Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Phương Nam Có Con Đường Lớn .

Phương Nam Có Con Đường Lớn .

Một Niệm Lên Thiên Đường
Một Niệm Vào Địa Ngục
Địa Ngục Thiên Đường
Sẽ Phân Vinh Nhục
Luôn Luôn Tự Lập Làm Đầu
Không Thể Theo Người Hùng Hục .

Nhờ Lớn Oai Thần
Ma Quỷ Diệt Hết
Diệt Xong Lại Thêm Oai
Oai Thần Cũng Gắng Sức
Nhớ Kỹ Lấy Điều Này
Lâu Dài Không Vấp Váp .

Dùng Thì Ta Tiến
Bỏ Thì Ta Lui
Một Ngựa Ra Cửa Ải
Tiếng Lành Gang Tấc Thôi .

Trong Cửa Dấy Can Qua
Thân Thủ Điều Bất Hòa
Ngày Nào Áo Son Tới
Mới Bật Cười Ha Ha .

Sinh Có Thì
Thác Có Buổi
Việc Gì Dùng Dằng
Thản Nhiên Ta Đi
Trong Dạ Vô Nghi .

Một Tấm Lòng Lo Chẳng Chịu Thôi
Mưa Xuân Hoa Đẹp Khó Lưu Rồi
Đắc Ý , Về Nghỉ
Thất Ý , Về Nghỉ
Người Tiên Cũng Chỉ Kế Này Thôi .

Phương Nam Có Con Đường Lớn
Cưỡi Ngựa Vào Hàng Thành
Chẳng Cùng Người Đẹp Hát
Lại Có Một Tri Âm .

Công Danh Tuy Nhiều
Ra Sao Thực Tế
Tu Luyện Thành Chân
Chân Thân Bất Hủ
Muôn Năm Mãi Xuân .

plus.google.com
plus.google.com/103074479845735618127

Ngày 18 12 2013 Làm Xáo Trộn Các Địa Chỉ Số Nhà Cho Cướp Phá Tài Sản Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958586916148759377

Video0184  : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958605809471247809

Video0193 : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Sai Trái , Không Phải Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại .Vị Trí Tại Nhà Trẻ Sơn Ca .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965722919004167953


Album .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums
Album Ngày 01 01 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums
Google Drive 1 . 
https://drive.google.com/folderview?id=0B1rlV4DkTfgDZE1qQV9rYVZiUjg&usp=sharing
Google Drive 2 .
https://drive.google.com/folderview?id=0B5clOJnCjtWkX1JzVUdQS1dVUGM&usp=sharing
Face Book . 
https://www.facebook.com/nguyet.trananh.794
Luuvanminh1979 . 
http://luuvanminh1978.blogspot.com/ 
Luuvanminh1979.kasa
http://luuvanminh1979kasa.blogspot.com/
Hoa Hậu Miss Kones .
http://www.linkedin.com/pub/miss-kones/80/538/676/ 
Nhạc Của Tôi .
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=Bh0Xbc0fEaB6 
1 Đại Biểu Quốc Hội – Linh Mục Phan Khắc Từ .
http://luuvanminh1978.blogspot.com/2013/09/van-noi-khac-van-viet-cua-thanh-tra.html
Tìm Kiếm Google :
https://www.google.com.vn/webhp?source=search_app&gws_rd=cr&ei=ALXDUrHBDK77iQfCwICoDQ#q=luuvanminh1979 
https://www.google.com.vn/webhp?source=search_app&gws_rd=cr&ei=HbfDUsr3K4ediAfi0YCYDQ#q=nguyenkasa&start=40
Tại Vị Trí Của Tôi Số Nhà 727 Nguyễn Xiển .
https://ssl.panoramio.com/map/?user=8049839#lt=10.871231&ln=106.801274&z=5&k=1&a=1&tab=4&pl=all

2 nhận xét: