Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

Tôi Luôn Thấy Những Điều Mới Mẻ Mỗi Ngày...Những Tiện Ích Và Những Ý Tưởng...Để Mỗi Ngày Đều Là Giáng Sinh...Hàng Tỷ Người Đang Hình Dung Ra Và Mỗi Người Trong Họ Đều Cố Gắng Để Thực Hiện....Thì Trái Đất Này Và Mọi Cuộc Sống Sẽ Rất Tốt Đẹp Bền Vững...


Thế Giới Vẫn Luôn Tốt Đẹp , Luôn Cho Bạn Một Cơ Hội...Và Đã Cho Bạn Nhiều Cơ Hội...Nhưng Thế Giới Không Có Dư Tiền Để Cho Bạn , Để Trợ Cấp Cho Bạn , Để Nghe Bạn , Để Xem Những Văn Bản Báo Cáo Xảo Trá Của Bạn Hết Lần Này Đến Lần Khác...


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày  18  /  09  /  2015 .

001 + ĐƠN KIẾN NGHỊ - LẦN THỨ 5

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6197710063007314337?authkey=CMTP-v7Yz8XEnAE 
Về Việc :


Kiến Nghị Các Cấp Lãnh Đạo Nêu Trên Chỉ Đạo Trực Tiếp Vào Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Đại Diện Pháp Luật Can Thiệp Khẩn Về Việc Không Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Công Dân ; Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân ; Cho Cướp Của - Chiếm Đoạt - Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân ;  Không Cung Cấp Các Chứng Từ Giải Quyết Hành Chánh ; Không Tổ Chức Giải Quyết , Không Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật  ; Xử Lý - Khắc Phục Hậu Quả - Và Bồi Thường Các Tổn Thất Đã Gây Ra Của Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Như Sự Trình Bày Nêu Trên '' Đơn Kiến Nghị Lần Thứ 5 Ngày 18 / 09 / 2015 '' Trong Việc Ngăn Cản , Tạo Lập Hồ Sơ Giả Không Hội Đủ Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Quy Định Của Pháp luật Đã Hơn 18 Năm Nay Ngăn Cản Phát Triển Kinh Tế Gia Đình , Ngăn Cản Phát triển Kinh Tế Xã Hội Trong Và Ngoài Nước , Căn Cứ Vào Các Chứng Từ Áp Chế Đàn Áp Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...


Kính Gởi :
- Quốc Hội Việt Nam .
- Chủ Tịch Nước Việt Nam .
- Tổng Bí Thư Trung Ương Đảng Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Công An .
- .....Tôi Tên Trần Ánh Nguyệt , Sinh Năm 1945 , CMND : 020758784 , Cấp Ngày 17 / 12 / 2007 Tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Và Lưu Vân Minh , Sinh Năm 1979 , CMND : 023200765 , Cấp Ngày 18 / 12 / 2007 Tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Hiện Cùng Cư Ngụ Tại Nhà Của Tôi Sinh Sống Ổn Định Hơn 18 Năm Nay Nhà Số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .Trân Trọng Trình Bày  :

Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Của Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Tp.Hồ Chí Minh :


001 - A + video0162 - 2015 / 09 / 15  :  Buổi Họp Ngày 15 / 09 / 2015 Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh...Sự Chuyển Giao Các Văn Bản Giữa Cơ Quan Phường Và Chi Cục Thuế Quận 9 Chỉ Bằng Tờ Giấy Photo Đưa Giao Nhận Bằng Tay !!! , Không Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Công khai , Không Cụ Thể...Và Khi Tôi Hỏi Như Sự Giải Quyết Của Ủy Ban Phường Đã Căn Cứ Vào Điều Luật Cụ Thể Nào ? Điểm Nào Ở Đâu ? - Thì Không Có Căn Cứ Trên Nền Tảng Của Pháp Luật Quy Định Nào Hết...Qua Buổi Họp Đã Thấy Rõ Ràng Không Có Việc Ban Hành Công Khai 02 Quyết Định Của Đội Thi Hành Quyết Định Quận 9 Về 02 Quyết Định Số 4257/ Và 3148/ Của UBND.TP Đã Ban Hành Gần 10 Năm Rồi...Chỉ Có Biên Bản Tổ Chức Thực Hiện Giả Dối Ngày 04 / 06 / 2014 Nào Đó Của Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Nào Đó Mà Chưa Được Chính Thức Cơ Quan Nên Trên Phải Có Ban Hành Quyết Định Đã Tổ Chức Thực Hiện Thì Quyết Định Này Mới Có Giá Trị Pháp Lý Trên Toàn Quốc ( Né Tránh Trách Nhiệm Lấy Biên Bản Làm Việc Tại Vị Trí Đất Thay Cho '' Quyết Định Của Cơ Quan '' Đại Diện Pháp Luật...Câu Hỏi Ở Đây Là Đội Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Đã Được Pháp Luật Trên Toàn Quốc Đã Quy Định Tại Điều Mấy , Bộ Luật Nào Có Quyền Tổ Chức Thực Hiện 02 Quyết Định Số 4257/ Và 3148/ Nêu Trên...???
- video0162_cut 1 
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195690887763492449?authkey=CNbMiL-ng7HGnQE

- video0162_cut 2
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195690229003709249?authkey=CJW9s-3AgtjFMg

- video0162_cut 3
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195689604547504753?authkey=CKiEqtC2j8LUaQ

- video0162_cut 4
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195688966958174289?authkey=CIOTqsXS59ypUg

- video0162_cut 5
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195688406968573809?authkey=CLiB3Ny3r_ioUg

- video0162_cut 6
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195687822330000865?authkey=CO2h9LT94ZvzPA

- video0162_cut 7
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195687032744476417?authkey=CMXL2sfSo-CrWA

- video0162_cut 8
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195686228257470481?authkey=CM_oreq82-T5GA

- video0162_cut 9
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195685579624132481

- video0162_cut 10
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195684922684639825?authkey=CMuhwtSirqzmhgE

- video0162_cut 11
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6195684118647515297?authkey=CP6vutHxkeKFTA 
002 + Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .


003 + My FaceBook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007363187134


004 + Truongsinh1979 - 1 
https://plus.google.com/u/0/103074479845735618127/posts

005 + Truongsinh1979.kasa - 2 
https://plus.google.com/u/0/108741898459637148902/posts

006 + Trananhnguyet020758784 - 3 
https://plus.google.com/u/0/105717788311365315386/posts

007 + MinhLuuVan7 - 4 
https://plus.google.com/u/0/117534455640543117049/posts

008 Music Of The Music .
https://plus.google.com/u/0/collection/oFQbW

009 + Garden Of The Garden .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/posts


010 + Xem Thuận Năm 2015
https://plus.google.com/collection/MD6dY?hl=vi

011 + Xem Nghịch Năm 2015
https://plus.google.com/collection/sxzdY?hl=vi

012 +Phần Phía Bên Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Kể Từ Ngày 20 / 06 / 2015 , Áp Chế Đàn Áp Sai Trái : Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Quy Định Cho Đến Ngày Nay ( 2015 08 21 )...


013 + Phần Của Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post - 2015 06 31 : Áp Chế Đàn Áp ...

014 + Phần Phía Bên Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM Ngày 02 / 07 / 2015 , Áp Chế Đàn Áp Công Dân Bắt Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Nhiều Lần Sai Trái Quy Định , Tổ Chức Che Dấu Các Quyết Định Thu Hồi Nhà Đất Giả Trá Không Công Khai , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Lưu Trữ Sai Trái Giả Trá Trong Nội Bộ...Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân Áp Chế Đàn Áp Sai Trái...
http://nguyenkasa-luuvanminh1979.blogspot.com/2015/08/222222.html

015 + Phần Phía Bên Công An Quận 9 ,Tp.Hồ Chí Minh - 2015 07 22 : 2015 07 02 - Tạo Lập Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá 2800 m2 Giao Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của - Không Địa chỉ vị trí rõ ràng , Không có năm sinh , không có Chứng Minh Nhân Dân , không có khung tọa độ ranh giới - mốc giới , không có công trình xây dựng trên đất , đất không có sản suất ... Để cho Tòa án quận 9 có '' Cơ Sở '' xét xử sai trái tiếp tục lần thứ 06...Và cho Áp Chế Đàn Áp chiếm đoạt , cướp của , phá hoại hủy hoại các tài sản có giá trị rất lớn của tôi...

016 + Phần Phía Bên Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Áp Chế Đàn Áp Sai Trái - 2015 08 05 :

017 + Phần Của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường - 2015 03 14 ...

.....
..........
.............
...................
018 + MVI_0407 - 2015 09 07  : Nghiệp Vụ - Bao Che Tội Phạm Các ''  Con Của Bà Trần Thị Rê + Võ Văn Cường + Châu Thị Lâu ''  Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Từ Năm 2009 Liên Tục Đến Ngày Nay Của Công Dân , Xử Lý Sai Trái Của Công An Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh...Đoạn Bắt Quả Tang , Hành Vi Các Con Của Bà Trần Thị Rê Đang Thuốc Chết Cây Ban Đêm - Phá Hoại Hủy Hoại Các Cây Trồng Lớn Lâu Năm Của Tôi ;  Và Chú Ý Chất Bọt Chất Độc Có Phạm Vi Cao To Rộng , Có Mùi Đặt Như Thuốc Tẩy - Thuốc Rày - Thuốc Diệt Cỏ , Còn Bọt Cao Có Thể Pha Thêm Nhiều Xà Phòng Nhưng Không Có Mùi Đặt Trưng Của Xà phòng , Sơ Ý Tối Không Thấy Tôi Đã Đạp Trũng Dưới Nước Trong Thời Gian Ngắn Có Tính Ngứa... 
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195626040344654225?authkey=CNyV9fKlm9GhWw 


019 + MVI_0409 - 2015 09 07  : Nghiệp Vụ - Bao Che Tội Phạm Các ''  Con Của Bà Trần Thị Rê + Võ Văn Cường + Châu Thị Lâu ''  Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Từ Năm 2009 Liên Tục Đến Ngày Nay Của Công Dân , Xử Lý Sai Trái Của Công An Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh...Đoạn Trình Báo Tại Cơ Quan Phường Long Thạnh Mỹ Về Việc Hủy Hoại Tài Sản Thuốc Các Cây Trồng Lâu Năm Của Tôi...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195624953814691009?authkey=CMml-tWGtYPkIw 

020 + MVI_0410 - 2015 09 07  : Nghiệp Vụ - Bao Che Tội Phạm Các ''  Con Của Bà Trần Thị Rê + Võ Văn Cường + Châu Thị Lâu ''  Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Từ Năm 2009 Liên Tục Đến Ngày Nay Của Công Dân , Xử Lý Sai Trái Của Công An Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh...Tại Hiện Trường Cơ Quan Công An Phường Long Thạnh Mỹ Không Có Hành Vi Lập Biên Bản Hiện Trường , Không Có Ghi Nhận Bất Kỳ Chi Tiết Nào Về : Vật Dụng Thuốc Cây - Dây Ống Nước Rất Dài Sâu Vào Vườn Nhà Tôi - Máy Bơm Và Không Lấy Mẫu Kiểm Nghiệm Tại Vùng Xã Thuốc Độc , Và Cũng Không Lấy Mẫu Lập Biên Bản Ghi Nhận Hiện Trường Tại Nguồn Của Máy Bơm Nước Độc...Cơ Quan Công An Không Xử Lý Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195623891897888625?authkey=CJH_wJWAmbe8kgE


021 + MVI_0411 - 2015 09 07  : Nghiệp Vụ - Bao Che Tội Phạm Các ''  Con Của Bà Trần Thị Rê + Võ Văn Cường + Châu Thị Lâu ''  Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Từ Năm 2009 Liên Tục Đến Ngày Nay Của Công Dân , Xử Lý Sai Trái Của Công An Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh...Đoạn Ngày Hôm Sau Tôi Ra Quay Ghi Hình Lại , Ghi Nhận Tại Hiện Trường Thuốc Chất Cây Trồng Lâu Năm...Và Nhiều Cây Trồng Lâu Năm Xung Quanh Lân Cận Đã Chết Khô Một Cách Bất Thường ...Và Gây Thiệt Hại Rất Lớn Đến kinh Tế Công Trình Nuôi Gây Trồng Nấm Mối Thiên Nhiên - Nấm Ngon Hạng Nhất . Cả Đời Tôi Chưa Bao Giờ Thấy Có Ai Bán Hay Doanh Nghiệp Bán Nấm Mối To Ngon Và Đẹp Như Của Tôi...Và Sản Lượng Nấm Của Tôi Qua Hàng Năm Liên Tục Đã Tăng Mạnh Nhiều Số Lượng Nấm Mối Thiên Nhiên Như Hàng Năm Tôi Đã Quay Ghi Nhận Lại Vị Trí Và Sự Sinh Sản Nấm Mối Và Đã Đăng Tải Công Khai Nhiều Lên Các Trang Web Của Tôi .
- Hiện Tại , Giá Nấm Mối Tại Khu Vực Bỏ Mối Cho Các Chủ Nhà Hàng Khu Vực Gần Thành Phố Đà Lạt Là Giá Đã Hơn 4 Triệu Rồi...Chủ Nhà Hàng Đặt Tìm Kiếm Nấm Ngon Còn Không Có Nữa Là Khác ...

- Do Trong Giai Đoạn Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Của công Dân . Hơn 18 Năm Liên Tục Không Cho Phát Triễn Kinh Tế Gia Đình , Kiềm Hãm Không Cho Phát Triễn Kinh Tế Xã Hội Trong Và Ngoài Nước... Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo , Không Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...
- Vì Thế , Phần Lớn Môi Trường Hạn Hẹp Và Môi Trường Đang Trong Giai Đoạn Gây Trồng Phát Triển Mạnh Nhiều Nấm Mối . Đi Lo Việc Khiếu Nại Tố Cáo Liên Tục Nhiều Năm Nay , Nên Tôi Thường Đi Bán Trên Xe Buýt Với Giá Rẻ Hơn So Với Nơi Khác Bán , Giá Từ 2 - 3 Lạng Nấm Ngon Là 200.000 Đồng , Ai Thấy Được Nấm Mối Ngon Của Tôi Cầm Bọc Bán Trên Xe Buýt Ai Cũng Mua Hết . Và Cho Nhiều Người Bạn Thân Quen - Họ Cũng Cho Tôi Lại Số Tiền Lớn Hơn Giá Bán...Và Năm Nào Họ Cũng Hỏi Trước Về Nấm Mối Có Không , Có Thì Đem Liền Cho Họ...Với Số Lượng Hiện Tại Của Tôi Đã Đạt Được Còn Không Có Nấm Ngon Thiên Nhiên Để Mà Bán Nữa...Trong Khi Nấm Mối Ở Thị Trường Hiện Tại Không Có Ngon , Loại Nhỏ Và Không Đẹp...Và Cũng Không Có Nấm Để Mà Mua Nữa Với Giá 4 Triệu Bỏ Mối Cho Các Chủ Nhà Hàng Khu Vực Thành Phố Đà Lạt Hiện Tại..., Sự Sinh Trưởng Nấm Mối Của Tôi Đã Có Nhiều Vụ Nấm Mộc Trong Một Năm , Chứ Không Phải Chỉ Có 01 Vụ Nấm Trong Một Năm Như Đã Quay Ghi Nhận...Và Đó Là Việc Gây Dưỡng Trồng Nấm Mối Của Tôi .
- Và Đó là Kinh Tế Nguồn Sống Lớn Của Tôi , Và Phụ Thêm Trang Trãi 18 Năm Cho Việc Sinh Sống Cho Đến Ngày Nay...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195622826498176177?authkey=CJ7S2I-B17CA0AE


022 + video0152 - 2015 / 09 / 07  :  
Nghiệp Vụ - Bao Che Tội Phạm Các ''  Con Của Bà Trần Thị Rê + Võ Văn Cường + Châu Thị Lâu ''  Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Từ Năm 2009 Liên Tục Đến Ngày Nay Của Công Dân , Xử Lý Sai Trái Của Công An Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh...Tại Công An Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 Lập Các Biên Bản Ghi Nhận Sai Trái...Mấu Chốt Là Ở Chỗ Tại Tờ Biên Bản Ghi Nhận Hiện Trường Có Cố Ý Ghi : '' Yếu Tố Đất Trống ''...Có Nghĩa Là Căn Cứ Vào Thông Tư Số 153/ năm 2012 Của Bộ Tài Chính Thì Tôi Là Người Trực Tiếp Khai Khẩn - Tạo Lập Hơn 18 Năm Nay Khuôn Viên 3012.8 m2 Thửa 51 Tờ Bản Đồ Số 23 , Nên Việc Quá Trình Đóng Thuế Nhà Đất Khuôn Viên 3012.8 m2 Là Sự Hợp Pháp Trên Thực Tế...Thế Nhưng Trên Thực Tế Quyết Định Số 3148/QĐ.UBND.TP Ngày 18 / 06 / 2012 Lại Không Có Quyết Định Tổ Chức Thực Hiện Của Đội Thi Hành Quyết Định Quận 9 , Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Không Công Khai , Không Minh Bạch...
- Và Đã Được 02 Cơ Quan : Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Và Cơ Quan Công An Quận 9 , Thực Thi Trong Nội Bộ Lưu Trữ Dấu Kín - Xảo Trá - Sai Trái , Báo Cáo Lên Cấp Trên Sai Trái Là Đã Giao Cấp Cho Tôi 200 m2 Đất Dẫn Tới Việc Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái Ngược Ngạo Về Việc Bắt Buộc Tôi Kê Khai Thuế Nhà Đất Lại 249 m2 Không Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Như Đã Diễn Ra...Còn Đối Với Cơ Quan Công An Quận 9 Lưu Trữ Xảo Trá Về Việc Tôi Chỉ Có 249 m2 Đất...Còn Phần Đất Dư Của 3012.8 m2 Cho Là Đất Trống - Hay Cho Là Đất Thửa 630 Nào Đó Cũng Không Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng...
- Trong Khi Căn Cứ Thông Tư 153/2012/ Của Bộ Tài Chính Nêu Trên , khuôn Viên Đã Kê Khai Đóng Thuế Nhà Đất 3012.8 m2 Quá Trình Sử Dụng Đã Hơn 18 Năm...Và Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Liên Tục Các Tài Sản Của Tôi Mà Gọi Là '' Yếu Tố Đất Trống '' Và Ngăn Cản - Hủy Bỏ Mọi Tang Chứng - Vật Chứng Của Những Kẻ Phá Hoại Hủy Tài Sản Của Tôi Như 04 Biên Bản Làm Việc Nêu Trên Tôi Đã Có Ký Tên - Đó Là Vật Chứng  '' Ngăn Cản - Phi Tang Chứng Cứ - Và Xử Lý 04 Biên Bản Sai Trái Thực Tế Không Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật Của Công An Phường Long Thạnh Mỹ Và Công An Quận 9 Đối Với Các Phi Vụ Phá Hoại Hủy Hoại Của Tên Võ văn Cường - Châu Thị Lâu - Và Các Con Của Bà Trần Thị Rê Từ Năm 2009 Liên Tục Phá Hoại Cho Tới Ngày Nay...Không Thụ Lý Đơn , Không Cung Cấp Chứng Từ Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh...
- video0152_cut 1


https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195621128806149377?authkey=CMf1t67d_qr0cA
- video0152_cut 2
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195620506312488001?authkey=CObF4pSCipu2pQE

- video0152_cut 3
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195619772375432961?authkey=CKGU6YCWkb_BXQ

- video0152_cut 4
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195618098454727313?authkey=CJuDxaOF6_GMfg

- video0152_cut 5
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195617409391815473?authkey=CLnf6Kyh0Kz1VA

- video0152_cut 6
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195616835622457569?authkey=CKiC9cDEhNL_Gg

- video0152_cut 7
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195616208090933745?authkey=CMKLreeoi-HjEg

