Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Điều Luật Ngầm Năm 2014 .


1 - Đầu Tiên Năm 2009 , Tôi Phát Hiện Mã Số Hộ Của Tôi Bị Đôn Lên Dẫn Tới Hàng Ngàn Mã Số Hộ Khác Cũng Trình Tự Liên Tiếp Theo Cũng Sai Trái , Không Đúng Mã Số Hộ , Tôi Đã Phát Hiện , Đi Khiếu Nại , Lặng Thinh Luôn Không Giải Quyết .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829858085125184081


2 - Tiếp Đến Năm 2013 , Tôi Lại Tiếp Tục Phát Hiện Về Việc Giao Cấp Số Nhà 727 Nguyễn Xiển Trên Văn Bản Cũng Là Hình Thức Xảo Trá Không Đúng Vị Trí Thực Tế Tôi Sử Dụng Tại Đây , Và Kéo Theo Hàng Loạt Những Dãi Số Nhà Liền Kề Cùng Bên Một Mặt Đường Cũng Sai Trái Theo , Giao Cấp Vị Trí Sai Trái Chồng Chéo Bên Dãi Số Nhà Chẵn Và Bên Dãi Số Nhà Lẻ , Không Theo Đúng Chuẩn Mực Quy Định . Như Vậy Là Có Mục Đích , Có Chủ Trương , Có Chủ Mưu Để Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Tài Sản Của Công Dân .
Điểm Kinh Nghiệm Của Sự Khởi Tạo
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857696824769515761
Tại Vị Trí Của Tôi 1
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857694062005609921
Tại Vị Trí Của Tôi 2
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857689007494234961
Tại Vị Trí Của Tôi 3
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857687476688214609
Số Nhà 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Thành Phố Hồ Chí Minh , Việt Nam , Đây Là Địa Chỉ Đã Giao Cấp Số Nhà Xảo Trá Cho Tôi Ở Trên Văn Bản . Vị Trí Đúng Của Tôi Đã khai Khẩn Và Sử Dụng Đất Liên Tục Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Là Đầu Ngã Ba Đường Nguyễn Xiển - Đường Số 25 ( Vị Trí Nhà Đối Diện Đầu Đường Số 25 )

Tôi Không Có Sang Bán Chuyển Nhượng Cho Bất Kỳ Ai Vị Trí Sử Dụng 3012 m2 Đất Của tôi . Và tôi Cũng Không Có Nhập Hộ Khẩu Vào Bất Kỳ Nhà Ai Khác Như Trên Bản Đồ Tìm Kiếm Đã Thấy Có Sự Lồng Ghép Xảo Trá Vị Trí 625 Nguyễn Xiển - Cơ Sở Mộc Chí Thành Trên Khuôn Viên Đất Của Tôi Sư Dụng .

Đến Nay ( 03 / 03 / 2014 ) , Công An Cũng Chưa Có Sự Giải Quyết Cho Tôi Giao Cấp Sổ Cư Trú KT2 Hoặc Giao Cấp Sổ Hộ Khẩu Theo Đúng Quy Định Tại Vị Trí Tôi Đã Sử Dụng Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh Khiếu Nại .
Ngày 18 12 2013 Làm Xáo Trộn Các Địa Chỉ Số Nhà Cho Cướp Phá Tài Sản Của Nhân Dân https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958586916148759377

Video0184  : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958605809471247809

Video0193 : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Sai Trái , Không Phải Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại .Vị Trí Tại Nhà Trẻ Sơn Ca .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965722919004167953


