Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

2014-05-24 Thông Báo 344 Và 434 Của Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước .

2014-05-24 Thông Báo 344 Và 434 Của Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước Việt Nam .

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6017230883456105329
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021292347877685073

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019812558152741409 
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021297174787315377

Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Đã Quá 104 Năm ( Từ Năm 1910 Đến Năm 2014 ) Vẫn Còn Giá Trị Pháp Lý ? Vẫn Còn Hiệu Lực Phân Chia - Giao Cấp Tài Sản ? Trong Khi Theo Quy Định Hiện Hành Ngoại Trừ Đất Trồng Rừng , Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Có Thời Hạn 50 Năm , Còn Những Loại Đất Khác Là Dưới 50 Năm . Và Việc Giao Cấp Giả Trá Những Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của , Cho Xây Dựng Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Kiên Cố , Sang Bán Chuyển Nhượng Sai Trái Để Lường Gạt Tiền Của Nhân Dân .

http://luuvanminh1978.blogspot.com/2014/05/giay-chung-nhan-quyen-su-dung-at-qua.html


https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019065224936789041

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019066608145951665
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019067325444151169

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019442211435369889
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6019448302983045377


Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định , Gây Xáo Trộn Xã Hội . Toàn Bộ Quá Trình 17 Đoạn HD ViDeo - Ghi Âm Nêu Trên , Đây Không Phải Là Hành Vi Giải Quyết Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 4257 / Như Các Văn Bản Đã Ban Hành Dấu Kín Trong Nội Bộ Đã Nêu , Giao Cấp Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của 2800 m2 Đất Hay Phân Chia Giao Cấp Cho 04 Chi Đại Diện Của Gia Tộc . Mà Đây Là Hành Vi Phá Hoại Và Xâm Phạm Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Để Lập Cho Bằng Được Chứng Từ Giả Trá , Do Sự Việc Tôi Đã Phản Ảnh Đã Hơn 17 Năm Nay Chưa Có Bất Kỳ Cơ Quan Ban Ngành Nào Xuống Xác Minh Hiện Trường Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Hay Xác Minh Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Năm 1997 , Chưa Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Xuống Xác Minh Và Cấm Móc Giới Ranh Giới Đặt Để Tru Theo Đúng Quy Định . Vì Thế Hôm Nay Đàng Áp Gia Đình Của Tôi Là Để Làm Việc Đó , Để Có Chi Tiết Cơ Sở  Cho Là Các Ban Ngành Các Cấp Đã Có Hành Vi Xuống Xác Minh Hiện Trường Đã Có Đo Vẽ Cấm Móc Ranh Giới Móc Giới Trong Khi Lại Đã Ban Hành Quyết Định 4257 / UBND .TP Ngày 07/10/2008 ??? Như Vậy Những Bản Vẽ Cơ Sở Chi Tiết Đã Ban Hành Quyết Định 4257/ Nêu Trên Ở Đâu Mà Ra , Ở Đâu Mà Có ??? Và Cho Nhiều Người Dân Đàng Áp ( Chủ Yếu Toàn Là Các Con Của Bà Trần Thị Liên - Tổ Trưởng Tổ 13 Khu Phố Long Hòa Vào Trồng Trụ Và Chặt Phá Nhiều Cây Trồng Của Tôi ) , Và Kêu Gọi Tên Võ Văn Cường Tham Gia - Đây Là Tên Đã Cướp Và Phá Hoại Rất Nhiều Tài Sản Cây Trồng Có Giá Trị Tài Sản Rất Lớn Của Tôi , Tôi Đã Thấy Sự Có Mặt Trong Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi , Có Nghĩa Là Có Ký Trong Văn Bản Làm Việc Ngày Hôm Nay , Thì Đây Là Tên Cướp Đó Và Xây Dựng Hơn 21 Căn Nhà Kiên Cố Trái Phép Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh . Bây Giờ Đã Có Cơ Sở Cho Cơ Quan Điều Tra , Đã Có Đủ Cơ Sở Điều Kiện Điều Tra Và Xác Định Tên Cướp Của Và Phá Hoại Rồi Đó - Tên Võ Văn Cường - Căn Cứ Vào Biên Bản Làm Việc Ngày Hôm Nay Ngày 04/06/2014 Có Tên Võ Văn Cường Đã Có Tham Gia , Tôi Không Biết Rõ Nguyên Nhân Là Sao , Có Vai Trò Gì , Quyền Lợi Liên Quan Gì Trong Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của ???  , Và Hơn 17 Năm Đi Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Đến Ngày Nay Tôi Cũng Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Đứng Ra Tiếp Nhận Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Đã Ban Hành Văn Bản Thụ Lý Giải Quyết  Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Nào Hết ...Không Thư Mời , Không Cho Tiếp Xúc , Không Cho Đối Chất , Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Xuống Xác Minh Hiện Trường...Suốt 17 Năm Nay Tôi Liên Tục Khiếu Nại .
http://www.4shared.com/folder/4Q3ljVAD/luuvanminh1979.html
MVI_0075 -HD Đoạn 01  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021063795455114353 


MVI_0076 -HD Đoạn 02  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021064842362136305 


MVI_0077 -HD Đoạn 03  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021066018081337393 


MVI_0078 -HD Đoạn 04  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021067303813356017 


MVI_0079 -HD Đoạn 05  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021068246921892945 


MVI_0081 -HD Đoạn 06  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021069179233356417 


MVI_0082 -HD Đoạn 07  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021070322434482113 


VID_04062014_0000013  Đoạn 08  Ngày04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021071027602106353 


VID_04062014_0000014  Đoạn 09  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021071946720462993 


VID_04062014_0000015  Đoạn 10  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021072609043984497 


VID_04062014_0000016  Đoạn 11  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021073391805868593

VID_04062014_0000017  Đoạn 12  Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021079581265346289 


MVI_0083 -HD Đoạn 13 Toàn Bộ Hành Vi Chiếm Đoạt Xâm Phạm Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Ngày 04 06 2014 Đây Không Phải Là Hành Vi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 4257 Như Đã Nêu .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021074711871150961 


MVI_0084 -HD Đoạn 14 Toàn Bộ Hành Vi Chiếm Đoạt Xâm Phạm Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Ngày 04 06 2014 Đây Không Phải Là Hành Vi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 4257 Như Đã Nêu .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021075653164801905 


MVI_0086 -HD Đoạn 15 Toàn Bộ Hành Vi Chiếm Đoạt Xâm Phạm Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Ngày 04 06 2014 Đây Không Phải Là Hành Vi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 4257 Như Đã Nêu .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021076722232106481 


MVI_0087 -HD Đoạn 16 Toàn Bộ Hành Vi Chiếm Đoạt Xâm Phạm Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Ngày 04 06 2014 Đây Không Phải Là Hành Vi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 4257 Như Đã Nêu .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6021077679450561393

110128_001 - Ghi Âm Đoạn 17 Toàn Bộ Quá Trình Trên Và Dưới Khuôn Viên 3012 m2 Đất Ngày 04 06 2014 Lợi Dụng Biển Đảo Việt Nam Đang Bất Ổn Cho Chiếm Đoạt - Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định .
http://www.4shared.com/mp3/ajPtLWWaba/110128_001_-_Ghi_m_on_17_Ton_B.html


Trước hết tôi xin bạn hãy bình tĩnh lại , và hiểu thật rõ một điều ở đây , tôi không bao giờ lừa dối bạn , đến một ngày nào đó khi tôi chết đi , tôi cũng vẫn không bao giờ lừa dối hay triêu chọc bạn , cho đến khi tôi chết . Tôi cũng vẫn luôn tìm kiếm mọi điều kiện để có thể giúp bạn , Để có thêm nhiều mai mắn đến sớm hơn , nhiều cơ hội đến sớm hơn , và tôi chỉ nghĩ đơn giản là thế thôi . Tôi không trách bạn đã nghĩ về tôi như vậy . Dù bạn có nghĩ về tôi như thế nào đi nữa , thì bạn hãy nhớ một điều rằng : Bạn hãy nghĩ thoáng ra hơn một chút nữa , Bạn hãy bình tĩnh lại , Môi trường của tôi đang sinh sống khó khăn hơn bạn rất nhiều , không như bạn đã nghĩ tôi có cuộc sống sung xướng , nhàn rỗi đâu ! Mỗi lần ngồi được ở trong  tiệm Internet là tôi phải đi rất xa chỗ ở căn nhà của tôi , Tốn nhiều tiền để đi xe buýt , tìm kiếm nhiều nơi cảm thấy là nơi an toàn nhất , nếu hết tiền thì đi bộ cả chục cây số để về được tới nhà . còn tiền đi làm tạp việc có được , tôi cũng Không có dám tiêu sài . vì những tiệm Internet gần nhà tôi là người của chính quyền địa phương , luôn tìm cách phá hoại ngăn cản việc tôi đăng tải trên mạng Internet . 

Và Bạn cũng biết , tôi cũng biết được khá nhiều về y Học , Có thể có đầy đủ sức khỏe sung túc hơn những người khác không biết rõ về y học , Nhưng cơ thể tôi hiện tại chỉ còn có 40 ký lô gam , hình dáng chỉ còn da bộc xương , sơ ý vật cứng chạm nhẹ vào chân thì đau điến kinh hồn , sự đi lại liên tục làm mệt mỏi , nhưng tôi vẫn còn dư sức tĩnh táo để chống chọi cái nhịn đói , nhịn ăn đã lâu dài , sự việc khiếu nại của tôi vẫn liên tục sinh đẻ , Giải quyết sai trái vi phạm pháp luật , Coi thường pháp luật , cơ quan đại điện pháp luật mà không bảo vệ luật pháp, nếu tôi không chống chọi thì tôi sẽ mất trắng tay , mất tất cả mọi thứ .