- video0152_cut 8
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6195615167938517841?authkey=CP3YxunWpv6aOA 023 + video0155 - 2015 / 09 / 13  : Tại Chi Cục Thuế Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh , Đoạn Cuối Bà Nguyễn Anh Đào - Phó Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Đưa Ra Cơ Sở  : Ở Phường Long Thạnh Mỹ Chỉ Gởi Bằng Bảng Photo Văn Bản Kiến Nghị Số 83 / Cho Chi Cục Thuế Hiện Đang Lưu Trữ Giả Trá Đã Đưa Ra Và Bà Cầm Chỉ Tôi Ở  '' Tại Phần Nơi Cơ Quan Nhận '' Không Có Ghi Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 , Nên Bà Không Chịu Pháp Lý Gì Đối Với Văn Bản Kiến Nghị Số 83/ Của Phường Nêu Trên...Bà Không Chịu Trách Nhiệm Pháp Lý Mà Bà Lại Ban Hành Văn Bản Áp Chế Đàn Áp Bắt Buột Tôi Phải Thực Hiện Kê Khai 249 m2 Nào Đó Theo Văn Bản Không Có Cơ Sở Pháp Lý Mà Bà Đã Ban Hành Sai Trái...Mục Đích Chính Là Chỉ Lấy Dùng Vào Chứng Từ Bắt Buộc Tôi Kê Khai Thuế Nhà Đất Lại Của Năm 2015 Để Báo Cáo Lồng Ghép Phù Hợp Việc Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Nào Đó Không Công Khai , Không Minh Bạch Của Năm 2014 - Như Lời Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Đã Nói ( Và Quyết Định Đó Mãi Mãi Không Bao Giờ Được Công Khai Như Quyết Định Số 4257/ Và 3148/ Của Thành Phố Đã Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng Cho Đến Ngày Nay ) ...Và Sau Đó Tập Hồ Sơ Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi Hiện Đang Lưu Trữ Áp Chế Đàn Áp Sẽ Được Dụt Bỏ , Hủy Bỏ...Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Coi Như Chưa Bao Giờ Từng Có Việc Giải Quyết...Bởi Vì Từ Năm 2012 Đến Ngày Nay , Đương Thời Liên Tục Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi , Chi Cục Thuế Đã Có Quá Nhiều Văn Bản Xảo Trá Đã Báo Cáo Sai Trái Lên Cấp Trên...Nên Ngày Nay Chi Cục Thuế Quận 9 Ngại Ban Hành Tiếp Tục Văn Bản Chính Thức , Không Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Ngại Ban Hành Quyết Định Đã Tổ Chức Giải Quyết Các Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi Như Buổi Họp Ngày 15 / 09 / 2015 Đã Diễn Ra... 
+ video0155_cut 1
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6194979461412539361?authkey=CKWd6YLi353-hQE
+ video0155_cut 2
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6194978335677709233?authkey=CISUyJDu5oyp4AE
+ video0155_cut 3
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6194976318653579329?authkey=CKX12ImBv97zqQE 
024 +  video0153 - 2015 / 09 / 08  : Tại Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 , Như Đã Thấy Rõ Đơn Khiếu Nghị - Tố Cáo Ngày 18 / 08 / 2015 Của Tôi Không Được Lưu Trữ Theo Đúng Quy Định , Không Có Lưu Trong Sổ Ghi Chép , Không Có Lưu Trong Máy Tính...'' Nó Chỉ Lưu Trên Điện Thoại Di Động '' . Còn Vì Sao Lại Có Hình Thức '' Đơn Kiến Nghị - Tố Cáo '' , Là Vì Đã Hơn 18 Năm Nay , Hơn Hàng Ngàn Đơn Khiếu Nại , Đơn Tố Cáo , Đơn Kiến Nghị Của Tôi Tất Cả Điều Không Được Tổ Chức Giải Quyết , Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật ,  Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...Và Đến Ngày Nay Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Còn Minh Mẫn , Còn Phân Biệt Rõ Đơn Kiến Nghị Thì Là Kiến Nghị...Sau Khi Có Văn Bản Trả Lời Rõ Ràng Tôi Sẽ Giao Nộp Hơn Hàng Ngàn Các Chứng Từ Bưu Điện - Và Các Chứng Từ Biên Nhận Thụ Lý Đơn Khiếu Nại , Đơn Tố Cáo...Vì Sao Không Được Công Khai Tổ Chức Giải Quyết , Không Xử Lý Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật ???
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6194975239060078897?authkey=CP2dmrPw2qmj1QE 025 +  video0151 - 2015 / 09 / 07  : Tôi Đã Nộp Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại , Đơn Khiếu Nại Tố Cáo...Tại Tòa Án Nhân Dân Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh , Nhưng Từ Ngày 25 / 11 / 2014 Đến Ngày Nay Tôi Không Được Tổ Chức Giải Quyết Bất Kỳ Đơn Thư Nào Hết , Không Tổ Chức Xử Lý Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật...Trong Khi Quyết Định Đầy Những Sai Trái Bất Hợp Lý Quyết Định Số 2457/QĐ.UBND.TP Ngày 07 / 10 / 2008 Không Có Sự Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Nêu Trên , Không Có Công Khai Ban Hành Quyết Định Của Đội Thi Hành Quyết Định Quận 9 Đã Thực Hiện Quyết Định Nêu Trên , Thì Lấy Cơ Sở Nào Cho Là Có Giấy Chứng Nhận Nhà - Đất Là Tài Sản Hợp Pháp , Và Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Phân Chia Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật...Lồng Ghép Con Cháu Của bà Trần Thị Liên ( Đã Nêu Tên Trên Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ Số 203 / Của Tòa Án Quận 9 ) - là Trần Thị Nguyệt không Phải Là Tôi ( Ngụ Ý Cho Tôi Là Người Không Quyền và Nghĩa Vụ Liên Quan)...Và Ngăn Cản Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Liên Tục Các Tài Sản Của Tôi...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6194974164188483169?authkey=CM_Ou6W87-y01QE026 +   Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 2 Ngày 05 / 09 / 2015 Về Việc Tòa Án Quận 9 Không Tổ Chức , Không Phúc Đáp Trả Lời Trên Văn Bản Pháp Lý Đối Với Việc Có hay Không Có Cơ Quan Đã Ban Hành Quyết Định Tạm Đình Chỉ Số 44 / 2015 / QĐST-DS Ngày 03 / 07 / 2015 Đối Với Đơn Khiếu Nại Ngày 07 / 08 / 2015 ...Không Có Cơ Sở Căn Cứ Chứng Cứ Tạm Đình Chỉ Xác Đáng  , Không Tổ Chức Giải Quyết Công Khai Minh Bạch...Có Nghĩa Là Quyết Định Giả Này Được Ban Hành Dấu Kín Trong Nội Bộ Để Gỡ Bỏ Tội Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Có Giá Trị Lớn Của Người Khác Liên Tục Tiếp Diễn Phá Hoại Từ Năm 2009 Cho Đến Ngày Nay Đối Với Tên Võ Văn Cường Và Châu Thị Lâu ( Vợ Của Võ Văn Cường ) Tại Cơ Quan Công An Quận 9...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6193781124627878641
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày  26  /  08  /  2015 .

027 + ĐƠN KIẾN NGHỊ - TỐ CÁO LẦN THỨ 4

( Bổ Sung Tiếp Thêm Đơn Kiến Nghị - Tố Cáo Lần Thứ 3 Ngày 18 / 08 / 2015 , Những Sự Việc Mới Phát Sinh Áp Chế Đàn Áp Cướp Của , Chiếm đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân...  )
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6193785409876294113?authkey=CM2pyaWWpc-JxgE 028 + video0148 - 2015 09 01  - Tại Bưu Điện Chợ Nhỏ Quận 9 Giao Nhận Các Giấy Chứng Từ Phiếu Báo Phát Ghi Số Giả Bằng Giấy PhoTo , Còn Các Bản Chánh Gốc Thì Không Chuyển Phát Cho Tôi , Không Theo Đúng Quy Định Biểu Mẫu Kê Khai Đăng Ký Được Phép Lưu Hành Trên Toàn Quốc - Loại Giấy Và Màu Mực Khuông Mẫu Không Đúng ; Để Làm Cơ Sở Báo Cáo Xảo Trá  : '' Thường Xuyên Không Có Ở Nhà , không Đến Nhận Thư , Đã Chuyển Đi Nơi Khác...Do Các Bản Chánh Gốc Hiện Bưu Điện Đang Cất Giữ Sai Trái , Cố Ý Không Chuyển Phát Bản Chánh Gốc .
video0148_cut 1
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6193779861906256593?authkey=CPSthqai5LXe5gE
video0148_cut 2
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6193778888523146225?authkey=CPbuv-LCmZ3SKw

029 + video0149 - 2015 09 01  - Tại Buổi Giải Quyết Công An Quận 9 , Ông Trần Đức Sự - Đội Trưởng Công An Quận 9 Áp Lực Hết Đường Né Tránh Kéo Dài Thời Gian , Và Đã Áp Chế Đàn Áp Hung Mãn , Tự Tiện Tổ Chức Giải Quyết Vụ Việc ( Gần 03 Tháng Cấu Kết Phe Đảng Hướng Dẫn Sai Trái Quy Định , Từ Ngày 20 / 06 / 2015 Cho Đến Ngày Nay ) Khi Không Có Văn Bản Chỉ Đạo Hợp Pháp Của Cấp Trên Đã Chỉ Định Cụ Thể Là Ông Trực Tiếp Tổ Chức Giải Quyết Vụ Việc ; Tất Cả Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi Điều Gởi Cho '' Chủ Thể Là Trưởng Công An Quận 9 '' , Thế Nhưng '' Văn Thư '' Không Chuyển Đúng Cho Chủ Thể , Để Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Chỉ Định Văn Bản Pháp Lý Cụ Thể Cho Ai Trực Tiếp Giải Quyết Vụ Việc Mà lại Chuyển Đơn Sai Trái Chỗ Này Chỗ Kia , Cấu Kết Phe Đảng Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân , Che Dấu Tội Phạm...
video0149_cut 1
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6193778015449891889?authkey=COPDvdL3k7-71QE video0149_cut 2
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6193777499792760433?authkey=COLpvsmCkpK1FQ video0149_cut 3
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6193776912595763889?authkey=CIqf7Pi_o-HPsQE video0149_cut 4
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6193776099889139537?authkey=CP7z092G8MbR4gE 030 + video0145 - 2015 08 31  - Tại Buổi Giải Quyết Công An Quận 9 , Ông Trần Đức Sự - Đội Trưởng Công An Quận 9 Sự Cố Ý Liên Tục Hẹn Lần Lược Hết Lần Này Đến Lấn Khác...Né Tránh Không Tổ Chức Tiếp Nhận Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi...Nguyện Vọng Của Tôi... Và Hướng Dẫn Hợp Pháp Đúng Quy Định Của Pháp Luật Mà Không Cho Văn Bản Đại Diện Của Cơ Quan Hướng Dẫn Hợp Pháp - Những Hành Vi Sai Trái Của Các Cán Bộ Thanh Tra Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh...
- video0145_cut 1
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191565704017943441?authkey=COu6iKPguY30Kw
- video0145_cut 2
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191565050934499377?authkey=CNzCueTWhITktwE
- video0145_cut 3
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191564329809813441?authkey=CPqr2tT-uL-jtAE
- video0145_cut 4
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191563595450767265?authkey=CJnU4cr2sIaHnQE


031 + video0144 - 2015 08 31  - Tại Công An Quận 9 , Ông Trần Đức Sự - Đội Trưởng Công An Quận 9 Sự Cố Ý Liên Tục Hẹn Lần Lược Hết Lần Này Đến Lấn Khác...
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191562252072286417?authkey=CJqctpvpsvPgjgE 


032 + Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ Số 203 / 2015 / QĐ - CCCC Ngày 10 / 06 / 2015 Của Chủ Thể Tên Trần Thị Nguyệt Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cung Cấp Quyết Định Nêu Trên Cho Đến Ngày Nay . 
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191561302977835665?authkey=CMa7rNTMis6zyQE


033 + video0143 - 2015 08 31  - Tại Tòa Án Quận 9 Đã Có Lưu Trữ 02 Bộ Hồ Giả Trá , Có 02 Nội Dung Quyết Định Số 203 - Cùng Số Cùng Ngày Nhưng Khác Nội Dung : Hồ Sơ Báo Cáo Thì Khác Và Hồ Sơ Áp Chế Đàn Áp Thì Khác...Căn Cứ Vào Nội Dung Quyết Định 203 / Do Thư ký Mới Thay Đổi Đã Đưa Bản Photo Nêu Trên Cho Tôi , Có Những Nội Dung Không Tương Thích , Không Phù Hợp Với Nội Dung Đơn Của Tôi Đã Nêu Trên Quyết Định 203 / Nêu Trên , Như Sao : Với Tên Người  Khác Được Nêu Trên Quyết Định Là Trần Thị Nguyệt Là Cháu Ruột Của Bà Trần Thị Liên...Trực Thuộc Gia Tộc Của Ông Trần Văn Xuyên  '' Có Nghĩa Là Giải Quyết Phân Chia Tài Sản Của Ông Trần Văn Xuyên - Của Bà Trần Thị Liên (Ông Trần Văn Xuyên Là Con Của Ông Trần Văn Của ) ''...
- Tên Trần Thị Nguyệt Là Tên Hợp Pháp Được Ghi Trên Quyết Định Yêu Cầu Cung Cấp Chứng Cứ Số 203 / Nêu Trên...Tên Hợp Pháp Có Nghĩa Là Các Yếu Tố - Đơn và Các Biên Bản Làm Việc , Thụ Lý Đơn , Các Văn Bản liên Quan , Quyết Định , Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá Được Nêu Trong Quyết Định Số 203 / Nêu Trên...Đang Được Lưu Trữ Hợp Pháp Giả Trá Lồng Ghép ( Ngụ Ý Là Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan )
- Còn Đối Với Tên Trần Ánh Nguyệt Là Tôi - Ngụ Ý Là Người Không Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan , Không Thư Mời Gởi Hợp Pháp , Không Văn Bản Tiếp Nhận Thụ Lý Đơn , Không Biên Bản Làm Việc , Không Tổ Chức Đối Chất Các Vấn Đề liên Quan , Không Ban Hành Văn Bản Quyết Định...Mà Lại  '' Ban Hành Văn Bản Thông Báo Gởi Cho Tôi ''...Dẫn Tới Hàng Chục Văn Bản Của Tòa Án Thành Phố Đã Có Ban Hành Nhưng Tòa Án Quận 9 Không Có Tổ Chức Xử Lý Bất Kỳ Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Nào , Và Tại Các Cơ Quan Khác Đã Có Sự Giải Quyết Áp Chế Đàn Áp Tương Tự Lưu Trữ Giả Trá Trong Nội Bộ Dấu Kín , Không Công Khai , Không Minh Bạch...Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân , Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật...
Đây Là Việc Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post Hiện Tại Đang Giải Quyết Bằng Cách Thu Giữ Tất Cả Các Phiếu Báo Phát Ghi Số Bảng Chánh Gốc Các Thư Tôi Đã Gởi , Còn Bảng Photo Giả Thì Lại Giao Cho Tôi  ;  Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi Đến Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền...Và Để Tên Trần Thị Nguyệt Được Hợp Pháp Trên Quyết Định , Hợp Pháp Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Trá Tại Các Cơ Quan...Đang Tiếp Diễn Áp Chế Đàn Áp...
- video0143_cut 1
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191560211981441761?authkey=CMqLypyItITJtgE
- video0143_cut 2 https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191559367446639361?authkey=CM7C2M3B1a62Ew 034 + video0142 - 2015 08 31  - Tại Công An Quận 9 , Ông Trần Đức Sự - Đội Trưởng Công An Quận 9 Sự Cố Ý Liên Tục Hẹn Lần Lược Hết Lần Này Đến Lấn Khác... 
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191558591907625729?authkey=CKHV76LU5fbpbg 035 + video0137 - 2015 08 25  - Tại Chi Cục Thuế Quận 9 , Bà Nguyễn Anh Đào Trực Tiếp Ban Hành Văn Bản Đôn Đốc Giả Trá - Trên Nền Tảng Không Có Văn Bản Ủy Quyền Hợp Pháp Đại Diện Của Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Chỉ Đạo Và Ủy Quyền Cụ Thể Cho Bà Nguyễn Anh Đào Trực Tiếp Xử Lý Tổ Chức Giải Quyết Sự Việc ...Qua Buổi Làm Việc Chỉ Là Hình Thức Giả Trá Và Yêu Cầu Tôi Liên Tục Ở Nhà Chờ Đợi...Trong Khi Hình Thức Chuyển Giao Nhận Văn Bản Hợp Pháp Thì Không Có , Không Chứng Từ Gởi...Từ Ngày 02 / 07 / 2015 Đến Nay Đã Hơn 02 Tháng Nói Bằng Miệng Của Bà Đã Có Đề Nghị Với Phường...Trong Khi Thực Tế Thì Không Có Văn Bản Pháp Lý Đề Nghị Nào , Không Có Ban Hành , Không Có Chuyển Cho Phường ...Đến Ngày Nay Mới Tạo Lập Văn Ban Đưa Ra Trên Nền Tảng Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Chưa Có Chỉ Định Trên Văn Bản Pháp Lý Chỉ Định Cho Bà Nguyễn Anh Đào Trực Tiếp Xử Lý Tổ Chức Giải Quyết...
- video0137_cut 1
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191557612294998081
- video0137_cut 2
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191556998637670353?authkey=CI6Qwu6zkfjiHQ
- video0137_cut 3
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191556371119611553?authkey=CNSRp53s1aedTw
- video0137_cut 4
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191555740834422465?authkey=CNPCkI7ZtKWGWQ
- video0137_cut 5
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191555090770449505?authkey=CPPR8621ka61Rw
- video0137_cut 6 https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191554373096352177?authkey=CLzcqvH80_PNwgE 036 + video0136 - 2015 08 24  -  Buổi Chiều ,Tại Chi Cục Thuế Quận 9 , Bà Nguyễn Anh Đào - Phó Chi Cục Thuế Luôn Trốn Tránh Hết Lần Này Đến Lần Khác , Không Đưa Vụ Việc Ra Giải Quyết Về Áp Chế Đàn Áp Bắt Buột Tôi Phải Kê Khai Thuế Nhà Đất Thửa Đất 630 Thuộc Đường Nguyễn Văn Tăng Giả Trá Nào Đó - Không Trực Thuộc Đất Tôi Có Quá Trình Sử Dụng , Mà Lại Áp Đặt Vào Vị Trí Hiện Tại Thuộc Đường Nguyễn Xiển Của Tôi Không Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng , Tôi Đã Tới Liên Hệ Rất Nhiều Lần...
- video0136_cut 1
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191553270423916161?authkey=CO7wprud89qwoQE
- video0136_cut 2https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191552612035550705?authkey=CMLYz8qa__3hDw


037 + video0135 - 2015 08 24  - Tại Tòa Án Quận 9 Hẹn Trả Lời Sự Che Dấu Giả Trá Về Việc Có Quyết Định Tạm Đình Chỉ , Bao Che Cho Tên Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Người Khác Liên Tục Từ Năm 2009 Cho Đến Ngày Nay Võ Văn Cường Và Châu Thị Lâu...Với Hình Thức Cho Tôi ký Trực Tiếp ( Bộ Luật Tôi Ký Nhận Trực Tiếp Tại Tòa Án Quận 9...Là Toàn Quốc Công Nhận Thừa Nhận - Vì Sao Đơn Khiếu Nại Của Tôi Không Được Trả Lời Bằng Văn Bản Pháp Lý Mà Lại Bắt Tôi Ký Nhận Tại Tòa ???  - Trong Khi Ở Mặt Khác Cơ Sở Căn Cứ Văn Bản Pháp Lý Nào Của Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Đã Phúc Đáp Trả Lời Những  Yêu Cầu - Quyết Định Của Tòa Án Quân 9 , Dẫn Tới Việc Tòa Án Quận 9 Ban Hành Xác Đáng Quyết Định Tạm Đình Chỉ Nêu Trên Thì Cũng Không Có Cơ Sở !!! Cho Những Đại Diện pháp Luật Giả Trá Áp Chế Đàn Áp Tổ Chức Sai Trái , Rồi Thay Đổi Liên Tục Hết Người Này Đến Người Khác Như Thư Ký Của Tòa Án Quận 9 Nay Tiếp Tục Lại Thay Đổi , Để Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân Từ Ngày 25 / 11 / 2014 Cho Đến Ngày Nay...Hiện Tại Qua Video Ghi Hình Tôi Đã Nhiều Lần Tới Phòng Chánh Án Điều Khóa Cửa...Chắc Cũng Thay Đổi Chánh Án Mới Nữa Rồi... 
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191551628365376849?authkey=CLaJ64ng8cuKGA


038 + video0134 - 2015 08 24  - Tại Công An Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân...Các Cơ Sở Căn Cứ Chứng Từ Của Cơ Quan Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng , Tạo Lập Chứng Từ Giả Không Cung Cấp Cho Tôi , Không Công Khai , Không Dấu Mộc - Không Có Các Yếu Tố Do Cơ Quan Nào Đại Diện Pháp Luật Đã Cung Cấp Chứng Từ Photo Nêu Trên Cho Ông Quyền - Địa Chính Phường Long Thạnh Mỹ , Và Cho Cơ Quan Công An Phường Cầm Giữ Nêu Trên . Chứng Từ Photo Nêu Trên Nguồn Gốc Do Đâu Mà Có ??? Và Tại Sao Không Cung Cấp Cho Tôi Để Tôi Có Cơ Sở Khiếu Nại Tố Cáo , Đưa Vụ Việc Giải Quyết Công Khai Minh Bạch ???
- video0134_cut 1
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191550886141776721?authkey=CM7l4obE8raylgE- video0134_cut 2 https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191549651787069233?authkey=COuSpv3Si5LR8wE
039 + video0132 - 2015 08 24  - Tại Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Qua Nhiều Lần Ông Trần Đức Sự - Đội Trưởng Công An Quận 9 Lường Gạt , Hướng Dẫn Sai Trái , Vòng Do Cố Ý Bao Che Tội Phạm , Cố Ý Ngăn Cản Việc Tiếp Nhận Thụ Lý Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân... Tôi Trình Bày Các Vấn Đề Sự Việc Mới Đã Phát Sinh...Còn Ông Luôn Miệng Nói Sự Việc Cũ Để Ghi Âm '' Đã Giải Quyết...'' Từ Ngày 20 / 06 / 2015 Đến Ngày Nay Gần 02 Tháng Tôi Liên Tục Tới Cơ Quan Công An Quận 9  : '' Về Sự Tổ Chức Giải Quyết Đúng Quy Định Pháp Luật Xảo Trá Của Cơ Quan Công An Quận 9...'' . Ông Trần Đức Sự Yêu Cầu Tôi Bằng Miệng Về Công An Phường Long Thạnh Mỹ Để Được Giải Quyết...( Trong Khi Đơn Của Tôi Còn Nằm Ở Chỗ Của Ông - Ông Có Chuyển Đơn Hợp Pháp Bằng Văn Bản Đâu Mà Ở Dưới Có Cơ Sở Căn Cứ Để Giải Quyết - Không Chuyển Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 27 / 07 / 2015 )...
- video0132_cut 1
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191548804361359633?authkey=CMCf6sf2zMv0iwE
- video0132_cut 2
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191547953956565873?authkey=CMPv-7zN5eSshgE
- video0132_cut 3
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191546201931040241?authkey=CInUiabl5cDwCw040 + video0131 - 2015 08 24  - Tại Chi Cục Thuế Quận 9 , Bà Nguyễn Anh Đào - Phó Chi Cục Thuế Luôn Trốn Tránh Hết Lần Này Đến Lần Khác , Không Đưa Vụ Việc Ra Giải Quyết Về Áp Chế Đàn Áp Bắt Buột Tôi Phải Kê Khai Thuế Nhà Đất Thửa Đất 630 Thuộc Đường Nguyễn Văn Tăng Giả Trá Nào Đó - Không Trực Thuộc Đất Tôi Có Quá Trình Sử Dụng , Mà Lại Áp Đặt Vào Vị Trí Hiện Tại Thuộc Đường Nguyễn Xiển Của Tôi Không Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng , Tôi Đã Tới Liên Hệ Rất Nhiều Lần...
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191544243883112273?authkey=CNTq4MushcrYCg 041 + video0130 - 2015 08 24  - Tại Bưu Điện Chợ Nhỏ Quận 9 Giao Nhận Các Giấy Chứng Từ Phiếu Báo Phát Ghi Số Giả Bằng Giấy PhoTo , Còn Các Bản Chánh Gốc Thì Không Chuyển Phát Cho Tôi , Không Theo Đúng Quy Định Biểu Mẫu Kê Khai Đăng Ký Được Phép Lưu Hành Trên Toàn Quốc - Loại Giấy Và Màu Mực Khuông Mẫu Không Đúng ; Để Làm Cơ Sở Báo Cáo Xảo Trá  : '' Thường Xuyên Không Có Ở Nhà , không Đến Nhận Thư , Đã Chuyển Đi Nơi Khác...Do Các Bản Chánh Gốc Hiện Bưu Điện Đang Cất Giữ Sai Trái , Cố Ý Không Chuyển Phát Bản Chánh Gốc .
https://plus.google.com/photos/105717788311365315386/albums/6191538849740676049?authkey=CKig2Nr6hNfB3gE 

------------------------------------


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày   18  /  08  /  2015 .