3 - Tiếp Đến Năm 2014 , Tôi Lại Tiếp Tục Phát Hiện Trong Vụ Án Việc Xét Xử Dân Sự Bà Huỳnh Thị Thu Thủy Ngày 24/04/2014 Và Ngày 29/04/2014 Chủ Tọa Quận 9 Đọc Quyết Định Xét Xử Ngày 24/04/2014 . Chủ Tọa Đọc Trên Quyết Định Có Ghi Đương Sự Khiếu Kiện - Tức Là Bà Huỳnh Thị Thu Thủy Có Quá Trình Sử Dụng Thuộc Diện Tạm Trú KT3 !!! - Trong Khi Bà Thủy Đưa Chứng Cứ Bà Có Cuốn Sổ Hộ Khẩu Chánh Gốc Đã Cũ Từ Năm 1993 Và Sử Dụng Cho Tới Ngày Nay Để Chứng Minh ,  Bất Chấp Bà Thủy Có Bức Xúc Phản Ứng Mạnh La Lớn Nhưng Chủ Tọa Quận 9 Cũng Không Chịu Đính Chính Lại Và Chuồn Mất . Như Vậy , Sự Giao Cấp Cuốn Sổ Hộ Khẩu ( Năm 1993 ) Là Cuốn Sổ Hộ Khẩu Giả , Không Có Lưu Trữ Đúng Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Nội Bộ Cơ Quan Đúng Với Thực Tế . Mục Đích Cũng Chỉ Để Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Tài Sản Của Công Dân , Đầy Rẫy Những Sai Trái Quy Định , Những Văn Bản Tạo Lập Xảo Trá Không Cơ Sở Chi Tiết Nguồn Gốc Của Sự Việc Như Trong Toàn Bộ Vụ Án Xét Xử Bà Huỳnh Thị Thu Thủy Ngày 24/04/2014 Và Ngày 29/04/2014 Đã Hơn 13 Năm Đi Khiếu Kiện :
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005738615132522609

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005740102537794593

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005743550469390257

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005745191803512065

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005750688182313041

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005757371303874721

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005758088872697457

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005758886802756865

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005759546591623905

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6005760085754307425

Chủ Tọa Quận 9 Ngày 24 / 04 / 2014 Hỏi 03 Đại Diện Của Quận 9 , Tp. Hồ Chí Minh :
Theo Như Đương Sự Đã Trình Bày , Đại Diện Của Quận 9 Có Thấy Phía Bên Đại Diện Quận 9 Đã Giải Quyết Sai Trái Không Đúng Quy Định Của Pháp Luật ? Ý Kiến Của Đại Diện Quận 9 Như Thế Nào ?
Đại Diện Của Quận 9 , Tp. Hồ Chí Minh Trả Lời :
Dự Án Quy Hoạch Đền Bù Gồm Có Nhiều Hộ Dân , Đại Diện Quận 9 Chỉ Thấy Có  Đương Sự Khiếu Nại , Không Thấy Những Hộ Khác Khiếu Nại . Đương Sự Khiếu Nại Cho Là Giải Quyết Sai Trái , Giải Quyết Không Đúng , Cướp Của Và Cơ Quan Giải Quyết Sai Trái Luật Nghiêm Trọng Theo Quy Định Là Không Đúng !!! Và Đại Diện Quận 9 Cho Giải Quyết Như Vậy Là Đúng Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6006591452347133489
Qua Sự Việc Đầy Rẫy Những Sai Trái , Vi Phạm Luật Pháp Nghiêm Trọng Có Tính Thông Rộng Cục Bộ Các Cấp Các Ngành Liên Kết Chặt Chẽ Với Nhau , Tạo Dựng Những Văn Bản Giả Tạo Đầy Rẫy Những Sai Trái Quy Định , Lưu Trữ Trong Nội Bộ Đầy Giả Trá Giải Quyết Sai Trái Với Thực Tế . Như Hình Ảnh Toàn Diện Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tiếp Xúc Cử Tri Quận 9 Ngày 22/04/2014 Và Hình Ảnh Toàn Diện Tại Cơ Quan Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Xét Xử Ngày 24/04/2014 Đã Thấy Rõ Đầy Sai Trái Lưu Trữ - Tài Liệu - Cơ Sở Trong Nội Bộ Không Đúng Với Thực Tế Có Liên Quan Đến Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền . Đứng Ở Khía Cạnh Gốc Độ Khác Nhìn Nhận , Và Sự Việc Tôi Liên Tục Khiếu Nại Hơn 17 Năm Nay Không Đưa Vụ Việc Ra Giải Quyết Trước Pháp Luật Công Khai Minh Bạch - Cụ Thể Rõ Ràng , Các Cấp Lãnh Đạo Không Thể Cho Là Việc Tôi Khiếu Nại Chỉ Là Riêng Lẻ - Mọi Cơ Sở - Căn Cứ - Lời Nói Của Tôi Điều Sai Trái , Không Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại , Không Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Trung Ương Không Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Cụ Thể - Nghiêm Túc Bảo Vệ Luật Pháp , Không Đưa Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Thành Phố .

