đề Nội Dung Giải Quyết Của Thanh Tra Thành Phố . Và Tôi Nghĩ Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Đã Giải Quyết Theo Đơn Khiếu Nại Của Ai Đó , Chứ Không Phải Đang Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Và Ban Hành Ra Những Văn Bản Đó . Vì Thế Theo Thư Mời Này Số 662/TM.QLĐT Ngày 31/03/2014 Đã Gởi Lộn Cho Người Nhận Rồi , Của Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó Rồi , Ở Địa Chỉ 7/27 Ở Trên Long Bình Nào Đó Rồi !!! Còn Tôi Cũng Đang Chờ Đợi Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Chỉ Đạo Vào Cơ Quan Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Các Đơn Thư khiếu Nại Của Tôi . Chỉ Khi Nào Tôi Có Thư Mời Có Nội Dung Rõ Ràng Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi . Thì Tôi Mới Ra Tham Dự Buổi Hợp Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Nay Không Được Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng . Còn Thơ Mời Có Nội Dung Khác Như Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Của Ai Đó , Cũng Chẳng Có Liên Quan Đến Tôi , Tới Chừng Nào Quận 9 Và Các Cấp Thành Phố Biết Tuân Thủ Theo Quy Định Của Pháp Luật , Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi , Hội Đủ Đầy Đủ Các Tính Pháp Lý Theo Quy Định Và Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh . Vì Thế Tôi Cũng Đề Nghị Cơ Quan Quản Lý Đô Thị Quận 9 Nên Tôn Trọng Pháp Luật Nhiều Hơn Nữa , Giải Quyết Làm Rõ Ràng Cụ Thể , Chi Tiết , Đến Tận Cùng Vấn Đề Các Vướng Mắt Đã Nêu Trong Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Có Như Vậy , Buổi Hợp Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Mới Đạt Kết Quả Tốt Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .
Do Thư Mời Này Số 662/TM-QLĐT Vẫn Tiếp Tục Có Hành Vi Gởi Gấp Rút Không Đúng Quy Định . Vì Thế Tôi Cũng Đã Nhận Được Thư Mời Này Chậm Trễ Không Tới Được Tay Tôi , Tôi Đã Ký Lãnh Chiều Ngày 02/04/2014 . Và Không Kịp Xắp Xếp Sự Việc Để Viết Đơn Khiếu Nại Phản Ảnh Những Sai Trái , Những Bất Hợp Lý , Làm Thiệt Thòi Đến Quyền Lợi Và Lợi Ích Chính Đánh Của Tôi . Vì Vậy Kính Mong Cơ Quan Quản Lý Đô Thị Quận 9 Ngày Gởi Và Ngày Hẹn Trên Văn Bản Phải Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Và Như Vậy Tôi Mới Có Đủ Thời Gian Chuẩn Bị Kỹ Những Điều Cần Thiết Để Buổi Hợp Đạt Kết Quả Tốt .

THỨ HAI, NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2014


Không Bảo Vệ Pháp Luật , Không Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Công Dân Đã Gần 20 Năm Nay , Ngày 12 / 03 / 2014 :Chống Tham Nhũng Như Bác Phan Văn Khải - Nguyên Thủ Tướng Chính Phủ , Chỉ Duy Nhất Có Một Tờ Đơn Tầm Thường Đơn Giản , Mà Lại Hiệu Quả Tức Thì . Chống Tham Nhũng Ngày Nay , Hàng Ngàn Tờ Đơn , Hàng Ngàn Văn Bản Lòng Vòng Quanh Co , Chẳng Có Biến Đổi Gì Cả .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840334202704219441


1    Ngày 11 / 03 / 2014 , Cho Càn Quét , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật ...

http://nguyenkasa1978.blogspot.com/


2   Các Cấp Lãnh Đạo .
http://luuvanminh1978.blogspot.com/

3   Lược Sử Luuvanminh1979
http://luuvanminh1979kasa.blogspot.com/


Tận Diệt Dòng Tộc , Cho Chiếm Đoạt Cướp Của 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của , Thanh Toán Chiếm Đoạt Sai Trái 240.000 m2 Đất Của Gia Tộc Ông Trần Văn Của , Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép 473.840 m2 Đất Công Thổ Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật , Gần 20 Năm Nay Không Giải Quyết Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng . 

Mọi Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Gởi Bằng Đường Bưu Điện , Cơ Quan Bưu Điện Rất nhạy Bén Truyền Thông Tin , Tôi Không Biết Khi Đơn Gởi Tới Được Các Cấp Lãnh Đạo , Nó Có Còn Các Văn Bản Đính Kèm Hay Không Nữa !!! Có Bị Tráo Đổi Đơn Thư Hay không ? Mới Gởi Đơn Cho Quốc Hội Ngày Hôm Nay , Tới Chiều Ngày Mai Là Cơ Quan Phường Long Thạnh Mỹ Đã Có Xắp Đặt Cách Ứng Phó Rồi .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5995799438658210929

Buổi Làm Việc Theo Thư Mời Lúc 14 Giờ Ngày 28/03/2014 Không Dân Chủ - Bóp Mỏ - Căm Miệng Lại 
https://plus.google.com/u/1/photos/108741898459637148902/albums/5996146727534537153
.....Đơn Tôi Gởi Cho Chủ Tịch Thế Nhưng Không Có Văn Bản Chỉ Đạo Cho Ai Giải Quyết , Tư Pháp Phường Tự Tiện Đứng Ra Giải Quyết , Nếu Chủ Tịch Đã Chỉ Định Cho Ban Tư Pháp Phường Giải Quyết Thì Tại Sao Ban Tư Pháp Lại Chỉ Tôi Qua Địa Chính , Qua Cơ Quan Này Cơ Quan Nọ...Đơn Tôi Có 03 Nội Dung Theo Đơn , Vì Sao Tư Pháp Phường Lại Chỉ Tranh Dành Giải Quyết Về An Ninh Trật Tự , Xử Lý Những Kẻ Phá Hoại , Trong Khi Đây Là Nhiệm Vụ Và Là Trách Nhiện Của Ban Công An Phường Đã Có Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Bao Che Cho Những Kẻ Đã Phá Hoại , Không Lập Biện Bản Làm Việc , Không Ghi Biên Bản Ghi Nhận Hiện Trường....Như Vậy , Lấy Cơ Sở Ở Đâu Ra Để Ban Tư Pháp Làm Việc ? Tự Tiện Tổ Chức Buổi Hợp Sai Trái Quy Định , Không Ban Hành Văn Bản Thông Báo Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Không Ban Hành Văn Bản Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Mục Đích Của Buổi Họp Này Là Để Lồng Ghép Tôi Với Gia Phả Gia Tộc Của Bà Trần Thị Rê Để Chỉnh Sửa Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Trong Nội Bộ Xảo Trá Dấu Kín Cho Phù Hợp , Cho Trùng Khớp , Bởi Vì Từ Trước Tới Bây Giờ Không Có Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Quy Định Nhưng Bên Trong Lưu trữ Nội Bộ Dấu Kín Thì Đã Có Đấy Đủ Chi Tiết Cụ Thể Để Đưa Cả Hai Mẹ Con Tôi Vào Tù , Hai Mẹ Con Của Tôi Sinh Sống Ở Đây Gần 20 Năm Nhưng Trong Văn Bản Xác Minh Hai Mẹ Con Tôi Không Có Tài Sản Gì Hết Dẫn Tới Bản Vẽ Kiểm Tra Nội Nghiệp Của Tài Nguyên Môi Trường Quận 9 Xác Nhận Như Thế , Tôi Không Có Tài Sản Gì Gắn Liền Với Đất .

Video0263  Ngày 17 03 2014 Không Bảo Vệ Pháp Luật , Không Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Công Dân ...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5991651558572936993

Video0262  Ngày 17 03 2014 Không Bảo Vệ Pháp Luật , Không Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Công Dân ...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5991651157216690401

Vì Sao Toàn Bộ Quá Trình Giải Quyết Trực Tiếp Cho Tôi Trên Các Văn Bản , Thư Mời...Điều Do Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh  P5  Đảm Nhiệm ? Trong Khi , Trong Xắp Hồ Sơ Lưu Trữ Nội Bộ Bản Chánh Gốc Tại Phòng Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Ngày 12/03/2014  Như Tôi Đã Trình Bày Các Văn Bản Của Thanh Tra Thành Phố Ban Hành Điều Do Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh  P8  Đảm Nhiệm Và Ban Hành Các Văn Bản ? 
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5995799438658210929

Tại Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Có P5  Và   P8  Cùng Trực Tiếp Xử Lý Riêng Biệt ( Có 02 Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Nội Bộ ) Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ ? Có Phải P5 Là Tên Của Trần Ánh Nguyệt , Còn P8 Là Tên Của Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó Và Là Đơn Khiếu Nại Của Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó ?
Như Vậy , Về Phía Bên Hồ Sơ Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh  P5  Với Sự Xác Minh Gia Tộc Do Công An Khu Vực - Ông Phạm Anh Thơ Làm Việc Tại Khu Vực Của Tôi Từ Năm 1997 - Khu Vực Khu Phố Long Hòa . Và Đã Di Chuyển Đi Làm Việc Tại Khu Vực Khác Sau Khi Xác Minh Có Chứng Từ , Nhận Xác Minh Gia Tộc Của Tôi Xong Khoảng 3 - 4 Năm Nay Thì Đổi Công An Khu Vực Khác - Ông Nguyễn Tuấn Anh Vào Làm Tại Khu Vực Của Tôi. Vì Thế Công An Quận 9 Luôn Luôn Bắt Buột Tôi Phải Nhập Khẩu Vào Nhà Của Người Khác Thì Mới Cho Nhập Hộ Khẩu . Còn Nhập Hộ Khẩu Vào Nhà Của Tôi Tự Xây Cất Và Cũng Ở Trên Đất Có Mồ Mả Ông Bà Tổ Tiên Của Tôi Khuôn Viên 3012 m2 Đất Thì Lại Không Cho Nhập Khẩu ? Như Vậy , Trên Mặt Nghĩa Của Sổ Bộ Lưu Trữ Ông Phạm Anh Thơ - Công An Khu Vực Vẫn Còn Đang Quản Lý Tên Của Tôi Theo Văn Bản Xác Minh Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của Và Quản Lý Tên Tôi Tại Một Địa Điểm Vị Trí Nào Đó Che Dấu Tôi !!!
Về Phía Bên Hồ Sơ Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh  P8  , Đã Thay Thế Ông Nguyễn Tuấn Anh - Công An Khu Vực Mới Vào Làm Việc Tại Khu Vực Của Tôi Đã  3 - 4 Năm Nay , Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Với Những Lý Lẽ Ngược Ngạo , Những Cơ Sở Vô Căn Cứ , Đơn Tôi Gởi Cho Trưởng Công An Phường Thì Ông Cũng Đứng Ra Giải Quyết , Đơn Khiếu Nại Của Tôi Gửi Cho Ai , Về Vấn Đề Gì , Thì Ông Cũng Đứng Ra Thay Mặt Tự Tiện Giải Quyết . Như Vậy , Ông Nguyễn Tuấn Anh - Công An Khu Vực Cũng Đã Có Lập Chứng Từ Hợp Pháp Xảo Trá  Về Việc Xác Minh Gia Tộc Và Đã Có Yếu Tố Xác Minh Bà Trần Thị Rê Có Thuộc Họ Hàng Với Dòng Tộc Của Tôi , Dẫn Tới Bao Nhiêu Sự Phá Hoại Của Họ Từ Năm 2009 Liên Tục Cho Đến Ngày Nay , Điều Không Đưa Ra Trước Pháp Luật Để Xử Lý .

Như Vậy , Tại Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Có Bao Nhiêu  P  Là Có Bấy Nhiêu Bộ Hồ Sơ Riêng Biệt Lưu Trữ Trong Nội Bộ Dấu Kín ( Do Sự Làm Việc Chỉ Định Bằng Chữ Viết Tay Đã Nằm Trên Các Văn Bản , Không Làm Việc Bằng Văn Bản Chỉ Định Của Cơ Quan Đã Quy Định ) Để Đưa Con Người Vào Tù Hợp Pháp , Để Chiếm Đoạt , Để Cướp Của ... Một Khi Sự Giải Quyết Đã Có Ban Hành Quyết Định Rồi , Mà Yếu Tố Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành , Mà Chẵng Bao Giờ Cung Cấp Các Cơ Sở Chi Tiết Dẫn Tới Ban Hành Các Quyết Định Là Có Vấn Đề !!!
Các  P  Của Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Đã Có Lưu Trữ Trong Nội Bộ Để Đưa Con Người Vào Tù Hợp Pháp Theo Ý Thích , Ở Tù Mà Chẵng Biết Rõ Vì Sao , Cơ Sở Chi Tiết Như Thế Nào , Mà Đã Bắt Nhốt Ở Tù . Cũng Như Tôi Vậy , Các Quyết Định Đã Ban Hành Rồi , Mà Gần 20 Năm Nay Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành , Và Vô Số Các Văn Bản Can Thiệp Của Các Cấp Đã Can Thiệp , Đến Ngày Nay Cũng Vẫn Không Có Ban Ngành Nào Đứng Ra Tổ Chức Giám Sát Chứng Kiến , Chỉ Định Vào Cơ Quan Thuộc Thẩm Quyền Về Việc Cung Cấp Cho Tôi Các Cơ Sở Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành .

Đến Ngày Nay , Tôi Mới Biết Được Rõ Nguyên Nhân , Thì Ra Là Thế , Do Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Có Quá Nhiều  P  , Có Nhiều Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Trong Nội Bộ Dấu Kín Riêng Biệt Nhiều Quá....Nên Dân Bị Oan Ức Thì Vẫn Cứ Kêu , Tới Chừng Nào Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành Thì Mới Thôi Kêu !!!

Vì Sao Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh  P8  Lại Cần Một Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Nội Bộ Hoàn Chỉnh Xảo Trá Dấu Kín , Với Sự Xác Minh Các Thành Phần Của Gia Tộc Hoàn Toàn Khác , Để Giao Cấp Quyền Sử Dụng Đất - Sổ Hồng Sổ Đỏ Sai Trái Pháp Luật Và Cuối Cùng Lại Giao Cho Dự Án Ma - Thể Dục Thể Thao Của Ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh , Là Người Đã Ký Và Ban Hành Quyết Định 4257 , Thì Nay Tất Cả Tài Sản Sổ Hồng Sổ Đỏ Giả Trá Đó Lại Quay Về Với Tay Ông Hợp Pháp Hóa Trước Pháp Luật .

-------------------------------------------------------

Về Việc Công An Phường Long Thạnh Mỹ , Và Công An Quận 9 Đã Giam Giữ Sổ Hộ khẩu Và Sổ Cư Trú KT2 Trái Quy Định Đã Nhiều Năm Nay , Đến Ngày Nay Cũng Không Có Giao Cấp Cho Tôi . Biên Nhận Hồ Sơ Của Tôi Đã Đủ Và Đúng Quy Định Của Pháp Luật Thì Phải Giao Cấp Cuốn Sổ Hộ Khẩu Cho Tôi Và Giao Cấp Cuốn Sổ Cư Trú KT2 Cho Tôi . Vì Sao Lại Giam Giữ Đã Nhiều Năm Cuốn Sổ Hộ Khẩu Và Cuốn Sổ Cư Trú KT2 Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật ?
Bởi Vì Trong Nội Bộ Cơ Quan Phường Long Thạnh Mỹ Đã Cho Lưu Hành Chứng Từ Giả Về Việc '' Xác Minh Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của '' . Trên Thực Tế Thì Tờ Xác Minh Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của Đã Giao Cho Tôi Thì Không Hội Đủ Đầy Đủ Các Chuẩn Mực , Các Yếu Tố Tính Pháp Lý , Như Chỉ Duy Nhất Có Một Thành Phần Ông Phạm Anh Thơ - Công An Khu Vực Đã Ký Trên Tờ Giấy Tự Lập Và Dấu Tôi , Không Thuộc Biểu Mẫu Văn Bản Quy Định Của Cơ Quan . Việc Ông Phạm Anh Thơ - Công An Khu vực Đi Xác Minh Là Do Tổ Chức Ban Ngành Nào Đã Chỉ Đạo Cụ Thể Cho Ông Phạm Anh Thơ Đảm Nhiệm Xác Minh Về Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của Thì Không Có Văn Bản Chỉ Đạo Cụ Thể Nào Hết . Và Những Ban Ngành Nào Đã Cùng Với Ông Phạm Anh Thơ - Công An Khu Vực Giám Sát Chứng Kiến Việc Giải Quyết Của Ông Phạm Anh Thơ Là Đúng , Có Hội Đủ Các Cơ Sở Pháp Lý Cụ Thể Chi Tiết Rõ Ràng Cũng Không Có , Chữ Ký Của Người Chứng Kiến Giám Sát Trên Tờ Giấy Xác Minh Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của Cũng Không Có .
Đến Ngày Nay Tôi Mới Được Biết , Và Tôi Cũng Có Lưu Lại Đầy Đủ Chi Tiết Những Cơ Sở Xác Đáng Trong Việc Đi Khiếu Nại Đã Gần 20 Năm Nay Cho Tới Ngày Nay . Có Một Sự Khống Chế Trong Các Thành Phần Thành Viên Trong Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của Và Ép Buộc Những Thành Phần Này Nói Không Nhìn Nhận Tôi Là Người Trong Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của Tại Buổi Làm Việc Của Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Lúc 9 Giờ Ngày 10/11/2011 , Dẫn Tới Thanh Tra Thành Phố Đã Toại Nguyện , Và Đã Ban Hành :  Biên Bản Đối Thoại Lúc 9 Giờ Ngày 10/11/2011 Gồm Có 03 Tờ , Nhưng Chỉ Đóng Dấu Có 02 Tờ , Còn 01 Tờ Giữa Về Thành Phần Gia Tộc Gồm Những Ai Thì Không Có Đóng Con Dấu , Và Lồng Ghép Vào Quyết Định Dấu Tôi Số 206/QĐ.TTTP.P3 Ngày 07/10/2011 Mà Tôi Không Hề Hay Biết Về Nội Dung Quyết Định Này . Tại Buổi Hợp Chỉ Cho Tôi Bản Photo Không Cho Tôi Bản Chánh Có Con Dấu Đỏ Và Đương Thời Tôi Cũng Đã Có Nhiều Đơn Khiếu Nại Về Buổi Họp Sai Trái Này Để Có Cơ Sở Lưu Hành Văn Bản Về Việc Các Thành Phần Trong Gia Tộc Không Nhìn Nhận Tôi Là Người Trong Gia Tộc .

Như Vậy , Văn Bản Không Nhìn Nhận Gia Tộc Để Làm Gì ??? Để Lồng Ghép Vào Văn Bản Lưu Hành Giả Trá Trong Nội Bộ Cơ Quan Công An Phường Long Thạnh Mỹ . Đã Có Lưu Hành Giả Trá , Bởi Vì Các Ban Ngành Phường Long Thạnh Mỹ Luôn Nói Chỉ Định Tôi Qua Địa Chính , Qua Quản Lý Đô Thị Để Giải Quyết Về An Ninh Trật Tự , Không Xuống Xác Minh Hiện Trường Mỗi Khi Cả Gia Phả Gia Tộc Của Bà Trần Thị Rê Và Các Con Của Bà Trần Thị Rê Liên Tục Phá Hoại Hàng Rào , Phá Hoại Hủy Hoại Vô Số Các Tài Sản Cây Trồng Lâu Năm Của Tôi Như Các Đơn Khiếu Nại Liên Tục Từ Nhiều Năm Nay , Từ Năm 2009 Liên Tục Phá Hoại Cho Tới Tận Ngày Nay , Nhưng Không Bị Xử Lý Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

Gia Phả Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của Không Có Mối Quan Hệ Huyết Thống Nào Với Gia Phả Gia Tộc Của Bà Trần Thị Rê Cùng Các Con Của Bà Trần Thị Rê Là Những Kẻ Liên Tục Phá Hoại , Hủy Hoại , Cướp Của Vô Số Các Cây Trồng Lâu Năm Của Tôi Cho Đến Tận Ngày Nay Liên Tục Phá Hoại Dưới Sự Bao Che Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương . Là Hai Gia Phả Gia Tộc Hoàn Toàn Không Có Mối Quan Hệ Ruột Thịt Với Nhau . Sự Lồng Ghép Tôi Với Gia Tộc Của Bà Trần Thị Rê , Nó Phù Hợp Với Những Quan Điểm Tiêu Cực , Những Lý Luận Tiêu Cực Đầy Ngược Ngạo , Không Trùng Khớp , Không Xác Đáng Với Thực Tế Của Các Ban Ngành Phường Long Thạnh Mỹ Như Các Video Ghi Âm Ghi Hình , Của Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh .

Căn Cứ Vào Các Cơ Sở Chi Tiết Và Đầy Đủ Các Khía Cạnh Sự Việc Đã Phát Sinh Trên Thực Tế , Các Chứng Từ Văn Bản , Ghi Âm Ghi Hình Như Tôi Đã Tải Lên Trang Web Của Tôi Nêu Trên . Tôi Yêu Cầu Quốc Hội Việt Nam Và Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tp.Hồ Chí Minh Can Thiệp Vào Cơ Quan Thuộc Thẩm Quyền , Điều Tra Và Xử Lý Nghiêm , Xác Định Rõ Ràng Có Cơ Sở Pháp Lý Về Thành Phần Gia Phả Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của Và Thành Phần Gia Phả Gia Tộc Của Bà Trần Thị Rê Có Mối Quan Hệ Như Thế Nào ? Hội Đủ Các Chi Tiết , Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Có Các Ban Ngành Khác Cùng Tham Gia Chứng Kiến Giám Sát Về Mối Quan Hệ Giữa Tôi Và Bà Trần Thị Rê Cùng Các Con Của Bà Trần Thị Rê Là Người Hàng Xóm , Giáp Ranh Do Chiếm Đoạt Cướp Của Mà Có Ngữ Nghĩa Chỉ '' Giáp Ranh '' Với Nhà Của Tên Võ Văn Cường ( Là Con Của Bà Trần Thị Rê ) Với Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi . Dưới Sự Bao Che Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Đã Cho Họ Phá Hoại , Hủy Hoại Và Cướp Của Vô Số Các Tài Sản Cây Trồng Lâu Năm Của Tôi Có Giá Trị Lớn Từ Năm 2009 Liên Tục Cướp Phá Xâm Phạm Vào Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Cho Đến Ngày Nay Không Bị Xử Lý Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Do Không Ban Hành Văn Bản Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Quy Định .

Yêu Cầu Can Thiệp Vào Cơ Quan Thuộc Thẩm Quyền , Điều Tra Và Khởi Tố Lại Đối Với Tên Võ Văn Cường - Con Của Bà Trần Thị Rê Và Các Con Của Bà Trần Thị Rê Đã Có Hành Vi Cướp Của , Phá Hoại , Phá Hủy Liên Tục Vô Số Các Cây Trồng Lâu Năm Của Tôi Có Giá Trị Lớn Từ Năm 2009 Cho Đến Ngày Nay Vẫn Liên Tục Phá Hoại , Hủy Hoại Các Tài Sản Của Tôi , Xâm Phạm Vào khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi . Dưới Sự Bao Che Của Cơ Quan Pháp luật Địa Phương Đã không Khởi Tố , Không Lập Biên Bản Làm Việt , Không Cung Cấp Đầy Đủ Và Chi Tiết Cơ Sở Dẫn Tới Quyết Định Đã Ban Hành Bác Đơn Tôi Vô Căn Cứ , Căn cứ Vào Những Cơ Sở Không Xác Đáng , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng . Như Qua Hàng Loạt Sự Giải Quyết Vi Phạm Pháp Luật , Không Bảo Vệ Luật Pháp , Không Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Công Dân Của Cơ Quan Pháp luật Địa Phương Đã Quá Rõ Ràng . Và Can Thiệp Vào Cơ Quan Thuộc Thẩm Quyền Khắc Phục Hậu Quả Và Bồi Thường Thiệt Hại Tài Sản Có Giá Trị Lớn Từ Năm 2009 Đến Ngày Nay Cho Gia Đình Tôi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Do Sự Bao Che Làm Sai Trái Quy Định Của Cơ Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Đã Gây Ra . Cưỡng Chế Và Tháo Dỡ Vì Đã Căn Cứ Vào Chứng Từ Xác Minh Gia Tộc Xảo Trá , Lồng Ghép Vào Đó Để Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật , Giao Cấp Chủ Quyền Nhà Đất - Sổ Hồng Sổ Đỏ Như Công An Khu Vực - Nguyễn Tuấn Anh Đã Xác Minh , Đã Thừa Nhận Trên Lời Nói Và Ông Đã Chụp 03 Tấm Hình Làm Bằng Chứng , Đất Có Sổ Đỏ Còn Hình Ảnh Thì Trong Máy Điện Thoại Của Ông , Ông Đưa Ra , Ông Cho Là Có Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Theo Đúng Quy Định ? Và Cũng Để Phù Hợp Với Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Riêng Biệt Nội Bộ Xảo Trá Dấu Kín Tại Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh  P8 , Như Tôi Đã Phát Hiện . 


Đơn Khiếu Nại Ngày 21/03/2014 Bỗ Xung Đơn Khiếu Nại Ngày 11 Và 14/03/2014 Về Việc Văn Bản Số 851/BĐHCM-HTKH Ngày 15/03/2014 Trả Lời Phúc Đáp Không Đầy Đủ , Không Xác Đáng Với Thực Tế...Qua Rất Nhiều Lần Tôi Phát hiện  Sai Phạm Tại Các Trung Tâm Bưu Điện  :  Tráo Đổi Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi ;  Bao Che Người Viết Giả Chữ Viết Gần Giống Chữ Viết Của Tôi Không Đưa Sự Việc Ra Giải Quyết Rõ Ràng . Rồi Bây Giờ Tiến Thêm Một Bước Nữa Xóa Ngầm Các Cơ Sở Dữ Liệu Lưu Trữ Trong Nội Bộ Trung Tâm Các Bưu Điện Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật . 
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5993534972253883345

Đơn Khiếu Nại Bổ Xung Ngày  14 /03/2014 Và Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả Và Xóa Lưu Trữ , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Gởi Các Cấp Lãnh Đạo .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990881047878242945

Video0261   Ngày 15/03/2014  Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả , Đơn Khiếu Nại Bổ Xung Ngày  14 /03/2014 Và Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả Và Xóa Lưu Trữ , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Gởi Các Cấp Lãnh Đạo .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990886804464581777

Video0260  Ngày 15/03/2014 , Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá - Lê Phú Thành Pháp Danh Thích Hạnh Viên , Đồng Thời Là Thành Viên Của Mặt Trận Tổ Quốc Phường Long Thạnh Mỹ Đang Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Nằm Ngoài khuôn Viên Thửa 171 , Để Chiếm Dụng Đất Đai .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990884262079493521

- Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 3148 Đã Quá Thời Hạn 02 Năm Vào Ngày 12 / 03 / 2014 Tại Phòng Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Đầy Rảy Những Bất Hợp Lý , Những Lý Lẽ Không Phù Hợp , Không Tương Thích .  Do Trong Nội Bộ Các Cơ Quan Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Gốc Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt . Để Thay Thế Tên Trần Ánh Nguyệt Ở Ngoài Thực Tế Đã Khiếu Nại Gần 20 Năm Nay Không Được Giải Quyết Khiếu Nại Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Hành Chánh Quy Định , Không Được Thụ Lý Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Cho Tới Ngày Nay Và Đang Cho Liên Tục Những Ngày Gần Đây Càn Quét Phá Hoại Tài Sản Của Tôi Liên Tục ( Xem Chi Tiết Bên Dưới ) .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990181430232745185

- Biên Bản Làm Việc Ngày 12 / 03 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990185594806095825

- Bộ Hồ Sơ Chánh Gốc Lưu Trữ Xảo Trá Trong Nội Bộ Cơ Quan Ngày 12 / 03 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990509140720489297

- Một Xắp 07 Tờ Bản Chánh Gốc Văn Bản Thông Báo Số  41/TB-UBND.Q9 Ngày 16/01/2014 , Đến Nay Đã Quá Thời Hạn . Có Nghĩa Là Giữ Những Văn Bản Này Cố Ý Không Có Gởi Cho Các Cơ Quan Khác Biết Nội Dung Sự Việc , Giải Quyết Che Dấu Sự Việc .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990516504964236833


- Ngày 12 / 03 / 2014 : Theo Thư Mời , Trong Lúc Làm Việc 02 Bên Trình Bày Với Nhau Có Lẫn Lộn 01 Xắp Hồ Sơ Bản Chánh Gốc . Khi Về Nhà Tôi Phát Hiện , Xem Qua Tôi Thấy Những Sự Việc Sai Trái Như Sau : 
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990514807019501297

- Video0254  Ngày 12 / 03 / 2014 Buổi Tối , Anh Đức - Phòng Kinh Tế Môi Trường Phường long Thạnh Mỹ , Báo Về Việc có Lẫn Lộn Các Văn Bản Chánh Hay Không .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990530712604488289

- Luôn Luôn Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Gốc Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt .  

- Trong Xắp Hồ Sơ Bản Chánh Gốc Lưu Trữ Nội Bộ Của Cơ Quan Có 01 Hàng Chữ Viết Tay Địa Chỉ Số  7 / 27 Nguyễn Xiển , Kp Long Hòa , P.Long Thạnh Mỹ . Đây Không Phải Là Địa Chỉ Của Nhà Tôi .

- Tại Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Khi Tiếp Với Tôi . Thanh Tra Trả Lời Rất Rõ Ràng : Thanh Tra Không Có Nhiệm Vụ Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Xem Chi Tiết Toàn Bộ Quá Trình Sự Việc Đã Xảy Ra Tại Cơ Quan Thanh Tra ( Xem Bên Trang Blog : Các Cấp Lãnh Đạo - Tại Phần Trang 03 Bên Dưới ) .

- Vì Thế Quyết Định Che Dấu Tôi Về Sự Giải Quyết Của Các Cấp Trong Nội Bộ Số  50 /2013/QĐ.UBND Ngày 19/11/2013 Đã Giải Quyết Giao Cấp Cho Ai Đó . Chứ Không Phải Giải Quyết Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Là Trần Ánh Nguyệt Đã Gần 20 Năm Liên Tục Khiếu Nại Cho Đến Ngày Nay .

- Từ Năm 1997 Cho Đến Năm 2014 , Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Phối Hợp Với Các Ban Ngành Nào Về Việc Cấm Mốc , Đặt Để Trụ Ranh Giới Mốc Giới Đúng Chuẩn Mục Quy Định Tại Khuôn Viên 7600 m2  Thực Tế Trên Đất . Không Có Trụ Ranh Giới Mốc Giới khuôn Viên 7600 m2 Thực Tế Trên Đất Thì Bản Vẽ Chi Tiết Và Đầy Đủ Tính Pháp Lý Số 90608 / HD-ĐĐBĐ Ngày 25 / 05 / 2006 Đã Lấy Ở Đâu Ra Cơ Sở ???

- Từ Năm 1997 Cho Đến Năm 2014 , Tôi Không Có Được Bất Kỳ Cơ Quan Nào Đã Có Ban Hành Cho Tôi Văn Bản Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Về Việc Khiếu Nại 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Cho Đến Ngày Nay .

------------------------------------------

CHỦ NHẬT, NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2014


Không Bảo Vệ Pháp Luật , Không Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Công Dân , Ngày 11 / 03 / 2014 , Cho Càn Quét , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật . Do Trong Nội Bộ Các Cơ Quan Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Gốc Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt . Để Thay Thế Tên Trần Ánh Nguyệt Ở Ngoài Thực Tế Đã Khiếu Nại Gần 20 Năm Nay Không Được Giải Quyết Khiếu Nại Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Hành Chánh Quy Định , Không Được Thụ Lý Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Cho Tới Ngày Nay Và Đang Cho Liên Tục Những Ngày Gần Đây Càn Quét Phá Hoại Tài Sản Của Tôi Liên Tục ( Xem Chi Tiết Bên Dưới ) .1    Ngày 11 / 03 / 2014 , Cho Càn Quét , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật ...

http://nguyenkasa1978.blogspot.com/


2   Các Cấp Lãnh Đạo .
http://luuvanminh1978.blogspot.com/

3   Lược Sử Luuvanminh1979
http://luuvanminh1979kasa.blogspot.com/

Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Vạn Lý Độc Hành

THÁNH ĐỨC THIỀN TÂM  1
THÁNH ĐỨC THIỀN TÂM  2
THÁNH ĐỨC THIỀN TÂM  3
Trần Ánh Nguyệt pháp danh TƯỜNG VÂN
Điểm Kinh Nghiệm Của Sự Khởi Tạo
Tại Vị Trí Của Tôi 1
Tại Vị Trí Của Tôi 2
Tại Vị Trí Của Tôi 3

Play.Zing  Y! Mail    Yahoo.vn    Y! Bookmarks    Gmail     Google     Blogger
DocStore  A1-Webmarks  Amazon  Amen-Me  Arto  Ask  Backflip    
Bit.Ly BizSugar Blinklist  Bloggy  Bordom  Bryderi.se BuddyMarks   Care2  CiteULike  Designmoo     Digg  DoMelhor   Doower  Dzone  Edelight  ekudos  Embarkons Evemote  
Fabulously40  Facebook  Fark  Favoritus   Folkd      Forgetfoo   
FriendFeed      GlobalGrind      Gravee     Grumper     Haber.gen.tr     Hipstr     Hotmail    
Hyves    Identi.ca     InvestorLinks     Jamespot     Kaboodle     Kaevur    kIRTSY     Kledy    
Librerio    Link-a-Gogo     LinkedIn     LiveJournal     Lunch.com     Lynki     Menéame    
Mindbodygreen    Mister Wong      myAOL      MySpace   N4G    NetLog    Netvibes    
Netvouz   NewsTrust     Newsvine     Nujij     OKNOtizie      Oyyla     PDF Online    
PhoneFavs    Planypus     Plaxo     Plurk    Pusha     Reddit    Segnalo    SheToldMe        
Slashdot   SmakNews      Sonico   Sphinn    Squidoo    Startaid    Strands    studiVZ  
StumbleUpon      Stumpedia      Technorati      ThisNext     Tip'd     Transferr     Translate       
Tumblr      Twitter    TypePad    Viadeo   Webnews   WordPress        Wovre   Wykop     
Yammer    Yardbarker    Yigg   Yoolink    Funny Of Dia Celebrities    Twiter .

Kiwibox    Twitter.   MySpace.   Ning.   Tagged.   MyYearbook.  Meetup.  Bebo.   Multiply.  Orkut
Skyrock.      Badoo.    StumbleUpon.     Delicious.    Foursquare.     MyOpera.    Hi5.   Flickr
Fotki.     Fotolog.   Last.FM.   Buzznet.     ReverbNation.    Cross.TV.    WeRead.    Flixter.    GaiaOnline.
BlackPlanet.   CaringBridge.   DeviantART.   ibibo.   VampireFreaks.    CafeMom.   Ravelry.   ASmallWorld
Wayn.    CouchSurfing.    TravBuddy.     Cellufun.    MocoSpace.   ItsMy.   Stickam.     Classmates  
YouTube.   MyLife.    MyHeritage.   Geni.    Focus.    Viadeo.    Ryze.    XING.    WeeWorld.    Habbo
Tuenti.     Tumblr.     Xanga.    OpenDiary.     Mixi.    QZone.    Douban.    Renren.    VKontakte.  
Odnoklassniki.     NK.    Hyves.    Netlog.     StudiVZ.     Sonico.    Friendster.    Nextdoor

Easylocator

Năm 1997 Khi Tôi Về Đây Khai Khẩn - Đất Bỏ Hoang Hóa Các Giáp Ranh Xung Quanh Không Có Quá Trình Sử Dụng Đất Tại Nơi Đây .

Trần Thị Rê - Võ Văn Cường Không Có Quá Trình Sử Dụng Đất .

Sự Khai Khẩn Năm 1997 Từ Đất Rừng Cỏ Đến Khi Cây Trái Rau Củ Đầy Vườn Năm 2008

Các con của bà Trần Thị Liên - Tổ Trưởng Tổ 13 Khu phố Long Hòa thường xuyên chặt phá cây trồng 

Hộ Lữ Phúc Nhị Đang Khiêu Kích Chặt Phá Cây
Năm 2013 Hộ Giáp Ranh Lữ Phúc Nhị Nhà Số 725 Nguyễn Xiển Đã Chọt Ông Xả Nước Qua Bên Tôi Để Khiêu Kích .

Hộ Lê văn Lực đang xâm lấn 7600 m2 Cơ quan pháp luật địa phương không giải quyết

Chùa Quang Bửu Và Các Hộ Giáp Ranh Vài Ba Ngày Là Thay Phiên Nhau Phá Hoại Liên Tục

Phần Thưởng Cho Sự Khiêu Kích Phá Hoại Thì Được Xây Cất Nhiều Căn Nhà- Sang bán chuyển nhượng và kinh Doanh Trái Phép .

Cơ Quan Công An Phường Long Thạnh Mỹ Bao Che Tên Võ Văn Cường
Sự Phá Hoại Của Tên Võ Văn Cường - Con Của Bà Trần Thị Rê Năm 2009 - 1
Sự Phá Hoại Của Tên Võ Văn Cường - Con Của Bà Trần Thị Rê Năm 2009 - 2
Ngày 30 8 2009 Sự hành hung phá hoại - 1
Ngày 30 8 2009 Sự hành hung phá hoại - 2
Ngày 30 8 2009 Sự hành hung phá hoại - 3
Ngày 30 8 2009 Sự hành hung phá hoại - 4
Tên Võ Văn Cường Không Đưa Ra Trước Pháp Luật Để Xử lý Năm 2009
Võ Văn Cường Và Đám Thợ Cưa Cây Lâu Năm Với Ông Thường Xuyên Phá Hoại Cây Trồng Khiêu Khích Gây Sự .
Tam Đức Thời Nay
Sự Giải Quyết Bằng Hỏa Tốc - Giải Quyết Bằng Sự Che Dấu Trong Sổ Bộ Lưu Trữ  - 1
Sự Giải Quyết Bằng Hỏa Tốc - Giải Quyết Bằng Sự Che Dấu Trong Sổ Bộ Lưu Trữ  - 2
Năm 2013 Một Mặt Thì Giao Trả Một Mặt Thì Thủ Tiêu Gia Đình Để Thanh Toán Hơn 240.000 m2 Đất Gia Tộc Ông Trần Văn Của .

-----------------------------------------------------

Ngày 12 / 03 / 2014 :Không Bảo Vệ Pháp Luật , Không Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Công Dân .

Tận Diệt Dòng Tộc , Cho Chiếm Đoạt Cướp Của 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của , Thanh Toán Chiếm Đoạt Sai Trái 240.000 m2 Đất Của Gia Tộc Ông Trần Văn Của , Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép 473.840 m2 Đất Công Thổ Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật .


Ngày 11 / 03 / 2014 :

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc .

Đơn Khiếu Nại  
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989762257034408113

Về Việc :

1/. Yêu Cầu Hủy Bỏ Kết Quả Nội Dung Văn Bản Số 7052/UBND.TP-PCNC  Ngày 30/12/2013 . Ngưng Việc Đang Tiến Hành Giải Quyết Của Các Ban Ngành Thành Phố Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ .

2/. Cưỡng Chế Tháo Dỡ 22 Căn Nhà Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Và Đang Xây Dựng Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Cho Chiếm Đoạt Sai Trái Quy Định . Tạo Cơ Sở Cho Dân Có Quá Trình Sử Dụng Đất Xảo Trá , Và Cư Trú Trái Quy Định Pháp Luật Những Người Dân Xa Lạ Mới Cho Vào Ở Trong Những Căn Nhà Mới Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép . Tạo Địa Chỉ Giao Cấp Số Nhà Giả Lung Tung Cho Những Căn Nhà Mới Xây Dựng Thông Qua Chứng Từ Không Hội Đủ Yếu Tố Pháp Lý , Như Việc Văn Bản Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Xác Nhận Thừa Nhận Các Địa Chỉ Khách Hàng Sử Dụng Điện .

3/. Yêu Cầu Xử Lý Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng  09 Nội Dung Cấp Bách Theo Đơn Sau Đây  ;  Khẩn Trương Xuống Xác Minh Hiện Trường , Ghi Nhận Sự Việc Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Và Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gần 20 Năm Không Được Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng , Công Khai Minh Bạch .

Đồng Kính Gởi :
                            - Quốc Hội Việt Nam .
                            - Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước.
                            - Ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ Tướng Chính Phủ .
                            - Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh Tra Chính Phủ .
                            - Ông Trần Đại Quang - Bộ Công An .

1 . Nội Dung Thứ Nhất :
Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay , Đã Gần 20 Năm , Không Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật .

2 . Nội Dung Thứ Hai :
Tạo Dựng Vô Số Chứng Từ Cơ Sở Không Hội Đủ Các Yếu Tố Pháp Lý Để Cho Chiếm Đoạt , Cho Cướp Của , Cho Phá Hoại , Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân .

3 . Nội Dung Thứ Ba :
Khuông Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Là Đất Rừng Cỏ Bỏ Hoang Đã Không Có Ai Có Quá Trình Sử Dụng Đất Như Văn Bản Số 18265/ VPĐK-KT  Ngày 02/12/2011 Về Việc Đối Chiếu Vị Trí Và Cung Cấp Thông Tin Đã Nêu . Khi Tôi Về Đây Năm 1997 Là Đất Rừng Cỏ Bỏ Hoang , Và Tôi Đã Khai Khẩn Đất Bỏ Hoang Tạo Lập Vườn , Xây Dựng Nhà Cửa , Và Sử Dụng Ổn Định Cho Tới Ngày Nay , Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Tôi Và Tôi Sử Dụng Đất Có Nguồn Gốc Đất Của Ông Bà Tổ Tiên Của Tôi .
Vì Thế Những Đại Diện Nhận Lãnh Phần Đất Giao Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của :  Yêu Cầu Chùa Quang Bửu Trả Lại Đất ( Vì Sử Dụng Đất Sai Vị Trí Nằm Ngoài Thửa Số 171) , Yêu Cầu Các Hộ Dân Giao Trả Lại Phần Đất Đã Chiếm . Họ Đồng Ý Giao Trả Lại Đất Thì Tôi Cũng Đồng Ý Giao Trả Lại Đất . Còn Nếu Họ Không Đồng Ý Giao Trả Thì Tôi Cũng Không Đồng Ý Giao Trả . Dân Có Quá Trình Sử Dụng Đất Thì Giao Cấp Cho Dân , Chùa Có Quá Trình Sử Dụng Đất Thì Giao Cho Chùa , Tôi Có Quá Trình Sử Dụng Đất Thì Phải Giao Cấp Cho Tôi . Đó Là Luật Đơn Giản Mà Hợp Lý Dành Cho Các Đại Diện Xảo Trá , Tại Sao Không Tranh Đấu Bảo Vệ Quyền Lợi Chính Đáng Của Gia Tộc , Giao Chùa Cũng Đồng Ý , Giao Dân Cũng Đồng Ý , Thì Nhịn , Đòi Chia Phần Cái Gì ?
Chừng Nào Dân Giao Trả Lại Đất , Chùa Giao Trả Lại Đất , Và Thanh Toán Cho Tôi Toàn Bộ Chi Phí Tôi Đã Khai khẩn Sử Dụng Đất Ổn Định Và Chi Phí Đi Khiếu Nại Gần 20 Năm Nay , Thanh Toán Xong Tôi Sẽ Giao Trả Lại Đất Cho Để Tiếp Tục Có Cơ Sở Phân Chi Tài Sản Của Gia Tộc Theo Quyết Định . Còn Tự Ý Xâm Phạm Vào Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Sử Dụng Ồn Định :  Tự Tiện Cấm Móc Ranh Giới Mốc Giới , Phân Chia Phần Đất , Phá Hoại Càn Quét Tài Sản Của Tôi , Đó Là Vi Phạm Pháp Luật .
Đó Là Chưa Kể Đến 2800 m2 Đất Giao Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của Theo Quyết Định 3148 , Ông Trần Văn Của không Có Chứng Thư Trước Bạ Mua Bán Nhà Đất Nào Có Diện Tích 2800 m2  ? Và Khuôn Viên Diện Tích 2800 m2 , Nó Ra Làm Sao  ? Vị Trí Cụ Thể Nó Như Thế Nào ? Cũng Chẵng Có Vị Trí Mốc Giới Nào , Cũng Chẵng Có Cơ Sở Nào Trong Sổ Kê Khai Đăng Ký Ruộng Đất , Hoặc Ông Trần Văn Của Có Đứng Tên Chủ Sử Dụng 2800 m2 Đất Hợp Pháp . Vì Thế 2800 m2 Đất Giao Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của Theo Quyết Định 3148 Nêu Trên Không Có Cơ Sở Vị Trí Nằm Tại Vị Trí Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Hiện Đang Sử Dụng .

4 . Nội Dung Thứ Tư :
Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Bằng Đường Bưu Điện , Dưới Hình Thức Ký Nhận Chứng Từ Nợ Cước Phí Xảo Trá Che Dấu Lưu Trữ Trong Nội Bộ , Khi Tôi Ký Nhận Lãnh Phiếu Báo Phát Ghi Số , Và Diện Cớ Đủ Lý Do Để Ký Thay Cho Tôi - Hình Thức Hoàn Trả Đơn , Cố Ý không Lập Tên Danh Sách Trong Sổ Kê ( Và Không Lưu Nghiệp Vụ Trong Máy Tính Cơ Quan Quy Định ) , Xóa Bỏ Cơ Sở Chi Tiết , Không Lưu Trữ Đầy Đủ Chi Tiết Chứng Từ Trong Cơ Quan Bưu Điện . Để Dễ Dàng Tráo Đổi Đơn Khiếu Nại Của Tôi Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó Tại Địa Chỉ 727 Nguyễn Xiển Xảo Trá Nào Đó , không Phải Là Vị Trí Của Nhà Tôi Đã Sử Dụng Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay .( Xem Ở Bên Dưới , Chứng Từ , Video Trả Lời Của Các Bưu Điện Liên Quan )

5 . Nội Dung Thứ Năm :
Năm 2009 , Tôi Phát Hiện Về Việc Mã Số Hộ Của Tôi Bị Đôn Lên , Dẫn Tới Hàng Ngàn Mã Số Hộ Khác Trong Danh Sách Kê Khai Cũng Bị Đôn Lên . Tôi Đã Đi Khiếu Nại Và Lặng Thinh Luôn , Không Trả lời . Đến Năm 2013 , Tôi Lại Tiếp Tục Phát Hiện Về Việc Giao Cấp Số Nhà 727 Nguyễn Xiển Trên Văn Bản Cũng Là Hình Thức Xảo Trá Không Đúng Vị Trí Thực Tế Tôi Sử Dụng Tại Đây , Và Kéo Theo Hàng Loạt Những Dãi Số Nhà Liền Kề Cùng Bên Một Mặt Đường Cũng Sai Trái Theo , Giao Cấp Vị Trí Sai Trái Chồng Chéo Bên Dãi Số Nhà Chẵn Và Bên Dãi Số Nhà Lẻ , Không Theo Đúng Chuẩn Mực Quy Định . Như Vậy Là Có Mục Đích , Có Chủ Trương , Có Chủ Mưu Để Cướp Phá Tài Sản Của Công Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829858085125184081

6 . Nội Dung Thứ Sáu :
Gần 20 Năm , Với Sự Can Thiệp Bằng Vô Số Các Văn Bản Của Các Cấp Về Việc Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Các Cơ Sở Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành Đầy Sai Trái , Nhưng Tôi Cũng Không Được Cung Cấp Toàn Bộ Các Cơ Sở Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành . Đến Ngày Nay Năm 2014 , Căn Cứ Vào Thông Báo Số  41/TB-UBND.Q9 Ngày 16/01/2014 Đã Dấu Tôi Không Cho Tôi Biết . Để Làm Cơ Sở Căn Cứ Sai Trái Cho Xây Dựng  22  Căn Nhà Kiên Cố Trái Phép ; Trong Đó Có 20 Căn Nhà Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Của Bà Trần Thị Rê , Tên Võ Văn Cường ( Con Của Bà Trần Thị Rê ) , Bà Trần Văn Anh ( Con Gái Của Bà Trần Thị Rê ) , Và Các Con Khác Của Bà Trần Thị Rê Cư Trú Trái Quy Định Vào Những Căn Nhà Mới Xây Dựng Trái Phép ( Tất Cả Các Con Của Bà Trần Thị Rê Điều Ở Địa Phương Khác Và Tới Đây ) , Đứng Tên Sang Bán Chuyển Nhượng , Cho Thuê Trái Phép . Và 02 Căn Nhà Năm 2014 Đang Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Của Tên Chủ Trì Chùa Tu Hành Giả Trá . Đã Cho Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Liên Tục Từ 2011 Cho Đến Ngày Nay . Để Bản Vẽ Số  90608/HĐ.ĐĐBĐ  Ngày 25/05/2006 Của Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Có Cơ Sở Chi Tiết , Để Có Cơ Sở Có Tài Sản Gắn Liền Với Đất , Để Dân Có Quá Trình Sử Dụng Đất Xảo Trá , Và Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật .

7 . Nội Dung Thứ Bảy :
Ngày 04/03/2014 , Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Và Công An Phường , Trả Lời Bằng Miệng Với Tôi Là :  Chưa Có Sự Phối Hợp Nào Với Các Ban Ngành Của Thành Phố Về Việc Tổ Chức Xuống Hiện Trường Xác Minh , Ghi Nhận Sự Việc Theo Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi . Các Cơ Quan Ban Ngành Thành Phố không Có Xuống Xác Minh Hiện Trường , Không Có Đo Vẽ Cấm Mốc Trụ Ranh Giới Mốc Giới 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của , Gồm 02 Thửa Số 195a Và 195b Theo Tài Liệu Trước Năm 1975 Vị Trí Nó Nằm Ở Đâu ? Và Hiện Tại Ranh Giới Mốc Giới 7600 m2 Đất Ngày Nay Nó Có Khuôn Viên Như Thế Nào ? Cụ Thể Khi Đã Xác Định Và Đặt Trụ Ranh Giới Khuôn Viên 7600 m2 Đất Những Thành Phần Nào Đã Chiếm Dụng , Sử Dụng Bao Nhiêu Đất ? Đất Có Hay Không Có Chủ Sử Dụng ? Để Mới Có Cơ Sở Liệt Kê Chi Tiết Như Bản Vẽ Số  90608/HĐ.ĐĐBĐ  Ngày 25/05/2006 Của Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Đầy Xảo Trá , Không Hội Đủ Các Cơ Sở Các Yếu Tố Pháp Lý Có Nguồn Gốc Chi Tiết Cụ Thể Rõ Ràng . Các Ban Ngành Thành Phố Không Có Xuống Xác Minh Hiện Trường , Không Có Xuống Ghi Nhận Sự Việc , Không Cấm Mốc Xác Định Đặt Để Trụ Mốc Giới Đúng Chuẩn Mực Quy Định Quy Định Nhà Nước Của Cơ Quan Khuôn Viên 7600 m2 Đất Thì Cơ Sở Chi Tiết Và Đầy Đủ Tính Pháp Lý Lấy Ở Đâu Ra Để Ban Hành Tiếp Văn Bản Số  7052 /UBND.PCNC  Ngày 30/12/2013 Và Thông Báo Che Dấu Tôi Số  41/TB-UBND.Q9 Ngày 16/01/2014 Đã Dấu Tôi Không Cho Tôi Biết ???

8 . Nội Dung Thứ Tám :
Gần 20 Năm Liên Tục Đi Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Các Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành , Nhưng Đến Ngày Nay Cũng Không Có Cung Cấp Cho Tôi Các Cơ Sở Chi Tiết Và Đầy Đủ Trong Khi Tôi Là Người Đại Diện Hợp Pháp . Không Cho Thư Mời , Không Biên Nhận Thụ Lý Đơn , Không Cho Đối Chất Chứng Cứ , Không Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Khiếu Nại Hành Chánh Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật . Không Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Theo Đúng Quy Định . Tại Sao Như Vậy
??? Ngày Nay Tôi Mới Hội Đủ Các Cơ Sở Rõ Ràng Và Chính Xác Do Trong Nội Bộ Các Cơ Quan Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Gốc Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt . Để Thay Thế Tên Trần Ánh Nguyệt Ở Ngoài Thực Tế Đã Khiếu Nại Gần 20 Năm Nay Không Được Giải Quyết Khiếu Nại Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Hành Chánh Quy Định , Không Được Thụ Lý Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Cho Tới Ngày Nay Và Đang Cho Liên Tục Những Ngày Gần Đây Càn Quét Phá Hoại Tài Sản Của Tôi Liên Tục ( Xem Chi Tiết Bên Dưới ) .

9 . Nội Dung Thứ Chín :
Gần 20 Năm Nay , Với Vô Số Hàng Ngàn Khía Cạnh Các Cơ Sở Chi Tiết Của Nguồn Gốc Sự Việc Trên Thực Tế Đã Phát Sinh Theo Đúng Bản Chất Thật Tự Nhiên Của Nó . Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng . Tôi Cũng Mong Muốn Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Xem Xét Điều Hướng Thêm Vào Cơ Quan Điều Tra Hoặc Cơ Quan Tương Ứng . Điều Tra Làm Rõ Tham Nhũng , Cố Ý Làm Trái Quy Định Nhà Nước , Tạo Lập Chứng Từ Sai Trái Quy Định Có Quy Mô Lớn , Cho Chiếm Đoạt , Cho Cướp Của , Cho Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân , Giải Quyết Che Dấu Sự Việc Không Trung Thực , Xóa Bỏ Lưu Trữ Cơ Sở Của Công Dân , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Trong Nội Bộ Trung Tâm Các Bưu Điện Tôi Đã Đi Tới Gởi Thư Bưu Phẩm . Đi Ngược Lại Với Đường Lối Của Đảng Bộ Và Nhà Nước Việt Nam . Sớm Góp Phần Nhanh Chóng Ổn Định Nhân Dân Yên Tâm An Cư Lạc Nghiệp , Phát Triển Xã Hội , Phát Triển Kinh Tế Gia Đình . Tôi Đã Đăng Tải Lên Các Trang Blog , Các Trang Web Của Tôi Tương Đối Đầy Đủ Các Khía Cạnh Sự Việc , Các Cơ Sở Chi Tiết Có Nguồn Gốc Căn Cứ Rõ Ràng . Cơ Quan Điều Tra Hoặc Cơ Quan Tương Ứng Xem Xét Có Thắc Mắc Và Cần Thêm Các Khía Cạnh Cơ Sở Chi Tiết Khác Để Xác Định Lại Cho Rõ Ràng Thì Liên Hệ Với Tôi . Để Tôi Đăng Tải Bổ Xung Thêm Các Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết Trên Mạng Vi Tính Internet , Xem Chi Tiết Tìm Kiếm Google :

                                           - Nguyenkasa
                                            - Luuvanminh1979
                                            - Trananhnguyet1945
                                            - Trananhnguyet19451
                                            - Truongsinh1979
                                            - Tranvancua1945

Một Lần Nữa Kính Mong Quý Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Xem Xét Chỉ Đạo Vào Cơ Quan Thuộc Thẩm Quyền Và Điều Hướng Thêm Vào Cơ Quan Điều Tra Hoặc Cơ Quan Tương Ứng , Tiếp Xúc Trực Tiếp Với Tôi , Xuống Xác Minh Ghi Nhận Hiện Trường , Ghi Nhận Sự Việc Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Thụ Lý Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Đã Gần 20 Năm Nay Không Được Giải Quyết , Giải Quyết Đúng Theo Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng .

Kính Đơn , Chúc Các Quý Lãnh Đạo Trên Nhiều Sức Khỏe .

--------------------------------------------


Ngày 11 / 03 / 2014 :

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc .

Đơn Khiếu Nại
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989757955207191249

V/v . Yêu Cầu Hủy Bỏ Tổ Chức Buổi Họp Thực Hiện Quyết Định Số 3148 /QĐ.UBND.TP Ngày 18/06/2012 Theo Thư Mời Số 439/TM.QL.TTĐT.Q9 Ngày 07/03/2014.

Kính Gởi  :     - Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
                     -  Trưởng Phòng Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 , Tp. Hồ Chí Minh .

Ý Kiến Của Tôi :

1 / . Ngày 07/03/2014 , Mới Ký Thư Mời Này . Đến Ngày 08/03/2014 Mới Có Con Dấu Của Bưu Điện Chuyển Đi . Đến Ngày 10/03/2014 Là Thời Hạn Chót Theo Thư Mời Số 439/TM.QL.TTĐT.Q9 Ngày 07/03/2014 . Tại Sao Lại Có Sự Gắp Rút Làm Trái Quy Định , Để Cho Càn Quét Phá Hoại Tài Sản Nhà Cửa Của Tôi Phải Không ? Sự Việc Ở Đây Là Giao 2800 m2 Đất Cho Gia Tộc Quyết Định 3148 Đã Quá Thời Hạn 02 Năm . Còn Đơn Của Tôi Là Đơn Khiếu Nại 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ , Chưa Có Sự Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật .

2 / . Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của ông Trần Văn Của Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Đến Ngày Nay Các Cấp Lãnh Đạo Cũng Chưa Có Quyết Định Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng , Không Công Khai Minh Bạch Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Vì Thế Căn Cứ Vào Các Cơ Sở Nêu Trên , Không Đủ Cơ Sở Để Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Đã Quá Thời Hạn 02 Năm . Và Vì Sao Đội Thi Hành Quyết Định Không Tổ Chức Thực Hiện Mà Lại Là Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định . Còn Đội Thi Hành Quyết Định Đã Đi Đâu ?

3 / . Theo Thư Mời Nêu Trên , Có Phải Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 3148 Nêu Trên Chỉ Có Bấy Nhiêu Đây Phải Không ? Vì Sao Trong Thư Mời Chỉ Toàn Là Tên Đại Diện Các Gia Tộc Của Ông Trần Văn Của ? Tại Sao Lại Che Dấu Thông Tin ? Còn Những Thành Phần Khác Thì Ở Đâu ?  Đại Diện Chùa Quang Bửu , Các Hộ Dân Có Quá Trình Sử Dụng Đất Xảo Trá , Tại Sao Không Mời Đầy Đủ Những Thành Viên Khác Để Biết Rõ Sự Việc ? Hay Đây Là Buổi Phân Chia Tài Sản , Chia Phần Cho Các Đại Diện ? Đây Là Buổi Họp Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Lần Đầu Tiên , Hay Là Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Lần Thứ 2 , Lần Thứ 3 ? Buổi Họp Này Có Mục Đích Gì ?

4 / . Quyết Định Số 3148/QĐ.UBND.TP Ngày 18/06/2012 Là Quyết Định Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của        Ông Trần Kiên Cường Và Trần Linh Thu . Đã Căn Cứ Vào Những Cơ Sở Không Xác Đáng , Không Hội Đủ Các Yếu Tố Pháp Lý Chi Tiết Và Đầy Đủ , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng . Và Quyết Định Đã Quá Thời Hạn 02 Năm . Nên Không Thể Căn Cứ Vào Quyết Định Này , Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật .

5 / . Quyết Định Số 3148/QĐ.UBND.TP Ngày 18/06/2012 , Không Phải Là Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi . 02 Năm Tiếp Theo Đến Năm 2014 Tôi Đã Liên Tục Khiếu Nại Các Cấp Lãnh Đạo Về Những Cơ Sở Sai Trái Không Xác Đáng . Và Cụ Thể Đến Ngày Nay Các Cấp Lãnh Đạo Cũng Không Có Ban Hành Quyết Định Giải Quyết Khiếu Nại Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Cụ Thể Rõ Ràng , Công Khai Minh Bạch . Vì Thế Thông Báo Che Dấu Tôi Số 41/TB.UBND.Q9 Ngày 16/01/2014 Và Thư Mời Số 439/TM.QL.TTĐT.Q9 Ngày 07/03/2014 , Không Hội Đủ Cơ Sở Căn Cứ Đầy Đủ Và Chi Tiết Có Tính Pháp Lý Rõ Ràng Để Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 3148 Nêu Trên .

6 / . Ngày 04/03/2014 , Tôi Được Các Ban Ngành Phường Long Thạnh Mỹ Cho Tôi Biết . Các Ban Ngành Của Phường Chưa Có Sự Phối Hợp Nào Với Các Ban Ngành Thành Phố Và Quận 9 Về Việc Xuống Xác Minh Ghi Nhận Hiện Trường , Ghi Nhận Sự Việc Tại Vị Trí Đất Của Tôi Sử Dụng Và Đang Khiếu Nại . Nếu Các Ban Ngành Quận 9 Có Biên Bản Làm Việc , Các Ban Ngành Các Cấp Có Sự Phối Hợp Xuống Xác Minh Ghi Nhận Hiện Trường , Ghi Nhận Sự Việc . Thì Tôi Yêu Cầu Cung Cấp Biên Bản Làm Việc Đã Xuống Xác Minh Ghi Nhận Hiện Trường Này . Nếu Các Ban Ngành Quận 9 Không Có Biên Bản Làm Việc Này , Các Ban Ngành Thành Phố Không Có Sự Phối Hợp Khi Xuống Xác Minh Hiện Trường . Thì Tạm Ngưng Tổ Chức Quyết Định 3148/QĐ.UBND.TP Ngày 18/06/2012 Như Trong Thư Mời Đã Nêu .

7 / . Về Việc Theo Thông Báo Số 41/TB.UBND.Q9 Ngày 16/01/2014 , Tôi Yêu Cầu Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Xác Nhận Lại Rõ Ràng Có Gởi Thông Báo Này Cho Tôi , Hay Không Có Gởi , Photo Cho Tôi Chứng Từ Chi Tiết UBND.Q9 Đã Gởi Bằng Đường Bưu Điện Nếu Có . Nếu Không Có Gởi Cho Tôi , Thì Cho Tôi Biết Lý Do Vì Sao ? Đã Nhờ Gởi Ai Để Chuyển Thư , Dẫn Tới Tôi Không Được Nhận Thông Báo Số 41/TB.UBND.Q9 Nêu Trên .

Từ Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên , Tôi Yêu Cầu Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Có Văn Bản Kiến Nghị Với Các Ban Ngành Thành Phố Xem Xét Về Cơ Sở Căn Cứ Không Phù Hợp , Không Xác Đáng Thực Tế , Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Đầy Đủ Và Chi Tiết Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

---------------------------------------------

Ngày 05 / 03 / 2014 :

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam .
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc .

Đơn Khiếu Nại  
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989755853303353969

Về Việc :

Video0262  Ngày 17 03 2014 Không Bảo Vệ Pháp Luật , Không Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Công Dân ...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5991651157216690401

Video0263  Ngày 17 03 2014 Không Bảo Vệ Pháp Luật , Không Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Công Dân ...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5991651558572936993

Video0255  Ngày 13 / 03 / 2014 , Phía bên bà Trần Thị Rê Và Các Con Của Bà Trần Thị Rê Vẫn Liên Tục Xâm Phạm Vào Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi , Đốt Phá Các Cây Trồng Của Tôi Cho Chết Cây .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990529073575531809

Video0252  Ngày 10/03/2014 , Các Con Của Bà Trần Thị Rê Tiếp Tục Liên Tục khiêu Kích Gây Sự , Sử Dụng Ná Bắn Đá , Bắn Con Chó Nhà Tôi Cho Nó Sợ Chạy Vào Nhà , Và Xâm Phạm Đi Sâu Vào Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Dòm Ngó Tài Sản Cây Trồng , Đường Đi Nước Bước của Tôi Để Cướp Của Phá Hoại Tài Sản Của Tôi . Còn Đơn Khiếu Nại Của Tôi Về Việc Bà Trần Thị Rê Và Các Con Của Bà Trần Thị Rê Đã Liên Tục Xâm Phạm Khuôn Viên Của Tôi Phá  Hoại Tài Sản Những Ngày Gần Đây Đã Gởi Cho Trưởng Công An Phường Long Thạnh Mỹ .  Nhưng Trưởng Công An Phường  Cũng Vẫn Để Cho Họ Cứ Liên  Tục Xâm Phạm Vào Khuôn Viên Của Tôi Phá Hoại Và Xâm Phạm Sâu Vào Khuôn Viên Dòm Ngó Theo Dõi Khiêu kích Phá Hoại . Công An Không Có Bất Kỳ Biện Pháp Xử Lý Giải Quyết Nào .....
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989492641394806513

Video0251  Ngày 10/03/2014 , Ông Sơn - Bưu Tá Phát Thư , Về Thư Mời Của Phòng Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 . Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định số 3148/QĐ.UBND.TP Ngày 18/06/2012 , Đã Quá Thời Hạn 02 Năm !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989491732669698849

Video0250  Ngày 10/03/2014 , Ông Sơn - Bưu Tá Phát Thư , Về Thư Mời Của Phòng Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 . Về Việc Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định số 3148/QĐ.UBND.TP Ngày 18/06/2012 , Đã Quá Thời Hạn 02 Năm !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989489871053836961

Video0249  Ngày 09/03/2014 , Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá , Đang Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Căn Nhà Thứ 02 , Nằm ngoài Vị Trí Khuôn Viên Thửa 171 Theo Chỉ Thị 299/TTg , Để Chiếm Dụng Đất .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989489207968232081

Video0248  Ngày 09/03/2014 , Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá , Đang Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Căn Nhà Thứ 02 , Nằm ngoài Vị Trí Khuôn Viên Thửa 171 Theo Chỉ Thị 299/TTg , Để Chiếm Dụng Đất .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989488672379070785

Video0247  Ngày 09/03/2014 , Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá , Đang Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Căn Nhà Thứ 02 , Nằm ngoài Vị Trí Khuôn Viên Thửa 171 Theo Chỉ Thị 299/TTg , Để Chiếm Dụng Đất .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989486332179194305

Movie120518_001  Ngày 08/03/2014 , Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức ( Quận Thủ Đức ) , Hỏi Về việc Giải Quyết Đơn Thư khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi . Trả Lời Chờ Trung Tâm Bưu Điện Thành phố Giải Quyết...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989498696004140833

Video0246  Ngày 08/03/2014 , Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức ( Quận Thủ Đức ) , Hỏi Về việc Giải Quyết Đơn Thư khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi . Trả Lời Chờ Trung Tâm Bưu Điện Thành phố Giải Quyết...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989484357636319329

Video0245  Ngày 07/03/2014 , Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức ( Quận Thủ Đức ) , Hỏi Về việc Giải Quyết Đơn Thư khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi . 
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989483047000518625

Video0244  Ngày 07/03/2014 , Bộ Phận Giải Quyết Đơn Thư Khiếu Nại Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Trả Lời . Tôi Mới Được Tiếp Xúc Người Này Lần Đầu Tiên , Thế Nhưng Mọi Sự Việc Của Tôi Khiếu Nại Người Này Biết Rõ Ràng Rành Mạch . Và Trả Lời Chờ Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức ( Quận Thủ Đức ) Trả lời....
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989481158240579265

Video0243  Ngày 07/03/2014 , Tại Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố , Hỏi Về Đơn Khiếu Nại Đã Gởi Cho Giám Đốc Bưu Điện Thành Phố .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989479950344509873

Video0242  Ngày 07/03/2014 , Tại Bưu Điện Chợ Nhỏ , Hỏi Về việc Tôi Đã Gởi Đơn khiếu Nại . Trả lời Chờ Bưu Điện Thủ Đức Trả Lời ....
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989478223877191921

Video0241  Ngày 05/03/2014 , ông Sơn - Bưu Tá Phát Thư Đã Hơn 15 Năm Nay Tại Vị trí Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Sử Dụng . Xác Nhận Từ Hôm Tết Đến Bây Giờ Không Có Thư Gởi Nào Cho Tôi . Đồng Nghĩa Với Việc Không Có Gởi Thông Báo Thực Hiện Quyết Định 3148 Ngày 16/01/2014 Cho Tôi , Cố Ý Che Dấu Tôi Thông Báo Này .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989476451129713553

Video0240 ngày 04/03/2014 , Buổi Chiều Tối Bên Tên Võ Văn Cường ( Con Của Bà Trần Thị Rê ) , Tiếp Tục Đốt Rác Xác Bụi Tre Cho chết Cây Để Khiêu Kích Phá Hoại Để Gây Sự Đánh Chém Gia Đình Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989473809054577169

Video0239  Ngày 04/03/2014 , Ban Tư Pháp Phường Và Ban Công An Phường Cho Biết Các Ban Ngành Của Phường Chua Có Sự Phối Hợp Nào Với Các Ban Ngành Thành Phố Về Việc Xuống Xác Minh hiện Trường , Ghi Nhận Sự Việc Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989473191683263297

Video0238 Ngày 04/03/2014 , Ban Tư Pháp Phường Và Ban Công An Phường Cho Biết Các Ban Ngành Của Phường Chua Có Sự Phối Hợp Nào Với Các Ban Ngành Thành Phố Về Việc Xuống Xác Minh hiện Trường , Ghi Nhận Sự Việc Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989471844249438449

Video0237 Ngày 04/03/2014 , Ban Tư Pháp Phường Và Ban Công An Phường Cho Biết Các Ban Ngành Của Phường Chua Có Sự Phối Hợp Nào Với Các Ban Ngành Thành Phố Về Việc Xuống Xác Minh hiện Trường , Ghi Nhận Sự Việc Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989469472463069249

Video0236 Ngày 04 / 03 / 2014 , Bà Trần Thị Rê Và Các Con Của Bà Trần Thị Rê Tiếp Tục Liên Tục Xâm Phạm Vào Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi , Đốt Phá Hoại Cho Chết Nhiều Cây Trồng Của Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5989467396776660353

 Ngày 03 / 03 / 2014 :

Hiện Tại Gia Đình Tôi Là Trần Ánh Nguyệt Đang Gặp Nguy Hiểm Từ Sự Việc Xác Minh  '' Đã Xuống Hiện Trường Xảo Trá Của Thanh Tra Thành Phố '' .
- Phía Bên , Bà Trần Thị Rê Đã Cố Ý Đốt Nhiều Đống Rác , Để Làm Cho Chết Nhiều Cây Trồng Lâu Năm Của Tôi , Như Các Video Đã Quay Ngày 03 / 03 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986517750265691089

- Phía Bên , Tên Lữ Phúc Nhị Đã Cạo Xóa Nhiều Số Nhà Giả Trá , Chỉ Còn Bảng Một Số Nhà 719 Nguyễn Xiễn , Để Mọi Người Dân Không Xác Định Được Việc Đang Tiến Hành Cho Cướp Phá Hoại Tài Sản Và Giết Cả 02 Mẹ Con Tôi . Ngày 02 / 03 / 2014 Bên Lữ Phúc Nhị Mới Tổ Chức Cho Du Côn Ăn Nhậu Trong Nhà Số 725 Nguyễn Xiển , Say Xỉn Đứng La Lớn Tiếng Nói Mốc Méo Bên Tôi .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986520807443299297

- Phía Bên , Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá Tại Chùa Quang Bửu ( Vị Trí Đối Diện Xéo Đường Số 25 - Đường Nguyễn Xiển ) , Cũng Là Thành Viên Mặt Trận Tổ Quốc Của Phường Long Thạnh Mỹ . Ăn Nói Ngang Ngược Càng Phá Và Đang Tiếp Tục Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép . Người Đứng Ra Xây Dựng Là Dòng Tộc Của Bà Trần Thị Rê .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986519177501776705
b-https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986520184595266497

- Thanh Tra Thành Phố Đang Lợi Dụng Chờ Ý Kiến Chỉ Đạo Của Trung Ương , Mặt Khác Thì Cho Càng Quét Phá Hoại Tài Sản Của Tôi , Tiếp Tục Bắt Nhốt Tôi Ở Tù Vì Những Cơ Sở Xảo Trá Đã Tạo Dựng Sẳn . Mong Toàn Dân Và Các Cấp Lãnh Đạo Cứu Tôi , Xuống Hiện Trường Để Thấy Rõ Ràng Sự Đang Giải Quyết Xảo Trá Của Thanh Tra Thành Phố .

- Đơn Gởi Ngày 21 / 02 / 2014 , Đến Nay Đã Quá Thời Hạn Và Bưu Điện Vẫn Chưa Có Gởi Phiếu Báo Phát Ghi Số Cho Tôi . Để Che Dấu Các Cấp Lãnh Đạo Và Cho Đang Cho Cướp Phá Tài Sản Của Tôi Tại Nơi Đây .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986516039457390929

Ngày 28 / 02 / 2014 , Đang Có Nhiều Thay Đổi Sửa Chữa Phá Hủy Hiện Trường Tại Khu Vực Xung Quanh Nhà Của Tôi , Chắt Để Phù Hợp Báo Cáo Quá Tốt Đẹp Của Thanh Tra Ở Trên Ti Vi - Đài Phát Thanh Radio , Để  Ý Kỹ Thì Sẽ Thấy Những Vật Liệu Còn Mới Tanh , Mới Thay Đổi Tạo Dựng Xảo Trá Để Thanh Tra Có Cơ Sở Đã Kiểm Tra...Cơ Sở Báo Cáo Tốt Đẹp Ở Trên Tivi - Đài Phát Thanh Có Trước , Rồi Bây Giờ Mới Đang Khẩn Trương Tạo Dựng Cạo Sửa Xóa Bỏ , Xây Dựng Kiên Cố Nhiều Căn Nhà Trái Pháp Luật Để Phù Hợp Với Lưu Trữ Xảo Trá Ở Trong Nội Bộ , Để Phù Hợp Với Những Báo Cáo Xảo Trá Đã Báo Cáo .

Trong Khuôn Viên 2123 m2 Đất Của Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá Đang Chiếm Giữ , Chắt Có Gần 100 Căn Nhà Cá Nhân Được Lưu Trữ Xảo Trá Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương , Vì Thế Vị Trí Chùa Quang Bửu Trên Bản Đồ Tìm Kiếm Thì Không Có Vị Trí Ở Trên Bản Đồ . Nên Tên Mặt Trận Tổ Quốc - Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá Vẫn Tiếp Tục Xây Dựng Kiên Cố Nhiều Căn Nhà Cá Nhân Trái Pháp Luật  , khi Chưa Có Sự Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Công Khai Minh Các Cơ Sở Căn Cứ Hội Đủ Các Yếu Tố Pháp Lý Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5985671750878388673

2 Movie120511_001
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986084853791773809

3 Movie120511_002
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986085685227623905

Ngày 01 / 03 / 2014   Video0225
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986095922841421233
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0226
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986096499425484561
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0227
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986097064227456961
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0228
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986097779320325937
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0229
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986098074246495089
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0230
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986098517778590945
Ngày 01 / 03 / 2014   Video0231
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5986098876469405393

----------------------------------------------------

Trang 03

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5865874770007996977


002 Bộ Công An - Tôi Đã Có Gởi Nhiều Đơn Khiếu Nại Nhưng Không Thấy Phúc Đáp - Ngày 07 04 2013 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5864715669535232273

003 Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Đến Nay Vẫn Chưa Trả Lời Đơn Của Tôi - Ngày 07 04 2013 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5864711836324984689
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5864454777396392241


https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5879598292445438209

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5879599906359935057

Thứ Nhất  :     Căn Cứ Vào Thư Mời Lần 2 Số 426/TM TTTP.P5 Ngày 10/05/2013 Đã Mời Làm Việc Ngày 15/05/2013 . Nhưng Tại Buổi Làm Việc Ngày 15/05/2013 Không Có Tiếp Nhận Đơn Của Tôi Và Hồ Sơ Của Tôi Cung Cấp Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Bà Trần Thị Bích Thoa Nói Chỉ Đồng Ý Ký Bằng Chữ Viết Tay Của Bà Ở Trên Tờ Giấy Nào Đó Kêu Tôi Đưa Ra Là Bà Có Nhận Hồ Sơ , Nếu Tôi Không Đồng Ý Thì Bà Không Có Giải Quyết . Vì Thế Tôi Không Đồng Ý Cung Cấp Đơn Bổ Xung Đề Ngày 21/01/2013 Cùng Các Cơ Sở Căn Cứ Của Tôi Tại Buổi Làm Việc Ngày 15/05/2013 Tại Thanh Tra Thành Phố . Và Thanh Tra Thành Phố Đã Căn Cứ Vào Đó Không Giải Quyết Sự Việc Của Tôi Theo Thư Mời Tại Buổi Làm Việc .

Thứ Hai  :     Qua Buổi Làm Việc Ngày 15/05/2013 Tại Thanh Tra Thành Phố Theo Thư Mời Lần 2 Số 426/TM.TTTP.P5 Ngày 10/05/2013 Đã Có Thêm Cơ Sở Rõ Ràng Nữa Về Việc Các Văn Bản Chỉ Đạo Của Các Cấp Thành Phố Hồ Chí Minh  Gần Đây Chỉ Dùng Để Báo Cáo Sai Trái Lên Cấp Trên Và Được Gởi Đến Địa Chỉ 727 Nguyễn Xiển-Tổ14 Nhà Của Tôi Là Vì Các Cấp Thành Phố Không Thể Tạo Ra Được Cơ Sở Này Và Dùng Những Chứng Từ Gởi Bưu Điện Này Để Trình Báo Lên Cấp Trên Sai Trái Về Sự Có Giải Quyết , Có Đối Thoại Trực Tiếp Xảo Trá , Trong Khi Trên Thực Tế Thì Tôi Không Có Được Sự Giải Quyết Đối Thoại Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Cũng Như Tôi Đã Trình Báo Lên Cấp Trên Có Cơ Sở Rõ Ràng Các Cấp Thành Phố Hồ Chí Minh Vẫn Tiếp Tục Sử Dụng Người Giả Dạng Danh Tánh Của Tôi , Giả Chữ Viết Của Tôi Để Tạo Lập Đơn Và Cơ Sở Ngầm Giả Trá Của Các Cấp Thành Phố , Để Trình Báo Lên Cấp Trên Sai Trái Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi . Dẫn Tới Buổi Làm Việc Sai Trái , Vi Phạm Pháp Luật Của Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Ngày 15/05/2013 Chỉ Có Mỗi Một Vấn Đề Là Ghi Biên Nhận Hồ Sơ Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Mà Phải Hủy Bỏ Buổi Làm Việc Nêu Trên , Chờ Xin Ý Kiến Của Lãnh Đạo ? Như Vậy Đây Là Ý Của Lãnh Đạo ? Như Vậy Từ Trước Tới Bây Giờ Chưa Có Trường Hợp Nào Thanh Tra Thành Phố Tiếp Nhận Đơn Thư Của Dân Bằng Chứng Từ Biên Nhận Hồ Sơ Theo Biểu Mẫu Quy Định Của Pháp Luật ? Ngay Cả Việc Tôi Có Thơ Mời Cũng Vậy ?

Thứ Ba  :     Hiện Tại Những Cơ Sở Chứng Từ Văn Bản Của Các Cấp Thành Phố , Và Sự Giải Quyết Của Các Cấp Thành Phố Không Có Nguồn Gốc Của Sự Chỉ Đạo Là Ai ? Do Đâu ? Cụ Thể Căn Cứ Để Đưa Sự Việc Khiếu Nại Hơn 15 Năm Qua Của Tôi , Ra Giải Quyết ? Qua Tất Cả Các Đơn Khiếu Nại Đã Gởi Lên Trung Ương , Đến Ngày Nay Tôi Vẫn Không Có Nhận Được Bất Kỳ Văn Bản Chỉ Đạo Nào Của Trung Ương . Tôi Chỉ Nhận Được Duy Nhất Một Văn Bản Của Bộ Công An , Duy Nhất Mà Thôi . Tôi Muốn Hỏi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Mà Tôi Đã Có Gởi Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại . Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Đã Có Văn Bản Chỉ Đạo Gì Đã Gởi Bằng Đường Bưu Điện Về Địa Chỉ Của Tôi Hay Không ? Bởi Vì Chính Bưu Điện Phát Thư Ở Khu Vực Của Tôi Cũng Đã Có Vấn Đề Vi Phạm Pháp Luật , Cố Ý Che Dấu , Tráo Đổi Đơn Thư , Không Có Đưa Sự Việc Ra Giải Quyết Rõ Ràng Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Phản Ảnh . Vì Thế Tôi Không Biết Bưu Điện Có Cất Dấu , Giụt Bỏ Của Tôi , Cố Ý Không Phát Thư , Hay Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Không Có Chỉ Đạo , Hay Đã Ban Hành Văn Bản Nào Hết Về Việc Tất Cà Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Có Gởi Rất Nhiều Lên Trung Ương . Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Có Thể Liệt Kê Các Văn Bản Đã Có Gởi Về Địa Chỉ 727 Nguyễn Xiển Hay Không ? Và Có Các Văn Bản Nào Đã Gởi Trả Lại Người Đã Gởi Không ?

Cái Thư Mời Của Thanh Tra Thành Phố Lần 1 Số 401/TM.TTTP.P5 Ngày 06/05/2013 Có Con Dấu Của Bưu Điện Ngày 08/05/2013 , Vì Thế Khi Thơ Đến Được Tay Tôi Thì Đã Trể , Tôi Không Có Tham Dự Được .

Cái Thư Mời Của Thanh Tra Thành Phố Lần 2 Số 426/TM.TTTP.P5 Ngày 10/05/2013 Nhưng Tới Tay Tôi Là Trưa Ngày 13/05/2013 . Vì Thế Tôi Không Có Đủ Thời Gian Để Chuẩn Bị Viết Đơn Bổ Xung Và Các Cơ Sở Để Cung Cấp , Nên Tôi Đã Tới Trể Hơn Nửa Tiếng Đồng Hồ Theo Thư Mời Lần 2 Của Thanh Tra Thành Phố . Như Vậy Cả 02 Thư Mời Này Đều Cố Ý Không Cho Tôi Đủ Thời Gian Theo Quy Định . Cố Ý Để Có Cơ Sở Căn Cứ Để Trình Báo Cấp trên Xảo Trá Sai Trái Sự Việc , Chứ Không Có Nghiêm Túc Trong Việc Xử Lý Đơn Và Giải Quyết , Có Các Tổ Chức Thực Hiện , Giám Sát Và Thi Hành Nghiêm Túc Của Các Cơ Quan .

Tại Buổi Làm Việc Của Thanh Tra Ngày 15/05/2013 , Do Chiết Camera An Ninh Không Có Hoạt Động , Nên Đi Tới Đâu Thì Có Bảo Vệ Kè Theo Tới Đó . Còn Trong Phòng Làm Việc Thì Nhân Viên Ngồi Chơi Coi Phim , Trong Phòng Làm Việc Chẳng Có Được Một Xắp Giấy , Một Tờ Giấy Nào , Chỉ Có Cái Bàn Với Cái Ghế…..
Trong Phòng Làm Việc Chỉ Có 02 Nhân Viên Thanh Tra Ngồi Ăn Chơi Xem Phim Và Xen Chỏ Vào Buổi Làm Việc , Tự Tạo Bàn Ra Sự Việc , Rồi Lớn Tiếng Quát , Rồi Xen Vào Việc Của Tôi Trong Khi Tôi Đang Làm Việc Với Bà Trần Thị Bích Thoa .
Tại Buổi Làm Việc Chỉ Duy Nhất Có Một Mình Bà Trần Thị Bích Thoa , Không Có Người Chứng Kiến Giám Sát Theo Quy Định , Và Cũng Không Có Người Đứng Đầu Cơ Quan Chủ Trì Buổi Làm Việc . Tự Viết , Tự Tạo Lập Biên bản Làm Việc , Có Tiếp Xúc , Có Đối Thoại Làm Việc . Trong Khi Lại Không Chịu Ghi Cho Tôi Biên Nhận Hồ Sơ Có Đại Diện Của Cơ Quan Xác Nhận Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Vì Thế Biên Bản Làm Việc Này Mục Đích Là Để Có Cơ Sở Chứng Từ , Để Báo Cáo Lên cấp trên Sai Trái Về Việc Có Tiếp Xúc , Có Đối Thoại , Làm Việc Với Tôi Là Bà Trần Ánh Nguyệt , Có Xem Chứng Minh Nhân Dân . Qua Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Có Gởi Các cấp Lãnh Đạo Trung Ương Có Đính Kèm Các Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết . Nên Đây Là Sự Giải Quyết Riêng Lẻ Cá Nhân Của Một Ai Đó , Đã Chỉ Đạo , Đã Tạo Dựng Bộ Hồ Sơ Giả Tạo , Để Lưu Trữ , Để Trình Báo Lên Cấp Trên Sai Trái . Chứ Không Phải Được Giải Quyết Bằng Pháp Luật Quy Định Của Nhà Nước . Như Vậy Toàn Bộ Các Văn Bản Gần Đây Đã Được Gởi Đến Cho Tôi Đều Là Chứng Từ Của Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ , Báo Cáo Sai Trái , Giả Tạo Của Các Cấp Thành Phố Hồ Chí Minh . Bởi Không Có Nguồn Gốc Cụ Thể Chỉ Đạo Của Ai ? Ở Đâu ? Cơ Quan Nào ? Không Có Các Tổ Chức Thực Hiện , Giám Sát , Và Thi Hành Đồng Bộ Của Các Cơ Quan Nghiêm Túc , Mà Lại Có Các Văn Bản Chứng Từ Cơ Sở Phát Sinh , Cũng Như Giao Trách Nhiệm Cho Thanh Tra Thành Phố Mà Không Có Bất Kỳ Một Sự Giám Sát Nào Hết . Ngay Cả Camera An Ninh Nhà Nước Đã Tài Trợ Bao Nhiêu Tỷ Đồng Mà Cũng Bị Hư Luôn . Ngay Cả Người Đứng Đầu Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Cũng Không Có Tham Dự Nữa ! Và Cũng Chẳng Có Ai Là Người Đã Được Chỉ Đạo Chứng Kiến Giám Sát Buổi Làm Việc Có Thi Hành Đúng Theo Quy Định Của Pháp Luật Hay Không ? Tôi Không Có Được Gặp Bộ Phận Nào , Tổ Chức Nào Đứng Ra Nhận Tổ Chức Về Việc Giải Quyết Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 15 Năm Nay . Chỉ Gặp Toàn Là Những Văn Bản Xảo Trá Được Gởi Tới Nhà tôi :  Trả Lời Sai , Nói Không Đúng Sự Việc Thì Cứ Viết Đơn Khiếu Nại Tiếp , Cứ Thế Và Mãi Mãi… Chỉ Nói Ở Trên Văn Bản , Ở Trên Quyết Định Mà Chẳng Bao Giờ Có Công Khai Cung Cấp Cơ Sở Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Văn Bản Đó , Quyết Định Đó .

Từ Những Sự Việc Đã Phát Sinh Nêu Trên Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Tiếp Tục Xem Xét Can Thiệp Giúp Đỡ Về Việc Giải Quyết Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 15 Năm Nay Không Được Xem Xét Giải Quyết Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .


https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5877347361251587441

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5877377085010212625

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5877375336916972081

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5877373279688277121

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5877370172713501169

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5877365909051914145

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5877360793098974049
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5877358013862817457

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5877349932507526977https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870356149159233825

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870336439954174913

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870334646171703105

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870333684881490785

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870333684881490785

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870331661348971281

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870340591137340129

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870338518720516737

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870328742907134577

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870327612118541233
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870326028190006897
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870325040502823905

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870343314979764977

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870346864906803969

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870347829541287105

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870350189913097393

Thứ Nhất :  Cái Chết Của Gia Đình Tôi Ở Chỗ , Các Bản Đồ Lồng Ghép Vào Dự Án Quy Hoạch Chỉnh Trang Khu Dân Cư Phía Đông Đường Hoàng Hữu Nam – Phường Long Thạnh Mỹ . Đã Công Khai Tại Các Khu Phố Của Phường Khoảng Một Tháng Nay , Thì Bị Đột Ngột Biến Đi Mất Ngày 18/04/2013 . Cái Đạt Được Là Cuốn Sổ Góp Ý , Có Ký Tên Tham Gia Của Nhiều Người Dân Dự Họp Đồng Ý Về Dự Án Ma Chỉnh Trang Lén Lúc , Họp Riêng Từng Tổ , Mỗi Tổ Khoảng 150 Người Tại Hội Trường Phường Long Thạnh Mỹ , Không Có Tổ Chức Họp Toàn Dân Và Cũng Không Có Sự Tham Gia Của Các Cấp Lãnh Đạo Quận Huyện – Cấp Thành Phố , Cấp Trên Tham Gia . Mục Đích Là Để Lấy Chữ Ký Của Nhiều Người Dân Đã Tham Dự Họp Và Lồng Ghép Vào Dự Án Ma Thể Dục Thể Thao Ở Ngay Tại Vị Trí Nhà 727 Nguyễn Xiển Của Tôi Và Của Tên Võ Văn Cường Đã Phân Làm Nhiều Lô Thửa – Đã Cấp Chủ Quyền Sai Trái Trước Pháp Luật Để Dự Án Mua Lại Hợp Pháp Từ Tên Võ Văn Cường Và Gồm Tất Cả Gia Tộc Của Ông Võ Văn Cường Đã Đứng Tên 15 Căn Nhà Mới Xây Dựng Xong Kiên cố Trái Pháp Luật Để Dự Án Ma Có Nguồn Gốc Hợp Pháp Và Trục Xuất Tôi Ra Khỏi Địa Phương Theo Danh Sách Lồng Ghép Của Nhiều Người Dân Đã Ký Tham Dự Cuộc Họp Lén Lúc .

Thứ Hai :  Qua 02 Văn Bản Phiếu Chuyển  Của Ban Pháp Chế Thành Phố Số 751/PC-PC Ngày 27/12/2012 , Phiếu Chuyển Lần 2 Số 77/PC-PC Ngày 07 /02/2013 , Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 3 Đã Gởi Cho Ban Pháp Chế Ngày 22/02/2013 Và Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 4 Đã Gởi Cho Ban Pháp Chế Ngày 10/04/2013 . Nhưng Tới Ngày Nay Tôi Vẫn Không Có Được Sự Can Thiệp Của Ban Pháp Chế Trả Lời Theo Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi . Và Đến Ngày Nay UBND Thành Phố Cũng Không Có Bất Kỳ Thơ Mời Nào , Không Có Tiếp Xúc Đối Thoại Trực Tiếp Giải Quyết Các Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 15 Năm Nay Không Được Đưa Ra Trước Pháp Luật , Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng , Công Khai Minh Bạch Kể Từ Văn Bản Số 751/PC-PC Ngày 27/12/2012 Của Ban Pháp Chế Thành Phố Đã Can Thiệp . Vì Thế Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Tiếp Tục Can Thiệp Vào UBND Thành Phố Phải Đưa Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 15 Năm Nay Ra Trước Pháp Luật , Giải Quyết Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Để Tôi Có Cơ Sở Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Các Cơ Sở Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Sai Trái Đã Ban Hành :

1/ Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Đã Dẫn Tới Quyết Định số 117/QĐ UB ĐC Ngày 03/10/1995 . Khi Sự Việc Cha Tôi Là Ông Trần Văn Chiêu Đã Phát Hiện Việc Cấp Đất 2800 m2 Đất Cho Bà Trần Thị Liên Sai Trái Trước Pháp Luật Và Cha Của Tôi Khiếu Nại Đã Ra Quyết Định 117/QĐ UB ĐC Nêu Trên . Khi Vừa Ban Hành Quyết Định Thì Cha Tôi Phải Chết Một Cách Vô Lý Và Không Rõ Ràng .

2/ Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Đã Dẫn Tới Quyết Định Số 4257/QĐ UBND TP Ngày 07/10/2008 . Đã Lồng Ghép Để Cấp Sai Trái Cho Nhiều Hộ Dân Lạ Mặt Và Cấp Chủ Quyền Nhà Đất Sai Trái Cho Tên Võ Văn Cường Và Tất Cả Gia Tộc Của Tên Võ Văn Cường Đã Đứng Tên , Đã Mới Xây Dựng Xong 15 Căn Nhà Kiên Cố Trái Pháp Luật . Để Cuối Cùng Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao ( TDTT ) Mua Lại Hợp Pháp Từ Những Tay Cướp Cạn – Tên Võ Văn Cường Đã Được Cấp Chủ Quyền Sai Trái , Để Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao ( TDTT ) Được Hợp Pháp Trước Pháp Luật . Do Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao ( TDTT ) Nêu Trên Không Có Cơ Sở Nguồn Gốc Hợp Pháp Của Dự Án , Không Có Sự Phê Duyệt Và Tổ Chức Thực Hiện Của Các Cấp Liên Quan . Vì Thế Nên Mới Hiểu Nghĩa Ngược lại Là Toàn Bộ Khối Tài Sản Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao Sẽ Quy Về Chỗ Cũ , Tức Là Người Đã Ban Hành Quyết Định 2457/QĐ UBND TP Ngày 07/10/2008 Của Ông Phó Chủ Tịch Thành Phố Đã Ký Ban Hành Quyết Định Nêu Trên . Thì Nay Toàn Bộ Khối Tài Sản – Thể Dục Thể Thao (TDTT) Cuối Cùng Lại Trở Về Lại Với Ông Phó Chủ Tịch UBND Thành Phố - Nguyễn Trung Tín Đã Ký Ban Hành Quyết Định Nêu Trên . Tôi Thắc Mắc Một Điều Là Ông Phó Chủ Tịch – Nguyễn Hữu Tín Ngày Nay Đang Giữ Chức Vụ Và Ông Phó Chủ Tịch – Ông Nguyễn Trung Tín Đã Ký Trên Quyết Định 2457/QĐ UBND TP Ngày 07/10/2008 . Tôi Không Biết Rõ Có Phải Là Cùng Một Người Hay Không ? Ông Nào Cũng Là Phó Chủ Tịch Hết .

3/ Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Đã Dẫn Tới Quyết Định Số 3148/QĐ UBND TP Ngày 18/06/2012 . Bao Gồm Toàn Bộ Hồ Sơ Cơ Sở Chi Tiết Của Tên Trần Kiên Cường Theo Đơn Khiếu Nại Của Ông Và Các Văn Bản Liên Quan Của Các Cấp Đã Giải Quyết Cho Ông . Khi Vừa Ban Hành Quyết Định Số 117/QĐ UB DC Ngày 03/10/1995 Thì Cha Của Tôi Phải Chết Một Cách Vô Lý , Người Đứng Tên Nguyễn Tài Quá Đã Khai Tử Cho Ông Trần Văn Chiêu Thì Được Cấp 2083 m2 Đất Chỉ Sau Khi Tôi Về Đây Khai Khẩn Năm 1997 , Cũng Cấp Chủ Quyền Sai Trái Trên Phần Đất Của Ông Trần Văn Của Và Của Ông Trần Văn Hiệp ( Là Cha Của Ông Trần Văn Của) Đứng Bộ , Chứ Không Phải Là Ông Trần Kiên Cường Là Con , Đã Đi Khai Tử Cho Cha Của Mình Là Ông Trần Văn Chiêu . Khi Ông Trần Văn Chiêu Chết , Ông Trần Kiên Cường Đã Bán Hết Toàn Bộ Tài Sản Căn Nhà Thờ Và 5800 m2 Đất Tại Hộ Khẩu Nhà Của Ông Trần Văn Chiêu . Với Sự Bao Che Của Cơ Quan Phường Long Thạnh Mỹ Cũng Đã Cho Những Người Mua Được Nhà Đất Của Ông Trần Văn Chiêu Do Ông Trần Kiên Cường Đã Bán Được Ở Và Sử Dụng Hợp Pháp . Trong Khi Các Đồng Thừa Kế Với Ông Trần Văn Chiêu Đã Phát Hiện Tên Trần Kiên Cường Bán Trái Pháp Luật Có Ngăn Cản , Có Khiếu Nại Lên Tới Quận , Có Văn Bản Của Quận , Nhưng Vẫn Lặng Thinh Luôn , Để Cho Tên Trần Kiên Cường Bán Đất Sai Trái Dưới Sự Bao Che Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương . Vì Thế Ông Trần Văn Chiêu Đã Không Lập Được Giấy Chủ Quyền Nhà Đất 2800 m2 Hợp Pháp Theo Đúng Quy Định Tại Phần Đất Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ . Và Đến Đời Tôi , Tôi Vẫn Tiếp Tục Khiếu Nại Hơn 15 Năm Nay Vẫn Không Đưa Sự Việc Giải Quyết Ra Trước Pháp Luật . Thì Tài Sản Có Chủ Quyền Hợp Pháp , Có Tên Trong Sổ Nhà Đất Của Ông Trần Văn Chiêu Ở Đâu Mà Có ? Mà Ông Trần Kiên Cường Đòi Chia Phần , Đòi Thừa Hưởng Quyền Thừa Kế Của Con Cháu .

4/ Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Về Việc Ông Trần Văn Của Hay Ông Trần Văn Xuyên Đã Hiến 7600 m2 Cho Chùa Quang Bửu Theo Quyết Định Số 117/QĐ UB ĐC Ngày 03/10/1995 . Tại Sao Hiến Cho Chùa Mà Toàn Bộ Điều Là Những Người Dân Lạ Mặt Mới Vào Ở Tại Đây Năm 2011 – 2012 . Tại Sao Hiến Cho Chùa Quang Bửu Mà Cuối Cùng Toàn Bộ Tài Sản Lại Quy Về , Thuộc Về Tay Của Phó Chủ Tịch Thành Phố - Nguyễn Trung Tín .

5/ Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Về Việc 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Biến Thành 2800 m2 Đất Của Ông Trần Văn Chiêu ; Rồi 2800 m2 Đất Của Ông Trần Văn Chiêu Lại Biến Thành 2800 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Theo Quyết Định Số 4257 /QĐ UBND TP Ngày 07/10/2008 Nêu Trên . Ông Trần Văn Của Đâu Có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất 2800 m2 , Đâu Có Chứng Thư Trước Bạ Mua Bán Nhà Đất 2800 m2 Đất ? Ông Trần văn Chiêu (là Con Của Ông Trần Văn Của) Cũng Đâu Có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Hợp Pháp , Đâu Có Tên Trong Sổ Nhà Đất 2800 m2 Tại Phần Đất 7600 m2 Của Ông Trần Văn Của Đã Đứng Bộ ? Chưa Có Tài Sản Sở Hữu Hợp Pháp Theo Quy Định Của Pháp Luật . Vậy Tại Sao UBND Thành Phố Lại Đứng Ra Thay Mặt Tòa Án Để Phân Chia Tài Sản , Phân Chia Quyền Thừa Kế Cho Tên Trần Kiên Cường NHư Thông Báo Thụ Lý Đơn , Giải Quyết Đơn , Và Đã Ban Hành Quyết Định 3148 /QĐ UBND TP Nêu Trên .Tại Sao Tất Cả Gia Tộc , Các Đồng Thừa Kế Với Ông Trần Văn Chiêu Điều Đã Có Đơn Khiếu Nại Lên Tới Quận , Có Các Văn Bản Của Quận , Thì Tại Sao Không Đưa Tên TRần Kiên Cường Ra Giải Quyết Trước Pháp Luật . Còn Những Lợi Ích Vô Lý , Không Có Cơ Sở Lại Được UBND Thành Phố Bao Che , Binh Vực Như Thụ Lý Đơn , Giải Quyết Và Đã Ra Quyết Định 3148/QĐ UBND TP Nêu Trên . Như Vậy , Mục Đích Của UBND Thành Phố Là Gì ? Nó Phải Có Lợi Ích Rất Cần Thiết , Gia Cố Công Sức , Để Toàn Bộ Khối Tài Sản Sau Này Lại Trở Về Với UBND Thành Phố , Trở Về Với Ông Nguyễn Trung Tín – Phó Chủ Tịch UBND Thành Phố .

Thứ Ba :  Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao (TDTT) Của Phó Chủ Tịch Thành Phố Ông Nguyễn Trung Tín Đột Ngột Bị Biến Mất ; Là Người Đã Ban Hành Quyết Định Số 2457/QĐ UBND TP Ngày 07/10/2008 . Theo Sự Tìm Hiểu , Hiểu Biết Của Tôi Đã Xem Trên Các Trang Web Về Quy Hoạch Tại Khu Vực Của Tôi , Các Bản Đồ Tại Ban Quy Hoạch Và Bồi Thường Giải Phóng Mặt Bằng , Ban Giải Tỏa Và Đền Bù . Tất Cả Điều Có Thể Hiện Rất Rõ Ràng Trên Bản Đồ Là Khu Vực Khu Dân Cư Hiện Hữu , Không Có Quy Hoạch Tại Vị Trí Của Tôi 3012 m2 Đất . Và Hơn Nữa Đơn Xin Xác Nhận Tình Trạng Nhà Ở Ngày 15/04/2013 Có Chủ Tịch Phường Xác Nhận , Cũng Thừa Nhận : Toàn Bộ Diện Tích Xây Dựng Trên Đất Lấn Chiếm Trái Phép Như Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật Đô Thị , Di Tích Lịch Sử Văn Hóa Là Không Có ; Nằm Trong Khu Vực Cấm Cũng Không Có ; Có Quyết Định Thu Hồi , Quyết Định Phá Dỡ Cũng Không Có . Như Vậy , Vì Sao Lại Có Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao Đã Nằm Trên Các Bản Đồ Ở Các Trụ Sở Khu Phố , Và Đột Ngột Ngày 18/04/2013 Thì Bị Tháo Dỡ Xuống Hết Toàn Bộ ? Toàn Bộ Khuôn Viên Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao (TDTT) Là Bao Gồm Rất Nhiều Chủ Thể : 15 Căn Nhà Mới Xây Dựng Xong Trái Quy Định Pháp Luật Và Tất Cả Gia Tộc Của Tên Võ Văn Cường Đã Đứng Tên Kê Khai ; Các Con Cháu Của Bà Trần Thị Liên – Tổ Trưởng Tổ 13 Cũng Có Đứng Tên Trên Phần Đất Này ; Và Cả Họ Hàng Gia Tộc Của Tên Chủ Trì Giả Tu Hành Tại Chùa Quang Bửu Cũng Nằm Trên Khuôn Viên Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao Này . Gần Hoặc Hơn 50 Chủ Thể Cướp Cạn Đứng Tên kê Khai Đăng Ký Bất Hợp Pháp Và Đã Cấp Nhiều Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trái Pháp Luật Tại Đây . Khi Vị Trí Đất Tại Đây Không Có Quy Hoạch , Không Có Các Điều Khoản Bó Buột , Như Vậy Vì Sao Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao (TDTT) Lại Biết Rõ 50 Chủ Thể Này Sẽ Đồng Ý Bán Đất Hợp Pháp Lại Cho Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao (TDTT) . Có Phải 50 Chủ Thể Cướp Cạn , Phá Hoại , Khiêu Kích , Để Chiếm Giữ Đất , Và Xây Dựng Trái Phép Liên Tục Như Các Đơn Tôi Cũng Đã Phản Ảnh Là Người Của Dự Án – Thể Dục Thể Thao (TDTT) Phải Không ?
Để Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao (TDTT) Trở Thành Khối Tài Sản Hợp Pháp Của Ông Phó Chủ Tịch Thành Phố Nguyễn Trung Tín Bắt Buột Phải Qua Bộ Phận : Viện Nghiên Cứu Phát Triền Thành Phố - Viện Quy Hoạch Xây Dựng , Mọi Thông Tin Số Liệu , Biểu Mẫu , Hình Thức Trình Bày , Nó Phải Đi Ra Từ Viện Quy Hoạch Xây Dựng , Để Chủ Tịch Phường Mới Có Công Khai Lén Lúc Và Để Có Cơ Sở Cho Nhân Dân Tin . Và Đột Ngột Tháo Dỡ Tất Cả Các Bản Đồ Ở Các Khu Phố Xuống Vì Mục Đích Đã Đạt Được Là Chữ Ký Của Nhiều Ngưởi Dân Đã Có Tham Dự Cuộc Họp . Tháo Dỡ Đột Ngột Bởi Vì Chỉ Muốn Có Cơ Sở Chứng Từ Chỉ Nằm Bên Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Là Khối Tài Sản Hợp Pháp Của Ông Phó Chủ Tịch Thành Phố Nguyễn Trung Tín .
Đứng Ở Góc Độ Nhìn Nhận Thì Đây Cũng Là Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Khối Tài Sản Hợp Pháp Của Ông Phó Chủ Tịch Thành Phố Nguyễn Trung Tín ; Tên Võ Văn Cường Cũng Có Bộ Hồ Sơ Hợp Pháp Xây Dựng Kiên Cố 15 Căn Nhà ; Bà Trần Thị Liên Cũng Có Bộ Hồ Sơ Họp Pháp Để Cho Các Con Của Bà Đứng Tên Kê Khai Như Các Đơn Của Tôi Cũng Đã Phản Ảnh ; Tên Chủ Trì Giả Tu Hành Tại Chùa Quang Bửu Và Dòng Họ Gia Tộc Của Ông , Cũng Có Bộ Hồ Sơ Hợp Pháp ; Bà Trần Thị Rê ( Là Mẹ Của Tên Võ Văn Cường ) Cũng Có Bộ Hồ Sơ Hợp Pháp ; Ông Võ Văn Tốt ( Là Cha Của Tên Võ Văn Cường ) Cũng Có Bộ Hồ Sơ Hợp Pháp  ; Tôi Cũng Có Bộ Hồ Sơ Hợp Pháp ; Tên Trần Kiên Cường Cũng Có Bộ Hồ Sơ Hợp Pháp . Tất Cả Các Bộ Hồ Sơ Này Điều Có Dính Líu Đến Quyết Định 4257/QĐ UBND TP Đã Ban Hành Ngày 07/10/2008 , Sự Thật Thì Chỉ Có Một , Một Là Đúng Hai Là Sai , Một Là Có Hai Là Không , Chứ Đâu Có Nếu ? Đâu Có lơ Lững ? Ở Góc Độ Nào Ai Cũng Đúng Hết ? Tại Sao Sự Thật Chỉ Có Một Mà Tại Sao Thời Gian Đã Hơn 15 Năm Rồi , Nếu Tới Bao Giờ , Lơ Lững Đến Bao Giờ ? Đã Có Bao Nhiêu Văn Bản Của Trung Ương Chỉ Thị Giải Quyết Rồi ? Đã Có Bao Nhiêu Văn Bản Của Các Cấp Can Thiệp , Các Báo Đài Phản Ảnh , Yêu Cầu Giải Quyết Rồi ? Và Mục Đích Của Nó Là Gì ???
Nên Ở Trong UBND Thành Phố Có Lưu Trữ Rất Nhiều Bộ Hồ Sơ Hợp Pháp Giả Tạo , Ai Cũng Hợp Pháp Hết , Đó Là Chưa Kể Các Bộ Hồ Sơ Để Trình Báo Lên Cấp Trên .

Thứ Tư :  Cái Chết Của Gia Đình Tôi Là Ở Chổ Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao (TDTT) Đột Ngột Bị Tháo Dỡ Xuống Hết Tại Các Khu Phố Ngày 18/04/2013 . Cái Đạt Được Là Chữ Ký Của Nhiều Người Dân Để Lồng Ghép Vào Việc Trục Xuất Tôi Ra Khỏi Ra Khỏi Địa Phương . Và Cũng Giải Thích Rõ Ràng Lý Do Vì Sao Tôi Đã Sinh Sống Tại Đây Hơn 15 Năm Nhưng Trong Lưu Trữ Sổ Bộ Gốc Của Phường Thì Không Có Lưu Trữ Về Cư Trú Hợp Pháp Của Tôi , Đến Ngày Nay Sổ Cư Trú KT2 Cũng Không Có Giao Cho Tôi Để Tôi Sử Dụng Và Cũng Không Có Cho Nhập Hộ Khẩu Vào Nhà Của Tôi Tự Xây Cất Năm 1997 , Có Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chánh Về Xây Dựng Không Xin Phép , Chứng Tỏ Đây Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Tôi Tại Số Nhà 727 Nguyễn Xiển , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp. Hồ Chí Minh ; Tại Chi Cục Thuế Quận 9 , Như Sự Việc Chỉ Có Mỗi Một Vấn Đề Là Xác Định Chủ Thể Kê Khai Đứng Tên Trong Sổ Bộ Thuế Là Của Tôi , Là Địa Chỉ Nhà Của Tôi , Thửa Đất Đó Là Của Tôi , Sự Việc Chỉ Có Như Vậy . Vậy Mà Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Ban Hành Đến Ngày Nay Là Đã Có 7 – 8 Cái Quyết Định , Lạ Ở Một Chỗ Là Quyết Định Nào Cũng Ghi Là Quyết Định Giải Quyết Lần Thứ 1 , Luôn Luôn Quyết Định Sau Cùng Điều Có Lập Lém Che Dấu Về Chủ Thể Của Tôi Sử Dụng Đứng Tên Trong Sổ Bộ Thuế . Như Quyết Định 316/QĐ CCT KTNB Ngày 27/02/2013 Thì Có Xác Định Chủ Thề Của Tôi Và Lại Tiếp Tục Tự Ban Hành Một Cái Quyết Định Khác Nữa Quyết Định Số 755/QĐ CCT KTNB Ngày 11/04/2013 Lấp Lém Trong Việc Xóa Bỏ Chủ Thể Của Tôi . Và Chi Cục Thuế Cũng Đã Có Cố Ý Không Cho Tôi Đóng Thuế Của Năm 2012 Có Đại Trà Toàn Dân Cùng Đi Đóng Thuế Để Lập Chủ Quyền Nhà Đất – Nộp Tại Nhà Của Tổ Trưởng Ngày 20/11/2012 . Để Cho Bà Trần Thị Liên Là Tổ Trưởng Tổ 13 Được Đăng Ký Để Lập Chủ Quyền Hợp Pháp Trên Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Sử Dụng ; Tại Chi Nhánh Trung Tâm Đo Đạt Bản Đồ Của Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành Phố Tại Quận 9 . Ngày 15/04/2013 Tôi Có Tới Trung Tâm Đo Vẽ Theo Chỉ Thị Của Thủ Tướng Chính Phủ Cởi mở Cho Nhân Dân Được Xét Cấp Quyền Sử Dụng Nhà Đất Đại Trà Tại Các Quận Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh , Đang Khẩn Trương Xúc Tiến Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà Đất Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất Cho Nhân Dân , Theo Các Báo Đài , Trang Web Của Thủ Tướng Chính Phủ Cũng Đã Có Phản Ảnh .
Nhưng Lạ Ở Chỗ Là Nhân Viên Ở Đây Biết Rõ Ràng Về Việc Tòa Án Quận 9 Đã Có Quyết Định Số 270/2012/QĐST-DS Ngày 28/09/2012 . Và Đã Ra Sức Cố Gắn Ngăn Cản Tôi Lập Hồ Sơ Đo Vẽ Trước Những Chứng Từ Hợp Lý Của Tôi Đã Trình Bày ( Có Ghi Âm ) . Bởi Chính Nơi Đây Đã Có Đo Vẽ Lập Bản Đồ Trái Quy Định Để Cung Cấp Cho Bà Trần Thị Liên Được Cấp Quyền Sử Dụng Đất Hợp Pháp Như Tôi Đã Phản Ảnh , Về Việc Tôi Đã Thấy Con Của Bà Trần Thị Liên Có Cầm Bản Vẽ Đo Đạt Bản Chánh Gốc Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Sử Dụng , Để Con Của Bà Trần Thị Liên Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Nhà Đất Đại Trà Toàn Dân Tại Nhà Tổ Trưởng Ngày 20/11/2012 . Và Như Vậy Thì Bà Trần Thị Liên Phải Hoàn Thành Toàn Bộ Nghĩa Vụ Đóng Thuế . Và Đó Là Lý Do Tại Sao Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Lấp Lém Che Dấu Tên Trần Thị Liên , Để Bà Trần Thị Liên Được Lập Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Hợp Pháp Tại 3012 m2 Khuôn Viên Của Tôi Đang Sử Dụng . Vì Thế Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Ban Hành Gần Cả Chục Cái Quyết Định Mà Quyết Định Nào Cũng Ghi Là Quyết Định Giải Quyết Lần Thứ 1 Để Lấp Lém Che Dấu Cho Bà Trần Thị Liên Được Đóng Thuế Hợp Pháp Trái Quy Định Của Pháp Luật .

Thứ Năm :  Theo Chỉ Thị Của Thủ Tướng Chính Phủ , Hiện Nay Đang Xúc Tiến Việc Cấp Giấy Chứng Nhận Đại Trà Toàn Dân Ở Các Quận Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh Đang Triển Khai , Như Các Báo – Đài Cũng Đã Có Phản Ảnh . Nên Tôi Cũng Đã Có Đi Xin Lập Thủ Tục Để Được Cấp Quyền Sử Dụng Nhà Đất Hợp Pháp . Nhưng Trước Những Diễn Biến Sự Việc Tại Cơ Quan UBND Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9 , Vẫn Xác Nhận Trên Những Cơ Sở Chứng Từ Vô Lý , Không Minh Bạch , Không Đúng Sự Việc . Như Biểu Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tình Trạng Nhà Ở , Chủ Tịch Phường Đã Ký Ngày 15/04/2013 Có Nội Dung Sai Trái Với Thực Tế , Rõ Ràng Đây Là Tài Sản Riêng Của Tôi , Tôi Đã Khai Khẩn Từ Mãnh Đất Rừng Cỏ , Có Quyết Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chánh Về Xây Dựng Nhà Không Xin Phép , Và Tôi Đã Sử Dụng Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay , Và Có Quyết Định Bồi Thường Tài Sản Của Tòa Án Quận 9 Về Việc Các Con Của Bà Trần Thị Liên Đã Có Phá Hoại Một Phần Nhà Ở , Phá Hoại Vật Dụng Gia Đình Và Cây Trồng Của Tôi Như Báo Pháp Luật Đã Đăng Tin Phản Ảnh Sự Việc Năm 2000 , Chứng Tỏ Đây Là Tài Sản Riêng Của Tôi Và Không Có Liên Quan Gì Tới Quyết Định Số 3148/QĐ UBND TP Ngày 18/06/2012 Đã Có Nêu Ở Trên Đơn Xin Xác Nhận Tình Trạng Nhà Ở . Đã Xác Nhận Không Đúng Với Thực Tế , Để Trục Xuất Tôi Ra Khỏi Địa Phương , Không Cho Tôi Lập Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Như Thủ Tướng Chính Phủ Đã Cởi Mở Cho Nhân Dân Và Đang Triển Khai Rộng Khắp Các Quận Huyện Thành Phố Hồ Chí Minh .

Thứ Sáu :  Để Khối Tài Sản Riêng – Dự Án Ma Thề Dục Thể Thao ( TDTT ) Của Phó Chủ Tịch Thành Phố - Nguyễn Trung Tín Được Hợp Pháp Trước Pháp Luật Đã Gia Cố Công Sức Hơn 20 Năm Qua : Thủ Tiêu Gia Đình , Giết Hại Ông Trần Văn Chiêu , Đã Thanh Toán Hơn 240.000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Và Của Ông Trần Văn Hiệp ( Là Cha Ông Trần Văn Của ) Đứng Bộ , Hơn 473.840 m2 Đất Thuộc Diện Nhà Nước Thu Hồi Và Quản Lý , Đã Cấp Chủ Quyền Sai Trái Cho Các Hộ Dân Giáp Ranh Với Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Theo Công Văn 865/ TS-VPĐK- KT Ngày 22 /11 /2011 Đính Kèm Công Văn 18265/ VPĐK- KT Ngày 02/12/2011 , Qua Các Giai Đoạn :

Giai Đoạn Thứ 1 :  Thanh Toán Tất Cả Các Thửa Đất Có Chủ Quyền Hợp Pháp Của Ông Trần Văn Của Và Của Ông Trần Văn Hiệp (Là Cha Của Ông Trần Văn Của) Bằng Cách Xác Nhận Cho Bà Trần Thị Liên Nhiều Thửa Đất Của Ông Trần Văn Của Và Ông Trần Văn Hiệp Đã Cho Thuê Mướn , Để Cho Bà Trần Thị Liên Có Cơ Sở Đi Lấy Lại Ăn Chia Các Thửa Đất , Còn UBND Phường Long Thạnh Mỹ Thì Đã Ký Nhiều Xác Nhận Sai Trái Cho Bà Trần Thị Liên Tại Thời Điểm Năm 1993 .

Giai Đoạn Thứ 2 :  Tại Thời Điểm Năm 1993 , Khi Ông Trần Văn Chiêu (Là Con Của Ông Trần Văn Của) Đã Phát Hiện Sự Cấp Đất Sai Trái 2800 m2 Đất Cho Bà Trần Thị Liên – Là Người Ngoài Gia Tộc , Không Có Quan Hệ Huyết Thống Đồng Thời Cũng Là Tổ Trưởng Tổ 13 Ấp Long Hòa – Phường Long Thạnh Mỹ . Và Ông Trần Văn Chiêu Đã Đi Khiếu Nại Đến Năm 1995 Thì Có Quyết Định Số 117/QĐ UB ĐC Ngày 03/10/1995 Đã Giao Trả Lại Cho Ông Trần Văn Chiêu 2800 m2 Đất Từ Phần Đất Đã Giao Cấp Trái Pháp Luật Cho Bà Trần Thị Liên .

Giai Đoạn Thứ 3 :   Ngày 01/12/1996 , Ông Trần Văn Chiêu Đã Chết Một Cách Vô Lý , Ông Trần Văn Chiêu Có Hộ Khẩu Riêng , Có Nhà Cửa Riêng Và 5800 m2 Đất Của Cá Nhân Của Ông Hợp Pháp . Nhưng Khi Chết Đã Khai Tử Ở Phường , Nhưng Bên Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Của Phường Thì Lại Không Có . Và Trên Tờ Giấy Khai Tử Của Ông Trần Văn Chiêu Chỉ Có Con Dấu Sao Y Thị Thực Bản Chính Nhưng Lại Không Có Con Dấu Của Bản Chính Gốc . Và Tôi Cũng Đã Đi Trích Lục Tại Cơ Quan Thành Phố Cấp Trên Về Khai Tử Của Ông Trần Văn Chiêu Cũng Không Có Trong Hồ Sơ Và Tại Cơ Quan Cấp Thành Phố Cũng Có Yêu Cầu Tôi Phải Làm Lại Khai Tử Cho Ông Trần Văn Chiêu . Nhưng Tôi Không Có Đi Làm Lại Khai Tử Cho Ông Trần Văn Chiêu . Vì Do Người Đứng Tên Đi Khai Tử Cho Ông Trần Văn Chiêu Là Ông Nguyễn Tài Quá , Là Người Hàng Xóm , Không Có Thuộc Dòng Họ Trong Thân Tộc ; Và Ông Nguyễn Tài Quá Đã Được Hưởng 2083 m2 Đất Được Cấp Chủ Quyền Hợp Pháp (Chỉ Sau Khi Tôi Về Đây Năm 1997 Khai Khẩn Vài Năm) Từ Phần Đất Có Nguồn Gốc Của Ông Trần Văn Của Và Của Ông Trần Văn Hiệp Đứng Bộ Có Tên Hợp Pháp Trong Sổ Nhà Đất , Có Chứng Thư Trước Bạ Mua Bán Nhà Đất Hợp Pháp .

Giai Đoạn Thứ 4 :   Năm 1997 , Khi Tôi Về Đây Từ Mảnh Đất Rừng Cỏ Cao Hơn 3 Mét Và Với Sự Đồng ý Của Các Đồng Thừa Kế Với Ông Trần Văn Chiêu Đã Cho Tôi Về Đây Khai Khẩn Sinh Sống Và Tôi Đã Cất Nhà Lập Vườn . Thấy Có Các Đồng Thừa Kế Với Ông Trần Văn Chiêu Đều Đồng Ý . Nên Phường Tiếp Tục Đã Cho Bà Trần Thị Liên – Là Tổ Trưởng Tổ 13 (Còn Vị Trí Nhà Của Tôi Đã Khai Khẩn Là Tổ 14) Ấp Long Hòa – Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9 Đã Xâm Phạm Vào Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Sử Dụng . Các Con Của Bà Trần Thị Liên Đã Đập Phá Một Phần Nhà Ở Và Phá Hoại Cây Trồng , Đập Phá Đồ Dùng Gia Đình . Tôi Đi Thưa Nhưng Tòa Án Quận 9 Chỉ Giải Quyết Phần Bồi Thường Tài Sản Của Tôi Đã Bị Phá Hoại , Và Không Có Biện Pháp Răng Đe Nào Hết Cho Bà Trần Thị Liên – Tổ Trưởng Tổ 13 Như Báo Pháp Luật Cùng Thời Điểm Đã Đăng Tin Phản Ảnh Trên Tờ Báo .

Giai Đoạn Thứ 5 :   Bày Vẽ Cho Bà Trần Thị Liên Lập Chứng Từ Giả Đi Khiếu Nại Tại Tòa Án Quận 9 Để Lấy Cơ Sở Chứng Từ Về Việc :  Biến Đổi 2800 m2 Đất Từ Thuộc Một Phần Các Thửa Thành Thuộc Các Thửa ; Để Biến Đổi 2800 m2 Đất Thành Khuôn Viên Rộng Lớn Như Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao (TDTT) Đã Nêu Ở Trên Được Có Cơ Sở Chứng Từ Để Hợp Pháp Hóa Trái Quy Định (Khoảng Hơn 28000 m2 Đất) Tương Đương Với Khuôn Viên Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao (TDTT) Đã Công Khai Lén Lúc .

Giai Đoạn Thứ 6 :   Tại Thời Điểm Năm 2006 Với Sự Đầy Đủ Các Bản Đồ Trích Sao Lục . Tôi Mới Xác Định Rõ Được : Tỉ Lệ Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Sử Dụng , Nó Không Đúng Với Tỉ Lệ Ở Trên Bản Đồ Bản Vẽ Lưu Trữ Của Thành Phố . Tỉ Lệ Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Được Cố Ý Phóng To Hơn , Để Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Được Dính Vào Các Thửa Đất Của Bà Trần Thị Rê – Là Người Hàng Xóm , Không Phải Là Người Trong Gia Tộc Huyết Thống . Và Cũng Như Cách Thức Của Bà Trần Thị Liên : Biến Đổi Từ Thuộc Một Phần Các Thửa Thành Thuộc Các Thửa ; Để Giúp Cho Bà Trần Thị Rê Có Cơ Sở Hợp Pháp Hóa Toàn Bộ Các Khu Đất , Của Tất Cả Họ Hàng Gia Tộc Của Bà Trần Thị Rê Điều Được Có Đứng Tên Cấp Chủ Quyền Hợp Pháp Theo Quyết Định 4257/QĐ UBND TP Nêu Trên , Cũng Như Danh Sách 10 Căn Nhà Đã Xây Dựng Trái Pháp Luật Cùng Thời Điểm Năm 2010 – 2011 Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Phản Ảnh Đến Nay Đã 15 Căn Nhà Xây Dựng Kiên Cố Trái Pháp Luật Và Đã Cấp Nhiều Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Trái Pháp Luật Cho Họ Như Văn Bản Của Công Ty Cấp Bán Điện Cho Họ Đã Nêu Về Việc Tôi Đi Khiếu Nại Đã Cấp Bán Điện Trái Pháp Luật Cho Họ . Và Với Những Chứng Từ Xác Nhận Cư Trú Trái Quy Định Pháp Luật Của Công An Phường Long Thạnh Mỹ Cho Những Người Dân Lạ Mặt Vào Ở Sử Dụng Hợp Pháp .

Giai Đoạn Thứ 7 :   Chuyển Giao Toàn Bộ Tất Cả Các Thửa Đất Đã Được Cấp Chủ Quyền Hợp Pháp Trái Pháp Luật Bao Gồm : Bà Trần Thị Liên Và Các Con Của Bà Trần Thị Liên Đã Có Đứng Tên , Đã Có Sự Hiện Diện Trên Mảnh Đất Của Ông Võ Văn Cường (Là Con Của Bà Trần Thị Rê) , Tất Cả Gia Tộc Họ Hàng Của Trần Thị Rê (15 Căn Nhà Xây Dựng Kiên Cố Trái Pháp Luật Năm 2010 - 2011) , Và Tất Cả Gia Tộc(Có Giáp Ranh Với Gia Tộc Bà Trần Thị Rê) Của Tên Chủ Trì Giả Tu Hành Tại Chùa Quang Bửu (Nằm Ngoài Khuôn Viên 2123 m2 Đất Chùa Đang Sử Dụng) . Đây Được Coi Như Là Sự Ăn Chia Có Qua Có Lại : Tất Cả Gia Tộc Của Tên Chủ Trì Giả Tu Hành Tại Chùa Quang Bửu Thực Tế Điều Nằm Trong Khuôn Viên Của Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao (TDTT) Được Cấp Chứng Nhận Và Ở Sử Dụng Hợp Pháp Và Bàn Giao Lại Cho Dự Án Ma Nêu Trên , Còn Khuôn Viên 2123 m2 Của Chùa Quang Bửu Thì Được Hợp Pháp Hóa Trái Pháp Luật Với Sự Tham Gia Tích Cực Của Giáo Hội Phật Giáo Quận 9 Và Những Chứng Từ Lập Giả Của Giáo Hội Phật Giáo Trong Khi Các Cấp Lãnh Đạo Vẫn Chưa Có Sự Giải Quyết Rõ Ràng Cụ Thể , Công Khai Minh Bạch Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Đã Hơn 15 Năm Tôi Đi Khiếu Nại Cho Tới Ngày Nay , Để Cho Tên Chủ Trì Giả Tu Hành Này Lấy Được Tiền Bồi Thường Của Dự Án Như Trên Bản Đồ Của Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao Đã Thể Hiện Rõ Ràng Vị Trí 2123 m2 Đất Khuôn Viên Của Chùa Quang Bửu Không Có Ký Hiệu Là Đất Của Tôn Giáo . Nên Phần Bồi Thường Tiền 2123 m2 Đất Này Của Tên Chủ Trì Giả Tu Hành Này Được Hưởng Riêng Và Trốn Đi Mất . Và Lại Gắn Ký Hiệu Vào Đất 3012 m2 Của Tôi Sử Dụng Là Đất Của Tôn Giáo Như Tôi Đã Trình Bày .
Tất Cả Những Chủ Thể Đã Được Cấp Chủ Quyền Trái Pháp Luật Nêu Trên Điều Được Chuyển Giao Lại Cho Dự Án Ma – Thể Dục Thể thao (TDTT) Dưới Sự Lưu Trữ Ngầm Của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh – Viện Quy Hoạch Xây Dựng , Để Chuyển Giao Hợp Pháp Lại Cho Phó Chủ Tịch UBND Thành Phố - Nguyễn Trung Tín (Do Dự Án Ma Này Không Có Sự Phê Duyệt – Không Công Khai – Không Tổ Chức Thực Hiện , Không Có Sự Tham Dự Của Các Cấp Ban Ngành Liên Quan Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Thì Sự Lưu Trữ Của Viện Là Giả Dối Trên Sổ Bộ), Là Người Đã Ban Hành , Đã Cố Công Gia Sức , Đã Tạo lập Ra Quyết Định 4257/QĐ UBND TP Nêu Trên , Để Cấp Quyền Sử Dụng Nhà Đất Trái Pháp Luật Cho Toàn Bộ Những Người Dân Nêu Trên , Để Cuối Cùng Toàn Bộ Khối Tài Sản Riêng Dự Án Ma – Thể Dục Thể Thao (TDTT) Nay Lại Thuộc Trở Về Với Ông Nguyễn Trung Tín – Phó Chủ Tịch UBND Thành Phố Được Hợp Pháp Hóa Trước Pháp Luật .