042 + ĐƠN KIẾN NGHỊ - TỐ CÁO
( Lần Thứ 3 )

https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipNF6PlR7SzJA8fI7OtzXF63YkCvHtPbJA9aS5fK 043 + 2015 08 04  - video0115  Tại Tòa Án Quận 9 , Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Thừa Nhận Không Có Việc Đã Có Ban Hành Quyết Định Tạm Đình Chỉ :
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6185469073868642385?authkey=CN6t-OT7goaX2AE044 + 2015 08 07  - Tại Nhà Tổ Trưởng Tổ 14 - Khu Phố Long Hòa , Thừa Nhận Đã Có Chuyển Giao Quyết Định Tạm Đình Chỉ Do Nhân Viên Tòa Án Đã Đưa :
1 video0125_cut 1
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6185467923737028513?authkey=COPC_ere47SMQA
2 video0125_cut 2
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6185465637104995937?authkey=CL_asaa9-9Gu3QEKính Gởi :
- Quốc Hội Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Công An .
- Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
- .....


Về Việc :


---------------------------------------------

045 + 2015 07 27  - Công an quận 9, Tp.Hồ Chí Minh :  chỉ đạo Cho phá hoại , chặt phá , chiếm đoạt , Áp chế đàn áp từ khuôn viên 3012.8 m2 đất , thửa 51 , tờ bản đồ số 23 , đường Nguyễn Xiễn ... mở lối cho càng quét để thành vị trí thửa 630 , đường Nguyễn Văn Tăng...  

1  - 2015 07 27 - video0111  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177711043760439953?authkey=CJaIlZON8MOctgE

2  - 2015 07 31 - MVI_0404 :
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177712407408518177?authkey=CMDx56_v4t_FFw


046 +  2011 / 12 / 19  -  10 Vị Trí Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Của Tên Võ Văn Cường , Và Cho Cả Dòng Họ Đứng Tên Sử Dụng Sang Bán Chuyển Nhượng , Sang Tên...Theo Văn Bản Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm . Đến Ngày Nay Đã Xây Dựng hơn 30 Căn Nhà Kiên Cố Trái Phép...
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040648042821400145


047 + 2014 / 06 / 11  Đoạn 1 - Tên Võ Văn Cường Cướp Của Phá Hoại Hủy Hoại Vô Số Tài Sản Của Tôi. https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6023616062549489377


https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040294477115159361
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040639343738731425

050 + 2015 07 02  - Tạo Lập Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Giả Trá 2800 m2 Giao Cho Gia Tộc Ông Trần Văn Của - Không Địa chỉ vị trí rõ ràng , Không có năm sinh , không có Chứng Minh Nhân Dân , không có khung tọa độ ranh giới - mốc giới , không có công trình xây dựng trên đất , đất không có sản suất ... Để cho Tòa án quận 9 có '' Cơ Sở '' xét xử sai trái tiếp tục lần thứ 06...Và cho Áp Chế Đàn Áp chiếm đoạt , cướp của , phá hoại hủy hoại các tài sản có giá trị rất lớn của tôi...
051 + 2015 07 01 video0059_cut-1  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140728305491425?authkey=CMrgp_q4g-GXKw

052 + 2015 07 01 video0059_cut-2  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140130009597009?authkey=CO3O3r2lmfm7GQ

053 + 2015 07 01 video0059_cut-3  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177139638301767457?authkey=CM6TpLbtrcelBg

054 + 2015 07 01 video0059_cut-4  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177138559893435265?authkey=COzW0sHosu75dQ


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày   27  /  07  /  2015 .

055 + ĐƠN KIẾN NGHỊ

( Lần Thứ 2 )

2015 07 27  - Đơn Kiến Nghị - Tố Cáo , cho chiếm đoạt , cho cướp của...

https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176321451511199873?authkey=CIOszeCL7ruuogE

Kính Gởi :
- Quốc Hội Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường .
- Bộ Trưởng Bộ Công An .
- Trưởng Công An Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
- .......

+ Về Việc :
Đã hơn 18 năm , không tổ chức giải quyết các đơn khiếu nại của tôi về việc giải quyết Phần đất 7600 m2 đất của ông Trần văn Của Đứng Bộ Tại Phường Long Thạnh Mỹ theo Quyết Định 4257 / QĐ .UBND.TP Ngày 07 / 10 / 2008 đã có Giấy chứng nhận quyền sử đất giao cấp 2800 m2 thuộc thửa 630 - tờ bản đồ số 23 cho gia tộc và Phần đất 3012 m2 đất thuộc thửa 51 - tờ bản đồ số 23 của tôi đã khai khẩn , tạo lập , sinh sống ổn định từ năm 1997 đến ngày nay theo quyết định số 3148 / QĐ.UBND.TP ngày 16 / 08 / 2012 . Tôi không được có sự Tổ chức giải quyết theo đúng trình tự thủ tục giải quyết hành chánh quy định của pháp luật , không cho thư mời , không cho đối chất các vấn đề liên quan , ban hành liên tục các văn bản sai trái mà không có sự tổ chức theo đúng trình tự quy định...Phát sinh ra vô số những điều sai trái ngược ngạo , sai trái quy định của pháp luật , đã có vô số các đơn thư khiếu nại tố cáo của tôi nhưng lại không có bất kỳ cơ quan nào đại diện của luật pháp , không có can thiệp , không có bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chánh đáng của công dân...Liên tục cho áp chế đàn áp tôi , tạo lập vô số các chứng từ không hội đủ đầy đủ các yếu tố tính pháp lý quy định của pháp luật , cho cướp của , cho chiếm đoạt , cho phá hoại hủy hoại vô số các tài sản có giá trị lớn của tôi... 

Nếu sự việc của tôi đã được có Tổ chức giải quyết công khai minh bạch , cụ thể rõ ràng như các văn bản báo cáo xảo trá lên cấp trên thì sẽ không bao giờ có những sự phát sinh trên thực tế như thế này...  

Tôi tên là Trần Ánh Nguyệt , sinh năm 1945 , CMND : 020758784 cấp ngày 17 / 12 / 2007 tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Và ông Lưu Vân Minh , sinh năm 1979 , CMND : 023200765 tại CAQ.Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .
Hiện tại , cùng cư ngự tại nhà số 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 khu phố long Hòa , phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .


Trân Trọng Trình Bày  :
                    
056 + Phần Che Dấu Qua Mặt Các Cấp Trên , Cướp Của,Chiếm Đoạt Tiền Của Người Nghèo :


video0102_cut 1
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176313572914803665?authkey=CKelxKiYlvjVbQ
video0102_cut 2
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176312896408749297?authkey=CKyxtoiJw5ffWw
video0102_cut 3
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176312456183367425?authkey=CMmjlJ2M08KKGQ
video0102_cut 4
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6176310460250420241?authkey=COy91o68ka2p9QE

Ngày 20 / 07 / 2015 , Thực Tế Những Khoảng Hỗ Trợ Vì Sao Người Nghèo Đói Vẫn Cứ Nghèo ?...06 năm cộng thêm với mai mắn thì người nghèo được quyết toán '' cho một lần...của 06 năm '' là Hỗ Trợ Tổng Cộng hơn 500.000đ , trong khi danh sách quyết toán '' Chính phủ '' đã phải chi hơn gần 70 triệu đồng...Như vậy '' người nghèo '' được hưởng 500.000đ , Còn '' tham nhũng '' thì được hưởng hơn 60 triệu đồng...

Căn cứ vào Danh Sách Hỗ Trợ Tiền Điện Cho Hộ Nghèo Theo Quyết Định Số số 268 / QĐ Của TTg Ngày 23 / 02 / 2011 Và Thông báo thông tư 190 / 2014 / TBTT Của Bộ Tài Chính Ngày Về Quy Định Về Chính Sách Hỗ Trợ Tiền Điện Cho Hộ Nghèo Tại Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 - Tp.HCM .

Theo danh sách như trên thì được thể hiện cụ thể gồm các yếu tố như sau : Cột số thứ tự , cột tên , Cột tổng số tiền phải chi cho một năm , cột mã số hộ , Cột tiền phải chi cho một tháng , cột chữ ký... Và không có cột tính tiền bằng 01 Quý là tổng 03 tháng...

Mỗi 01 năm chính phủ điều có điều chỉnh tăng thêm số tiền hỗ trợ của 01 tháng ; năm 2009 là 46.000đ , năm 2010 là 46.000đ , năm 2011 là 92.000đ , năm 2012 - 2013 - 2014 là 138.000đ...Và cột tổng số tiền của 01 năm phải chi , năm 2009 dao động từ 8,1 triệu đồng cho tới năm 2014 là 12 triệu đồng / năm .

Như vậy , ở cột Năm giao động từ 8.1 triệu của năm 2009 đến 12 triệu của năm 2014 là phần tiền xóa đói giảm nghèo với mức lương tối thiểu của 01 người ; còn ở cột tháng 138.000đ là phần hỗ trợ tiền điện...và đã gộp chung chỉ có 01 cột chữ ký nhưng lại chỉ đưa phần tiền điện , còn tiền xóa đói giảm nghèo thì ăn chặn ....

Còn trên thực tế '' cách tính cho người nghèo '' như thế này : Lấy số tiền của năm 2009 = 46.000đ làm 01 Quý của tổng 03 tháng = 138.000đ cho 01 tháng phù hợp với 138.000đ hỗ trợ của năm 2014  ; Còn hỏi những Quý còn lại của 01 năm thì ở đâu ? - Trả lời Ở cấp trên không có đưa xuống thì ở cấp dưới không có kêu ra hỗ trợ...Và người nghèo đã được hưởng hỗ trợ hơn 500.000đ , được ký 06 chữ ký cho một lần của 06 năm , trong khi '' chính phủ '' đã phải chi trên danh sách '' chứng từ '' gần 70 triệu đồng cho 06 năm !!!

Mai mắn + 06 năm = mới quyết toán 01 lần , ký 06 chữ ký , mới được nhận hỗ trợ Người nghèo hơn 500.000 đ  ; Và chắt chắn là đã có vô số , có rất nhiều '' Người nghèo '' đã thoát nghèo hết rồi , Còn những '' lợi ích khác '' người nghèo nào được hưởng của pháp luật...? Danh Sách chỉ là những kẻ giàu có như tên Trần Thị Huyền Trang ( con Bà Trần Thị Liên ) ở cả 02 địa chỉ Đường Nguyễn Xiễn và Đường số 24 và tên của các con khác của bà Trần Thị Liên - là Tổ trưởng tổ 13 khu phố Long Hòa , phường Long Thạnh Mỹ , quận 9 Đã có tên trên danh sách '' chứng từ Nghèo '' từ nhiều năm trước trong khi họ giàu xụ : thanh toán sang bán chuyển nhượng trái pháp luật hơn 240.000 m2 đất của ông Trần Văn Của mà gọi là Nghèo , lấy chứng từ giả nghèo để che đậy...

--------------------------

057 + Phía Bên Công An Quận 9 : Chuyên Giao Cấp Chứng Từ Sổ Hộ khẩu Giả Trá Cho Công Dân , Cho Áp Chế Đàn Áp  Cướp Của , Chiếm Đoạt Tài Sản Của Công Dân , Không Có Cho Công Dân Bất kỳ chứng từ hành chánh giải quyết nào cả... 


2015 07 01 video0059_cut-1  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140728305491425?authkey=CMrgp_q4g-GXKw

2015 07 01 video0059_cut-2  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177140130009597009?authkey=CO3O3r2lmfm7GQ

2015 07 01 video0059_cut-3  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177139638301767457?authkey=CM6TpLbtrcelBg

2015 07 01 video0059_cut-4  - Tại Công An Quận 9...Luật Rừng
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177138559893435265?authkey=COzW0sHosu75dQ

058 - Ngày 07 / 07 / 2015 , Thanh tra công an quận 9 luôn né tránh tiếp công dân , các cửa phòng của thanh tra thì khóa , trốn trong phòng photo chứng từ , không có mặt tại nơi làm việc tiếp công dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6174991327974754305?authkey=CNbLvoPHtJ700wE

----------------------------- 059 + Phía Bên Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM Ngày 02 / 07 / 2015 , Áp Chế Đàn Áp Công Dân Bắt Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Nhiều Lần Sai Trái Quy Định , Tổ Chức Che Dấu Các Quyết Định Thu Hồi Nhà Đất Giả Trá Không Công Khai , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Lưu Trữ Sai Trái Giả Trá Trong Nội Bộ...Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân Áp Chế Đàn Áp Sai Trái...  


Đơn Khiếu Nại Tố Cáo  


https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6177112263359896449?authkey=CJq8m9qu-IvUEA

Về Việc :

Bà Nguyễn Anh Đào - Chức vụ phó chi cục trưởng Chi cục thuế quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , đã có hành vi vi phạm pháp luật đất đai , không tồ chức xử lý các đơn thư khiếu nại...cũng như đơn khiếu nại ngày 01 / 07 / 2015 của tôi không theo đúng quy định của pháp luật , không thư mời , không văn bản trả lời đơn tôi đã đủ điều kiện thụ lý hay không đủ điều kiện thụ ký . Tạo lập chứng từ đóng thuế nhà đất chồng chéo sai trái , Tôi có 02 mảnh đất riêng biệt gồm có :

- Mảnh đất thứ nhất , có khuôn viên 3012.8 m2 đất thuộc thửa 51 - tờ bản đồ 23 , là đất tôi đã khai khẩn , tạo lập nhà của , và sinh sống ổn định từ năm 1997 cho tới ngày nay và đã có quyết định số 3148/ QĐ.UBND.TP ngày 16 / 08 / 2012 .

- Mảnh đất thư hai , có nguồn gốc từ việc giải quyết 7600 m2 của ông Trần Văn Của đứng bộ và giao trả lại cho gia tộc 2800 m2 thuộc thửa 630 - tờ bản đồ 23 theo quyết định số 4257/QĐ.UBND.TP ngày 07 / 10 / 2008 như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao cấp cho gia tộc ông Trần Văn Của . 060 + 2015 07 11 - video0079_cut 1  : Khẩu Hiệu Của Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM  ''  Chi Cục Thuế Quận 9 Tôn Trọng Các Giá Trị Minh Bạch , Liêm Chính... '' Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Công Dân...Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170280533660402033?authkey=CPK1lsn57Pjp-gE

061 + 2015 07 11 - video0079_cut 2  : Khẩu Hiệu Của Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM  ''  Chi Cục Thuế Quận 9 Tôn Trọng Các Giá Trị Minh Bạch , Liêm Chính... '' Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Công Dân...Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170280134867880129?authkey=CIXU08nEyPaZQA

062 + 2015 07 11 - video0079_cut 3  : Khẩu Hiệu Của Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM  ''  Chi Cục Thuế Quận 9 Tôn Trọng Các Giá Trị Minh Bạch , Liêm Chính... '' Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Công Dân...Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170279707153758289?authkey=CIC5io7TjLzLZA

063 + 2015 07 11 - video0079_cut 4  : Khẩu Hiệu Của Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM  ''  Chi Cục Thuế Quận 9 Tôn Trọng Các Giá Trị Minh Bạch , Liêm Chính... '' Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Công Dân...Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170279236990814849?authkey=CNPI-9bM9O-9vgE

064 + 2015 07 11 - video0079_cut 5  : Khẩu Hiệu Của Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM  ''  Chi Cục Thuế Quận 9 Tôn Trọng Các Giá Trị Minh Bạch , Liêm Chính... '' Nhưng Trên Thực Tế Thì Lại Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Tạo Lập Chứng Từ Giả Sai Trái , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Công Dân...Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170278794223163057?authkey=CMuvzfiH86rfSA

065 + 2015 07 11 - video0080_cut 1  : Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 , Giải Quyết Xảo Trá , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Không Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Cung Cấp Văn Bản Không Có Dấu Mộc Đại Diện Của Cơ Quan , Không Có Nghe Những Lời Nói Trình Bày Xác Đáng Có Cơ Sở Căn Cứ Rõ Ràng Của Công Dân...Áp Chế Đàn Áp Bắt Công Dân Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Nhiều Lần , Lưu Trữ Xảo Trá Các Quyết Định Thu Hồi Nhà Đất Giả Trá...Không Công Khai , Không Minh Bạch...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170278329348217553?authkey=CIb8xsr4qZLDew

066 + 2015 07 11 - video0080_cut 2  : Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 , Giải Quyết Xảo Trá , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Không Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Cung Cấp Văn Bản Không Có Dấu Mộc Đại Diện Của Cơ Quan , Không Có Nghe Những Lời Nói Trình Bày Xác Đáng Có Cơ Sở Căn Cứ Rõ Ràng Của Công Dân...Áp Chế Đàn Áp Bắt Công Dân Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Nhiều Lần , Lưu Trữ Xảo Trá Các Quyết Định Thu Hồi Nhà Đất Giả Trá...Không Công Khai , Không Minh Bạch...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170277892998209569?authkey=CMm7rf7as-eFVA 

067 + 2015 07 11 - video0080_cut 3  : Ông Lê Thanh Hùng - Trưởng Chi Cục Thuế Quận 9 , Giải Quyết Xảo Trá , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Không Tổ Chức Giải Quyết Theo Đúng Trình Tự Quy Định Của Pháp Luật , Cung Cấp Văn Bản Không Có Dấu Mộc Đại Diện Của Cơ Quan , Không Có Nghe Những Lời Nói Trình Bày Xác Đáng Có Cơ Sở Căn Cứ Rõ Ràng Của Công Dân...Áp Chế Đàn Áp Bắt Công Dân Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Nhiều Lần , Lưu Trữ Xảo Trá Các Quyết Định Thu Hồi Nhà Đất Giả Trá...Không Công Khai , Không Minh Bạch...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170277337039707249?authkey=CPSIv_K39Z3kuQE


068 + 2015 07 02 - MVI_0387_cut_1a : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170259571899336257?authkey=CKuW68uOho_IqQE


069 + 2015 07 02 - MVI_0387_cut_1b : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170258321510245857?authkey=CJi-yu2Up5KzNQ


070 + 2015 07 02 - MVI_0387_cut_1c : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170257042893576257?authkey=CJaS6pmOmcLR9QE 

071 + 2015 07 02 - MVI_0387_cut_1d : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170255817303729889?authkey=CO34-qKbn-fDNA


072 + 2015 07 02 - MVI_0387_cut_1e : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170254650123197985?authkey=CMmpyqT1ivm2Ug 

073 + 2015 07 02 - video0070_cut 1 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170253618244012193?authkey=CK2hq6HH77ffeg


074 + 2015 07 02 - video0070_cut 2 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170253201456247649?authkey=CMjf_KfBu_zbhwE


075 + 2015 07 02 - video0070_cut 3 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170252723066365297?authkey=CMalk_6Zgeq56QE


076 + 2015 07 02 - video0070_cut 4 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170252202040421905?authkey=CO-pyaPYzL2tqwE


077 + 2015 07 02 - video0070_cut 5 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170251712831149617?authkey=CI-Dmt_StJzgNg


078 + 2015 07 02 - video0070_cut 6 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ- Quận 9 ,Buổi Họp Tổ Chức Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái , Không Có Các Cơ Sở Căn Cứ Pháp Lý Xác Đáng , Từ Chối Không Tiếp Nhận 24 Tài Liệu Và Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Của Tôi Đã Trình BàyTại Buổi Họp...Liên Tục Áp Chế Vào Những Điều Vô Lý Không Có Cơ Sở Pháp Lý , Không Công Khai Minh Bạch , Chi Cục Thuế Quận 9 Luôn Luôn Ngăn Cản Tôi Về Quay Ghi Hình Tự Tiện Tổ Chức Buổi Họp Đầy Giả Trá...Vì Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Thu Hồi Đất Giả Trá Nào Đó Không Công Khai !!!
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170251314665443953?authkey=COPnht6t2tnyGQ 


079 + 2015 07 02 - video0071_cut 1 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ , Cố Ý Giao Cấp Biên Bản Họp Ngày 02 / 07 / 2015 Sai Trái , Không Có Nội Dung Tờ Thứ 02 ( Tổng Cộng Có 03 Tờ )...Bởi Sự Tổ Chức Đầy Giả Trá Sai Trái Áp Chế Đàn Áp...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170250787524773233?authkey=CJq7t9qzi-TpdQ 


080 + 2015 07 02 - video0071_cut 2 : Tại Ủy Ban Nhân Dân Phường Long Thạnh Mỹ , Cố Ý Giao Cấp Biên Bản Họp Ngày 02 / 07 / 2015 Sai Trái , Không Có Nội Dung Tờ Thứ 02 ( Tổng Cộng Có 03 Tờ )...Bởi Sự Tổ Chức Đầy Giả Trá Sai Trái Áp Chế Đàn Áp...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170250360525774353?authkey=CMvqnNnvltSAuwE 


081 + 2015 07 02 - video0072_cut 1 : Tại Bưu Điện Quận Bình Thạnh Trả Lời Tiếp Lần Thứ 02 ... Về Việc 02 Phiếu Báo Phát Ghi Số Của Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 06 / 2015 Gửi Công An Quận 9 Cố Ý Không Chyển Phát Cất Dấu ( Cố Ý Vi Phạm Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định ) Và Của Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước... Đến Ngày 30 / 06 / 2015 Cũng Vẫn Chưa Có Phiếu Báo Phát...Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân , Né Tránh Trách Nhiệm Cho Các Cơ Quan Trực Thuộc , Các Cấp Lãnh Đạo Né Tránh , Các Cơ Quan Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170249930627694177?authkey=CJSY5MLWxInO5wE 


082 + 2015 07 02 - video0072_cut 2 : Tại Bưu Điện Quận Bình Thạnh Trả Lời Tiếp Lần Thứ 02 ... Về Việc 02 Phiếu Báo Phát Ghi Số Của Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 06 / 2015 Gửi Công An Quận 9 Cố Ý Không Chyển Phát Cất Dấu ( Cố Ý Vi Phạm Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định ) Và Của Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước... Đến Ngày 30 / 06 / 2015 Cũng Vẫn Chưa Có Phiếu Báo Phát...Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân , Né Tránh Trách Nhiệm Cho Các Cơ Quan Trực Thuộc , Các Cấp Lãnh Đạo Né Tránh , Các Cơ Quan Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170249533433349889?authkey=CNOF7PjDxJy91wE

083 + 2015 07 02 - video0072_cut 3 : Tại Bưu Điện Quận Bình Thạnh Trả Lời Tiếp Lần Thứ 02 ... Về Việc 02 Phiếu Báo Phát Ghi Số Của Đơn Khiếu Nại Ngày 20 / 06 / 2015 Gửi Công An Quận 9 Cố Ý Không Chyển Phát Cất Dấu ( Cố Ý Vi Phạm Không Theo Đúng Trình Tự Quy Định ) Và Của Ông Trương Tấn Sang - Chủ Tịch Nước... Đến Ngày 30 / 06 / 2015 Cũng Vẫn Chưa Có Phiếu Báo Phát...Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân , Né Tránh Trách Nhiệm Cho Các Cơ Quan Trực Thuộc , Các Cấp Lãnh Đạo Né Tránh , Các Cơ Quan Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170246521401182225?authkey=CProgu7NwOS8Dw 


084 + 2015 07 02 - video0073_cut 1 : Đến Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Tại Cơ Quan... Do Đại Diện Tổ Chức Giả Trá Áp Chế Đàn Áp , Không Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Ngày 02 / 07 / 2015 Của Cơ Quan Không Chịu Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170246090133462657?authkey=CPjCvdmbt7PriAE 


085 + 2015 07 02 - video0073_cut 2 : Đến Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9-Tp.HCM Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Tại Cơ Quan... Do Đại Diện Tổ Chức Giả Trá Áp Chế Đàn Áp , Không Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Ngày 02 / 07 / 2015 Của Cơ Quan Không Chịu Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170245732470475153?authkey=CI-i5-T7muyLqQE 


086 + 2015 07 02 - video0074_cut 1 : Đến Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Ngồi Chờ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170245298522112369?authkey=CJW9wuDX2tW25gE 


087 + 2015 07 02 - video0074_cut 2 : Đến Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Ngồi Chờ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170244782170226689?authkey=CIal18_O-YjagwE 


088 + 2015 07 02 - video0074_cut 3 : Đến Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Ngồi Chờ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170244248799593617 


089 + 2015 07 02 - video0074_cut 4 : Đến Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nộp Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Ngồi Chờ...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170243608360702513?authkey=CJXcnqDD5uLZogE 


090 + 2015 07 02 - video0075_cut 1 : Tại Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nhận Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Và 24 Tài Liệu Đính Kèm Theo Đơn Về Việc Yêu Cầu Tôi Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Lần Kê Khai Thứ 03 Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Đất Đai...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170243299287032017?authkey=CNqI2ZDbg8mK3wE 


091 + 2015 07 02 - video0075_cut 2 : Tại Tư Pháp Phường Long Thạnh Mỹ Nhận Đơn Khiếu Nại Ngày 01 / 07 / 2015 Và 24 Tài Liệu Đính Kèm Theo Đơn Về Việc Yêu Cầu Tôi Kê Khai Thuế Nhà - Đất Lại Lần Kê Khai Thứ 03 Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Đất Đai...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170242941249047185?authkey=CIuyxNeQmMn_nAE


092 + 2015 07 02 - video0076  : Ông Nguyễn Hữu Đông , Hẹn Tiếp Tục 03 Tháng Thu Thập Tài Liệu Chứng Cứ Tại Tòa Án Quận 9- Tp.HCM...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6170242161168992433?authkey=CPWWnvfqyb2IhQE----------------------------


+ Phía Bên Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Kể Từ Ngày 20 / 06 / 2015 , Áp Chế Đàn Áp Sai Trái :  Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân Theo Đúng Quy Định Cho Đến Ngày Nay...


093 + MVI_0377 - Ngày 19 / 06 / 2015 :  Đưa Tên Võ Văn Cường - Châu Thị Lâu ( là Vợ ) Khiêu Khích Đe Dọa Mạng Sống Sau Khi Đốt Phá..., Liên Tiếp Chặt Phá Hủy Hoại Rất Nhiều Cây Trồng Của Tôi...Để Đe Dọa , Ngăn Cản Vụ Việc Đơn Khởi Kiện '' Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post '' Ngày 09 / 12 / 2014 Ra Trước Pháp Luật Xử Lý... 
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163212592154514097

094 + Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 6 Và Thông Báo Khẩn Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương Ngày 20 / 06 / 2015...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163191473406998145


095 + Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Lần 2 Ngày 20 06 2015...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163190177009845617

096 + Video0050 - Ngày 15 / 06 / 2015 :  Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 15 / 06 / 2015 , Căn Cứ Vào Biên Nhận Áp Chế Đàn Áp Ngày 08 / 06 / 2015 , Để Bát Đơn , Trả Lại Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2015 , Chủ Đích Của Ngày 08 / 06 / 2015 Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Của Tôi...
1  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182947952700209

2  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182617551806177
3  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182367232112465
4  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163182068019005937
5  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163181769382327169

097 + Bà Châu Thị Lâu ( Vợ Ông Võ Văn Cường ) Liên Tục Lén Lúc Đốt Phá Các Cây Trồng Lâu Năm Của Tôi Ngày 21 / 04 / 2015 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159112812844115969

098 + Video0048 - Ngày 08 / 06 / 2015  :  Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh , Luôn Luôn Áp Chế Đàn Áp Thu Lấy Lại Các Văn Bản Chánh Gốc Để Cướp Mọi Quyền Lợi Hợp Pháp Của Công Dân...Và Áp Chế Đàn Áp Không Giao Cấp Biên Nhận Khi Tôi Giao Nộp Hồ Sơ Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 .
1  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159165029415902737

2  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159164735003933921

3  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159164236871267473

4  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159148451853339409

099 + Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 08 / 06 / 2015 .
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipM4yKWHn6zhodLKiHAw9X9VF1DKH0J0gegJlG2F

100 + Đơn Cung Cấp Tài Liệu...Ngày 08 / 06 / 2015 .
Đơn Cung Cấp Tài Liệu , Sửa Đổi , Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 .
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipMsAyq1Lu0jPFaobB9TPAh2fsl9b150u_gSqGLF

101 + Video0044 - Ngày 29 / 05 / 2015 - Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 29 / 05 / 2015 , Nội Dung Buổi Hợp Không Đúng Với Nội Dung Thư Mời Ngày 22 / 05 / 2015 Là '' Nhận Kết Quả Giải Quyết Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 ''....Trong Khi Buổi Hợp Có Tính Chất Hướng Dẫn , Bắt Đầu Tổ Chức Đưa Vụ Việc '' Đơn Khởi Kiện Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post '' Ra Để Giải Quyết , Và Yêu Cầu Tôi Nộp Bổ Sung Chứng Từ Hành Chính Khiếu Kiện...
1  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163181397344395665

2  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163181099671799585

3  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163180856681982897

102 + Video0045 - Ngày 29 / 05 / 2015 :  Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 29 / 05 / 2015 ,...
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163180633089163313


103 + Video0046 - Ngày 29 / 05 / 2015 :  Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Ngày 29 / 05 / 2015 ,... 
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6163180416546880433
-----------------------------+ Phía Bên Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Áp Chế Đàn Áp Sai Trái :

..........
..............
.........................

104 + Ngày 09 04 2015  - MVI_0351  -  Tại Tòa Án Quận 9 , Các Số Trình Tự Bút Lục Được Đánh Sai Trái Và Mất Rất Nhiều Số Bút Lục Không Rõ Ràng , Che Dấu Nhiều Văn Bản Không Rõ Ràng . Đã Hơn 08 Tháng Cố Ý Không Cung Cấp Cho Tôi Tài Liệu Của Các Khởi Kiện , Khi Tòa Án Quận 9 Cho Tôi Xem Sơ Qua Toàn Bộ Các Tập Hồ Trong Vụ Án Của Bà Trần Thị Liên Đang Khởi Kiện Đầy Rẫy Những Sự Sai Trái Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh , Không Đúng Theo Quy Định Của Pháp Luật . 
1  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159147917086333153
2  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159147152698546561
3  https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6159146194389808561

105 + Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Ngày 05 / 04 / 2011 - Bản Mẫu Có Chi Tiết Tọa Độ Rõ Ràng . Đối Chiếu Thửa '' 630 - Tờ 23 '' Là Sự Lồng Ghép Giả Trá , Không Có Cơ Sở Rõ Ràng . Trong Khi Các Thửa Xung Quanh Giáp Ranh Tất Cả Đều Là Chữ Số Thửa là Số Nhỏ So Với Số 630 Thì Nó Không Có Phù Hợp...
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipNHCETVpUUiV11vRUj5XaJGPb78xCMYecISjd9a

106 + Bút Lục 160 - 143 Đơn Khởi Kiện Ngày 16 / 10 / 2014 - Tài Liệu Do Các Nguyên Đơn Cung Cấp . Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Không Đúng Mẫu Quy Định = Không Có Khung Cột Móc Chi Tiết Tọa Độ Các Gốc Độ Mốc Giới  + Được Để Tên Đường Là Nguyễn Văn Tăng ( Còn Đất Của Tôi Thuộc Đường Nguyễn Xiển ) . Và 02 Cái Quyết Định 4257 / Nêu Trên Không Có Nêu Tên Nơi Nhận Là Có Tên Của Các Khởi Kiện , Các Cơ Quan Chưa Biết Đến , Chưa Xác Định Về Những Người Khởi Kiện Này Là Những Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan...Thì Cơ Sở Nào Cho Họ Chính Là Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan ... Trong 262 Bút Lục Số Không Có Chi Tiết Chứng Từ Của Tên - Hộ Khẩu - Chứng Minh Nhân Dân Của Tên Trần Kiên Cường Đại Diện Giả Trá...
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipMNtCwQMxbZZ8SYldCgCqVvg-kwJ2sqyCXhQ-KN

107 + Bút Lục 207 - 161 Đơn Cung Cấp Lời Khai Ngày 10 / 12 / 2014 Gởi Bằng Đường Bưu Điện - Đơn Xin Gia Hạn - Biên Bản Giao Nhận Ngày 22 / 12 / 2014 . Trình Tự 262 Bút Lục Số Đầy Rẫy Những Sai Trái , Bất Hợp Lý , Không Phù Hợp , Không Tương Thích . Cái Gọi Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Là Nghiệp Vụ...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của Của Nhân Dân...
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipPwNrxWqwShR9RFndaT61Xbj2HbBtghQiStGUjq

108 + Bút Lục 253 - 208 Biên Bản Giao Nhận - Đơn Cung Cấp Lời Khai Ngày 10 / 12 / 2014 Nộp Tay Trực Tiếp Cho Thư Ký Của Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông . Trình Tự 262 Bút Lục Số Đầy Rẫy Những Sai Trái , Bất Hợp Lý , Không Phù Hợp , Không Tương Thích . Cái Gọi Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Là Nghiệp Vụ...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của Của Nhân Dân...
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipMBbof0YwZ6VrlmXfepO3cINPE-1DNEmXi-MtAZ

109 + Bút Lục 262 - 254 Biên Bản Làm Việc Của Các Bên ( Bà Trần Thị Liên Viết Tên Của Ông Cha Của Bà Sai Trái Để Không Chịu Trách Nhiệm Trước Pháp Luật ) . Trình Tự 262 Bút Lục Số Đầy Rẫy Những Sai Trái , Bất Hợp Lý , Không Phù Hợp , Không Tương Thích . Cái Gọi Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Là Nghiệp Vụ...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của Của Nhân Dân...
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipM9m1VAn6HoxDSJv1lPl4gK2H610NzGMX4unff3
Pháp Luật Hiện Hành :  Hiện Không Cho Tôi Được Hưởng Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Pháp Luật Đã Quy Định , Không Bảo Vệ Quyền Lợi Chánh Đáng Của Công Dân , Của Tôi Một Cách Không Cụ Thể Rõ Ràng , Một Cách Không Nhất Quán Về Cả 05 Con Đường Này : 

- Con Đường Thứ Nhất :
Qua Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên , Những Hành Vi Và Việc Làm Của Tòa Án Thành Phố Ngày 29 / 05 / 2015 . Có Nghĩa Là Các Cấp Lãnh Đạo Ở Trên Đã Có Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Nào Đó . Và Cố Ý Che Dấu Tôi Về Những Văn Bản Chỉ Đạo Này . ( Quy Định Của Pháp Luật Thường Cơ Quan Trực Thuộc Cấp Trên Cũng Phải Có Gởi Đến Địa Chỉ Của Tôi , Để Tôi Được Quyền Được Biết Và Theo Dõi , Đó Là Quy Định Của Pháp Luật )...Nhưng Trên Thực Tế Rất Nhiều Đơn Thư Khiếu Nại , Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đã Gởi Rất Nhiều Lên Lãnh Đạo Trung Ương...Nhưng Đến Ngày Nay Tôi Vẫn Không Được Nhận Bất Kỳ Sự Phúc Đáp Trả Lời Nào Hết Của Các Cơ Quan Trung Ương ???

- Con Đường Thứ Hai :
Cơ Quan Đã Có Sự Phúc Đáp ( Mới Có Phát Sinh Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Của Tòa Án Thành Phố Nêu Trên ) , Và Phía Bên Bưu Điện Đã Che Dấu , Không Chuyển Phát ?

- Con Đường Thứ Ba :
Hay Tất Cả Các Bưu Phẩm Của Tôi Đã Gởi Điều Không Được Tới Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Can Thiệp Trung Ương  ;  Moi Móc , Xem Xét , Để Đối Phó , Đảm Bảo Chắc Chắn Ngăn Cản Và Hủy Bỏ Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Gởi Của Công Dân , Của Tôi ?

- Con Đường Thứ Tư :
Hay Các Cơ Quan Trung Ương Trực Thuộc Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật , Không Xử Lý Đơn Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Của Pháp Luật Đã Quy Định ? Không Tiếp Nhận Đơn , Không Phúc Đáp , Không Trả Lời Hướng Dẫn Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Của Công Dân Đã Gởi , Đã Xin Can Thiệp Giúp Đỡ ?

- Con Đường Thứ Năm :
Và Liệu 04 Đến 09 Cơ Quan Cấp Trung Ương , Công Dân Đã Có Liên Tục Gởi Thư Đến Qua Nhiều Năm Liên Tục ( Kể Từ Năm 2012 Đến Ngày Nay ) , Điều Ở Tình Trạng Cố Ý Không Phúc Đáp , Không Trả Lời Bất Kỳ Đơn Thư Khiếu Nại Nào Của Công Dân , Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật Liệu Có Hợp Lý ?


-------------------------------------110 + Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 08 / 06 / 2015 .
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipM4yKWHn6zhodLKiHAw9X9VF1DKH0J0gegJlG2F

( Xem Chi Tiết Tiếp Theo Đơn Cung Cấp Tài Liệu Bổ Sung Ngày 08 / 06 / 2015 Sẽ Thấy Rõ Ràng Nhiều Hơn Nữa Những Hành Vi Sai Trái Ngược Ngạo , Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật , Bôi Nhọa Hình Ảnh Đảng Bộ Và Nhà Nước Việt Nam Của Cơ Quan Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ) . 


Kính Gởi :  - Quốc Hội Việt Nam .

                    -  Chủ Tịch Nước Việt Nam .
                    -  Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh .
                    -  Tòa Án Nhân Dân Tối Cao .
                    -  Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh .

Về Việc :


1 / Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Áp Chế Đàn Áp , Tạo Lập Chứng Cứ Căn Cứ Giả Trá . Đã Vi Phạm Pháp Luật Rất Nhiều Lần Như Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đã Nêu , Sai Trái Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật Vụ Án Xử Lý Đơn Khởi Kiện '' Khiếu Kiện Hành Vi Hành Chính '' Của Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post...Đã Hơn 07 Tháng Nay Không Tổ Chức Xử Lý Đơn Khởi Kiện Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật .


2 / Và Việc Tôi Đã Có Gởi Bằng Đường Bưu Điện Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Về Việc Cả 02 Cơ Quan :  Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Và Tòa Án Nhân Dân Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Đã Vi Phạm Pháp Luật Rất Nhiều Lần...Như Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đã Phản Ảnh Nhưng Tôi Vẫn Không Nhận Được Sự Phúc Đáp Can Thiệp Nào Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Nhân Dân , Của Tôi . Cũng Như Đến Ngày Nay Vẫn Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Theo Dõi Và Giám Sát Bảo Vệ Quyền Lợi Hợp Pháp Của 02 Mẹ Con Tôi ;  Cũng Như Đến Ngày Nay Đã Hơn 18 Năm Liên Tục Khiếu Nại Đến Các Cấp Trung Ương Nhưng Vẫn Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Xuống Xác Minh Hiện Trường - Không Ghi Nhận Sự Việc , Không Tiếp Xúc Đối Thoại , Liên Tục Áp Chế Đàn Áp 02 Mẹ Con Tôi...Bởi Đã Có Một Sự Đảm Bảo Chắc Chắn Của Bưu Điện Ngăn Cản Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đến Các Cấp Trên .


3 / Lãnh Đạo Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Không Có Tiếp Xúc , Không Có Tiếp Công Dân Qua Rất Nhiều Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi Đã Gởi , Đã Có Yêu Cầu Rất Nhiều Lần . Chỉ Đưa Ra Những Đại Diện Pháp Luật Sai Trái , Và Thay Đổi Hết Người Này Đến Thay Đổi Người Khác , Người Nọ Để Né Tránh Sự Việc , Cướp Hết Mọi Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Tôi , Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái Ngược Ngạo Vi Phạm Pháp Luật , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng Từng Vấn Đề Từng Chi Tiết Liên Quan...
Trân Trọng Trình Bày :

- Căn Cứ Giấy Mời Số 1724 / GM-TA Ngày 22 / 05 / 2015 .

- Căn Cứ Vào Biên Bản Tiếp Công Dân Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Thông Báo Mới Giao Cấp Lại Cho Tôi Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Đơn Cung Cấp Tài Liệu... Ngày 08 / 06 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Biên Nhận Mới Áp Chế Đàn Áp Ngày 08 / 06 / 2015 , Có Nội Dung Đóng Dấu Đại Diện Của Cơ Quan Sai Trái Là Tôi Đã Giao Nộp Tài Liệu Hồ Sơ Bổ Sung Ngày 27 / 12 / 2015 , Trong Khi Trên Thực Tế Tôi Không Có Sự Giao Nộp Cung Cấp Bổ Sung Tài Liệu Nào Vào Ngày 27 / 12 / 2015...

+ Ngày 08 / 06 / 2015 , Căn Cứ Vào Những Cơ Sở Nêu Trên , Tôi Đã Có Tới Tòa Án Thành Phố Lúc 10 Giờ Sáng Để Giao Nộp Đơn Cung Cấp Tài Liệu Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 . Qua Rất Nhiều Lần Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Đã Vi Phạm Pháp Luật Rất Nhiều Lần , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng Từng Vấn Đề - Từng Chi Tiết Đầy Đủ Đã Có Phát Sinh Liên Quan , Che Dấu Nhiều Vụ Việc Như Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đã Có Gởi Nhiều Cấp Lãnh Đạo Xin Can Thiệp ( Có Nhiều Khía Cạnh Yếu Tố Khách Quan Đã  Có Phát Sinh Chủ Chốt Do Cơ Quan Bưu Điện Đảm Bảo Phụ Trách Chắc Chắn Che Dấu Tất Cả Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Khi Nhân Dân Gởi Các Cấp Trên Xin Can Thiệp , Vì Thế Mới Có Phát Sinh Rất Nhiều Chi Tiết ( Xem Các Video Mới Đăng Tải )...


+ Ngày 08 / 06 / 2015 , Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Vẫn Liên Tục Tạo Lập Nhiều Chứng Từ Chi Tiết Giả Trá , Và Áp Chế Đàn Áp 02 Mẹ Con Tôi Khi Tôi Vừa Mới Giao Nộp Đầy Đủ Hồ Sơ Mà Lại Đưa Biên Nhận Đầy Sai Trái Như :


- Thứ Nhất , Biên Nhận Không Thể Hiện Được Tôi Đã Có Giao Nộp Cung Cấp Tài Liệu Gồm Có Những Gì , Và Không Có Sự Liệt Kê Cụ Thể Rõ Ràng Nào Hết...


- Thứ Hai , Ngày Hôm Nay Là Ngày 08 / 06 / 2015 Thì Phải Giao Cho Tôi  '' Biên Nhận '' Có Nội Dung Chứng Thực Ngày 08 / 06 / 2015 Cả 02 Mẹ Con Tôi Đã Có Tới Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Và Nộp Hồ Sơ Cung Cấp Tài Liệu Về Vụ Án Khởi Kiện Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post . 

Cả 02 Mẹ Con Tôi Không Có Sự Giao Nộp Hồ Sơ Cung Cấp Tài Liệu Gì Vào Ngày 27 / 12 / 2015 Như Con Dấu Đại Diện Của Cơ Quan Tòa Án Đã Có Thể Hiện , Sai Trái Với Thực Tế Và Vi Phạm Pháp Luật Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Tôi...

- Thứ Ba , Trên  '' Biên Nhận '' Thể Hiện Sự Chịu Trách Nhiệm Có Chữ Ký Sẵn Của Bà Nguyễn Thị Thu Thủy...Trong Khi Người Cố Ý Tiếp Nhận Và Tự Tiện Giải Quyết Sai Trái Là Bà Nguyễn Lê Xuân Uyên Đã Có Mặt Ký Tên Theo Biên Bản Tiếp Công Dân Ngày 29 / 05 / 2015 .


+ Từ Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Ngày 08 / 06 / 2015 Đã Áp Chế Đàn Áp...Cho Thấy Bà Nguyễn Lê Xuân Uyên Đã Đại Diện Pháp Luật Sai Trái Để Tạo Lập Chứng Từ Căn Cứ Chi Tiết Hợp Pháp Giả Trá Cho Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Nào Đó Đã  '' Ngâm '' Đơn Khởi Kiện Hơn 07 Tháng Nay Đối Với Khía Cạnh Của Tôi . Và Ở Khía Cạnh Khác Đã Có Tạo Lập Sẵn Bộ Hồ Sơ Đầy Đủ Về Xử Lý Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 Của Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Nào Đó Đã Được Cấp Trên Phân Công Hợp Pháp Tổ Chức Giải Quyết...Trong Khi Trên Thực Tế Thì Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Lại Không Trực Tiếp Đứng Ra Tổ Chức Giải Quyết Đã '' Ngâm '' 07 Tháng Trôi Qua...


+ Tới Ngày Nay Kêu Tôi Ra Cũng Chỉ Tổ Chức Giả Trá , '' Mục Đích Để Lấy Cơ Sở Chứng Từ Giả Trá Báo Cáo Lên Cấp Trên...''  Tổ Chức Giả Trá Để Lường Gạt Lồng Ghép Vào Hồ Sơ Lưu Trữ Đã Có Sẵn Từ Trước Giả Trá Nào Đó...+ Từ Những Sự Việc Xảy Ra Xác Đáng Nêu Trên , Tôi Đề Nghị :


1 / Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Nêu Trên Can Thiệp , Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của 02 Mẹ Con Tôi , Cũng Như Qua Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại - Khiếu Nại Tố Cáo Đã Có Yêu Cầu...Nhưng Đến Ngày Nay Cũng Vẫn Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Theo Dõi Và Giám Sát... Và Cố Ý Để Cho 02 Cơ Quan Tự Do : Cơ Quan Tòa Án Thành Phố Và Tòa Án Quận 9 Liên Tục Áp Chế Đàn Áp Đầy Sai Trái Ngang Ngược , Bất Hợp Lý , Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng...Bởi Đã Được Có 01 Sự Đảm Bảo Chắc Chắn Từ Phía Chuyển Phát Bưu Phẩm Như Trong Đơn Cung Cấp Tài Liệu Ngày 08 / 06 / 2015 Đã Trình Bày Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Và Nhiều Chi Tiết Ở Khía Cạnh Khác Đã Có Phát Sinh Ra Nữa...


2 / Bởi Đã Hơn 18 Năm Liên Tục Khiếu Nại Khắp Các Cấp Lãnh Đạo Trung Ương...Nhưng Đến Tận Ngày Nay Cũng Vẫn Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Xuống Xác Minh Hiện Trường - Ghi Nhận Sự Việc , Tiếp Xúc Đối Thoại Về Việc Không Tổ Chức Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.hồ Chí Minh ...Thì Lấy Cơ Sở Gì Để Điều Tra ? Để Xác Minh ? Để Theo Dõi ? Để Giám Sát ? Để Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Của Công Dân , Của Tôi ? - Toàn Là Lưu Trữ Giả Trá Trong Nội Bộ , Báo Cáo Xảo Trá Lên Cấp Trên...


3 / Hiện Tại Vẫn Liên Tục Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của 02 Mẹ Con Tôi...Không Có Cơ Quan Nào Bảo Vệ Can Thiệp .


4 / Và Can Thiệp Yêu Cầu Chánh Án Tòa Án Thành Phố Trực Tiếp Tổ Chức Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 08 / 06 / 2015 , Cho Tôi Văn Bản Rõ Ràng Cơ Quan Đại Diện Tòa Án Thành Phố Đã Chỉ Đạo , Phân Công Cho Ai Trực Thuộc Thẩm Quyền Để Tổ Chức Giải Quyết , Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Hay Là Bà Nguyễn Lê Xuân Uyên ??? Và Phải Giao Cấp Phát Lại  ''

Biên Nhận '' Hội Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Của Pháp Luật Quy Định , Có Đầy Đủ Chi Tiết Tôi Đã Có Giao Nộp Những Gì . Ghi Đúng Và Đầy Đủ Phải Ghi Trên '' Biên Nhận '' Là Ngày 08 / 06 / 2015 , Ghi Rõ Người Nhận Đơn Cung Cấp Tài Liệu Và Tài Liệu Là Bà Nguyễn Lê Xuân Uyên ;  Chứ Không Phải Là Tên Của Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Nào Đó Đã Hơn 07 Tháng Nay '' Ngâm '' Dấu Đơn Khởi Kiện , Không Có Sự Tổ Chức Nào Hết Cho Đến Ngày 29 / 05 / 2015 .

Trân Trọng Kính Chào .


Đính Kèm :

- Giấy Mời Số 1724 / GM-TA Ngày 22 / 05 / 2015 .
- Biên Bản Tiếp Công Dân Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Thông Báo Mới Giao Cấp Lại Cho Tôi Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Đơn Cung Cấp Tài Liệu...Ngày 08 / 06 / 2015 .
- Biên Nhận Áp Chế Đàn Áp Ngày 08 / 06 / 2015 .


----------------------------------------------------------------
111 + Đơn Cung Cấp Tài Liệu...Ngày 08 / 06 / 2015 .
Đơn Cung Cấp Tài Liệu , Sửa Đổi , Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 .
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipMsAyq1Lu0jPFaobB9TPAh2fsl9b150u_gSqGLF

Kính Gởi :    - Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh .


Về Việc :


Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post Chủ Chốt Trong Việc Đảm Bảo Chắc Chắn Để Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Khác Ban Hành Lưu Trữ Nhiều Trong Nội Bộ Dấu Kín Các Văn Bản Sai Trái , Áp Chế Đàn Áp Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Tôi . Ngăn Cản Và Gây Phức Tạp Sự Tổ Chức Giải Quyết Lồng Ghép Chồng Chéo 7600 m2 Và Hơn 240.00 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Tôi Đã Liên Tục Khiếu Nại Hơn 18 Năm Nay ;  Để Cho Chiếm Đoạt , Để Vụ Việc Không Được Đưa Ra Pháp Luật Xử Lý , Không Tổ Chức Giải Quyết , Không Công Khai Minh Bạch . Kiềm Hãm Phát Triễn Kinh Tế Gia Đình , Kiềm Hãm Phát Triễn Kinh Tế Xã Hội , Tạo Lập Nhiều Chứng Từ Chi Tiết Lưu Trữ Giả Trá Trong Nội Bộ . Xâm Phạm Vào An Ninh Quốc Gia , Moi Móc Xem Thông Tin Của Người Khác , Của Cơ Quan Khác , Không Lưu Trữ Chứng Từ Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật . Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Công Dân - Của Tôi Tới Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết , Đi Ngược Lại Với Chủ Trương Chính Sách Của Đảng Bộ Và Nhà Nước Việt Nam .


+ Phụ Chú :
- Căn Cứ Vào Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 .
- Căn Cứ Vào Đơn Cung Cấp Tài Liệu , Sửa Đổi , Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 08 / 06 / 2015 .
-Căn Cứ Vào Các Chứng Từ , Từ Tờ Số 01 Đến Tờ Số 140 Có Chữ Viết Chánh Của Ông Lưu Vân Minh Ngày 03 / 06 / 2015 Trên Mỗi Tờ Số .

Là Đủ Cơ Sở Để Tòa Án Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Hành Quyết Định Thụ Lý Vụ Án ;  Sau Khi Tôi Nhận Được Quyết Định Thụ Lý Vụ Án , Tôi Sẽ Tiếp Tục Cung Cấp Tài Liệu Bổ Sung Liên Quan , Các Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng , Và Trình Bày Đầy Đủ Hơn . Vì Theo Thông Báo Sửa Đổi , Bổ Sung Đơn Khởi Kiện Ngày 29 / 05 / 2015 , Trong Vòng Chỉ Có 10 Ngày , Tôi Không Đủ Thời Gian Để Xắp Xếp Thị Thực Sao Y Bản Chính Theo Yêu Cầu Của Tòa Án , Một Lúc Rất Nhiều Chứng Từ , Dễ Lẫn lộn Thiếu Sót . Kính Mong Chánh Án tòa Án Thành Phố Thông Cảm , Tôi Sẽ Bổ Sung Tiếp Sau Khi Tôi Đã Nhận Được Quyết Định Thụ Lý Vụ Án .

Trân Trọng Trình Bày :

+ Phần A :   Về Việc Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Căn Cứ Vào Văn Bản Tống Đạt Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận 1 , Giấy Mời Số 1724 TTL-GM Ngày 31 / 03 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Thông Báo Của Tòa Án Thành Phố Ngày  13 / 04 / 2015 Đã Giao Cấp Cho Tôi Theo Số 1724 / TTL-BS Có Nội Dung Sai Trái Ngày 21 / 01 / 2015 Trên Văn Bản .
- Căn Cứ Vào Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 14 / 04 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Giấy Mời Số 1724 / GM-TA Ngày 22 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Biên Bản Tiếp Công Dân Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Số 1724 / TTL-BS Thông Báo , Mới Cấp Phát Giao Lại Cho Tôi Ngày 29 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Phiếu Chuyển Số 931 / TATP-VP Ngày 21 / 05 / 2015 .
- Căn Cứ Vào Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 11 / 05 / 2015 .

Căn Cứ Vào Những Cơ Sở Nêu Trên , Có Nhiều Điều Sai Trái , Không Hợp Lý , Không Rõ Ràng Như Sau :

1 /  Đối Với Việc Ban Hành Các Văn Bản Thư Mời , Thông Báo...Nêu Trên Mà Có Cùng Mã Số Cấp Phát Là 1724 , Là Không Đúng Với Quy Định Của Pháp Luật Về Việc Cấp Phát Số Văn Bản Muốn Ban Hành Trên Mỗi Văn Bản , Biên Bản...Làm Việc Của Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Cung Cấp Cho Phép Và Thừa Nhận Có Trách Nhiệm , Tránh Lẫn Lộn Và Đúng Quy Định Quy Tắc Trình Tự Của Nó . Việc Xuất Hiện Nhiều Số Văn Bản 1724 / Nêu Trên Có Thể Hiểu Là Không Có Sự Đồng Ý Hay Chưa Cho Phép Của Chánh Án , Của Bộ Phận Cấp Phát Số , Không Có Sự Thông Qua Chánh Án Tòa Án Thành Phố Đã Đồng Ý . Và Để Lồng Ghép Vào Văn Bản 1724 / Khác Nào Đó Dấu Kín Trong Nội Bộ . Bởi Quy Định Của Pháp Luật Ngay Cả Người Đứng Đầu Cơ Quan Cũng Không Được Phép Tùy Tiện Cho Số Hay Áp Đặt Số Bất Kỳ . Việc Có Nhiều Văn Bản Số 1724 / Nêu Trên , Là Để Lồng Ghép Vào Sự Đã Tổ Chức Giải Quyết Xong Xắp Đặt Trước Nào Đó . Đã Hơn 07 Tháng Trôi Qua , Tới Ngày Nay Mới Được Kêu Ra Bắt Đầu Tổ Chức Giải Quyết .

2 /  Căn Cứ Vào Giấy Mời Ngày 22 / 05 / 2015 Lại Có Nội Dung Là  '' Nhận Kết Quả Xử Lý Đơn Khởi Kiện '' . Trong Khi Nội Dung Của Buổi Làm Việc Lại Đưa Dẫn Dắt Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 14 / 04 / 2015 Nhưng Lại Hướng Dẫn Chuyện Khác ( Không Có Xử Lý Chi Tiết Rõ Ràng Các Vấn Đề Liên Quan Nội Dung Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 14 / 04 / 2015 ) Và Cho Lại Thông Báo Ngày Tháng Mới Để Bổ Sung lại Đơn Khởi Kiện Ngày 09 / 12 / 2014 Cho Đầy Đủ Phù Hợp Lại Với Thời Điểm Hiện Tại...Nhưng Ở Khía Cạnh Khác Lại Có 01 Điều Cố Ý có Chủ Đích Ghi Sai Trái Nội Dung Để Lồng Ghép Chồng Chéo , Qua Mặt Các Cấp Trên Là Biên Bản Làm Việc Có Chủ Đề Là '' Biên Bản Tiếp Công Dân '' . Tôi Đã Có Gởi Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Đến Nhiều Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Trên Trung Ương Về Nhiều Vấn Đề Sự Việc Khác Nhau . Vì Thế , Biên Bản Tiếp Công Dân Này Sẽ Gây Rất Nhiều Sự Hiểu Lầm Nếu Không Xem Xét Kỹ Nội Dung Bên Trong , Không Hiểu Theo Đúng Nghĩa Xác Thực Của Nó . '' Tiếp Công Dân Về Vụ Đơn Khởi Kiện Thì Tôi Không Có Đơn Gởi Lên Các Cấp Trên...'' , Còn Tiếp Công Dân Về Tất Cả Các Đơn Khiếu Nại- Tố Cáo Đã Có Phản Ảnh Rất Nhiều Lên Cấp Trên...Và Cấp Trên Đã Có Chỉ Đạo Phải Tiếp Công Dân...Và Cấp Dưới Dùng Vào Mục Đích Xảo Trá Giả Trá Báo Cáo Trình Báo...'' Đã Có Tiếp Công Dân...'' Lồng Ghép Về Việc Đã Có Tổ Chức Giải Quyết Tất Cả Các Khiếu Nại - Tố Cáo , Che Dấu Lệch Lạc Với Sự Việc Trên Thực Tế Đang Diễn Ra , Gây Lẫn Lộn , Hiểu Lệch Nó Một Cách Sai Trái Có Chủ Đích , Có Mục Đích Cố Ý Tạo Sơ Hở Để Lưu Trữ Những Chứng Từ Giả Trá Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Dấu kín , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng...

3 /  Căn Cứ Vào Nội Dung Phiếu Chuyển Số 931 / TATP-VP Ngày 21 / 05 / 2015 Có Nội Dung Không Đúng Với Nội Dung Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Ngày 11 / 05 / 2015 . Toàn bộ Nội Dung Trên Văn Bản Số 931 / Nêu Trên Là Phần Chủ Đề Riêng Biệt Của Ông Lưu Vân Minh Đã Yêu Cầu Đối Với Các Cơ Quan Can Thiệp , Và Tách Riêng Biệt Trong Phần Số 6 Về Vấn Đề Tòa Án Quận 9 Bỏ Xót Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan ;  Phần Nội Dung Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 11 / 05 / 2015 Gồm Có Nội Dung Số 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 . Còn Số 6 Là Riêng Về Phần Của Ông Lưu Vân Minh .

Vì Thế , Đây Là Sự Cố Ý Ban Hành Số 931 / Nêu Trên Sai Trái...Để Lưu Trữ Giả Trá , Để Cấp Trên Xem Xét Sơ Qua Thấy Sự Đòi Hỏi Không Hợp Lý Rõ Ràng , Không Xem Xét Kỹ Chi Tiết Khác Ở Nhiều Khía Cạnh Khác , Tạo Cơ Hội Hủy Bỏ Không Tổ Chức Giải Quyết Nội Dung Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Ngày 11 / 05 / 2015 , Và Cho Áp Chế Đàn Áp Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Tôi , Và Đã Ban Hành Rất Nhiều Văn Bản Nội Dung Áp Chế Đàn Áp Không Có Cơ Sở Nguồn Gốc Chi Tiết Liên Quan Một Cách Rõ Ràng , Một Cách Cụ Thể Nhất Quán , Không Có Căn Cứ Xác Đáng , Và Không Cho Được Lưu Trữ Hợp Pháp Trong Hồ Sơ , Không Tổ Chức Giải Quyết , Không Nhìn Nhận Đúng Bản Chất Của Nó , Né Tránh Trách Nhiệm ... Dùng Văn Bản Số 931 / Nêu Trên Để Báo Cáo Lên Cấp Trên Giả Trá , Nhìn Nhận Sai Trái Và Lệch Lạc Sự Việc Trên Thực Tế Đang Áp Chế Đàn Áp , Đang Diễn Ra...

4 /  Đối Với Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Về Phần Trách Nhiệm Trả Lời Của Tòa Án Thành Phố Đối Với Tất Cả Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Đã Nêu...Cơ Quan Đã Không Có Bất Kỳ Văn Bản Nào Về Trả Lời Những Nội dung Liên Quan Của Tòa Án Thành Phố Phải Có Trách Nhiệm Trả Lời Phúc Đáp Để Làm Sáng Tỏa Minh Bạch Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng Của Tòa Án Quận 9 , Của Chánh Án Tòa Án Mới Và Chánh Án Tòa Án Quận 9 Cũ . Chỉ Có Ban Hành Các Phiếu Chuyển Về Tòa Án Quận 9 Là Thiếu Trách Nhiệm Đối Với Tất Cả Các Nội Dung Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Của Tôi Đã Nêu ;  Là Hành Vi Cố Ý Bao Che Cho Những Việc Làm Đầy Sai Trái Của Tòa Án Quận 9 , Không Công Khai Minh Bạch , Không Phúc Đáp Trả Lời , Không Thực Thi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Liên Kết Lẫn Nhau , Có Tổ Chức , Bao Che , Che Dấu Sự Việc , Lưu Trữ Giả Trá Trong Hồ Sơ Lưu Trữ Tại Cơ Quan Không Đúng Với Thực Tế...

5 /  Từ Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Nêu Trên Của Tòa án Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh , Tòa Án Thành Phố Đã Và Tiếp Tục Đang Có Hành Vi Không Cụ Thể Rõ Ràng , Không Công Khai Minh Bạch , Che Dấu Lồng Ghép Chồng Chéo Nhiều Sự Việc , Báo Cáo Giả Trá Lên Cấp Trên , Tiếp Ứng Cho Cấp Dưới Tiếp Tục Ban Hành Những Văn Bản Đầy Sai Trái Áp Chế Đàn Áp Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Của 02 Mẹ Con Tôi Và Thanh Toán Giết Chết Cả 02 Mẹ Con Tôi :  Hiện Tại Bà Châu Thị Lâu ( Vợ Của Ông Võ Văn Cường ) Vẫn Lén Lúc Vẫn Đốt Phá Hủy Hoại Các Cây Trồng Lâu Năm Của Tôi ; Cố Ý Thả Gà Vào Vườn Nhà Trước Của Tôi , Lấy Cớ Xin Vào Vườn Bắt Gà Dòm Ngó Nơi Ăn Chốn Ngủ Của Tôi Như Nhóm Võ Minh Phước ( Là Con Của Ông Võ Văn Cường ) Những Ngày Gần Đây Đã Có Những Hành Vi Nêu Trên Gồm Có Hai Người Khác Nữa Đang Có Hành Vi Dò Xét Chú Ý Nhà Cửa , Khuôn Viên 3012 m2 Nhà Đất Của Tôi Khi Tôi Vắng Nhà ( Xem Video Mới Đăng Tải )...

Qua Những Cơ Sở Căn Cứ Nêu Trên , Những Hành Vi Và Việc Làm Của Tòa Án Thành Phố Ngày 29 / 05 / 2015 . Có Nghĩa Là Các Cấp Lãnh Đạo Ở Trên Đã Có Ban Hành Văn Bản Chỉ Đạo Nào Đó . Và Cố Ý Che Dấu Tôi Về Văn Bản Chỉ Đạo Này . ( Quy Định Của Pháp Luật Thường Cơ Quan Trực Thuộc Cấp Trên Cũng Phải Có Gởi Đến Địa Chỉ Của Tôi , Để Tôi Được Quyền Được Biết Và Theo Dõi , Đó Là Quy Định Của Pháp Luật )...Nhưng Trên Thực Tế Rất Nhiều Đơn Thư Khiếu Nại , Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Đã Gởi Rất Nhiều Lên Lãnh Đạo Trung Ương...Nhưng Đến Ngày Nay Tôi Vẫn Không Được Nhận Bất Kỳ Sự Phúc Đáp Trả Lời Nào Hết Của Các Cơ Quan Trung Ương ???

- Cơ Quan Đã Có Sự Phúc Đáp ( Mới Có Phát Sinh Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Của Tòa Án Thành Phố Nêu Trên ) , Và Phía Bên Bưu Điện Đã Che Dấu , Không Chuyển Phát ?

- Hay Tất Cả Các Bưu Phẩm Của Tôi Đã Gởi Điều Không Được Tới Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Can Thiệp Trung Ương  ;  Moi Móc , Xem Xét , Để Đối Phó , Đảm Bảo Chắc Chắn Ngăn Cản Và Hủy Bỏ Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Gởi Của Công Dân , Của Tôi ?

- Hay Các Cơ Quan Trung Ương Trực Thuộc Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật , Không Xử Lý Đơn Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Của Pháp Luật Đã Quy Định ? Không Tiếp Nhận Đơn , Không Phúc Đáp , Không Trả Lời Hướng Dẫn Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Của Công Dân Đã Gởi , Đã Xin Can Thiệp Giúp Đỡ ?

- Và Liệu 04 Đến 09 Cơ Quan Cấp Trung Ương , Công Dân Đã Có Liên Tục Gởi Thư Đến Qua Nhiều Năm Liên Tục ( Kể Từ Năm 2012 Đến Ngày Nay ) , Điều Ở Tình Trạng Cố Ý Không Phúc Đáp , Không Trả Lời Bất Kỳ Đơn Thư Khiếu Nại Nào Của Công Dân , Cố Ý Vi Phạm Pháp Luật Liệu Có Hợp Lý ?

++ Từ Vô Số Những Hành Vi Cố Ý Làm Sai Xót , Thiếu Xót Nhỏ - Nhỏ - Nhỏ Gộp Lại Đã Thấy Được Rõ Ràng Chủ Đích Lớn Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Là Có Chủ Đích , Có Mục Tiêu , Có Tổ Chức , Và Có Liên Kết Với Nhau . Và Cái Gọi Là Do Sơ Xuất , Do Thiếu Xót , Do Nhầm Lẫn...Là Đã Có Dụng Ý Xắp Đặt Từ Trước Nếu Sự Việc Bị Phát Hiện . Nhìn Tổng Thể Toàn Diện Những Gì Đã Có Xảy Ra , Các Cơ Sở Chứng Cứ Đã Đăng Tải Chi Tiết Cụ Thể Trên Các Trang Blog , Các Trang Web Của Tôi ( Tìm Kiếm Từ Khóa Trên Google : Nguyenkasa  Hoặc  Luuvanminh1979 )...Thì Không Thể Gọi Là Do Sơ Xuất , Do Nhầm Lẫn , Hay Do Nguyên Nhân Khác Khách Quan Chỉ Từ Một Sai Lầm Nhỏ Nào Đó Của Nhân Viên cấp Dưới Dẫn Tới Những Phát Sinh Những Điều Không Mong Muốn...Và Cũng Không Thể '' Cái Sai '' Lại Cứ Tiếp Tục Được Tồn Tại Hết Tháng Này , Đến Tháng Sau Lại Tiếp Tục Sai Nữa...Và Cứ Sai Liên Tục Từng Tháng Một , Từ Năm 2012 Cho Đến Tận Ngày Nay Vẫn Cứ Sai !!! 

+++ Và Đã Thấy Rõ Được Những Điều  ''  Muốn '' Của Trung Tâm Bưu Điện , Nó Đã Có Sự Tổ Chức Thì Không Chỉ Áp Dụng Riêng Đối Với Trường Hợp Của Tôi ( Xem Video Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Ngày 15 / 08 / 2014  Lường Gạt Dân , Yêu Cầu Dân Đưa Ra Hết Các Phiếu Báo Phát Ghi Số Bản Chánh Gốc Thì Mới Giải Quyết...Mục Đích Là Hủy Chứng Cứ )... Nó Phủ Rộng Và Áp Dụng Cho Nhiều Người Khác Nữa , Cũng Rơi Vào Hoàn Cảnh Y Như Tôi Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản...Mà Không Có Sự Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng Nào Hết , Và Cũng Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Hết Xuống Xác Minh Hiện Trường - Ghi Nhận Sự Việc , Không Tiếp Xúc Đối Thoại Nào Hết...Và Cũng Không Có Sự Phúc Đáp Trả Lời Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Nào Hết Của Các Cấp Trên Trung Ương , Công Dân Đã Có Gởi Bưu Phẩm...


Phần B  :   Về Việc Tổng Công Ty Bưu Điện Việc Nam - Việc Nam Post .


Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post Chủ Chốt Trong Việc  '' Đảm Bảo Chắc Chắn '' Để Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Khác :  Ban Hành Và Lưu Trữ Trong Nội Bộ Dấu Kín Các Văn Bản Đầy Sai Trái Áp Chế Đàn Áp Cho Cướp Của , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Tôi . Lưu Trữ Các Chứng Từ Bưu Gởi Chi Tiết Sai Trái Không Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật , Tạo Lập Nhiều Chứng Từ Chi Tiết Giả Trá , Gây Phức Tạp , Tráo Đổi Đơn Thư , Giả Mạo Chữ Viết Của Tôi , Cố Ý Kéo Dài Thời Gian Làm Mất Các Cơ Hội Chính Sách - Các Thời Điểm Cơ Quan Chính Phủ Xét Duyệt Kiểm Tra Giao Cấp Quyền Sử Dụng Nhà Đất Của Tôi , Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Của Tôi Tới Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Trung Ương Can Thiệp Giải Quyết .

Cho Đến Ngày Nay Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post Vẫn Luôn luôn Tạo Mọi Hành Vi Thuận Lợi Trong Việc Các Bao Thư Chuyển Phát Cho Tôi :  Không Được Dán Kín ;  Bấm Kim Kẹp Dễ Dàng Moi Móc Xem Thông Tin ;  Xé Miệng Bao Thư Và Dán Lại Khi Tôi Nhận Thư Trực Tiếp Tại Bưu Điện ( Xem Các Video Mới Đăng Tải ) . Và Rất Nhiều Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Của Tôi Liên Tục Nhiều Tháng Nhiều Năm Đã Có Gởi Lên Các Cấp Lãnh Đạo Trên Trung Ương...Nhưng Lại Không Có Nhận Được Bất Kỳ Sự Hồi Âm Phúc Đáp Trả Lời Hướng Dẫn Nào Hết ( Kể Từ Giai Đoạn Năm 2012 ) Từ Các Phía Cơ Quan Trực Thuộc Đã Có Gởi  ;  Không Chuyển Phát Đầy Đủ Các Phiếu Báo Phát Ghi Số Các Đơn Thư Khiếu Nại Của Tôi Đã Có Gởi  ;  Luôn Tạo Mọi Điều Kiện Thuận Lợi  '' Đảm Bảo Chắc Chắn '' Để Các Cơ Quan Khác Tiến Hành Xử Lý Tổ Chức Giải Quyết Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Trên Nền Tảng Ban Hành Nhiều Những Văn Bản Đầy Ngược Ngạo , Phi Lý , Sai Trái Không Có Nguồn Gốc Chi Tiết Cụ Thể Rõ Ràng Với Những Hành Vi Trái Ngược Đã Có Xảy Ra Trên Thực Tế Của Các Cơ Quan Vi Phạm Pháp Luật , Áp Chế Đàn Áp Trong Việc Thanh Toán , Chiếm Đoạt 7600 m2 Đất Và Hơn 240.000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh , Như Những Hành Vi Đầy Sai Trái Đã Có Xảy Ra :

1 /  Tại Cơ Quan Tòa Án Quận 9 : 

Kể Từ Ngày Ban Hành Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Ngày 25 / 11 / 2014 Đến Ngày Nay Là Hơn 08 Tháng Trôi Qua...Nhưng Hành Vi Cơ Bản Tối Thiểu Đầu Tiên Nhất Vẫn Không Có Sự Ban Hành Cho Tôi Và Cho Các Thành Khởi Kiện Văn Bản Thông Báo , Hoặc Văn Bản Gì Về Việc Yêu Cầu Các Nguyên Đơn Và Bị Đơn Chứng Minh Cung Cấp Tài Liệu Giấy Khai Sinh , Các Giấy Tờ Tùy Thân Khác , Hay Yêu Cầu Làm Tờ Cam Kết Tường Trình Về Nguồn Gốc Các Thành Viên Trực Thuộc Của Gia Tộc - Gia Phả...Để Cơ Quan Trực Thuộc Cấp - Phát Giấy Khai Sinh Thẩm Định , Xác Nhận Đúng Là Người Trực Thuộc Của Gia Tộc - Gia Phả , Là Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan , Hoặc Không Có Liên Quan .

Mặt Khác Đối Với Hàng Chục Văn Bản Của Tòa Án Thành Phố Đã Có Ban Hành Và Đã Chuyển Cho Cơ Quan Tòa Án Quận 9...Nhưng Theo Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Đã Có Trình Bày  '' Tòa Án Quận 9 Vẫn Không Có Bất Kỳ Sự Tổ Chức Giải Quyết Nào , Hoặc Phúc Đáp Trả Lời Các Văn Bản Nào Của Tòa Án Thành Phố Đã Có Ban Hành Hàng Chục Văn Bản Đã Can Thiệp Cho Tôi...'' Đó Là Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng Ở Nhiều Khía Cạnh Sự Việc Khác Che Dấu Sự Sai Trái Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chính Quy Định Của Pháp Luật...Và Đầy Rẫy Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Khác Về  '' 262 Bút Lục Sai Trái Giả Trá '' Như Đã Trình Bày Trong Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Những Tháng Gần Đây...

Câu Hỏi Là Tại Sao Tòa Án Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Lại Có Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật Như Đã Nêu Ở Trên ??? Tòa Án Quận 9 Được Hưởng Lợi Ích Gì , Của Ai , Và Từ Đâu ??? Và Được Hưởng Phần Bao Nhiêu , Đã Ăn Chia Với Những Ai , Với Những Cơ Quan Nào ???  - Để Đánh Đổi Mất Danh Dự , Đánh Đổi Mất Uy Tín , Bôi Nhọa Hình Ảnh Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật , Bôi Nhọa Hình Ảnh Của Đảng Bộ Và Nhà Nước Việt Nam...

2 /  Tại Cơ Quan Công Ty Cấp Nước Sinh Hoạt Thủ Đức - Quận Thủ Đức , Tp.Hồ Chí Minh :

Đã Lưu Trữ Những Bản Vẽ Số Liệu Chi Tiết Nhà Cửa Gốc Tọa Độ Các Mốc Giới Ranh Giới Chi Tiết Cụ Thể Rõ Ràng...Những Khuôn Viên Đất Đầy Sai Trái Đối Với Thực Tế Hiện Hữu , ( Trong Đó Có Khuôn Viên 7600 m2 Đất Và 3012 m2 Đất Của Tôi Khai Khẩn Và Liên Tục Khiếu Nại Đã Hơn 18 Năm Nay...) Và Đã Được Thông Qua Các Bộ Phận Kiểm Định Đóng Dấu , Hội Đủ Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Trên Những Bản Vẽ Khuôn Viên Đất Có Vô Số Chi Tiết Địa Chỉ Các Số Nhà Trên Thực Tế Không Có Sự Tồn Tại , Chưa Có Sự Xây Dựng Khai Khẩn , Chưa Có Ai Khai Khẩn Sử Dụng... Trên Những Bản Vẽ Đầy Sai Trái Của Cơ Quan Công Ty Cấp Nước Nêu Trên Đang Lưu Trữ Dấu Kín Trong Nội Bộ Của Cơ Quan .

3 /  Tại Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh :

Đã Có Rất Nhiều Hành Vi Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Của Tôi Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật . Không Có Văn Bản Thụ Lý Đơn Khiếu Nại , Không Tổ Chức Tiếp Xúc Lập Biên Bản Làm Việc , Mà Lại Tự Tiện Ban Hành Văn Bản Trả Lời Ngang Ngược , Đầy Sai Trái Và Ngược Ngạo...Khi Nội Dung Đơn Và Đính Kèm Chứng Cứ Cơ Sở Xác Đáng , Tôi Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin Hàng Chục Địa Chỉ Vị Trí Những Căn Nhà Không Có Xây Dựng Trên Thực Tế Hiện Hữu , Không Có Sự Tồn Tại Trên Thực Tế ( Như Biên Bản Xuống Hiện Trường Khảo Sát Lại Của Công Ty Cấp Nước Nêu Trên Đã Thừa Nhận Sự Không Có Tồn Tại Những Căn Nhà , Không Có Tồn Tại Hàng Chục Những Địa Chỉ Đã Được Nằm Trên Khuôn Viên 3012 m2 Nhà Đất Của Tôi Trên Thực Tế Hiện Hữu ) , Mà Lại Có Trên Bản Vẽ Đầy Sai Trái Được Nằm Trên Khuôn Viên 3012 m2 Nhà Đất Của Tôi Đã Kê Khai Đăng Ký Sử Dụng Hợp Pháp Từ Năm 1997 Và Nhiều Quyết Định Của Chi Cục Thuế Quận 9 Cũng Đã Có Ban Hành Cũng Đã Thừa Nhận Tôi Là Chủ Kê Khai Sử Dụng Hợp Pháp...

Nhưng Ngày Nay Quan Điểm Ngược Ngạo Của Chi Cục Thuế Quận 9 Trên Văn Bản Mới Ban Hành Lại Cho Rằng Tài Liệu Mật , Tài Liệu Của Quốc Gia , Cấm Cung Cấp Thông Tin Của Người Khác...Người Khác Mà Ở Ngay Trong Khuôn Viên 3012 m2 Của Tôi Là Chủ Kê Khai Đăng Ký Sử Dụng Hợp Pháp Từ Năm 1997 Cho Đến Ngày Nay...Thì Đó Là Điều Phi Lý , Ngược Ngạo , Và Trái Ngược Lại Với Nhiều Khía Cạnh Vấn Đề Khác Đã Có Phát Sinh... 

Hoặc Có Thể Hiểu Đơn Giản Là Thực Tế Các Quyết Định Của Chi Cục Thuế Quận 9 Đã Có Ban Hành Giao Cấp Cho Tôi Điều Là Giả Trá ( Để Cho Công Dân , Để Cho Tôi Yên Tâm Không Khiếu Nại Lung Tung)...Thì Nó Không Có Sự Tồn Tại , Không Có Sự Thừa Nhận , Đang Ở Tình Trạng Không Có Lưu Trữ Chính Thức , Không Có Tên Của Tôi Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Của Cơ Quan Nhà Nước Công Nhận . Nó Còn Có Nhiều Quyết Định Khác Trái Ngược Đang Che Dấu Nữa Của Chi Cục Thuế Quận 9  ;  Nó Chỉ Ở Trên Bàn Trên Kệ Của Cơ Quan Để Có Đối Phó , Có Để Báo Cáo Xảo Trá Sai Trái Đối Với Thực Tế Đang Lưu Trữ , Đã Tạo Lập Nhiều Bộ Hồ Sơ Lưu Trữ Giả Trá Để Đối Phó . Đây Chính Là Việc Phát Sinh Ra Cả Dòng Tộc Bà Trần Thị Rê - Ông Võ Văn Cường ( Không Thuộc Huyết Thống Của Gia Tộc - Gia Phả Của Ông Trần Văn Của ) Chỉ Là Người Hàng Xóm Liên Tục Phá Hoại Hủy Hoại Vô Số Tài Sản Có Giá Trị Rất Lớn Của Tôi Từ Năm 2009 Liên Tục Cho Tới Ngày Nay...Và Chính Họ Cũng Đã Thừa Nhận Có Sổ Chủ Quyền Gì Đó Trên Đất 3012 m2 Của Tôi Như Các Video Đã Đăng Tải...Hiện Tại Cơ Quan Chi Cục Thuế Quận 9 Đang Cố Ý Né Tránh Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật...'' Bởi Đã Có Sự Đảm Bảo Chắc Chắn '' Liên Kết Bao Che Lẫn Nhau...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của , Chiếm Đoạt , Liên Tục Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Của 02 Mẹ Con Tôi Như Trên Thực Tế Đang Diễn Ra...

4 /  Tại Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh  : 

Khi Tôi Có Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Gởi Các Cấp Lãnh Đạo Trực Thuộc Thẩm Quyền Tôi Đã Yêu Cầu Giải Trình Cũng Như Sự Lưu Trữ Hiện Tại Trong Nội Bộ Của Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Về Việc Đương Thời Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Đã Có Ban Hành 05 Cái Quyết Định Đình Chỉ Bát Đơn Khởi Kiện Của Các Đương Sự...Nhưng Tôi Chưa Bao Giờ Được Gặp Mặt , Hay Nghe Nói Gì Về Cơ Quan Thừa Phát lại Quận Bình Thạnh Giữ Vai Trò Chuyển Phát Tống Đạt Các Văn Bản Của Tòa Án Quận 9...

Như Vậy , Sự Lưu Trữ Trong Nội Bộ Dấu Kín Của Cơ Quan Về Vô Số Các Chứng Từ Thư Mời - Giấy Triệu Tập - Văn Bản Tống Đạt , Các Chứng Từ Chi Tiết Về  '' Biên Bản Làm Việc Vắng Nhà '' , Không Có Ở Nhà Đầy Giả Trá , Được Lưu Trữ Nội Bộ Dấu Kín Trong Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Như Thế Nào ???

Qua Nhiều Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Của Tôi Về Cơ Quan Thừa Phát Lại Quận Bình Thạnh Đã Gởi Cho Nhiều Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền...Nhưng Vẫn Không Có Sự Phúc Đáp Trả Lời Nào , Vẫn Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Trực Thuộc Nào Đứng Ra Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Của Tôi , Không Có Thư Mời , Không Có Sự Phúc Đáp Gì Hết...

Và Cũng Như Vô Số Các Chứng Từ Chi Tiết Của Phía Bên Bưu Điện Đã Tạo Lập Giả Trá Về Các Chứng Từ Chi Tiết Tôi Vắng Nhà  '' Con Dấu Mộc Bưu Điện...Nhiều Lần Không Đến Nhận Thư '' Nhưng Trên Thực Tế Như Tôi Đã Đăng Tải Sự Sai Trái Không Tương Thích Hợp Lý Tại Các Bộ Phận Liên Quan Trực Thuộc Của Bưu Điện Đã Có Hành Vi Sai Trái Tự Tiện Cố Ý :  '' Đã Tạo Lập Chứng Từ Chi Tiết Giả Trá không Đúng Với Thực Tế '' .


+++  Từ Những Hành Vi Và Việc Làm Đầy Sai Trái Vi Phạm Pháp Luật Nghiêm Trọng Của Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh . Nhìn Tổng Thể Toàn Bộ Tất Cả Những Gì Tôi Đã Có Đăng Tải Chi Tiết Của Phía Bên Trung Tâm Bưu Điện Đã Có Phát Sinh Xảy Ra Thì Không Thể Cho Là Do Sơ Xuất , Do Nhầm lẫn , Hay Do Sự Sai Sót Nhỏ Của Nhân Viên Dẫn Đến Sự Việc Không Mong Muốn  ;  Từ Đơn Khiếu Nại Lần Thứ 1 Đến Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo Lần Thứ 12 , Hay Giai Đoạn Từ Năm 2012 Cho Đến Năm 2014 Trung Tâm Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Đã Có Vô Số Rất Nhiều Những Hành Vi Tạo Lập Chứng Từ Chi Tiết Giả Trá  , Có Chủ Trương , Có Mục Đích , Có Tổ Chức Lớn , Và Bao Che Liên Kết Lẫn Nhau , Lưu Trữ Giả Trá Trong Nội Bộ Và Tại Các Cơ Quan Khác Trực Thuộc Liên Quan , Vi Phạm Pháp Luật Đặt Biệt Nghiêm Trọng , Kiềm Hãm Phát Triển Kinh Tế Gia Đình Của Tôi , Kiềm Hãm Phát Triển Xã Hội , Tạo Thuận Lợi Cho Các Cơ Quan Khác Tích Cực Tham Nhũng , Quan Liêu Cho Cướp Của , Cho Chiếm Đoạt , Cho Phá Hoại Hủy Hoại Các Tài Sản Của 02 Mẹ Con Tôi Sai Trái Quy Định , Tạo Lập Vô Số Rất Nhiều Chứng Từ Chi Tiết Lưu Trữ Giả Trá Khi Tôi Phát Hiện , Không Tổ Chức Giải Quyết Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo , Không Công Khai Minh Bạch , Không Cụ Thể Rõ Ràng Từng Vấn Đề - Từng Chi Tiết Liên Quan . Xâm Phạm Vào An Ninh Quốc Gia , Lạm Dụng Quyền Hạn Và Tín Nhiệm , Moi Móc Xem Thông Tin Của Người Khác , Của Cơ Quan Khác , Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại - Tố Cáo Của Công Dân Tới Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Cấp Trung Ương , Đi Ngược Lại Với Chủ Trương Chính Sách Của Đảng Bộ Và Nhà Nước Việt Nam .