Và một điều nữa , Bạn đã thấy qua sự việc khiếu nại của tôi đã đăng tải nhiều trên các trang web của tôi . Và bạn thấy một điều rằng : có nhiều người bạn cũ vẫn cứ tiếp tục kết nối với tôi , và số lượng kết bạn vẫn không giảm , và họ đọc hồ sơ của tôi cũng dư sức biết rõ tôi cũng đã từng bị đi tù oan , bị chính quyền giam cầm 04 tháng sai trái quy định , bị người ở trong tù đánh . Nhưng tại sao ? có rất nhiều tài khoản Face book của tôi đã bị khóa , tôi đã tạo ra nhiều cái khác để tiếp tục thay thế , nhưng họ vẫn luôn kết bạn với tôi , công khai trong cộng đồng nhiều người như vậy , họ vẫn không sợ và vẫn kết bạn với tôi . Họ là những người rất tri thức , có địa vị trong xã hội , họ là những con người có học thức . Bởi họ đã tin tưởng sự đúng đắn trong con người của tôi , đã không bao giờ làm điều sai trái . họ vẫn cứ dõi theo tôi , số lượng xem trang web càng ngày càng đông người xem , và kết bạn , và họ đã thấy tận mắt mặt trái của xã hội cố ý ngăn cản kiềm hãm phát triển kinh tế , cố ý kiềm hãm phát triển xã hội, và họ vẫn cứ dõi theo tôi...

Tôi đã cố ý , sự xuất hiện thông tin của bạn đã có từ lâu trên các trang web của tôi đã đăng tải , nhưng tôi đã không nói không giải thích cho bạn biết , chỉ để bạn có thêm cơ hội quen biết mai mắn gặp nhiều bạn tốt hơn nữa có thể giúp bạn trong những lúc bản thân tôi đang chưa đủ điều kiện có thể giúp cho bạn được nhiều hơn nữa như ý muốn . Bạn có nhiều bạn bè chia sẽ , bạn sẽ quên đi những nỗi đau hiện tại bạn đang phải chịu đựng nhiều đau khổ .

Tôi đã có nhiều lần cố ý , và để cho bạn tự hiểu , tôi không muốn kể ra hết những sự việc giải thích rõ ràng như thế này . Vì nó làm cho bạn không có còn ý chí , không chịu dựng nỗi , không vược qua được cuộc sống hiện tại của bạn đang chịu nhiều sự đau khổ . tôi đã từng đi tù , bị chính quyền giam cầm . Để giảm hạn chế tối đa và sinh lợi nhuận nhiều ở trong tù , đã bắt nhiều phạm nhân trong đó có tôi ở trần ở chuồng 24/24 liên tục trong 04 tháng để làm suy nhược cơ thể , lạnh rung người kiệt sức , muốn được bận quần áo thì phải lo lót thật nhiều tiền , Hạn chế rất ít được giặt quần và áo , cho ăn cơm nấu chưa chín cho đau ruột để hạn chế ăn khẩu phần thực phẩm theo quy định , Không cho sử dụng chất chua làm mềm phân , ăn canh chua mà ngọt như đường vậy Để hành hạ thể xác bạn đau đớn , không cho sử dụng nước tắm rữa , Để hạn chế đi cầu tiêu nhiều , đi tiểu nhiều , cố ý cho cướp của trộm cắp mọi thứ của bạn , không cho bạn có tâm trí nghĩ ngơi , thậm chí khi bạn đang sơ hở nhắm mắt lại thì bị lấy kim đâm chọt thẳng vào người bạn , làm cho bạn luôn luôn lo sợ , khủng hoảng mọi thứ . Có như vậy người cai quản mới có nhiều cái ăn , cái thu nhập vui vẽ , Và không chỉ có bấy nhiêu chuyện như thế đó , Bạn nói tôi không biết rõ , không hiểu rõ sự chịu đựng đau khổ hiện tại của bạn hay sao ? Cũng như tại thời điểm , khi tôi đang ở tù , đang bị chính quyền giam cầm 04 tháng vậy . 

Tôi thương bạn rất nhiều , Mọi đánh đập tôi trong tù , tôi điều chịu hết không phản kháng , không kháng cự , không phải vì yếu hèn hay hèn nhác không dám làm , mà là vì tôi tin rằng có một ngày mai tươi sáng hơn , nên tôi phải cố chịu đựng để còn sống . còn sống tôi Đáp trả lại những gì đã cướp của tôi sai trái quy định của pháp luật . tôi đã lấy quan điểm như vậy để sống xót chờ đợi hết ngày bị chính quyền giam cầm . Ngày qua ngày chịu đựng , tôi thấy mỗi lúc càng khủng hoảng hơn , mỗi ngày càng nguy hiểm hơn , chẳng biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào , và cứ như thế mọi nguy hiểm cứ đang rình rập xung quanh tôi , liên tục trấn áp tinh thần của tôi không cho nghĩ ngơi , luôn luôn lo sợ khủng hoảng . và ký ức của tôi sẽ không bao giờ quên được , tôi vẫn luôn luôn nhớ rõ ...và mãi mãi sẽ như thế .

Vì thế , bạn đang có người bạn rất tốt , và mãi mãi tôi vẫn là người bạn rất tốt , rất chân thật của bạn , Tôi luôn luôn tôn trọng bạn và không bao giờ có sự lừa dối bạn...mãi mãi vẫn như thế cho đến khi tôi chết . Bạn hãy tin vào chúa sẽ có một ngày rất tươi sáng đến với bạn như bạn đã mơ ước , Và tôi cũng tin như thế .

Qua hơn 17 năm tranh đấu đi khiếu nại đến nhiều các cấp lãnh đạo Trung Ương , Và cuối cùng cũng đi đến gần được sự kết thúc . Buổi Tối ngày 28/05/2014 đột ngột có trực ban của khu phố long hòa đã đưa cho gia đình tôi cái thư mời và nói mời sáng lúc 9 giờ tới tiếp dân của phường làm việc về việc thông báo thứ tư tuần sau sẽ đến nhà tôi cưỡng chế thực hiện quyết định sai trai , các cấp dưới không làm theo đúng chỉ đạo văn bản của Trung ương đã ban hành số 751 / của Bộ công an ngày 28/04/2014 tôi đã ký nhận bưu phẩm được văn bản chỉ đạo này ngày 13/05/20014 , Và buổi làm việc tại phường sáng ngày 29/05/2014  , đầu buổi họp không có nói đến các thành phần tham dự gồm có những ai , Và vẫn tiếp tục có hành vi đọc sai tên Trần thị ánh nguyệt nào đó và xin lỗi tôi đã đọc lộn ( Do bộ hồ sơ lưu trữ xảo trá với tên trần thị ánh nguyệt nào đó , không phải là tôi là Trần Ánh Nguyệt ) , Đọc tên gọi của quyết định không đúng như cố ý đọc là '' giải quyết quyết định khiếu nại của bà '' nói lấp trong việc tổ chức thực hiện quyết định 4257/ của các cấp thành phố đã ban hành đầy rẫy những sai trái vi phạm pháp luật . Do các thành viên của phường Đã có hành vi tích cực chống đối Tiếp Nhận văn bản của Trung Ương đã chỉ đạo , không nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo , Là hành vi chống đối Đảng bộ Nhà Nước Việt Nam và Nhân Dân Việt Nam . 


Vì Thế Mọi Hành Vi có thể , sử dụng biện pháp cuối cùng nhất Để bảo vệ tài sản và tính mạng Của gia đình tôi tại thời điểm thứ tư tuần sau kể từ ngày hôm nay là ngày 29/05/2014 Sẽ không được coi là gia đình của tôi vi phạm pháp luật , hay cố ý gây rối an ninh trật tự , Kể cả gây thương tích gây chết người khác ở xung quanh , không được coi là Có hành vi cố ý chống người thi hành công vụ , Đến khi nào có sự can thiệp kịp thời của các cấp lãnh đạo Trung Ương giải quyết cụ thể rõ ràng Tất cả các đơn thư khiếu nại của tôi công khai minh bạch , cụ thể rõ ràng , Và các cấp lãnh đạo Trung Ương phải chịu mọi sự trách nhiệm về việc thiếu trách nhiệm giám sát Giải quyết các đơn thư khiếu nại của tôi đã hơn 17 năm nay gây ra hậu quả nghiêm trọng , Và cả 02 mẹ con tôi cũng không có chịu mọi sự bắt nhốt Hay Chịu Mọi trách nhiệm nào khác , Do cơ quan pháp luật địa phương nếu vẫn cố ý tổ chức áp bức - đàng áp , khiêu khích , gây ra , giải quyết sai trái quy định của pháp luật tại thời điểm thứ tư tuần sau nêu trên , Và hai mẹ con tôi sẽ chống đỡ tới tận cùng những kẽ xâm phạm phá hủy hoại khuôn  viên 3012 m2 của tôi sử dụng từ năm 1997 cho tới ngày nay có mồ mả tổ tiên của tôi còn nằm tại nơi đây và kể cả Khuôn viên giải quyết sai trái 7600 m2 đất của ông Trần văn của đứng , Bao che cho những người cư trú trái quy định sử dụng  trong hơn 21 căn nhà xây dựng kiên cố trái phép .