- 6 Giờ Sáng Ngày 26/04/2014 , Đài Phát Thanh Thành phố Hồ Chí Minh Thình Lình Có Phát Thanh Về Thông Tin Giải Quyết Khiếu Nại . Do 05 Người Đứng Đầu Gồm Có Quốc Hội , Người Đứng Đầu Pháp Chế Nội Chính , Luật Sư Nguyễn Văn Hậu....Còn 02 Người Còn Lại Đọc Tên Không Rõ . Tôi Thường Xuyên Theo Dõi Đài Phát Thanh Thành Phố . Nhưng Thật Đáng Tiết Đài Phát Thanh Đã Phát Thanh Thình Lình Và Tiếng Nói Của Đài Rất Là Nhỏ Xíu Và Trong Thời Gian Rất Là Ngắn ( Tôi Nghe Được Đi Tới Mở Âm Thanh To Hơn Thì Đã Hết Tin Tức . Câu Hỏi Đặt Ra : Nếu Yên Cầu Đài Phát Thanh Phát Lại Đoạn Lưu Trữ Nêu Trên Thì Đố Người Dân Nào Nghe Được - Nghe Kịp , Và Bao Nhiêu Người Dân Được Nghe Được Biết Thông Tin . Như Vậy , Sự Giao lưu Giao Tiếp Nhân Dân Chỉ Là Những Thành Phần Giả Dối , Được Xắp Đặt Từ Trước Để Giao Lưu Tiếp Xúc Giả Tạo , Để Có Cơ Sở Trình Báo Lên Cấp Trên , Có Yếu Tố Truyền Thông Công Khai Tiếp Xúc Giải Quyết Khiếu Nại Đầy Xảo Trá . Có Công Khai Cũng Như Không Công Khai , Có Minh Bạch Cũng Như Không Minh Bạch . Các Cấp Lãnh Đạo Thành Phố Hồ Chí Minh Thích Áp Dụng Luật Rừng Nêu Trên , Ít Có Người Dân Khiếu Nại Đến Cơ Quan , Số Lượng - Sự Việc Khiếu Nại - Tiếp Xúc Với Nhân Dân Ít Không Đáng Kể , Thành Phố Hồ Chí Minh Đảm Bảo Không Có Nhân Dân Đi Khiếu Kiện Bức Xúc Như Văn Bản Đã Báo Cáo !!! Những Sự Việc Bức Xúc Khiếu Nại Của Nhân Dân Là Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật , Bởi Vì Cơ Quan Pháp Luật Thích Áp Dụng Luật Rừng Số Lượng Ít Có Người Dân Khiếu Nại Đến Cơ Quan , Trong Khi Cả Thành Phố Hồ Chí Minh Có Hành Triệu Người , Cơ Quan Không Thấy Có Phản Ảnh Khiếu Nại !!! Nhân Dân Bức Xúc Khiếu Nại Là Sai Trái Không Có Cơ Sở Nên không Tiếp Nhận Đơn Không Giải Quyết - Nguyên Nhân Chính Do Lưu Trữ Trong Nội Bộ Cơ Quan Đầy Giả Trá Không Công Khai Minh Bạch Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ . 


Chủ Tọa Quận 9 Tp.Hồ Chí Minh , Đọc Quyết Định Ngày 29/04/2014 - Tuyên Án Buổi Xét Xử Ngày 24/04/2014 , Đầy Xảo Trá Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật , Để Cướp Của - Chiếm Đoạt - Phá hoại Tài Sản Của Công Dân : 

Video0307 Chủ Tọa Quận 9 Tp.Hồ Chí Minh , Đọc Quyết Định Ngày 29/04/2014 - Tuyên Án Buổi Xét Xử Ngày 24/04/2014 , Đầy Xảo Trá Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật , Để Cướp Của - Chiếm Đoạt - Phá hoại Tài Sản Của Công Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6008804489074649217

Video0308 Chủ Tọa Quận 9 Tp.Hồ Chí Minh , Đọc Quyết Định Ngày 29/04/2014 - Tuyên Án Buổi Xét Xử Ngày 24/04/2014 , Đầy Xảo Trá Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật , Để Cướp Của - Chiếm Đoạt - Phá hoại Tài Sản Của Công Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6008805570542395889

------------------------------------


Đơn Xin Can Thiệp Khẩn    Ngày 04 / 05 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6009530733569216321

Về Việc :

Thư Mời Số 970/TM-QLĐT.Q9 Ngày 29/04/2014 , Và Đình Chỉ Mọi Sự Đang Giải Quyết Của Các Cấp Lãnh Đạo Thành Phố Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Khi Chưa Có Bất Kỳ Sự Tổ Chức Giải Quyết Nào Các Đơn Thư khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Nay Theo Đúng Quy Định Của Pháp luật , Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng .

- Qua 05 Thư Mời Này Cho Thấy Rõ Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Có Lưu Trữ Xảo Trá Ít Nhất Trên 02 Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Xảo Trá Dấu Kín Trong Nội Bộ Cơ Quan : 01 Bộ Để Trình Báo Lên Cấp Trên Sai Trái Với Thực Tế , 01 Bộ Lập Giả Cơ Sở Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Không Nguồn Gốc Rõ Ràng Để Giải Quyết Sai Trái Đàng Áp , Cướp Của , Chiếm Đoạt Tài Sản . Do Những Thư Mời Xảo Trá Này Của Phường Đưa Bằng Tay Không Thông Qua Bưu Điện , Hay Do Ai Lãnh Đạo Nào , Ban Ngành Nào Đã Chỉ Đạo Cụ Thể Giao Cho Ai Để Chuyển Thư Tới Địa Chỉ Nhà Của Tôi .

- Đây Là Lần Thứ 02 Các Nhân Viên Của Bưu Điện Vẫn Cố Ý Làm Sai Trái Trên Chứng Từ Gởi Bưu Điện , Vẫn Khó Chịu Tên Chính Xác Của Cơ Quan , Cố Ý Ghi Lái Ghi Sai Ngày 04 / 05 / 2014 Khi Tôi Gởi Thư Tại Bưu Điện , Có Sự Chỉ Đạo Ngầm Của Cơ Quan Pháp Chế Nội Chính , Cố Ý Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Nhân Dân Gởi Các Cấp Lãnh Đạo .

- Như Vậy , Việc Ban Hành Văn Bản Số 440/TTTP-P8 Ngày 21/04/2014 Là Cầu Nối Để Ban Hành Thư Mời Số 970/ Nêu Trên , Và Xóa Bỏ Mọi Chi Tiết Sự Việc Đã Phát Sinh , Không Thừa Nhận Đã Có Ban Hành 02 Thư Mời Trước Đó Trên Thực Tế , Đầy Xảo Trá Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật , Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Nội Bộ Cơ Quan Đầy Xảo Trá Sai Trái Với Thực Tế , Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật . Những Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Nhân Dân Thì Dục Bỏ Cơ Sở Không Đưa Vụ Việc Ra Giải Quyết , Không Tổ Chức Giải Quyết Trả Lời Các Đơn Thư Khiếu Nại , Tạo Lập Cái Mới Để Lưu Trữ Xảo Trá , Gia Cố Công Sức Liên Kết Bao Che Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật .

- Căn Cứ Vào Thư Mời Giả Trá Số 970/TM-QLĐT-Q9 Ngày 29/04/2014 , Liên Tục Ban Hành Sử Dụng Những Văn Bản Xảo Trá Như Thế Này , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng , không Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành Đầy Rẫy Những Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Đã Hơn 17 Năm Nay Kiềm Hãm Làm Đói Nghèo Bần Cùng , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi , Lợi Ích Chánh Đáng Của Tôi .

- Nếu Các Cấp Lãnh Đạo Vẫn Cứ Tiếp Tục Im Lặng , Tiếp Tay Cho Những Kẻ Cướp Của , Chiếm Đoạt Tài Sản , Không Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Phải Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Và Đình Chỉ Ngay Những Sự Việc Đang Giải Quyết Sai Trái Của Các Cấp Thành Phố Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ .

- Nếu Thư Mời Giả Trá Số 970/ Nêu Trên , Vẫn Cứ Tiếp Tục Thực Thi , Áp Bức Đàng Áp Sai Trái Quy Định Không Công khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng , Cũng Như Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi , Đưa Ra Những Đại Diện Sai Trái Không Cơ Sở Rõ Ràng , Coi Thường Luật Pháp Nghiêm Trong Tha Hóa Cán Bộ , Ngăn Cản Đơn Thư Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Của Nhân Dân Phản Ảnh , Không Bảo Vệ Luật Pháp , Các Cấp Trung Ương Và Thành Phố Liên Kết Tiếp Tay Làm Ngơ Cho Đàng Áp Cướp Của , Gia Cố Công Sức Chiếm Đoạt Sai Trái . Như Vậy , Hai Mẹ Con Tôi Chỉ Còn Sống Yên Ổn Hơn 15 Ngày Nữa , Sau Khi Căn Cứ Vào Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Đầy Sai Trái Này , Và Ban Hành Quyết Định Đàng Áp Cưỡng Chế , Bắt Nhốt Và Giết Cả Hai Mẹ Con Tôi . Nếu Không Có Sự Can Thiệp Giúp Đỡ Của Nhân Dân Việt Nam Cũng Như Cộng Đồng Trên Thế Giới Có Tiếng Nói Nghiêm Túc , Tranh Đấu Bảo Vệ Luật Pháp . Kẻ Cướp Thắng Thế Chiếm Đoạt Do Người Thật Thà Trung Chính Không Có Hành Động Gì , Không Có Tiếng Nói Gì , Thì Làm Sao Đất Nước Tươi Đẹp Phát Triển Ổn Định Bền Vững ?

- Qua 03 Thư Mời Của Quản Lý Đô Thị Quận 9 Gởi Cho Tôi Đã Thể Hiện Rõ Mục Đích Tiếp Tục Thủ Tiêu Đàng Áp Giết cả 02 Mẹ Con Tôi Đã Nhiều Lần Không Thành , Thoát Nạn Trong Việc Tôi Liên Tục Khiếu Nại Đã Hơn 17 Năm Nay : 

+ Thứ Nhất , Bởi Vì hình Thức Nội Dung Trình Bày Của 03 Thư Mời Điều Giống Nhau Và Nhụy Tạo Cho Là Tôi Tạo Dựng Cơ Sở Căn Cứ Giả ( Có Nghĩa Là Khi Căn Cứ Vào Thư Mời Này Thì Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Sẽ Không Công Nhận Đã Có 02 Cái Thư Mời Trước Đó ) , Cho Là Tôi Đăng Tải Trên Mạng Internet Không Đúng Sự Việc .

+ Thứ Hai , Cho Đàng Áp Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Tôi . Dưới Sự Bao Che Giải Quyết Sai Trái Rất Nhiều Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Và Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức ( Thuộc Quận Thủ Đức ) , Để Trình Chứng Từ Chi Tiết Về 03 Thư Mời Nêu Trên , Báo Cáo Sai Trái Lên Cấp Trên Và Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Gởi Đi các Cấp Lãnh Đạo , Trong Khi Đó Lại Cho Đàng Áp Cướp Của

Từ Những Sự Việc Xác Đáng Nêu Trên , Tôi Yêu Cầu Can Thiệp Đình Chỉ Mọi Sự Đang Có Nhiều Hành Vi Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng , Giải Quyết Sai Trái Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ . Và Can Thiệp Các Cấp Thuộc Thẩm Quyền Tổ Chức Giải Quyết Tất Cả Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Trình Tự quy Định Của Pháp Luật . Đến Ngày Nay Cũng Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Xác Đáng Của Tôi , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng , Không Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới Các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành Đầy Rẫy Những Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật , Không Đưa Ra Được Các Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết Và Đầy Đủ Thông Tin Chi Tiết Về Việc  ''  Đã  '' Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Đúng Quy Trình Chỉ Đạo Của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đã Ban Hành Theo Các Đơn Thư khiếu Nại Của Tôi Phản Ảnh .

Đính Kèm :
- Thư Mời Số 439 /TM.QLTTĐT Ngày 07/03/2014 .
- Thư Mời Số 662 /TM.QLĐT Ngày 31/03/2014 .
- Thư Mời Số 775 /TM.QLĐT Ngày 11/04/2014 .
- Thư Mời Số 970 /TM.QLĐT Ngày 29/04/2014 .
- Thư Mời Số 970 /TM.QLĐT Ngày 29/04/2014 Của Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 Đưa Tay Tại Nhà Tôi .


1 nhận xét:

  1. poker online must say that overall I am really impressed with this blog. It is easy to see that you are passionate about your writing. If only I had your writing ability I look forward to more updates and will be returning taruhan bola

    Trả lờiXóa