Phần C  :  Cung Cấp Tài Liệu Căn Cứ Chứng Cứ .

Tổng Cộng Gồm Có 140 Số Có Chữ Viết Chánh Của Ông Lưu Vân Minh Trên Mỗi Tờ Số , Từ Tờ Số 01 Đến Tờ Số 140 . Đã Giao Nộp Tại Tòa Án Nhân Dân Thành Phố . Tôi Đã Giao Toàn Bộ Bản Tờ Số Có Chữ Viết Chánh Của Ông Lưu Vân Minh Tại Tòa Án Nhân Dân Thành Phố . Và Có Đem Theo Toàn Bộ Bản Chánh Gốc Để Nhân Viên Tòa Án Đối Chiếu , Vì Phường Xã Không Chịu Sao Y Chứng Thực Sao Y Bản Chánh Như Tòa Án Thành Phố Đã Có Yêu Cầu .

Trân Trọng Kính Chào .

Đính Kèm :
- Đã Nộp Đầy Đủ Tất Cả 140 Tờ Số Bút Lục Có Chữ Viết Chánh Của Ông Lưu Vân Minh Ngày 03 / 06 / 2015 Trên Mỗi Tờ Số .-------------------------------------------- 112 + Đơn Khiếu Nại Tố Cáo , Đề Nghị , Và Cung Cấp Bổ Sung 23 Tài Liệu...Ngày 11 / 05 / 2015 .

Đồng Kính Gởi :   

- Quốc Hội Việt Nam .
- Chủ Tịch Nước Việt Nam .
- Thủ Tướng Chính Phủ Việt Nam .
- Thanh Tra Chính Phủ Việt Nam .
- Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường + Tổng Cục Quản Lý Đất Đai .
- Tòa Án Nhân Dân Tối Cao .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tp.HồChíMinh .
- Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh .
- Bí Thư Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh .


Về Việc :

1 /  Chánh Án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Và Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Nêu Trên Can Thiệp Và Có Trách Nhiệm Đối Với 02 Cơ Quan : '' Cơ Quan Tòa Án Thành Phố Hồ Chí Minh Và Cơ Quan Tòa Án Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh '' Đã Không Có Sự Tổ Chức Giải Quyết Các Nội Dung Của Tôi Đã Khiếu Nại Tố Cáo Theo Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo . Tôi Đã Xin Yêu Cầu Được Gặp Trực Tiếp Chánh Án Tòa Án Thành Phố Đã Rất Nhiều Lần...Nhưng Vẫn Không Cho Tôi Được Tiếp Xúc , Chỉ Có Hành Vi Chuyển Đơn Về Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Để Giải Quyết Là Không Đúng , Không Đầy Đủ Với Các Nội Dung Của Tôi Đã Nêu Trong Các Đơn Khiếu Nại - Tố Cáo . Và Yêu Cầu Chánh Án Thành Phố Phải Có Trách Nhiệm Trả Lời , Đến Ngày Nay Đã Gần 07 Tháng Nhưng Vẫn Không Có Sự Phúc Đáp Trả Lời Nào Về Phần Trách Nhiệm Có Liên Quan Của Chánh Án Thành Phố Đối Tất Cả Các Đơn Của Tôi Đã Gởi , Trả Lời Từng Đơn Một Từng Chi Tiết Vấn Đề Cụ Thể Liên Quan Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Rõ Ràng .

2 /  Các Cấp Trực Thuộc Thẩm Quyền Nêu Trên Can Thiệp Và Bảo Vệ Quyền Lợi Hợp Pháp Của Công Dân , Của Tôi , Yêu Cầu Tòa Án Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Phải Có Ban Hành Các Văn Bản Đề Nghị Đối Với Các Chi Của Gia Tộc ; Những Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan ; Có Văn Bản Đề Nghị Đến Các Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Với Các Nội Dung Như Sau :

a / Yêu Cầu Các Chi Của Gia Tộc , Hoặc Tất Cả Những Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan , Các Nguyên Đơn Khởi Kiện Cung Cấp Giấy Khai Sanh Và Những Chứng Từ Liên Quan . Để Tòa Án Nhân Dân Quận 9 Có Văn Bản Đề Nghị Thẩm Định Toàn Bộ Những Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan Hiện Tại Là Đúng Là Thành Viên Của Gia Tộc - Gia Phả Của Ông Trần Văn Của Có Phải Hay Không ?
( Đã Hơn 08 Tháng Nay Vấn Đề Này Vẫn Không Được Tiến Hành , Tòa Án Quận 9 Không Ban Hành Văn Bản Thông Báo Và Đề Nghị Đến Tất Cả Những Người Có Liên Quan , Cố Ý Không Thẩm Định Các Thành Phần Trực Thuộc Của Gia Tộc - Gia Phả Ông Trần Văn Của Trước Pháp Luật ) .

b / Tòa Án Quận 9 Ban Hành Văn Bản Đề Nghị Cơ Quan Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Cung Cấp Bản Sao Có Dấu Mộc Chánh Của Cơ Quan Đại Diện Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Dẫn Tới 02 Quyết Định Của Thành Phố Đã Có Ban Hành :  Quyết Định Số 4257 / QĐ.UBND.TP Ngày 07 / 10 / 2008 Và Quyết Định Số 3148 / QĐ.UBND.TP Ngày 18 / 06 / 2012 .

c / Đề Nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Trả Lời Về Việc : '' Ngoài 02 Quyết Định : 3148 Và 4257 Nêu Trên '' , Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Có Ban Hành Thêm Bất Kỳ Quyết Định Nào Khác Nữa Không ?

d / Đề Nghị Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Cung Cấp Quyết Định Vào Thời Điểm Tháng 08 Năm 2014 Như Lời Chất Vấn Của Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông Đã Nêu Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 Đã Có Ban Hành Quyết Định Nêu Trên Và Che Dấu Tôi Không Cho Tôi Được Biết .

e / Đề Nghị Đội Thi Hành Quyết Định , Đội Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Cung Cấp Thông Tin Cơ Sở Cưỡng Chế Về Việc Các Hộ Dân Giáp Ranh Khuôn Viên 3012 m2 Đất Của Tôi Đã Có Sự Giao Trả Đất Chiếm Dụng Sai Trái Năm 2009 ; Dẫn Tới Việc Bà Trần Thị Liên Có Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Có Phần Phụ Chú Đặt Biệt Được Nêu Rõ Trên Giấy Chứng Nhận - Bút Lục Số 143 .

f / Đề Nghị Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Thành Phố Cung Cấp Chi Tiết Bản Sao  '' Sổ Biến Động Bất Động Sản '' Được Ghi Chép Chi Tiết Cụ Thể Qua Mỗi Năm Lưu Trữ Và Công Khai Hàng Năm Về Sự Thay Đổi Biến Đổi Bất Động Sản Từ Năm 1973 Cho Đến Ngày Nay Để Đối Chiếu Việc Sử Dụng Nhà Đất Tại Tất Cả Toàn Bộ Các Thửa Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã long Thạnh Mỹ Quận 9 . Và Đã Do Ông Trần Văn Xuyên Và Bà Trần Thị Liên Quản Lý Sử Dụng '' Cho Thuê Cho Mướn Các Thửa Đất '' Từ Năm 1973 Cho Tới Ngày Nay .

g / Đề Nghị Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thủ Đức ( Cũ ) , Nay Là Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 , Tp.Hồ Chí Minh Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Quyết Định Số 117 / QĐ.UB.ĐC Ngày 03 / 10 / 1995 ( Căn Cứ Vào Các Chứng Từ Cho Thuê Cho Mướn Đã Được Cơ Quan Đóng Dấu Xác Nhận  Năm 1993 Cùng Thời Điểm Việc Ông Trần Văn Chiêu Và Cô Trần Thị Mỹ Có Khiếu Nại Hợp Pháp Dẫn Tới Quyết Định 117 Nêu Trên Giao Trả Lại Cho Ông Trần Văn Chiêu - Là Cha Của Tôi ) Để Xác Định Rõ Ràng Tổng Thể Hơn 240.000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Đã Đi Về Đâu ? Quản Lý Sử Dụng Như Thế Nào Của Gia Tộc Các Con Cháu Của Ông Trần Văn Xuyên Và Bà Trần Thị Liên Quản Lý Sử Dụng Từ Năm 1973 Cho Tới Ngày Nay .

h / Đề Nghị Bà Trần Thị Liên Giải Trình Chi Tiết Có Cơ Sở Căn Cứ Xác Đáng Đối Với Tất Cả Các Thửa Đất Cho Thuê Cho Mướn Đính Kèm Trong 23 Tài Liệu Cung Cấp Nêu Trên . Vì Sao Cần Chứng Từ Của Ủy Ban Nhân Dân Phường Đóng Dấu Xác Nhận Năm 1993 Cho Tới Ngày Nay . Mục Đích Bán Chuyển Nhượng , Lấy Tiền Nhà Đất Của Người Cho Thuê Cho Mướn , Hay Để Làm Gì ?

i / Đề Nghị Bà Trần Thị Liên Có Trách Nhiệm Thu Hồi Toàn Bộ Tất Cả Các Thửa Đất Cho Thuê Cho Mướn Nêu Trên Do Gia Tộc Ông Trần Văn Xuyên Và Bà Trần Thị Liên Quản Lý Sử Dụng Từ Năm 1973 Cho Tới Ngày Nay .

j/ Căn Cứ Vào Ông Trần Văn Của Thực Tế Có 08 Người Con , Đã Chết 04 Người Con Lúc Còn Trẻ , Và Còn Lại 04 Người Con Như Ngày Nay . Chứ Không Phải Ông Trần Văn Của Chỉ Duy Nhất Có 01 Người Con Là Ông Trần Văn Xuyên . Tòa Án Quận 9 Có Trách Nhiệm Đảm Bảo Niêm Phong Tất Cả Các Tài Sản Của Gia Tộc Bà Trần Thị Liên Và Của Tất Cả Các Con Cháu Có Liên Quan Trong Việc Sử Dụng Và Tiêu Thụ Các Tài Sản . Và Cấm Cư Trú Đi Nơi Khác Đối Với Bà Trần Thị Liên Và Tất Cả Các Thành Viên , Con Cháu , Con Rể Con Dâu , Cho Đám Cưới Liên Tục Để Phân Tán Các Tài Sản . Việc Kê Khai Gian Dối Của Ông Trần Văn Xuyên Và Bà Trần Thị Liên Đã Có Hành Vi Phạm Tội Lạm Dụng Tín Nhiệm Chiếm Đoạt Tài Sản Với Khối Lượng Rất Lớn Hơn 240.000 m2 Nhà Đất Của Ông Trần Văn Của Và Huỳnh Thị Ngoan Đứng Tên Chủ Sử Dụng .

k / Đề Nghị Có Văn Bản Cần Thiết Về Việc Cấm Cư Trú Đi Nơi Khác Đối Với Ông Trần Kiên Cường Trong Việc Đã Bán Sai Trái 5600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Chiêu Địa Chỉ 8/1 Tại Thửa 192a + 192b+192c = 5600 m2 ( Theo Tài Liệu 1975 ) Nhà Đất Đã Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép Cho Người Khác . Và Đã Nhận Lãnh Phần Đất Tiền Của Gì Đó Theo Văn Bản Phân Chia Tài Sản Không Công Khai Minh Bạch , Cơ Quan Không Cho Tôi Biết . Sự Ủy Quyền Lại Giả Trá Cho Bà Trần Thị Liên Toàn Quyền Quyết Định Với Sự Hổ Trợ Tích Cực Của Tòa Án Quận 9 Hơn 08 Tháng Không Cung Cấp Tài Liệu Cho Tôi Theo Đúng Quy Định...Là Tạo Thuận Lợi Cho Tên Trần Kiên Cường Cư Trú Đi Nơi Khác...Trốn Tránh Khỏi Cơ Quan Điều Tra , Và Trong Trường Hợp Cần Thiết Do Ông Trần Kiên Cường Không Có Trình Diện Cơ Quan Có Thể Sử Dụng Áp Đặt Lệnh Truy Nã... 
Hoặc Toàn Bộ Trách Nhiệm , Bà Trần Thị Liên Và Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Phải Chịu Trách Nhiệm Bồi Thường Về Toàn Bộ Phần Tài Sản Của Gia Tộc Ông Trần Văn Của Vì Đã Ban Hành 05 Quyết Định Bác Đơn Khởi Kiện Đã Trải Qua Hơn 18 Năm Tôi Liên Tục Khiếu Nại Về Việc Tòa Án Quận 9 Liên Tục Nại Ra Những Cơ Sở Lý Do Sai Trái Không Xác Đáng Có Vô Số Chứng Từ Văn Bản Của Các Cấp Can Thiệp . Bà Trần Thị Liên Có Bị Chết Thì Tòa Án Quận 9 Phải Chịu Trách Nhiệm Bồi Thường Toàn Bộ Tất Cả Các Tài Sản Của Ông Trần Văn Của Đã Có Đứng Bộ ,Và Phần Tài Sản Riêng Cá Nhân Của 02 Mẹ Con Tôi...

l / Đề Nghị Có Văn Bản Cấm Cư Trú Đi Nơi Khác Đối Với Toàn Bộ Tất Cả Thành Viên Gia Tộc Bà Trần Thị Rê , Ông Võ Văn Cường ( Con Của Bà Trần Thị Rê ) , Bà Châu Thị Lâu ( Vợ Của Ông Võ Văn Cường ) , Cùng Các Người Con Khác Của Bà Trần Thị Rê Theo Danh Sách Tên Và Địa Chỉ Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Trên Văn Bản Đã Nêu...

3 / Về Việc Tòa Án Quận 9 Bỏ Xót Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan Là Ông Lưu Vân Minh , Sinh Năm 1979 , CMND : 023200765 Cấp Ngày 17 / 12 / 2007 Tại CA Quận Bình Thạnh , Tp.Hồ Chí Minh .

4 / Danh Sách 23 Tài Liệu Cung Cấp Bổ Sung Có Chữ Ký Của Tôi Ngày 11 / 05 / 2015 Đối Với  '' 262 Bút Lục Số Đầy Sai Trái Của Tòa Án Quận 9 Đã Cung Cấp Cho Tôi Ngày 04 / 05 / 2015 '' .


Phụ Chú :

Xem Chi Tiết Toàn Bộ Các Tài Liệu Bản Chánh Gốc Trên Các Trang Blog , Các Trang Web Của Tôi . Tìm Kiếm Google :  Nguyenkasa  Hoặc  Luuvanminh1979  . Về Việc  '' 262 Bút Lục Số Trình Tự Đầy Sai Trái Không Đúng Quy Định Của Pháp Luật Đã Cung Cấp Cho Tôi Ngày 04 / 05 / 2015 .


Trân Trọng Trình Bày :

1 / Căn Cứ Biên Bản Tiếp Xúc Giải Quyết Khiếu Nại ( Trên Tập Nháp Không Có Đóng Dấu...)

-----------------------------------------------------------------------

Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .
My FaceBook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007363187134


+ Truongsinh1979 - 1 
https://plus.google.com/u/0/103074479845735618127/posts

+ Truongsinh1979.kasa - 2 
https://plus.google.com/u/0/108741898459637148902/posts

+ Trananhnguyet020758784 - 3 
https://plus.google.com/u/0/105717788311365315386/posts

+ MinhLuuVan7 - 4 
https://plus.google.com/u/0/117534455640543117049/posts

Music Of The Music .
https://plus.google.com/u/0/collection/oFQbW

Garden Of The Garden .
https://plus.google.com/u/0/photos/117534455640543117049/albums/posts


+ Xem Thuận Năm 2015
https://plus.google.com/collection/MD6dY?hl=vi

+ Xem Nghịch Năm 2015
https://plus.google.com/collection/sxzdY?hl=vi

Truongsinh1979 
http://truongsinh1979.blogspot.com/


113 + 01 - Thế Giới Vẫn Luôn Tốt Đẹp , Luôn Cho Bạn Một Cơ Hội...Và Đã Cho Bạn Nhiều Cơ Hội...Nhưng Thế Giới Không Có Dư Tiền Để Cho Bạn , Để Trợ Cấp Cho Bạn , Để Nghe Bạn , Để Xem Những Văn Bản Báo Cáo Xảo Trá Của Bạn Hết Lần Này Đến Lần Khác...

http://nguyenkasa1978.blogspot.com/2015/03/the-gioi-van-luon-tot-ep-luon-cho-ban.html

114 + 02 - Tôi Luôn Thấy Những Điều Mới Mẻ Mỗi Ngày...Những Tiện Ích Và Những Ý Tưởng...Để Mỗi Ngày Đều Là Giáng Sinh...Hàng Tỷ Người Đang Hình Dung Ra Và Mỗi Người Trong Họ Đều Cố Gắng Để Thực Hiện....Thì Trái Đất Này Và Mọi Cuộc Sống Sẽ Rất Tốt Đẹp Bền Vững...

http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2015/06/hmhjjkyujkh.html

115 + 03 - Vụ Án Đã Hơn 08 Tháng Nay ''  Khởi Kiện Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam - Việt Nam Post...Sự Đảm Bảo Chắc Chắn ''...Đầy Sự Sai Trái Áp Chế Đàn Áp Vô Số Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật . '' Cơ Quan '' Đã Đánh Đổi Bao Nhiêu Tiền Tỉ ?  Được Chia Phần Bao Nhiêu ?  Để Đánh Đổi Danh Dự , Để Đánh Đổi Uy Tín , Bôi Nhọa Hình Ảnh Đảng Bộ Nhân Dân Việt Nam...
https://plus.google.com/collection/sAydY?hl=vi

116 + 04 - Vụ Án ''  Hơn 18 Năm ( Đã Qua 05 Cái Quyết Định Đình Chỉ ) , Tòa Án Nhân Dân Quận 9-Tp.Hồ Chí Minh Thanh Toán Phân Xử Chiếm Đoạt 7600 m2 Và Hơn 240.000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh Vô Số Những Vi Phạm Pháp Luật Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh , Nhưng Lại Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Đại Diện Pháp Luật Nào Can Thiệp Bảo Vệ Quyền Lợi Và Lợi Ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Công Dân , Của Tôi . Không Có Sự Tổ Chức Theo Dõi Và Giám Sát Bảo Vệ Công Dân , Không Xuống Xác Minh Hiện Trường - Ghi Nhận Sự Việc , Không Có Cơ Quan Đại Diện Nào Tiếp Xúc Đối Thoại Ghi Nhận Sự Việc...Và Tạo Thuận Lợi Như Đã Xẩy Ra Áp Chế Đàn Áp 02 Mẹ Con Tôi Đầy Ngược Ngạo Sai Trái ( Xem Các Video Mới Đăng Tải )...

https://plus.google.com/collection/EQ4dY?hl=vi

117 + Phương Liên Tịnh Xứ - 1
https://plus.google.com/u/0/collection/oAyaW

118 + Phương Liên Tịnh Xứ - 2
https://plus.google.com/collection/QREbW?hl=vi

119 + Phương Liên Tịnh Xứ - 3
https://plus.google.com/u/0/collection/s6JbW

120 + Anti Aging  - Chống Lão Hóa .

https://plus.google.com/u/0/b/116981967362991791144/116981967362991791144/posts


121 + Anti Aging  001  - Chống Lão Hóa .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums


122 + Anti Aging  002  - Chống Lão Hóa .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums


123 + Anti Aging  003  - Chống Lão Hóa .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums


124 + Blog  001 -  Người Có Công Dìn Giữ Quê Hương Đất Nước Vào Thời Kỳ  Đại Nam Năm 1815 -  Thời Kỳ  An Nam -  Và Thời Kỳ  Việt Nam .
http://nguyenkasa1978.blogspot.com/2014/11/2014-11-20-nguoi-co-cong-din-giu-que.html


125 + Blog  002 -  Lược Sử Luuvanminh1979  :   kỹ Thuật Học Siêu Tốc - Cách Làm Giàu Bền Vững Cấp Độ I :  Bất Khả Xâm Phạm . '' Vì Sao Những Người Nỗi Tiếng Đã Luôn Luôn Ám Chỉ Với Bạn Rằng : Bạn Có Thể Có Một Số Tiền Rất Lớn Nhưng Bạn Không Có Sự Thịnh Vượng Trong Đó...''
http://luuvanminh1978.blogspot.com/

Đón Xem Kỳ Sau :  Cách Làm Giàu Bền Vững Cấp Độ II :  Siêu Tân Tinh - Cách Nhận Biết , Sử Dụng , Và Tạo Ra Cơn Gió Mạnh...Thổi Bạn Đi Xa .