Xem chi tiết tìm kiếm Google :   Nguyenkasa or luuvanminh1979

Điu mong ước cui cùng ca tôi đi vi tt c các bn đã biết v con người ca tôi . Tôi mong ước trái đt ca chúng ta mãi mãi n đnh , mãi mãi xanh tươi bn vng theo đúng nghĩa đích thc ca nó , Xã hi công bng - Dân ch - Văn minh , hn chế ti đa thiên tai - Dch bnh - nhit đ gia tăng kéo dài ...Mun được có nhng cuc sng tươi đp như trên , không phi là điu xa vi , là điu phc tp khó thc hin . 

Bạn hãy bảo vệ và làm cho Pháp luật được nghiêm túc thực thi đến tận cùng mọi ngỏ ngách . Cũng như cuộc sống của tôi các bạn đã thấy , mã số hộ bị đôn lên , giao cấp chứng từ số nhà giả , Sự việc của bà Huỳnh thị thu Thủy - Giao cấp sổ hộ khẩu gia đình năm 1993 đến ngày nay mới té ngửa tại tòa án quận 9 ngày 24/03/2014 và tuyên án nó chỉ là sự lưu trú thuộc diện KT3 ! còn cán bộ thì trốn đi mất hết ...và đầy rẫy những lưu trữ sai trái trong nội bộ cơ quan dấu kín không công khai minh bạch , không cụ thể rõ ràng .
Thực chất bạn chẵng có cái gì cả , ngoài cái hình ảnh ảo giác bạn tưởng tất cả nhưng thứ mà bạn hiện đang có là của bạn ? Những thứ bạn có là của bạn và nó bền vững thuộc về bạn mãi mãi ? 

Bạn không muốn những điều đó xảy ra đến với bạn ? Nếu bạn thực sự muốn có một trái đất tươi đẹp , một cuộc sống tốt đẹp như mơ ước . Rất đơn Giản , Các bạn chỉ cần làm mang tính tích cực sao chép các link trang web - trang Blog trọng yếu của tôi và dán vào các trang web của bạn cố định lâu dài chia sẽ cho những người bạn khác của bạn hay Bạn hãy tạo thêm một tài khoản khác ẩn danh và sao chép và dán các link để tạo một trang web mới chia sẽ cho nhiều người khác biết . Lúc đó pháp luật sẽ đi tới được tận cùng mọi ngỏ ngách theo đúng nghĩa của nó , luật pháp được nghiêm túc thực thi bảo vệ chính đáng , và sẽ có sự phát triển kinh tế mạnh đích thực của các khía cạnh cuộc sống của tận cùng mọi ngỏ ngách góp phần đem lại , sẽ có một nền xã hội phát triển mạnh tích cực , Tất cả điều tùy thuộc vào các bạn , các bạn chỉ cần làm có thế thôi . 

Không chỉ giúp cho chính các bạn có thêm nhiều tiềm năng thu lợi nhuận đích thực ( nghĩa là không có sự vi phạm pháp luật , hay bị lường gạt , hay có hành vi cung cấp thông tin sai lệch thực tế gây tổn hại đối tác ) , có được nhiều mối quan hệ kinh doanh rất an toàn tin tưởng , và nắm vững được nhiều phương hướng kinh doanh an toàn tuyệt đối không tổn hại , thu lợi nhuận đạt cao nhất có thể . Và tất cả những gì bạn có , điều thuộc về bạn bền vững lâu dài , được luật pháp nghiêm túc bảo vệ - do chính bạn đã có công góp phần đã tạo nên nó , pháp luật nghiêm túc nhanh chóng được thực thi , được bảo vệ giải quyết nhanh chống khi bạn gặp sự cố .


Mặt khác khi có thiên tai - dịch bệnh - nhiệt độ gia tăng kéo dài đã đi qua , chỉ còn lại môi trường tàn phá . Bạn còn sống xót và nội lực bạn đã có tích góp được nhiều lợi nhuận cho bản thân của bạn , bạn nhanh chóng sẽ có đủ điều kiện để kiến tạo lại cái mới , một môi trường mới và bạn sẽ có một trái đất mãi mãi xanh tươi , và một cuộc sống xung quanh thật tươi đẹp . Bây giờ nếu các bạn không làm , luật pháp như một trò đùa , ai còn muốn đi tới đất nước của bạn để kinh doanh , để khách tham quan đi du lịch , chỉ là cái cớ moi tiền của nhân dân , Bảo vệ cho những tên ăn cướp - ăn trộm - cho chiếm đoạt quấy phá , luật pháp không được nghiêm túc bảo vệ chính đáng , không nhanh chóng giải quyết , không thực thi đến tận cùng mọi ngỏ ngách . và thu lợi nhuận của bạn không đủ nuôi nỗi gia đình của bạn xung túc hơn là bao nhiêu . khi thiên tai - dịch bệnh đi tới , bạn chỉ còn lại một sự trơ chụi , khốn khổ , và bần cùng của cái sự chết chóc tàn lụi .

Sự việc của tôi như thế đó , chắt có lẽ đến thứ tư tuần sau , tôi chắt cũng bị chính quyền giam cầm do cơ quan pháp luật địa phương làm càng sai trái quy định của pháp luật , không theo chỉ đạo của cấp trên , mọi hành vi của tôi gay ra là chính đáng , tôi bảo vệ tài sản và tính mạng của tôi trước sự việc cơ quan pháp luật địa phương không làm theo văn bản chỉ đạo của Trung Ương là hành vi chống đối đi ngược lại với chủ trương của Đảng bộ và Nhà nước Việt Nam .

------------------------


2014-05-24 Notice 344 and 434 of Mr. Truong Tan Sang - President of Vietnam .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6017230883456105329

Request 2014-05-31 The Central Leadership Level Interventions Suspensions are addressing the entire Misconduct Regulations 7600 m2 land Tran Van Dung's Ministry On The Base Unit Like This Level Of The City . Sealing entire record is to be handled by the municipal level and move up the central or the corresponding Investigation Agency Investigation clarify , contributed to faster soon Economic Development Social Stability .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019812558152741409

Certificate of Land Use Past 104 years (from 1910 to 2014 ) remain legally valid ? Still in effect split - Transportation Asset Class ? In When Under current regulations Exception forest lands in agricultural production land 50-year period , while the other soils is less than 50 years . The false and Communications Level The Certificate of Land Use addition Campus 7600 m2 of land from Mr. Tran Van , Cho illegally built more than 20 houses with flags, Sang conveyance gullibility Misconduct 's money People .
http://luuvanminh1978.blogspot.com/2014/05/giay-chung-nhan-quyen-su-dung-at-qua.html


Already Late night Live Long Hoa Town Board passed me every day 05.28.2014
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019065224936789041

Video0330 I Please Filming meeting by invitation 29 05 2014 Do not Tell - not transparent .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019066608145951665

Morning on 05/29/2014 by invitation at 9am Ward .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019067325444151169

Video0333 30 05 2014 Request for Intervention Levels Central Emergency Suspension is addressing the entire 7600 m2 land from Mr. Tran Van Cua 's and sealing the entire record of all levels and relevant departments of all levels of Ho Chi Minh city through base facilities Misconduct like this.
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019440465044438497

Video0334 31 05 2014 Request for Intervention Levels Central Emergency Suspension is addressing the entire 7600 m2 land from Mr. Tran Van Dung's and sealing the entire record of all levels and relevant departments of all levels of Ho Chi Minh city through base facilities Misconduct like this.
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6019442211435369889

First of all I would like you to calm down , and very clearly understand one thing here, I never cheated on you , come a day when I died, I would have never cheated on you or poke million , until I die . I also always looking for all conditions to be able to help you , to have more luck tomorrow come earlier , many more opportunities coming soon , and I simply thought that 's all. I do not blame you for thinking of me like that . Whatever you think of any way I like , then you remember one thing : Do you think that a little more clear , just calm down , my environment is more difficult to live you very much , not as you think life I have sung chorus , where idle ! Every time you sit in the Internet shop is very far from where I should go in my house , it cost a lot of money to take the bus , looking for places feel is the safest place , if all the money tree walk dozen some are coming to the house . the money was going to get complicated , I would not dare spend sketchy . because the Internet shop near my house is of local government , seeks to prevent sabotage me posted on the Internet.

And you know , I also know a lot about medicine, can be fully healthy prosperous than the others did not know about medicine, but I probably present only 40 kilo grams , the Body only skin and bones , hard objects inadvertently tapping into the leg played horrendous , the travel constantly tired , but I still have the strength to withstand the static apple fasting , fasting has long , my complaint is still ongoing childbirth , false settle violations of the law , disregard for law offices representing law without legal protection , if I do not fight , I 'll take the white hand , lost everything .

And one more thing , you 've seen the complaints I 've posted more on my website . And you see the things that have kept many old friends continue to connect with me , and the amount you still persist, and they read my profile and I know the power balance has been unjustly imprisoned , was jailed 04 months of government regulation wrong , who is in prison in the beating. But why ? there are so many of my Face book account has been locked , I have created another one to replace , but they are still friends with me , public in many such communities , they are not afraid and I'm still friends with . They are very intellectual, social status , they are educated people . Because they believe in the human right of me , had never wronged . they still kept on following me , see the number growing as site viewers , and friends , and they 've seen firsthand the dark side of society intended to prevent curb economic growth , curbing intentional release social development , and they still kept on following me ...

I have deliberately , the appearance of your information on the long-standing web site I posted , but do not say I did not explain it to you, just so you know more tomorrow lucky chance encounter much better you can help yourself in the moment I 'm not yet qualified can help you get more as you wish. You have many friends share , you will forget the pain you are currently suffering endured .