------------------------------------------


Sự Việc Ngày 29 01 2014 - Sự Giải Quyết Xảo Trá...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5981605364120150865

Năm 2013 Tại Mộ La Văn Cung Của Dân Quân Trong Ban khu phố Long Hòa Đã Phá Hoại Đốt Phá Cây
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845782358076829281
Thủ Phạm Đã Chặt Phá Và Đốt Phá Nhiều Cây Trồng Tại Mộ Của La Văn Cung Là Tên Nguyễn Văn thành .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5983452325506961297
Năm (05) Con Dao Sắc Bén Cán Dài Bằng Sắt Dày , Từ 0.60 cm Đến 0.80 cm 
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5963374295669637457

Bưu Điện Lập Chứng Từ Giả Nợ Cước Phí Xảo Trá Để Đơn Thư Không Tới Được Các Cấp Lãnh Đạo...
Với Hình Thức Cố Ý Bỏ Quên Sổ kê - Giấy Ký lãnh Phiếu Báo Phát Ghi Số Của Bưu Điện , Quên Không Đem Theo ...vv Để Ký Thay Nhiều Chứng Từ Nợ Cước Phí Xảo Trá Xem Thông Tin Và Xé Bỏ Các Đơn Thư Của Tôi Không Được Gửi Tới Các Cấp Lãnh Đạo...Như Văn Bản Số 143 / TCD.TP Ngày 16 / 01 / 2014 Có Con Dấu Bưu Điện Ngày 29/01/2014 . Tôi Có Đơn Gởi Ngày 28/01/2014 Với Lý Do Tết Nên Nhân Viên Bưu Điện Nghỉ Làm Việc Và Đã Yêu Cầu Tôi Không Khiếu Nại Về Chỉ Tiêu Thời Gian . Thế Nhưng Ngày 29/01/2014 Tôi lại Nhận Được Văn Bản 143 /TCD...Vì Thế Bưu Điện Biết Rất Rõ Nội dung Trong Đơn Thư Ngày 28/01/2014 Và Đã Báo Lại Cho Thành Phố Biết .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5983453637175310561

Điện Lực Lập Chứng Từ Giả - Hóa Đơn Thanh Toán Tiền Điện , 1 Tháng Tết Mà Chỉ Tiêu Thụ Có 13  ? Phần 1
Với Hình Thức Lập Chứng Từ Thu Tiền Điện Xảo Trá , Để Không Giao Cho Tôi Chứng Từ Gốc Hóa Đơn Đã Thanh Toán Tiền Điện Của Công Ty , Để Xóa Tên Danh Sách Khách Hàng Sử Dụng Điện Trần Ánh Nguyệt .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5983454895438443729

Điện Lực Lập Chứng Từ Giả - Hóa Đơn Thanh Toán Tiền Điện , 1 Tháng Tết Mà Chỉ Tiêu Thụ Có 13  ? Phần 2
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5983456869400248929

Chủ Tịch Nước Cứu Dân Cứu Dân Ngày 13 11 2013
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5951932560850374177

Cơ Sở Giả Của Tài Nguyên & Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2012
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828372059641813713

Để Khối Tài Sản Riêng - Dự Án Thể Dục Thể Thao ( TDTT ) Của Phó Chủ Tịch Thành Phố - Nguyễn Trung Tín
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870356149159233825

Ông Trần Văn Của Là Cha Của Ông Trần Văn Chiêu ; Ông Trần Văn Chiêu Là Cha Của Tôi ( Trần Ánh Nguyệt , CMND : 020758784 ) . Có Tổng Số Tài Sản Chỉ Tính Riêng Tại Xã Long Thạnh Mỹ Là Hơn 240.000 m2 Đất Gồm Có Nhiều Thửa Số Đất , Có Tên Hợp Pháp Trong Sổ Kê Khai Đăng Ký Nhà Đất , Như Các Cơ Sở Chứng Từ Tôi Đã Đăng Tải Lên Mạng Internet , Như Các Văn Bản Của Chi Cục Thuế Thành Phố Về Việc Đóng Thuế , Và Gồm Có Nhiều Chứng Từ Có Xác Nhận Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Năm 1993 Về Các Chủ Thuê Mướn Đất Của Ông Trần Văn Của Ở Nhiều Vị Trí Khác Nhau Tại Xã Long Thạnh Mỹ .

Năm 1997 , Tôi Về Đây Khai Khẩn Đất Bỏ Hoang , Và Theo Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 Đã Giao Trả Lại Cho Cha Tôi Là Ông Trần Văn Chiêu  ( Chú Ý Sự Việc Có Ban Hành 03 Quyết Định Tương Ứng Lồng Ghép Để Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Và Được Hợp Pháp Hóa Sai Trái Trên Các Văn Bản Này Đạo Theo Văn Bản Kia Khi Thành Phố Ban Hành Các Văn Bản Cố Ý Ghi Thiếu Từ Ngữ , Ghi Không Đầy Đủ ...Quyết Định Số 117 / QĐ . UB Là Quyết Định Đã Giao Cấp Cho Bà Trần Thị Liên - Là Tổ Trưởng Tổ 13 Khu Phố Long Hòa Phường Long Thạnh Mỹ , Là Cháu Nội Dâu Của ông Trần Văn Xuyên , Để Lồng Ghép Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Tôi Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó - Không Phải Là Tên Của Tôi . Quyết Định Số 117 / QĐ . UB . DC Là Quyết Định Điều Chỉnh Đã Giao Cấp Lại Cho Cha Tôi Là Ông Trần Văn Chiêu . Và Quyết Định Số 117 / QĐ . UB . NC Là Quyết Định Giải Quyết Cuối Cùng Nhưng Lại Dấu Tôi Không Cho Tôi Biết Nội Dung , Và Không Có Giao Quyết Định Này Cho Tôi , Có Thể Đã Giao Cấp Cho Bà Trần Thị Liên Quyết Định Này Dẫn Tới Vô Số Sự Việc Đã Phát Sinh Trên Thực Tế Theo Đúng Bản Chất Thật Của Nó . Vì Thế Quyết Định 4257 / UBND TP Đã Lấp Lém Không Rõ Ràng Quyết Định Này Tại Phần Quyết Định ...) ; Và Các Đồng Thừa Kế Với Cha Tôi Cũng Đã Đồng Ý Cho Tôi Về Đây Khai Khẩn , Cất Nhà , lập Vườn Bằng Tài Sản Riêng Của Tôi Khuôn Viên 3012 m2 Đất . Theo Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 Gồm Có 02 Thửa : Thửa 195a Và Thửa 195b ( Theo Tài Liệu Năm 1975 ) Tại Xã Long Thạnh Mỹ . Khuôn Viên 3012 m2 / 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Là Khuôn Viên Tôi Đã Khai Khẩn Và Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Chính Tôi Đã Tạo Dựng Và Khai Khẩn Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay . Và Liên Tục Khiếu Nại Các Cấp Lãnh Đạo Cho Tới Ngày Nay .

Nhưng Đến Ngày Nay Cũng Vẫn Không Có Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 , Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Phản Ảnh ; Đến Nay Cũng  Không Có Xây Dựng 1000 m2 Đất Làm Nhà Trẻ Như Quyết Định Đã Nêu , Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Quy Định Pháp Luật Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh .

Sự Việc Tôi Mới Phát Hiện  '' 727 Nguyễn Xiển Xảo Trá Tại Vị Trí Có Nhà Trẻ Sơn Ca  '' . Tại Vị Trí Đất Có Nhà Trẻ Sơn Ca Cũng Thuộc Đất Của Gia Tộc Ông Trần Văn Của . Nhưng Không Có Thuộc Vị Trí  Thửa Đất 195a Và 195b ( Theo Tài Liệu Năm 1975 ) ; Không Thuộc Vị Trí 7600 m2 Đất Đã Được Nêu Trong Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 . Để Qua Mặt Các Cấp lãnh Đạo , Báo Cáo Sai Trái lên Cấp Trên ...

Vì Thế , Quyết Định Số 4257/QĐ .UBND TP Ngày 07/ 10 / 2008 , Và Quyết Định 3148/QĐ.UBND TP Ngày 18/ 06 / 2012 Được Sinh Ra Để Lồng Ghép Vào Đất Gia Tộc Của Tôi ; Để Biến Đất Của Ông Trần Văn Của Thành Đất Của Ông Trần Văn Chiêu , Còn Đất Của Ông Trần Văn Chiêu Thì Được Điều Chỉnh Lại Thành Đất Của Ông Trần Văn Của , Để Lồng Ghép Vị Trí Có Nhà Trẻ Sơn Ca Xảo Trá Vào Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 . Để Có Cơ Sở Xảo Trá Là Đã Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định , Đã Có Xây Dựng Nhà Trẻ , Và Đã Giao Cấp Cho Các Hộ Dân Sử Dụng ( Có Quá Trình Sử Dụng Đất Từ Năm 2010Cho Những Người Dân Xa Lạ Cư Trú Trái Pháp Luật Vào Những Căn Nhà Vừa Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép ,  Bằng Cách Cướp Của Và Phá Hoại Vô Số Tài Sản Của Tôi Và Cho Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh Và Hiện Tại Tên Võ Văn Cường Đang Tiếp Tục Có Hành Vi Xây Dựng Kiên Cố Căn Nhà Thứ 22 ...

Trong Khi Trên Thực Tế , Thì Không Có Xây Dựng Nhà Trẻ Tại Vị Trí 7600 m2 Đất Của ông Trần Văn Của Gồm Có 02 Thửa 195a Và 195b , Không Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 , Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Quy Định Pháp Luật , Và Cho Cướp Phá Nhiều Tài Sản trong Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Sử Dụng Từ Năm 1997 .

Văn Bản Số 143 / TCD.TP Ngày 16 / 01 / 2014 Và 06 Văn Bản Gần Đây Của Thành Phố Và Của Quận 9 Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh . Thì Đây Là Cơ Sở Của Luật Rừng , Luật Sâu Bọ , Luật Diệt Gia Tộc , Giết Dòng Họ Còn Lại , Cướp Phá Tài Sản ... Giải Quyết Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng , Không Cho Thư Mời , Không Xuống Xác Minh Hiện Trường Có Tôi Hướng Dẫn Chỉ Dẫn Trình Bày Phản Ánh , Không Cho Đối Chất , Không Đưa Ra Các Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng , Không Có cung Cấp Cho Tôi Đầy Đủ Các Cơ Sở Chi Tiết Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành Của Thành Phố , Liên Tục Cho Cướp Phá Nhiều Tài Sản Trong khuôn viên 3012 m2 , Và Đe Dọa Nghiêm Trọng Đến Tính Mạng Của Cả 02 Mẹ Con Tôi .

Từ Những Sự Việc Nêu Trên , Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Tiếp Tục Can Thiệp Giúp Đỡ 02 Mẹ Con Tôi . Sớm Đưa Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Công Khai Minh Bạch Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Và Giao Cấp Quyền Sử Dụng Đất 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Năm 1997 , Là Tài Sản Cá Nhân Riêng Của Tôi Đã Tạo Lập - Khai Khẩn - Cất Nhà Lập Vườn - Và Sử Dụng Ổn Định Cho Tới Ngày Nay . Sớm Xuống Xác Minh Hiện Trường Có Trực Tiếp Tôi Hướng Dẫn Chỉ Dẫn Phản Ảnh . Và Cung Cấp Cho Tôi Toàn Bộ Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành . Sớm Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Nay Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Nhưng Không Được Giải Quyết Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng....

-----------------------------------------------------------------


Phần Của Năm 2013 ( Ngày 17 / 02 / 2013 )  :

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845781442579725553
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845782358076829281
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845779661599143633
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845780776763676145
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5888511216928430529
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5751927911617907537
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5827300045412628945
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828371173593940513
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828372059641813713
10 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828373911739778129
11 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828380918884335505
12 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828382605840185073
13 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828384829358267889
14 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828389464292584497
15 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828390525426145905
16 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828392165686114337
17 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828394814219853649
18 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828434840237249169
19 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829845989423822529
20 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829847145105425969
21 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829847467090153921
22 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829847900321735217
23 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829848373055056705
24 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829849464511305089
25 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829849975264547281
26 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829850415430562545
27 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829852267674801553
28 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829852844003529329
29 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829853220131975041
30 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829854193567953473
31 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829855702302305393
32 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829857180536423169
33 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829858085125184081
34 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829858428514420929
35 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829858767925191249
36 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829860130721982785
37 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829860468458652769
38 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829860796694846161
39 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829861123933796577
40 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829863095835408017
41 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829864259059939729
42 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829866230159098705
43 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829866651341617457
44 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829867062027734945
45 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829867699247257585
46 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829868922894052577
47 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829869488130930625
48 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829869876914019201
49 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829870322234688369
50 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829870705248480881
51 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829901352853718321
52 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838780034964927297
53 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838786375893649409
54 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838788024505770577
55 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838789043241689553
56 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838789964283488337
57 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838790822711329793
58 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838795104726285089
59 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838796019237671249
60 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838796401021723761
61 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838797674021741329
62 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838800012254608801
63 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838801048024705089
64 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838808678236865921
65 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838810744206930641
66 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838811682328768129
67 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838813826090107601
68 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838817396955489729
69 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840263731681667697
70 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840265312175410641
71 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840266265960753169
72 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840274772802623617
73 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840276484128020641
74 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840277761076076081
75 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840282432877087377
76 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840282982018278593
77 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840283411075398625
78 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840283892201109537
79 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840297362252645409
80 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840298390246898337
81 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840298967320336961
82 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840300027090048417
83 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840309309522764321
84 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840311563304159633
85 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840313735535034321
86 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840314582264784257
87 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840315570674008785
88 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840316666995259297
89 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840320925971873377
90 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840323747198880657
91 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840325392646533905
92 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840327063292806417
93 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840327605445716689
94 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840329466626589969
95 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840330212305587089
96 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840330859889016529
97 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840331956227637953
98 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840332643990963857
99 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840334202704219441
100 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840335977415882065
101 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845783091755097201
102 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845784318854694913
103 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845786754133149297
104 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5851684017535498449
105 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857331966558219185
106 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857335348744404993
107 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857339106189915809
108 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857682786942216609
109 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857683815683258705
110 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857685781416637953
111 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857686420908875409
112 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857687476688214609
113 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857689007494234961
114 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857694062005609921
115 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857696824769515761
116 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857697890293825921
117 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857698776841533329
118 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857699307092717793
119 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857699940626372305
120 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857702771693155793
121 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857703193842086033
122 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857703571628571697
123 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857703895089451153
124 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857704291085686401
125 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857704623885019889
126 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857704926841956657
127 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857705231333711921
128 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857705573095741809
129 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857706001274845777
130 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857706538203967873
131 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857706934745137361
132 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857707235293305153
133 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857707528307951457
134 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857707908096308353
135 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857708419357333137
136 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857708780651875153
137 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857709107284212417
138 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857709374781463249
139 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857709695072852753
140 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857710014343786577
141 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857710303654644321
142 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857710580118832513
143 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857711005043802401
144 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857711312176863185
145 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857711672824396129
146 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857711967707926673
147 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857712317488742433
148 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857712796962437025
149 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857713089927014977
150 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857713410620703217
151 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857713721850706593
152 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857714009031696833
153 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857714276598106113
154 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857714651538633153
155 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857714960336053489
156 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857715426305677649
157 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857715922113887681
158 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857716287237832945
159 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857716629344181105
160 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857716928636585489
161 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857717208661089009
162 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857717491973397537
163 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857717858292913793
164 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858123561842894913
165 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858123995835245601
166 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858124530162942193
167 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858124946389854049
168 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858125238862427409
169 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858125530308885057
170 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858125840955145905
171 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858126153905816593
172 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858126503074668545
173 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858126813829141009
174 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858127109574019009
175 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858127425708967233
176 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858127733253344689
177 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858128037195485441
178 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858129131642529329
179 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858129444343233457
180 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858129901253494065
181 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858130199330441089
182 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858130836948514993
183 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858131167635196273
184 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858131428600302161
185 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858131727156699889
186 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858132079179283217
187 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858132360793475025
188 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858132685517710849
189 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858133000099433457
190 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858133265950394401
191 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858133883138925009
192 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858134283765181169
193 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858134635421740849
194 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858134981031791457
195 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5858135371813654385
196 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860341569236559201
197 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860342033575580465
198 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860342473707907233
199 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860342788150935937
200 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860343073496932881
201 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860343353569052097
202 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860343653659672465
203 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860343970073685217
204 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860344273865045889
205 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860344535659146785
206 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860345507829985153
207 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860345858870078369
208 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860346142702809537
209 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860346447890797633
210 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860346724705869041
211 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860347005694883457
212 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860347290671636289
213 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860347582341317537
214 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860347878760014689
215 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860348237082202833
216 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860348575538425041
217 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860349180930869873
218 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860349486648550385
219 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860349771843676049
220 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860350085963914001
221 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860350397899964161
222 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860350688402697217
223 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860351040863522065
224 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860351308245049889
225 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860351637423258833
226 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860351959362927441
227 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860352297234050657
228 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860355527830527857
229 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860355949980154689
230 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860356304498296257
231 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860356654153428289
232 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860357050249790161
233 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860357482031336801
234 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860357847402999249
235 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860358203899426321
236 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860358533311080577
237 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860358869409009009
238 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860359470579197345
239 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860360782954186881
240 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860361146887184225
241 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860361511174901457
242 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860362776668162561
243 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860363289451487729
244 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860364852818725889
245 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860364852818725889
246 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860365230428236881
247 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860366469177205041
248 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860367124443473889
249 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860367506121621489
250 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860368476272517681
251 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860369256673947393
252 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860370577212674945
253 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860371327938873921
254 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860371750921411409
255 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860372106318237729
256 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860372486336256993
257 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860373295689741825
258 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860374113608884081
259 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860374920144241665
260 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860376265356881041
261 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860377402523750049
262 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860378135615446001
263 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860378848951873441
264 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860379508500592785
265 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860379853099519521
266 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860380181819383489
267 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860380465821096257
268 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860381084899023361
269 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860381859743649313
270 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860382596923935761

7 nhận xét:

 1. thank for your post, hope have many people can share for each other.
  In my web about card game, can you take care
  sam loc
  chan online
  xoc dia online
  thank you so much.

  Trả lờiXóa
 2. how tu vi tuong phap?
  how xem sao han ? Please explore our website
  You will find the best solution

  Trả lờiXóa
 3. Do you know how to make green peas cach lam kem . A cool cream in the summer
  In addition, green peas are also one of the bài thuốc dân gian hay or many ailments.
  See the tu vi hang ngay cung kim nguu the fastest here

  Trả lờiXóa
 4. Ban có the xem thêm xem ngay tot xau cho nam 2017 chi tiet và chính xác nhat de ban cat lóc nha, dào móng hay cuoi xin duoc thuan loi.
  Cung nhu xem thêm tuoi lam nha chuan xac cho nam 2017 biet truoc ngày sinh ban nói ve dieu gì. Cám on các ban quan tâm.
  Và cùng đón xem tin tuc moi nhat trong ngày mà bạn đang quan tâm.

  Trả lờiXóa
 5. Please see the divination information xem boi tu vi 2018 and tu vi 2018
  Would you like chon tuoi xong nha this year?
  Watch

  Trả lờiXóa