126 + Blog  003 -  Các Cấp Lãnh Đạo .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/

127 + Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Vạn Lý Độc Hành
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5932998084351075265


128 + Hơn 500 Tài Liệu Chuyên Ngành Dinh Dưỡng Miễn Phí 100 % . Tìm Kiếm Google : Nguyenkasa  Or  Luuvanminh1979 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums


129 + Dinh Dưỡng Và Sức Khỏe .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2014/06/dinh-duong-va-suc-khoe.html


130 + Tình Yêu - Hôn Nhân - Gia Đình .
http://nguyenkasa1979.blogspot.com/2014/06/tinh-yeu-hon-nhan-gia-inh.html


131 + Lược Sử Luuvanminh1979 :  Kỹ Thuật Học Siêu Tốc - CoLin Rose
http://luuvanminh1978.blogspot.com/


132 + Nhạc Của Tôi      
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=Bh0Xbc0fEaB6


133 +You Tube     
https://www.youtube.com/channel/UCcihIOsAxKhWLMgvbeaDtGA/feed
134 + Đặt Sản Nấm Mối  Năm 2014
https://plus.google.com/u/0/collection/IPRKZ


135 + Đặt Sản Nấm Mối 2012 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034707732729277441


136 + ĐS. Nấm Mối 2012 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034715081025846129


137 + ĐS1. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034721338327831649


138 + ĐS2. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034725329451344849


139 + ĐS3. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034727275592903297


140 + ĐS4. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034749728418578385


141 + ĐS5. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034753111949188625


142 + ĐS6. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034754611295060913


143 + ĐS7. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034758099647685169


144 + ĐS8. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034762803613015009


145 + ĐS9. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034763413016645313


146 + ĐS. Nấm Sấy Khô 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6034767463942587809


147 + ĐS11. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6037325916985929281


148 + ĐS12. Nấm Mối 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/105717788311365315386/albums/6037332383507597889


149 + ĐS13 . Nấm Mối 2014 .2014 / 07 / 21 -  MVI_0130
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040273852464189121


150 + ĐS14 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0131
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040275956979604849


151 + ĐS15 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0132
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040277807036312689


152 + ĐS16 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0133
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040281594496509025


153 + ĐS17 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0136
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040286730082890881


154 + ĐS18 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0137
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040287670854527057


155 + ĐS19 . Nấm Mối Sấy Khô 2014 .
2014 / 07 / 21 -  MVI_0138
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040288651568043809


156 + ĐS20 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 22 -  MVI_0139
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040289546479633553


157 + ĐS21 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 23 -  MVI_0141
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040290313674766001


158 + ĐS22 . Nấm Mối 2014 .
2014 / 07 / 24 -  MVI_0142
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040291021367026513


159 + Twiter 
https://twitter.com/nguyenkasa1979


160 + Adrive1  
https://drive.google.com/folderview?id=0B1rlV4DkTfgDZE1qQV9rYVZiUjg&usp=sharing


161 + Adrive2
https://drive.google.com/folderview?id=0B5clOJnCjtWkX1JzVUdQS1dVUGM&usp=sharing


162 + Y Học Diễn Ca  
http://www.docstoc.com/docs/44796317/DI%E1%BB%84N-CA


163 + Hướng Dẫn    
http://www.docstoc.com/docs/44796283/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Sinh-Kh%C3%B4ng-T%E1%BA%ADt-B%E1%BB%87nh


164 + Công Nghệ Sạch  
http://www.google.com.vn/search?num=10&hl=vi&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=761&q=truongsinh1979&oq=truongsinh1979&gs_l=img.12...10605.30341.0.32346.18.11.2.5.2.0.74.774.11.11.0...0.0...1ac.1.ge-X-w7aREY

165 + Docstoc-1      
http://www.docstoc.com.lax.llnw-trials.com/profile/trananhnguyet19451


166 + Docstoc-2       
http://www.docstoc.com/profile/nguyenkasa


167 + Docstoc-3      
http://www.docstoc.com/profile/truongsinh1979


168 + Docstoc-4 
http://www.docstoc.com/profile/trananhnguyet1945


169 + 4shared-3    
http://www.4shared.com/u/gfYpAfhw/luuvanminh1979.html


170 + 4shared-4   
http://www.4shared.com/u/fvFGfSN_/nguyenkasa.html


171 + 4shared-5   
http://www.4shared.com/folder/MLTdlEeH/_online.html


172 + 4shared-7
http://www.4shared.com/u/cmo_HFH3/Truongsinh1979.html


173 + 4shared-1    
http://www.4shared.com/u/t6ye57A-/trananhnguyet1945.html


174 + 4shared-2    
http://www.4shared.com/u/2yh914qn/TranVanCua.html


175 + 4shared-6
http://search.4shared.com/q/0100/Ng%C3%A0y

176 + Điểm Kinh Nghiệm Của Sự Khởi Tạo
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857696824769515761


177 + Tại Vị Trí Của Tôi 1
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857694062005609921


178 + Tại Vị Trí Của Tôi 2
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857689007494234961


179 Tại Vị Trí Của Tôi 3
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5857687476688214609

http://www.stumbleupon.com/stumbler/nguyenkasa

https://www.facebook.com/leo.mic.756

Số Nhà 727 Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Thành Phố Hồ Chí Minh , Việt Nam , Đây Là Địa Chỉ Đã Giao Cấp Số Nhà Xảo Trá Cho Tôi Ở Trên Văn Bản . Vị Trí Đúng Của Tôi Đã khai Khẩn Và Sử Dụng Đất Liên Tục Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Là Đầu Ngã Ba Đường Nguyễn Xiển - Đường Số 25 ( Vị Trí Nhà Đối Diện Đầu Đường Số 25 )

Tôi Không Có Sang Bán Chuyển Nhượng Cho Bất Kỳ Ai Vị Trí Sử Dụng 3012 m2 Đất Của tôi . Và tôi Cũng Không Có Nhập Hộ Khẩu Vào Bất Kỳ Nhà Ai Khác Như Trên Bản Đồ Tìm Kiếm Đã Thấy Có Sự Lồng Ghép Xảo Trá Vị Trí 625 Nguyễn Xiển - Cơ Sở Mộc Chí Thành Trên Khuôn Viên Đất Của Tôi Sư Dụng .

Đến Nay ( 03 / 03 / 2014 ) , Công An Cũng Chưa Có Sự Giải Quyết Cho Tôi Giao Cấp Sổ Cư Trú KT2 Hoặc Giao Cấp Sổ Hộ Khẩu Theo Đúng Quy Định Tại Vị Trí Tôi Đã Sử Dụng Từ Năm 1997 Cho Tới Ngày Nay Như Các Đơn Tôi Đã Phản Ảnh Khiếu Nại .
180 + Ngày 18 12 2013 Làm Xáo Trộn Các Địa Chỉ Số Nhà Cho Cướp Phá Tài Sản Của Nhân Dânhttps://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958586916148759377

181 + Video0184  : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958605809471247809

182 + Video0193 : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Sai Trái , Không Phải Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại .Vị Trí Tại Nhà Trẻ Sơn Ca .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965722919004167953

Hoa Hậu Miss Kones .
http://www.linkedin.com/pub/miss-kones/80/538/676/

+ Từ những cơ sở căn cứ trình bày nêu trên , Tôi kiến nghị  : 1 - Kiến Nghị Các Cấp Lãnh Đạo Nêu Trên Chỉ Đạo Trực Tiếp Vào Cơ Quan Trực Thuộc Thẩm Quyền Đại Diện Pháp Luật Can Thiệp Khẩn Về Việc Không Bảo Vệ Quyền Và Lợi ích Hợp Pháp Chánh Đáng Của Công Dân ; Ngăn Cản Các Đơn Thư Khiếu Nại Tố Cáo Của Công Dân ; Cho Cướp Của - Chiếm Đoạt - Phá Hoại Hủy Hoại Tài Sản Của Công Dân ;  Không Cung Cấp Các Chứng Từ Giải Quyết Hành Chánh ; Không Tổ Chức Giải Quyết , Không Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Quy Định Của Pháp Luật  ; Xử Lý - Khắc Phục Hậu Quả - Và Bồi Thường Các Tổn Thất Đã Gây Ra Của Các Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương Như Sự Trình Bày Nêu Trên '' Đơn Kiến Nghị Lần Thứ 5 Ngày 18 / 09 / 2015 '' Trong Việc Ngăn Cản , Tạo Lập Hồ Sơ Giả Không Hội Đủ Đầy Đủ Các Yếu Tố Tính Pháp Lý Quy Định Của Pháp luật Đã Hơn 18 Năm Nay Ngăn Cản Phát Triễn Kinh Tế Gia Đình , Ngăn Cản Phát triển Kinh Tế Xã Hội Trong Và Ngoài Nước , Căn Cứ Vào Các Chứng Từ Áp Chế Đàn Áp Không Có Nguồn Gốc Rõ Ràng , Không Công Khai , Không Minh Bạch , Không Cụ Thể , Không Rõ Ràng...


2 - Tổ chức giải quyết Giao Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà - Đất đối với phần đất 3012.8 m2 tại thửa 51 - tờ bản đồ 23 của tôi đã khai khẩn từ năm 1997 và Phần Đất đã có quyết định số 3148 / QĐ.UBND.TP ngày 16 / 08 / 2012 - Và Quyết Định Số 2457/QĐUBND.TP Ngày 07 / 10 / 2008  Đối Với Phần Đất Giải Quyết 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Tại Xã Long Thạnh Mỹ . Tôi được kê khai và giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất khuôn viên 3012.8 m2 nhà đất của tôi đã có quá trình khai khẩn , tạo lập nhà cửa cây vườn ,và sử dụng ổn định đã hơn 18 năm nay .

3 - Tổ chức Giải quyết , Điều tra và làm rõ mọi vấn đề liên quan về việc giải quyết 7600 m2 đất của ông Trần Văn Của Đứng bộ tại phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9 không công khai minh bạch , không cụ thể rõ ràng , Đối với Phần đất 7600 m2 và Phần đất 2800 m2 theo quyết định 4257 / QĐ.UBND.TP ngày 07 / 10 / 2008 đã được giao trả cho gia tộc ông Trần Văn Của Thông qua Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Tại Thửa 630 Tờ bản đồ 23 . Công khai minh bạch , cụ thể rõ ràng toàn bộ hồ sơ chi tiết và đầy đủ của 02 quyết định 4257 /QĐ.UBND.TP và quyết định 3148 /QĐ.UBND.TP nêu trên . Và công khai toàn bộ tất cả chứng từ chi tiết về công văn đi và công văn đến của các cơ quan trực thuộc về việc '' đã tổ chức giải xong ''  việc tổ chức giải quyết 7600 m2 đất của ông Trần Văn Của đứng bộ nên trên , trong khi trên thực tế tôi không có được bất kỳ một sự tổ chức giải quyết nào hết . Đối với tất cả các cơ quan trực thuộc thẩm quyền đã giải quyết , tất cả điều không có nguồn gốc công văn đi - công văn đến , các chứng từ lưu trữ chuyển giao Bưu phẩm không có nguồn gốc rõ ràng , không có sự lưu trữ theo đúng trình tự quy định của pháp luật . 

4 - Can thiệp vào Bộ công an phải có chỉ đạo giám sát về việc tổ chức giải quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật đối với các đơn khiếu nại của tôi đã gởi về 02 sự việc : thứ 01 ,  ban hành quyết định về việc giao cấp sổ hộ khẩu , Tổ chức lập biên bản làm việc , đối chất các vấn đề liên quan , phúc đáp trả lời các đơn thư khiếu nại tố cáo của tôi theo đúng quy định của pháp luật , phải cho tôi các chứng từ thủ tục giải quyết hành chánh của cơ quan đại diện pháp luật theo đúng quy định của pháp luật . Thứ 02 , Đưa vụ việc khiếu nại tố cáo Liên tục nhiều năm , liên tục phá hoại hủy hoại các tài sản cây trồng lâu năm có giá trị rất lớn của tôi từ năm 2009 liên tục phá hoại , hủy hoại cho đến ngày nay đối với ông Võ Văn Cường và bà Châu Thị Lâu ra trước pháp luật , công khai minh bạch , cụ thể rõ ràng...


Trân Trọng Kính Chào .

Tp.Hồ Chí Minh , Ngày  18 / 09 / 2015       

-----------------------------------------------------------------------------


Tôi Luôn Thấy Những Điều Mới Mẻ Mỗi Ngày...Những Tiện Ích Và Những Ý Tưởng...Để Mỗi Ngày Đều Là Giáng Sinh...Hàng Tỷ Người Đang Hình Dung Ra Và Mỗi Người Trong Họ Đều Cố Gắng Để Thực Hiện....Thì Trái Đất Này Và Mọi Cuộc Sống Sẽ Rất Tốt Đẹp Bền Vững... 

+ Ngày 16 03 2015  - MVI_0329 - Tại Tòa Án Quận 9 , Bộ Mặt Bà Trần Thị Liên - Chủ Chốt Trong Mọi Việc , Thanh Toán Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép Hơn 240.000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Và Cái Chết Của Cha Tôi Năm 1997 Không Rõ Nguyên Nhân...Khi Người Đứng Ra Đã Lo Mai Táng Cha Tôi Thì Lại Được Hưởng , Ủy Ban Xã Giao Cấp Hơn 2000 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Cho Người Mai Táng...Như Giấy Khai Tử Của Ông Đã Có Vấn Đề Bất Thường Không Có Sự Xác Nhận Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương , Không Có Sự Lưu Trữ Khai Tử Hợp Pháp Về Cái Chết Của Ông...Tại Địa Phương .


+ Ngày 16 03 2015  - MVI_0330 - Tại Tòa Án Quận 9 , Đã Cung Cấp Chỉ Có 05 Văn Bản , Tổng Cộng Gồm Có 07 Tờ Được Đóng Dấu Mộc Chính Của Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Đã Cung Cấp Cho Tôi...Còn Thiếu Rất Nhiều Chứng Từ Khác , Không Cung Cấp Đủ Các Chứng Từ Căn Cứ Theo Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Của Bà Trần Thị Liên , Của Các Khởi Kiện... 


+ Ngày 16 03 2015  - MVI_0331 - Tại Tòa Án Quận 9 , Đã Cung Cấp Chỉ Có 05 Văn Bản , Tổng Cộng Gồm Có 07 Tờ Được Đóng Dấu Mộc Chính Của Cơ Quan Tòa Án Quận 9 Đã Cung Cấp Cho Tôi...Còn Thiếu Rất Nhiều Chứng Từ Khác , Không Đủ Các Chứng Từ Căn Cứ Theo Thông Báo Thụ Lý Vụ Án Của Bà Trần Thị Liên , Của Các Khởi Kiện... 


+ Ngày 25 03 2015  - MVI_0336 - Tại Tòa Án Quận 9 , Rất Nhiều Đơn Khiếu Nại Tố Cáo Không Được Tổ Chức Giải Quyết , Không Trả Lời Phúc Đáp , Không Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật.....


+ Ngày 27 03 2015  - MVI_0339 - Tại Tòa Án Quận 9 , Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông ...Hẹn Tuần Sau , Rồi Tuần Sau Nữa , Hẹn Vô Định Về Việc Cố Ý Rất Nhiều Lần Ngăn Cản Việc Cung Cấp Các Tài Liệu Của Các Khởi Kiện...Cho Đến Tận Ngày Nay Ngày 20 04 2015 Tôi Vẫn Chưa Có Được Tòa Án Quận 9 Cung Cấp Tài Liệu Hợp Pháp Theo Đúng Quy Định ...Đã Gần 06 Tháng Nay Không Cung Cấp Tài Liệu Của Các Khởi Kiện Cho Tôi , Không Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật .


+ Ngày 09 04 2015  - MVI_0344 - Tòa Án Quận 9 , Khi Cho Tôi Xem Sơ Qua , Tổng Cộng Có 262 Số Bút Lục Đã Được Đóng Dấu Trên Các Bản Chánh Gốc , Gồm Có 05 Tập...Đầy Rẫy Những Sự Việc Sai Trái Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh Không Rõ Ràng , Không Minh Bạch , Dấu Kín Trong Nội Bộ....


+ Ngày 09 04 2015  - MVI_0345 - Tại Tòa Án Quận 9 ,..........


+ Ngày 09 04 2015  - MVI_0346 - Tại Tòa Án Quận 9 ,........


+ Ngày 09 04 2015  - MVI_0347 - Tại Tòa Án Quận 9 ,........+ Ngày 09 04 2015  - MVI_0348 - Tại Tòa Án Quận 9 , Biên Lai Thu Lệ Phí Án Phí Của Tòa Án Đã Photo Bản Sao Cho Tôi Không Thể Nhìn Thấy Được Một Chữ Gì...


+ Ngày 09 04 2015  - MVI_0349  - Tại Tòa Án Quận 9 , Cố Ý Đóng Dấu Nhiều Số Bút Lục Sai Trái , Có Nhiều Tờ Đơn ( Loại 2 Tờ = 4 Trang Chữ Viết Tay ) , Có Nhiều Đơn Chỉ Có Đóng 01 Dấu Bút Lục , Có Nhiều Tờ Đơn Thì Lại Được Đóng Dấu Tới 02 Bút Lục Số Trên Cùng Một Tờ Đơn....Vì Thế Lại Mất Thêm Rất Nhiều Bút Lục Số Không Rõ Ràng Hơn Nữa...


+ Ngày 09 04 2015  - MVI_0351  -  Tại Tòa Án Quận 9 , Các Số Trình Tự Bút Lục Được Đánh Sai Trái Và Mất Rất Nhiều Số Bút Lục Không Rõ Ràng , Che Dấu Nhiều Văn Bản Không Rõ Ràng . Đã Hơn 05 Tháng Cố Ý Không Cung Cấp Cho Tôi Tài Liệu Của Các Khởi Kiện , Khi Tòa Án Quận 9 Cho Tôi Xem Sơ Qua Toàn Bộ Các Tập Hồ Trong Vụ Án Của Bà Trần Thị Liên Đang Khởi Kiện Đầy Rẫy Những Sự Sai Trái Về Trình Tự Thủ Tục Giải Quyết Hành Chánh , Không Đúng Theo Quy Định Của Pháp Luật . 


+ Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Ngày 05 / 04 / 2011 - Bản Mẫu Có Chi Tiết Tọa Độ Rõ Ràng . Đối Chiếu Thửa '' 630 - Tờ 23 '' Là Sự Lồng Ghép Giả Trá , Không Có Cơ Sở Rõ Ràng . Trong Khi Các Thửa Xung Quanh Giáp Ranh Tất Cả Đều Là Chữ Số Thửa là Số Nhỏ So Với Số 630 Thì Nó Không Có Phù Hợp...


+ Bút Lục 160 - 143 Đơn Khởi Kiện Ngày 16 / 10 / 2014 - Tài Liệu Do Các Nguyên Đơn Cung Cấp . Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Không Đúng Mẫu Quy Định = Không Có Khung Cột Móc Chi Tiết Tọa Độ Các Gốc Độ Mốc Giới  + Được Để Tên Đường Là Nguyễn Văn Tăng ( Còn Đất Của Tôi Thuộc Đường Nguyễn Xiển ) . Và 02 Cái Quyết Định 4257 / Nêu Trên Không Có Nêu Tên Nơi Nhận Là Có Tên Của Các Khởi Kiện , Các Cơ Quan Chưa Biết Đến , Chưa Xác Định Về Những Người Khởi Kiện Này Là Những Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan...Thì Cơ Sở Nào Cho Họ Chính Là Người Có Quyền Và Nghĩa Vụ Liên Quan ... Trong 262 Bút Lục Số Không Có Chi Tiết Chứng Từ Của Tên - Hộ Khẩu - Chứng Minh Nhân Dân Của Tên Trần Kiên Cường Đại Diện Giả Trá...


+ Bút Lục 207 - 161 Đơn Cung Cấp Lời Khai Ngày 10 / 12 / 2014 Gởi Bằng Đường Bưu Điện - Đơn Xin Gia Hạn - Biên Bản Giao Nhận Ngày 22 / 12 / 2014 . Trình Tự 262 Bút Lục Số Đầy Rẫy Những Sai Trái , Bất Hợp Lý , Không Phù Hợp , Không Tương Thích . Cái Gọi Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Là Nghiệp Vụ...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của Của Nhân Dân...


+ Bút Lục 253 - 208 Biên Bản Giao Nhận - Đơn Cung Cấp Lời Khai Ngày 10 / 12 / 2014 Nộp Tay Trực Tiếp Cho Thư Ký Của Thẩm Phán Nguyễn Hữu Đông . Trình Tự 262 Bút Lục Số Đầy Rẫy Những Sai Trái , Bất Hợp Lý , Không Phù Hợp , Không Tương Thích . Cái Gọi Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Là Nghiệp Vụ...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của Của Nhân Dân...

+ Bút Lục 262 - 254 Biên Bản Làm Việc Của Các Bên ( Bà Trần Thị Liên Viết Tên Của Ông Cha Của Bà Sai Trái Để Không Chịu Trách Nhiệm Trước Pháp Luật ) . Trình Tự 262 Bút Lục Số Đầy Rẫy Những Sai Trái , Bất Hợp Lý , Không Phù Hợp , Không Tương Thích . Cái Gọi Của Chánh Án Tòa Án Quận 9 - Tp.Hồ Chí Minh Là Nghiệp Vụ...Cho Áp Chế Đàn Áp Cướp Của Của Nhân Dân...