I've had many times deliberately , and let your self out , I do not want to mention all the obvious things explained like this . Because it makes you no longer have the will , not bear , no bass through your current life is suffering much pain . I 've been to jail , imprisoned by the authorities . To minimize and reduce profitability more in prison , many inmates were caught myself naked in cages 24/24 for 04 consecutive months for depression , the cold vibration exhaustion , want clothing must be busy bribes lot of money , very little drawback washing and clothes , to eat undercooked for intestinal pain to restrict food diet as prescribed , not to make use of sour stool softeners , eat sour but sweet as sugar so your order physical abuse pain , not for bathing water use , go to the toilet more limited , urination , intentionally robbed of everything theft you , do not give your mind a break , even when you are loopholes closed his eyes , the needle is removed poked straight at you , making you always fear , crisis things . There are so many new ruler of the food , the income fun, and not just barely making something like that , you say I do not know , do not understand the suffering of your current or stars ? Just like at the time , when I was in prison , was detained by the authorities so 04 months .

I love you so much , Everyone beat me in jail , I bear all things not protest , did not resist , not because of lousy weak or cowardly not dare to do , but because I believe that there is a brighter tomorrow , so I must try to endure alive . In response I survived what I did wrong robbed of law provisions . I have taken such views to wait all day survived the authorities detained . Day by day endure , every time I see more and more crisis , more and more dangerous every day , not knowing he would die at any time , and so keep dangerous people lurking around me , constantly Town my spirit shall not rest , always scared crisis . and memories I will never forget , I will always remember ... and forever will be like .

So , you are very good friends , and I forever remain very good friends , very honest of you , I always respect you and have never cheated on you ... forever remain as so until I die . Do you believe in God will have a very bright day to come to you as you 've been dreaming of , and I like that .

After more than 17 years of struggle appealing to many Central leaders , and finally go to near the end . Dated 28.05.2014 Evening sudden duty of neighborhood harmony dragon gave me a letter inviting family and invited talk at 9 o'clock the next morning the people of the ward to work on next Wednesday's announcement will to the enforceability I wrong decision , subordinates do not fit the direction of the central documents issued number 751 / 28.04.2014 Date of the police receive parcels I have signed the documents 13/05/20014 guiding this day , and the meeting in the morning of 05.29.2014 ward , the first meeting without speaking to the participants who included , and continues to commit acts of reading false names Tran Thi Anh Nguyet and sorry that I have read upside down ( Due to the treacherous filings with Tran Thi Anh Nguyet that , not that I was Tran Anh Nguyet ) , read 's name not decided reading is correct as deliberate decision '' solve '' said her complaint fill in implementing decision 4257 / grade of the city issued rife with violations of the law wrong . As a member of the wards have actively opposed behavior Acquires Central text has directed , not strictly as directed , is an offense against the State Party of Vietnam and the Vietnam People .


So everybody can Behaviour , using the most extreme measures to protect the property and lives of my family at the time of next Wednesday from today 's date 05/29/2014 will not be considered my family is in violation of law , or intentionally disrupt public order , including lethal injure others around , not be regarded as an intentional act against the duty , to when timely intervention of the Central leaders solve specific clear all of my complaints transparency , clear detail , and the central leadership to bear all the responsibility for the lack of oversight responsibilities Resolving complaints of more than 17 years now I have been causing serious consequences , both 02 and she and I did not have to bear all the captivity Or accept any responsibility other , Due to local law enforcement agencies if the organization is deliberately oppressive - decent pressure, provocation , causes , solving the wrong provisions of the law at the time stated on the following Wednesday , and two mothers I will resist to the end intruders breaking 3012 m2 ruin my campus use from 1997 to the present day have my ancestors are buried here and there are in place , including incorrect campus resolved 7600 m2 of land left Chen 's text stands , cover the left residents use prescribed in more than 21 permanent houses built illegally .


See detailed Google search : Nguyenkasa or luuvanminh1979

It is my last wish for all of you already know about my people . I wish our earth stable forever , forever green sustainable in accordance with its true meaning , social justice - Democratic - Civilization , minimize disaster - Disease - temperature prolonged rise ... Want to have a beautiful life like the above, it is not far-fetched , is it difficult to implement complex .

You take care and make the laws are strictly implemented to end every corner . Just as my life you can see , the code is breaking into the household , the number assigned certification from author , the work of Ms. Huynh Thi Thu Thuy - Transportation household registration book issued in 1993 to today's new Equine District 9 court date 24.03.2014 and sentenced it to stay just the KT3 ! staff also fled gone ... and full of wrong storage in hidden internal organs not publicly transparent and clear detail .
In essence, you do not have anything except the illusion images you thought everything that you currently have is yours ? What you have is yours and it sustained forever belong to you ?

You do not want that to happen to you ? If you really want to have a beautiful earth , good life as a dream . Very simple , you just need to be positive copy the link site - my blog key and paste into your web page to share long-term fixed for your other friends or you go create an anonymous account to another and copy and paste the link to create a new web site sharing for many others . At that time, the law will go to the ends of literally every corner of it , law enforcement is seriously good protection , and will have a strong economic development authentic aspects of life take every corner and contribute to , society will have a strong development background positive , all things depends on you , you can just do it.

Not only help you have the potential to add real profit ( ie no violation of law , or deluded , or acted provide false information damaging practice partner ) , there are many business relationships are believed safe , and master the multiple business direction absolute safety is not compromised, the highest profit possible . And all that you have , it belongs to you long-term sustainability , is strictly protected by law - the main reason you have contributed made ​​it , serious law enforcement quickly , be sure protection resolved quickly when you're having trouble .


On the other hand when a disaster - Disease - extended temperature increase has come through , leaving environmental devastation . You live your mercy and internal forces have amassed more profits for your self , you will quickly be eligible to re- create new ones , a new environment and you will have an earth forever green , and a life so beautiful around . Now if you do not , the law as a joke , who also want to go to your country to do business , to visit the traveling, just an excuse people's extortion , protection for the name robbery - theft - for harassment appropriation , the law is not to protect legitimate seriously , not quickly resolved , not executed until the end every corner . and profits not enough to feed your family that you are much more abundant . when calamity - disease go to , you are left with an inert mole , misery , and impoverishment of the decline and death .

The job that I like , maybe chat to Wednesday next week , I chat was detained by government agencies as local laws do wrong provisions of law , not under the direction of superiors, any behavior is justifiable cause I , I protect property and the lives of my previous work local law enforcement agencies do not follow the direction of the text is the central act against contrary to all policy of the Party and State of Vietnam .

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Việc Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia Ngày 13 / 05 / 2014 .


Đơn Khiếu Nại Khẩn
Ngày 15 / 05 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6014298984760221633

https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6014303866004378737

 Các Dịch vụ công nghệ mạng di động Việt Nam đang cố tình tìm cách giảm tối đa sự tương tác của người sử dụng công nghệ Internet , Sự giảm thiểu các Goups Bạn trên Facebook Là thấy Rõ Ràng nhất . Vì vậy, tất cả các yêu cầu của mạng xã hội Facebook xác nhận tài khoản đã gởi cho tôi thì tôi không nhận được trong Mail và số điện thoại di động của tôi, Ngay Cả Khi tôi Đã thử Tạo ra 03 tài khoản khác vào Mail Tạo thì được , vào facebook Tạo thì bị trở ngại tại Phần nhà cung cấp dịch vụ mạng Việt Nam Ngày 19 / 05 / 2014 .

https://drive.google.com/folderview?id=0B5clOJnCjtWkX1JzVUdQS1dVUGM&usp=sharing

Về Việc :

1/. Có Sự Tráo Đổi Nội Dung Thư Chuyển Đi Của Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Khi Chuyển Tới Địa Chỉ Nhà Của Tôi Số 727 Nguyễn Xiển Ngày 13 / 05 / 2014 .

2/. Về Việc Yêu Cầu Xem Xét Thêm Điều Hướng Vào Cơ Quan Điều Tra Hoặc Cơ Quan Cao Cấp Tương Ứng Điều Tra Xác Minh Những Vi Phạm Quy Định Pháp Luật Của Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Và Các Ban Ngành Khác Liên Quan Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ .

3/. Căn Cứ Vào Bao Thư Ký Nhận Ngày 13/05/2014 , Căn Cứ Vào Văn Bản Số 751 /TB-V24-P8 Hà Nội Ngày 28/05/2014 , Và Căn Cứ Vào Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Ngày 07/05/2014 . Như Vậy Cơ Quan Bưu Điện Không Chỉ Cố Ý Kiềm Hãm Thư Gởi Để Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Được Thành Công Ngày 07/05/2014 ( Ban Hành Số 751 / Nêu Trên , Chẳng Lẽ Đến Ngày 08 / 05 / 2014 Mới Đi Gởi Thư Là Điều Vô Lý ) , Mà Còn Có Hành Vi Xé Bao Thư Xem Nội Dung Bên Trong , Lấy Chứng Từ Bao Thư Bản Gốc . Sai Phạm Lớn Nhất Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Là Không Thể Giải Thích Được , Nếu Nhà Của Tôi Số 727 Nguyễn Xiển Chỉ Duy Nhất Có 01 Vị Trí Thì Tại Sao Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó Có Được Những Cơ Sở Căn Cứ , Có Được Các Văn Bản Chánh Gốc . Để Những Văn Bản Chánh Gốc Điều Thuộc Về Tên TrầnThị Ánh Nguyệt Nào Đó . Còn Đối Với Tôi Giải Quyết Chỉ Cho Toàn Là Bản Photo Copy , Tôi Chỉ Còn Có Tiếng Nối Trực Diện Xin Cũng Không Cho , Sau Này Các Cấp Lãnh Đạo Lấy Làm Cơ Sở Xác Đáng Do Cơ Quan Pháp Luật Không Cung Cấp Chứ Không Phải Tại Tôi , Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Tôi .


1/. Căn Cứ Vào Thư Phẩm Tôi Ký Nhận Được Số 751 Ngày 13 / 05 / 2014 , Qua Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp , Tôi Chưa Bao Giờ Nhận Được Cái Bao Thư Nào Như Thế Này , Không Có Tem Dấu Bưu Điện , Không Có Lô Gô Đại Diện Cơ Quan , Không Địa Chỉ Cơ Quan . Tôi Không Biết Bằng Cách Nào , Nó Đã Đi Vào Được Từ Hà Nội Tới Được Tại Nhà Của Tôi ? Hay Đây Là Thư Giả Tạo Lập Của Các Cấp Thành Phố Hồ Chí Minh Để Giải Quyết Ngầm Che Dấu Sự Việc Và Gia Cố Công Sức Giết Cả 02 Mẹ Con Của Tôi Và Xé Dục Bỏ Văn Thư Chỉ Đạo Của Trung Ương . Ngay Cả Văn Thư Của Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Khi Đến Được Địa Chỉ Của Tôi Số 727 Nguyễn Xiển Thì Nó Như Thế Này . Như Vậy , Hiện Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Thì Nó Ra Làm Sao ? Đây Là Việc Của Bộ Công An Làm Hay Do Chính Cơ Quan Bưu Điện Đã Làm , Đã Tráo Đổi Để Xem Thông Tin Bên Trong ? 
Vì Thế , Kính Mong Cơ Quan Bộ Công An Nhận Xét Về Cái Thư Phẩm Này , Có Phải Là Của Bộ Công An Đã Gởi Hay Không ? Và Hình Thức Trình Bày Trong Văn Bản Có Phải Là Nội Dung Như Của Bộ Công An Đã Chuyển Thư Số 751/TB-V24-P8 Hà Nội Ngày 28/04/2014 . Và Trả Lời Lại Cho Tôi Biết Sự Việc Như Thế Nào ? Do Bộ Công An Hay Do Cơ Quan Bưu Điện Xâm Phạm An Ninh Quốc Gia Xem Thông Tin Bên Trong ?

- Ngày 12 / 05 / 2014 , Các Con Của Bà Trần Thị Rê Đang Có Hành Vi Cố Ý Xâm Phạm Vào Khuôn Viên 3012 m2 , Cố Ý Khiêu Khích Gây Sự Đánh Đập Gia Đình Tôi .

- Ngày 13/05/2014 , Hộ Giáp Ranh Ở Bên Nguyễn Văn Hạnh Bắt Đầu Quăng Dục Xương Rãi Rác Để Các Con Chó Của Tôi Ăn Điều Chết Đủ , Để Thuốc Chó Chết Khi Có Lệnh . Sau Ngày 13/05/2014 Tôi Phát Hiện Việc Đã Thẩy Nhiều Xương Cho Chó Của Tôi Ăn , Thì Đến Sáng Hôm Sau , Thì Con Chó Của Bà Lữ Hảo - Là Mẹ Của Lữ Phúc Nhị Đã Bị Thuốc Chết Cũng Là Giáp Ranh Với Nhà Đất Của Nguyễn Văn Hạnh .

- Và Việc Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Sai Trái Ngày 07 / 05 / 2014 Cố ý Để Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Gia Đình Tôi Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh .

- Và Những Sự Việc Giải Quyết Sai Trái Quy Định Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh , Cũng Không Có Cho Tôi Biên Bản Làm Việc Có Con Dấu Đỏ Của Cơ Quan Chịu Trách Nhiệm Tại Buổi Hợp Ngày 09 / 05 / 2014 .
Do Tôi Đã Đi Gởi Thư Tại Bưu Điện Khác ( Quận 5 ) Để Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Ngày 13 / 05 / 2014 Tôi Đã Ký Nhận Được Các Phiếu Báo Phát Ghi Số Không Đúng Mẫu Quy Định , Những Mẩu Giấy Rất Mỏng Dễ Bị Tưa Rách Để Dữ Liệu Mau Bị Biến Mất , Để Không Có Cơ Sở Căn Cứ . Đó Là Lý Do Tại Sao Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Đã Nói :  Tôi Tiếp Tục Tin Tưởng Và Gởi Thư , Để Đừng Có Đi Lung Tung Phát Hiện Nhiều Chỗ Sai Trái Quy Định Pháp Luật . Như Vậy , Ông Nguyễn Hữu Thịnh Biết Rất Rõ Sự Việc Và Cố Ý Che Dấu Vấn Đề , Tiếp Tay Làm Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật , Xâm Phạm Vào An Ninh Quốc Gia , Để Ngăn Cản Đơn Thư Khiếu Nại Của Nhân Dân , Để Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân . 

2/. Về Việc Yêu Cầu Xem Xét Thêm Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Từ Năm 1997 Đã Giải Quyết Sai Trái Quy Định Đến Ngày Nay Đã Hơn 17 Năm Giải Quyết , Cũng Chưa Có Sự Giải Quyết Kết Thúc Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng Như Sự Việc Ngày Nay Và Đầy Rẫy Những Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ .
Vì Thế Tôi Yêu Cầu Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Chuyển Hướng Thêm Vào Cơ Quan Điều Tra Hoặc Cơ Quan Cao Cấp Tương Ứng Để Điều Tra , Xác Minh , Làm Rõ Những Hành Vi Sai Phạm Của cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Và Các Ban Ngành Liên Quan . Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Đã Giải Quyết Hơn 17 Năm Nay Rồi , Sự Công Khai Minh Bạch Không Có , Liêm Chính Không Có , Chí Công Vô Tư Cũng Không Có , Nhân Dân Hết Tin Tưởng Vào Cơ Quan Thanh Tra Rồi . Hoặc Tạm Đình Chỉ Toàn Bộ Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Để Điều Tra Làm Rõ Trách Nhiệm . 
Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Và Sự Giải Quyết Bao Nhiêu Năm Qua Của Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương , Nó Không Có Còn Nằm Ở Giới Hạn Thuộc Cơ Quan Thẩm Quyền Này , Thuộc Cơ Quan Thẩm Quyền Nọ . Nên Chăng Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Nên Quét Toàn Bộ Lại Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố , Để Quét Sạch Những Lũ Cặn Bả , Sâu Bọ Hại Dân Hại Nước , Làm Trong Sạch Đảng Bộ Vững Mạnh , Công Khai Minh Bạch , Liêm Chính Chí Công Vô Tư , Có Như Thế Nhân Dân Mới Tin Tưởng . Lúc Bấy Giờ , Sự Gởi Gấm Can Thiệp Của Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương , Nhân Dân Mới Thấy Được Sự Đầy Trách Nhiệm...Xứng Đáng Với Lòng Tin Của Nhân Dân .
Cũng Như Các Cấp Lãnh Đạo Của Trung Ương Đã Can Thiệp Chuyển Thư Khiếu Nại Vào Cơ Quan Thuộc Thẩm Quyền Đã Rất Nhiều Lần , Đã Qua 17 Năm . Và Cái Tôi Nhận Được Cũng Chỉ Là Sự Im Lặng , Né Tránh Không Giải Quyết , Cũng Chỉ Là Con Số Không , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng , Không Chi Tiết Và Đầy Đủ , Không Giải Quyết Đến Tận Cùng Mọi Vấn Đề Liên Quan . 

Có Nhiều Khía Cạnh Sự Việc Nguy Hiểm Đến Tính Mạng Và Tài Sản Của Tôi Đang Diễn Ra Tại Vị Trí Nhà Số 727 Nguyễn Xiển Của Tôi . Cô Lập Che Dấu Thông Tin Bên Ngoài ( Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương ) , Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Gởi Các Cấp Lãnh Đạo , Che Dấu Những Sự Việc Đang Diễn Ra Tại Nơi Đây . Từ Những Sự Việc Nêu Trên Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Có Biện Pháp Thích Đáng Can Thiệp Khẩn Bảo Vệ Tính Mạng Và Tài Sản Của Gia Đình Tôi . Và Tạm Đình Chỉ Giải Quyết 7600 m2 Đất Của ông Trần Văn Của Đứng Bộ Như Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi Đã Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Có Đính Kèm Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Để Điều Tra , Xác Minh Những Hành Vi Sai Trái Của Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Và Các Ban Ngành Khác Liên Quan .

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Làm Sao Đất Nước Tươi Đẹp Phát Triển Ổn Định Và Bền Vững .


Chống Tham Nhũng Như Bác Phan Văn Khải - Nguyên Thủ Tướng Chính Phủ , Chỉ Duy Nhất Có Một Tờ Đơn Tầm Thường Đơn Giản , Mà Lại Hiệu Quả Tức Thì . Chống Tham Nhũng Ngày Nay , Hàng Ngàn Tờ Đơn , Hàng Ngàn Văn Bản Lòng Vòng Quanh Co , Chẳng Có Biến Đổi Gì Cả .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840334202704219441

-------------------------------------------

Ngày 09 05 2014 Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Trả lời Đơn Lần Thứ 04
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012163509944356049


Video0316 Ngày 09 05 2014 Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Trả lời Đơn Lần Thứ 04
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012161846611527201

Video0317 Ngày 09 05 2014 Tại Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Trả lời Đơn Lần Thứ 04
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012162263896597329

Cuối Buổi Họp Tôi Yêu Cầu Cho Biên Bản Làm Việc Bằng Bản Chánh Theo Quy Định Nhưng Không Cho Tôi . Và Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó Giám Đốc Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Giải Thích , Văn Bản Có Dấu Con Đỏ Là Thuộc Về Liên Quan Tới Tài Sản Như Tiền Bạc...Còn Sự Việc Giải Quyết Ở Đây Không Có Liên Quan Tới Tiền Bạc Nên Đưa Bằng Bản Photo Copy . Thì Ra Là Vậy , Từ Trước Tới Bây Giờ Tôi Cứ Nghĩ Con Dấu Mộc Đỏ Là Cơ Quan Chịu Trách Nhiệm Trước Pháp Luật !!! Trước Sự Trả lời Cũng Lách Né Sự Việc ( Không Trung Thực ) , Cách Giải Thích Không Xác Đáng Cụ Thể Rõ Ràng Nên Tôi Đã Nói Nhiều Các Khía Cạnh Khác Vấn Đề Khác Sai Phạm Của Bưu Điện Và Ông Đã Nhìn Nhận Là Sai . Tại Sao Lại Phát Sinh Ra Các Khía Cạnh Này ? Mục Đích Của Buổi Hợp Này Chỉ Để Trung Tâm Bưu Điện Lấy Cơ Sở Căn Cứ Biên Bản Làm Việc Có Con Dấu Đỏ Do Trong Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Dối Không Có Biên Bản Làm Việc Nào Có Con Dấu Đỏ Của Cơ Quan , Không Có Sự Chứng Kiến Giám Sát Nào Của Cấp Trên Khi Tổ Chức Các Buổi Làm Việc Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Đơn Xin Can Thiệp
Ngày 07 / 05 / 2014 .

Video0312 Ngày 07 05 2014 Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 2457
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012156544610119681
Video0313 Ngày 07 05 2014 Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 2457
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6012157042775397809
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5865874770007996977
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965709361160642369
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5925600866770344513
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5870356149159233825

Về Việc : 

Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Đã Quá 104 Năm ( Từ Năm 1910 Đến Năm 2014 ) Vẫn Còn Giá Trị Pháp Lý ? Vẫn Còn Hiệu Lực Phân Chia - Giao Cấp Tài Sản ? Trong Khi Theo Quy Định Hiện Hành Ngoại Trừ Đất Trồng Rừng , Đất Sản Xuất Nông Nghiệp Có Thời Hạn 50 Năm , Còn Những Loại Đất Khác Là Dưới 50 Năm . Và Việc Giao Cấp Giả Trá Những Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của , Cho Xây Dựng Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Kiên Cố , Sang Bán Chuyển Nhượng Sai Trái Để Lường Gạt Tiền Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6011768417691837265

- Căn Cứ Vào Văn Bản Số 865 /TS-VPĐK-KT.TP Ngày 22/11/2011 . Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Là Đất Thuộc Diện Nhà Nước Thu Hồi Và Quản Lý .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829848373055056705

- Căn Cứ Vào Sao Lục Họa Đồ Ngày 12/11/2002 . Về Việc Vị Trí Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840263731681667697


- Căn Cứ Vào Văn Bản Số 866 /TS-VPĐK-KT.TP Ngày 22/11/2011 . Về Việc Chứng Thư Trước Bạ Mua Bán Nhà Đất Của Ông Trần văn Của Từ Ngày 02 / 08 / 1910 Khuôn Viên 7600 m2 Đất . Đến Ngày Nay Năm 2014 , Như Vậy Là Đã Được 104 Năm .

- Căn Cứ Vào Quyết Định Số 4184/QĐ.UBND.TP Ngày 03/09/2011 :Việc Ban Hành Quyết Định Số 3148/QĐ.UBND.TP Ngày 18/06/2012 Đã Trả Lời Sai Lệch , Không Đúng Với Các Yêu Cầu Của Quyết Định 4184/ Nêu Trên . Và Xác Nhận Sai Trái Đối Với Thực Tế Về Các Lợi Ích Của Tôi Có Được .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857686420908875409


- Căn Cứ Vào Quyết Định Số 3148 /QĐ.UBND.TP Ngày 18/06/2012 Và Căn Cứ Vào Quyết Định Số 4257 /QĐ.UBND.TP Ngày 07/10/2008 . Hôm Nay , Ngày 07 /05 / 2014 Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Bàn Giao - Cấp Lại Cho Ông Trần Văn Của Tài Sản Đất Đai Đã 104 Năm Tuổi Để Phân Chia Cho Gia Tộc !!! Trong Khi Ông Trần Văn Của Đã Chết Năm 1947 . Người Sống Thì Không Giao Cấp Quyền Sử Dụng , Lại Giao Cấp Cho Người Đã Chết .
http://nguyenkasa1978.blogspot.com/2014/03/ngay-12-03-2014-khong-bao-ve-phap-luat.html

- Căn Cứ Vào Quyết Định Số 117 /QĐ.UB.ĐC Ngày 03/10/1995 , Nhà Nước Đã Tiếp Quản Toàn Bộ Khuôn Viên Đất Năm 1982 , Tức Là Tại Thời Điểm Theo Chỉ Thị 299/TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ . Chữ Viết Tay Trên Quyết Định Là Chữ Viết Của Ông Võ Văn Đồng - Thanh Tra Chính Phủ Cục III , Sau Khi Xem Xét Nhận Hồ Sơ Của Tôi Đã Trình Bày , Và Lặng Thinh Cho Tới Ngày Nay .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840325392646533905

- Căn Cứ Vào Văn Bản Số 18265 /VPĐK-KT.TP Ngày 02/12/2011 Của Sở Tài Nguyên Và Môi Trường , Về Việc Tôi Đã Có Quá Trình Liên Tục Sử Dụng Ổn Định Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay . Và Không Có Bất Kỳ Hộ Dân Khác Nào Được Ghi Tên Có Quá Trình Sử Dụng Đất ( Đối Với Các Hộ Giáp Ranh Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Sử Dụng ) . Do Đất Bỏ Hoang Hóa Và Dưới Sự Đồng Ý Của Các Đồng Thừa Kế Của Ông Trần Văn Chiêu Các Cô Và Bác Có Xác Nhận Của Cơ Quan Pháp Luật . Tôi Đã Khai Khẩn , Tạo Lập Nhà Cửa Vườn Cây Trồng Lâu Năm , Hoa Màu , Trong Khi Nhà Nước Tiếp Quản Năm 1982 ?
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829848373055056705

- Căn Cứ Vào Quyết Định Số 949 /QĐ-CCT-KTNB.Q9 Ngày 13/05/2013 Của Chi Cục Thuế Quận 9 , Tôi Là Chủ Sử Dụng Kê Khai Đóng Thuế Đất Khuôn Viên 3012 m2 Đất , Và Đã Hoàn Thành Mọi Nghĩa Vụ Đóng Thuế Nhà Nước Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5838786375893649409
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5864720684518144209
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5864705686478240593

- Căn Cứ Vào Văn Bản Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Số 8153 /PC.TTh-HC Ngày 19/12/2011 . Đây Là 10 Địa Chỉ Cụ Thể Vị Trí Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Trong Số Hơn 20 Căn Nhà Đã Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Nằm Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Nhưng Trong Sổ Bộ Lại Lưu Trữ Thì Lại Căn Cứ Vào Quyết Định 4257 / Nêu Trên Để Lập Chủ Quyền Giao Cấp Sai Trái Cho Những Hộ Dân ( Giáp Ranh Với Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi ) , Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép Để Lường Gạt Tiền Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829901352853718321
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829853220131975041
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829852267674801553
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5886675227352582065

- Căn Cứ Vào Văn Bản Của Cục Thuế Thành Phố Số 590 /CT-HCLT Tháng 04/2009 . Về Việc Xác Nhận Sai Trái Ông Trần Văn Của Chỉ Duy Nhất Có 01 Người Con Là Ông Trần Văn Thanh ( Tên Chính Thức Trên Chứng Minh Nhân Dân ) , Tự Là Trần Văn Xuyên ( Là Tên Gọi Ngoài - Không Phải Tên Thật ) , Có Con Là Trần Văn Hải ( Trần Văn Hải Có Vợ Là Bà Trần Thị Liên - Tổ Trưởng Tổ 13 , Khu Phố Long Hòa , Là Người Có Tên Được Phân Chia Tài Sản ( Là Chủ Chốt ) Trong các Buổi Họp Phân Chia Đất Và Buổi Họp Ngày 07/05/2014 Tại Trực Ban Khu Phố Long Hòa Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845783091755097201 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5828380918884335505
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5886672652401644481

- Căn Cứ Vào Biên Bản Xác Minh Gia Tộc Ông Trần Văn Của , Của Công An Khu Vực - Ông Phạm Anh Thơ ( Chứng Từ Của Tòa Án Quận 9 Cung Cấp Ngày 03 / 07/ 2007 , Trong Việc Xét Xử Vụ Án Của Bà Trần Thị Liên ) . Ông Trần Văn Của Không Phải Chỉ Duy Nhất Có 01 Người Con Là Ông Trần Văn Thanh ( Tự Là Trần Văn Xuyên ) , Là Sai Trái Đối Với Thực Tế , Cục Thuế Đã Có Lưu Trữ Cơ Sở Giả Dối Từ Lâu Nên Mới Có Những Hành Vi Sai Trái Vi Phạm Của Chi Cục Thuế Quận 9 Và Trung Tâm Bưu Điện Thủ Đức Như Trong Suốt Quá Trình Tôi Khiếu Nại Và Đăng Tải Trên Mạng Internet .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840277761076076081 https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829863095835408017
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829866230159098705
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829854193567953473

- Do Việc Giao Cấp Chủ Quyền Nhà Đất Toàn Bộ Của Ông Trần Văn Của Sang Qua Tên Trần Văn Thanh Sai Trái Pháp Luật - Để Bà Trần Thị Liên Có Cơ Sở Hưởng Toàn Bộ Quyền Tài Sản Phân Chia Cho Các Con ( Trong Khi Đó Tôi Với Vai Trò Là Trần Thị Ánh Nguyệt Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Trá , Do Việc Tôi Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo , Dấu Kính Trong Nội Bộ . Cũng Như Việc Năm 1993 Phường Đã Có Lập Nhiều Chứng Từ Xác Nhận Giả Trá Của Các Chủ Cho Thuê Mướn Đất Của Ông Trần Văn Của Để Bà Trần Thị Liên Có Cơ Sở Bán Thanh Toán Phân Tán Toàn Bộ Tài Sản Của Ông Trần Văn Của . Và Việc Giao Cấp Chủ Quyền Cho Ông Trần Văn Thanh Này ( Ở Trên Quyết Định Đã Cố Ý Ghi Là Trần Văn Xuyên - Là Tên Giả Không Có Chứng Minh Nhân Dân ) Mục Đích Là Để Có Cơ Sở Căn Cứ Theo Cột Móc Thời Điểm Chỉ Thị 299 /TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ Sẽ Dẫn Tới Việc Phân Chia Giao Cấp Tài Sản Này Là Hợp Pháp , Việc Ban Hành Quyết Định 4257 / Nêu Trên Là Sự Hợp Pháp .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829858767925191249

Vì Thế Bản Vẽ Số 90608 /HD-ĐĐBĐ Ngày 25/05/2006 Của Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh , Bắt Đầu Từ Chỉ Thị 299 /TTg Của Thủ Tướng Chính Phủ Làm Cơ Sở Chi Tiết , Là Cột Móc Thời Điểm Để Tính Tới Hết Thời Hạn Đứng Tên Chủ Quyền Đất . Trong Khi Đó Nhà Nước Tiếp Quản Năm 1982 Theo Quyết Định Số 117 / Nêu Trên . Như Vậy , Bản Vẽ Số 90608 / Nêu Trên Do Nhà Nước Tiếp Quản Hay Do Tư Nhân Tiếp Quản ? Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết Ban Hành Bản Vẽ Nó Nằm Ở Đâu ? Trong Khi Qua Các Đơn Khiếu Nại Của Tôi , Chưa Có Sự Phối Hợp Nào Các Ban Ngành Thành Phố Với Các Ban Ngành Địa Phương Về Việc Cấm Móc Xác Định Khuôn Viên 7600 m2 Đất ? Thì Bản Vẽ Ở Đâu Ra ?
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840298967320336961

Và Cũng Lạ Thay Khó Chối Bỏ Và Thay Thế Rằng Quyết Định Số 3148 / Và Quyết Định Số 4257 / Nêu Trên Giao Cấp Cho Ông Trần Văn Của , Mà Không Thể Thay Thế Và Ghi Được Tên Ông Trần Văn Thanh Để Bà Trần Thị Liên Có Được Tài Sản Hợp Pháp . Như Rất Nhiều Tài Sản Phân Tán Và Nhiều Căn Nhà Hiện Tại Của Bà Và Các Con Riêng Của Bà Đang Sử Dụng Ở Nhiều Vị Trí Nằm Trong Phường Long Thạnh Mỹ , Tài Sản Do Đâu Mà Có ? Trong Khi Tiền Án Phí Đóng Tại Tòa Án Quận 9 Vì Vụ Kiện Là Tiền Vay Của Quỹ Xóa Đói Giảm Nghèo , Những Căn Nhà Tình Thương Do Phường Ưu Đãi Như Ân Nhân Cho Dòng Họ Các Con Của Bà , Và Tài Sản Hiện Tại Các Con Của Bà Sử Dụng Có Nguồn Gốc Hợp Pháp Từ Đâu ? Khả Năng Học Thức - Trí Thức Và Kinh Tế Của Các Con Của Bà Không Thể Tạo Ra Được Như Thực Tế Đang Có ? Và Nếu Có Sự Mô Phỏng Sẽ Cũng Chẳng Có Chuyên Gia Nào Cho Là Hợp Lý Phù Hợp .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5845784318854694913


- Vì Thế Việc Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 2457 / Sai Trái Nêu Trên Ngày 07 / 05 / 2014 , Là Hành Vi Xâm Phạm Vào Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Tạo Lập , Khai Khẩn Và Sử Dụng Ổn Định Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Tôi Sai Trái Quy Định , Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Tôi Đã Tạo Lập Khai Khẩn .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840331956227637953


Qua Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi , Không Có Sự Việc Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi . Và Việc Thực Thi Quyết Định 4257 / Nêu Trên Để Giao Cấp Chủ Quyền Sai Trái Cho Những Thành Phần Giáp Ranh Nằm Ngoài Khuôn Viên 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ , Sang Bán Chuyển Nhượng Hơn 20 Căn Nhà Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép ( Các Hộ Giáp Ranh Khuôn Viên 7600 m2 Không Có Vị Trí Nhà Đất Ở Trên Bản Đồ Đang Quy Hoạch Công Khai Tại Khu Vực Của Tôi - Chỉnh Trang Khu Đô Thị Phía Đông Đường Hoàng Hữu Nam ) , Để Lường Gạt Tiền Của Nhân Dân Sai Trái Quy Định .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857339106189915809Từ 

Từ Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên , Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Và Các Cơ Quan Tổ Chức Báo - Đài Trong Và Ngoài Nước Có Tiếng Nói Và Hành Động Bảo Vệ Luật Pháp , Bảo Vệ Quyền Và Lợi Ích Chính Đáng Của Nhân Dân , Góp Phần Thúc Đẩy Phát Triển Kinh Tế Đất Nước , Phát Triển Xã Hội Công Bằng - Dân Chủ - Văn Minh .

Sự Giải Quyết Bằng Hỏa Tốc - Giải Quyết Bằng Sự Che DấuTrong Sổ Bộ Lưu Trữ  - 1 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840325392646533905

Sự Giải Quyết Bằng Hỏa Tốc - Giải Quyết Bằng Sự Che DấuTrong Sổ Bộ Lưu Trữ  - 2 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840320925971873377
Sự Giải Quyết Bằng Hỏa Tốc - Giải Quyết Bằng Sự Che DấuTrong Sổ Bộ Lưu Trữ  - 3 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840323747198880657
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840300027090048417
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840309309522764321
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840311563304159633
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840313735535034321
Tên Võ Văn Cường Không Đưa Ra Trước Pháp Luật Để Xử lý Năm 2009
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5840332643990963857

Những Địa Chỉ Sai Trái Của Tên võ Văn Cường Trên Bản Đồ.
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5829860796694846161

Ông Trần Văn Của Là Cha Của Ông Trần Văn Chiêu ; Ông Trần Văn Chiêu Là Cha Của Tôi ( Trần Ánh Nguyệt , CMND : 020758784 ) . Có Tổng Số Tài Sản Chỉ Tính Riêng Tại Xã Long Thạnh Mỹ Là Hơn 240.000 m2 Đất Gồm Có Nhiều Thửa Số Đất , Có Tên Hợp Pháp Trong Sổ Kê Khai Đăng Ký Nhà Đất , Như Các Cơ Sở Chứng Từ Tôi Đã Đăng Tải Lên Mạng Internet , Như Các Văn Bản Của Chi Cục Thuế Thành Phố Về Việc Đóng Thuế , Và Gồm Có Nhiều Chứng Từ Có Xác Nhận Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Năm 1993 Về Các Chủ Thuê Mướn Đất Của Ông Trần Văn Của Ở Nhiều Vị Trí Khác Nhau Tại Xã Long Thạnh Mỹ .

Năm 1997 , Tôi Về Đây Khai Khẩn Đất Bỏ Hoang , Và Theo Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 Đã Giao Trả Lại Cho Cha Tôi Là Ông Trần Văn Chiêu  ( Chú Ý Sự Việc Có Ban Hành 03 Quyết Định Tương Ứng Lồng Ghép Để Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Và Được Hợp Pháp Hóa Sai Trái Trên Các Văn Bản Này Đạo Theo Văn Bản Kia Khi Thành Phố Ban Hành Các Văn Bản Cố Ý Ghi Thiếu Từ Ngữ , Ghi Không Đầy Đủ ...Quyết Định Số 117 / QĐ . UB Là Quyết Định Đã Giao Cấp Cho Bà Trần Thị Liên - Là Tổ Trưởng Tổ 13 Khu Phố Long Hòa Phường Long Thạnh Mỹ , Là Cháu Nội Dâu Của ông Trần Văn Xuyên , Để Lồng Ghép Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Tôi Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt Nào Đó - Không Phải Là Tên Của Tôi . Quyết Định Số 117 / QĐ . UB . DC Là Quyết Định Điều Chỉnh Đã Giao Cấp Lại Cho Cha Tôi Là Ông Trần Văn Chiêu . Và Quyết Định Số 117 / QĐ . UB . NC Là Quyết Định Giải Quyết Cuối Cùng Nhưng Lại Dấu Tôi Không Cho Tôi Biết Nội Dung , Và Không Có Giao Quyết Định Này Cho Tôi , Có Thể Đã Giao Cấp Cho Bà Trần Thị Liên Quyết Định Này Dẫn Tới Vô Số Sự Việc Đã Phát Sinh Trên Thực Tế Theo Đúng Bản Chất Thật Của Nó . Vì Thế Quyết Định 4257 / UBND TP Đã Lấp Lém Không Rõ Ràng Quyết Định Này Tại Phần Quyết Định ...) ; Và Các Đồng Thừa Kế Với Cha Tôi Cũng Đã Đồng Ý Cho Tôi Về Đây Khai Khẩn , Cất Nhà , lập Vườn Bằng Tài Sản Riêng Của Tôi Khuôn Viên 3012 m2 Đất . Theo Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 Gồm Có 02 Thửa : Thửa 195a Và Thửa 195b ( Theo Tài Liệu Năm 1975 ) Tại Xã Long Thạnh Mỹ . Khuôn Viên 3012 m2 / 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Là Khuôn Viên Tôi Đã Khai Khẩn Và Là Tài Sản Riêng Cá Nhân Của Chính Tôi Đã Tạo Dựng Và Khai Khẩn Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay . Và Liên Tục Khiếu Nại Các Cấp Lãnh Đạo Cho Tới Ngày Nay .

Nhưng Đến Ngày Nay Cũng Vẫn Không Có Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 , Đã Hơn 17 Năm Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Phản Ảnh ; Đến Nay Cũng  Không Có Xây Dựng 1000 m2 Đất Làm Nhà Trẻ Như Quyết Định Đã Nêu , Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Quy Định Pháp Luật Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh .

Sự Việc Tôi Mới Phát Hiện  '' 727 Nguyễn Xiển Xảo Trá Tại Vị Trí Có Nhà Trẻ Sơn Ca  '' . Tại Vị Trí Đất Có Nhà Trẻ Sơn Ca Cũng Thuộc Đất Của Gia Tộc Ông Trần Văn Của . Nhưng Không Có Thuộc Vị Trí  Thửa Đất 195a Và 195b ( Theo Tài Liệu Năm 1975 ) ; Không Thuộc Vị Trí 7600 m2 Đất Đã Được Nêu Trong Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 . Để Qua Mặt Các Cấp lãnh Đạo , Báo Cáo Sai Trái lên Cấp Trên ...

Vì Thế , Quyết Định Số 4257/QĐ .UBND TP Ngày 07/ 10 / 2008 , Và Quyết Định 3148/QĐ.UBND TP Ngày 18/ 06 / 2012 Được Sinh Ra Để Lồng Ghép Vào Đất Gia Tộc Của Tôi ; Để Biến Đất Của Ông Trần Văn Của Thành Đất Của Ông Trần Văn Chiêu , Còn Đất Của Ông Trần Văn Chiêu Thì Được Điều Chỉnh Lại Thành Đất Của Ông Trần Văn Của , Để Lồng Ghép Vị Trí Có Nhà Trẻ Sơn Ca Xảo Trá Vào Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 . Để Có Cơ Sở Xảo Trá Là Đã Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định , Đã Có Xây Dựng Nhà Trẻ , Và Đã Giao Cấp Cho Các Hộ Dân Sử Dụng ( Có Quá Trình Sử Dụng Đất Từ Năm 2010Cho Những Người Dân Xa Lạ Cư Trú Trái Pháp Luật Vào Những Căn Nhà Vừa Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép ,  Bằng Cách Cướp Của Và Phá Hoại Vô Số Tài Sản Của Tôi Và Cho Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Hơn 20 Căn Nhà Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh Và Hiện Tại Tên Võ Văn Cường Đang Tiếp Tục Có Hành Vi Xây Dựng Kiên Cố Căn Nhà Thứ 22 ...

Trong Khi Trên Thực Tế , Thì Không Có Xây Dựng Nhà Trẻ Tại Vị Trí 7600 m2 Đất Của ông Trần Văn Của Gồm Có 02 Thửa 195a Và 195b , Không Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Số 117/QĐ.UB.ĐC Ngày 03/ 10 / 1995 , Giao Cấp Cho Những Thành Phần Sai Trái Quy Định Pháp Luật , Và Cho Cướp Phá Nhiều Tài Sản trong Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Sử Dụng Từ Năm 1997 .

Văn Bản Số 143 / TCD.TP Ngày 16 / 01 / 2014 Và 06 Văn Bản Gần Đây Của Thành Phố Và Của Quận 9 Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh . Thì Đây Là Cơ Sở Của Luật Rừng , Luật Sâu Bọ , Luật Diệt Gia Tộc , Giết Dòng Họ Còn Lại , Cướp Phá Tài Sản ... Giải Quyết Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng , Không Cho Thư Mời , Không Xuống Xác Minh Hiện Trường Có Tôi Hướng Dẫn Chỉ Dẫn Trình Bày Phản Ánh , Không Cho Đối Chất , Không Đưa Ra Các Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng , Không Có cung Cấp Cho Tôi Đầy Đủ Các Cơ Sở Chi Tiết Dẫn Tới Các Quyết Định Đã Ban Hành Của Thành Phố , Liên Tục Cho Cướp Phá Nhiều Tài Sản Trong khuôn viên 3012 m2 , Và Đe Dọa Nghiêm Trọng Đến Tính Mạng Của Cả 02 Mẹ Con Tôi .

Từ Những Sự Việc Nêu Trên , Kính Mong Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Tiếp Tục Can Thiệp Giúp Đỡ 02 Mẹ Con Tôi . Sớm Đưa Sự Việc Khiếu Nại Của Tôi Giải Quyết Cụ Thể Rõ Ràng Công Khai Minh Bạch Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Và Giao Cấp Quyền Sử Dụng Đất 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Khai Khẩn Từ Năm 1997 , Là Tài Sản Cá Nhân Riêng Của Tôi Đã Tạo Lập - Khai Khẩn - Cất Nhà Lập Vườn - Và Sử Dụng Ổn Định Cho Tới Ngày Nay . Sớm Xuống Xác Minh Hiện Trường Có Trực Tiếp Tôi Hướng Dẫn Chỉ Dẫn Phản Ảnh . Và Cung Cấp Cho Tôi Toàn Bộ Cơ Sở Căn Cứ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Của Thành Phố Đã Ban Hành . Sớm Tổ Chức Thực Hiện Giải Quyết Khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Nay Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Lãnh Đạo Nhưng Không Được Giải Quyết Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng....

------------------------------------------


Đơn Xin Can Thiệp Khẩn    Ngày 04 / 05 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6009530733569216321

Về Việc :

Thư Mời Số 970/TM-QLĐT.Q9 Ngày 29/04/2014 , Và Đình Chỉ Mọi Sự Đang Giải Quyết Của Các Cấp Lãnh Đạo Thành Phố Về Việc Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Khi Chưa Có Bất Kỳ Sự Tổ Chức Giải Quyết Nào Các Đơn Thư khiếu Nại Của Tôi Đã Hơn 17 Năm Nay Theo Đúng Quy Định Của Pháp luật , Công Khai Minh Bạch , Cụ Thể Rõ Ràng .

- Qua 05 Thư Mời Này Cho Thấy Rõ Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Có Lưu Trữ Xảo Trá Ít Nhất Trên 02 Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Xảo Trá Dấu Kín Trong Nội Bộ Cơ Quan : 01 Bộ Để Trình Báo Lên Cấp Trên Sai Trái Với Thực Tế , 01 Bộ Lập Giả Cơ Sở Không Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Không Nguồn Gốc Rõ Ràng Để Giải Quyết Sai Trái Đàng Áp , Cướp Của , Chiếm Đoạt Tài Sản . Do Những Thư Mời Xảo Trá Này Của Phường Đưa Bằng Tay Không Thông Qua Bưu Điện , Hay Do Ai Lãnh Đạo Nào , Ban Ngành Nào Đã Chỉ Đạo Cụ Thể Giao Cho Ai Để Chuyển Thư Tới Địa Chỉ Nhà Của Tôi .

- Đây Là Lần Thứ 02 Các Nhân Viên Của Bưu Điện Vẫn Cố Ý Làm Sai Trái Trên Chứng Từ Gởi Bưu Điện , Vẫn Khó Chịu Tên Chính Xác Của Cơ Quan , Cố Ý Ghi Lái Ghi Sai Ngày 04 / 05 / 2014 Khi Tôi Gởi Thư Tại Bưu Điện , Có Sự Chỉ Đạo Ngầm Của Cơ Quan Pháp Chế Nội Chính , Cố Ý Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Nhân Dân Gởi Các Cấp Lãnh Đạo .

- Như Vậy , Việc Ban Hành Văn Bản Số 440/TTTP-P8 Ngày 21/04/2014 Là Cầu Nối Để Ban Hành Thư Mời Số 970/ Nêu Trên , Và Xóa Bỏ Mọi Chi Tiết Sự Việc Đã Phát Sinh , Không Thừa Nhận Đã Có Ban Hành 02 Thư Mời Trước Đó Trên Thực Tế , Đầy Xảo Trá Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật , Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Nội Bộ Cơ Quan Đầy Xảo Trá Sai Trái Với Thực Tế , Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật . Những Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Nhân Dân Thì Dục Bỏ Cơ Sở Không Đưa Vụ Việc Ra Giải Quyết , Không Tổ Chức Giải Quyết Trả Lời Các Đơn Thư Khiếu Nại , Tạo Lập Cái Mới Để Lưu Trữ Xảo Trá , Gia Cố Công Sức Liên Kết Bao Che Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Quy Định Của Pháp Luật .

Đính Kèm :
- Thư Mời Số 439 /TM.QLTTĐT Ngày 07/03/2014 .
- Thư Mời Số 662 /TM.QLĐT Ngày 31/03/2014 .
- Thư Mời Số 775 /TM.QLĐT Ngày 11/04/2014 Của Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 Đưa Tay Tại Nhà Tôi .
- Thư Mời Số 970 /TM.QLĐT Ngày 29/04/2014 .
- Thư Mời Số 970 /TM.QLĐT Ngày 29/04/2014 Của Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 Đưa Tay Tại Nhà Tôi .