Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Muôn Năm Mãi Xuân .


https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048877157419219889
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048875712734749537
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048874352624934897
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048878506157775921
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048880439519549777
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048883194469712337
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048884342802159889
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6048869958773828529
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6034376885934097153
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6034693469534912769
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6034671285608915121
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6034669571015038849
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040648042821400145
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040294477115159361
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040639343738731425
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6046230514316110305
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6046685690346581825
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6042141456904392273
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6042132846763351217
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6042134861683988305
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6042142582217330737
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040645876962432097
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040291826164416641
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040644989902352945
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040292937029966097
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040644322766210033
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040643388078989281
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040282633094886353
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040285944128933217
https://plus.google.com/u/0/108741898459637148902/posts
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040273852464189121
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040275956979604849
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040277807036312689
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040281594496509025
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040286730082890881
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040287670854527057
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040288651568043809
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040289546479633553
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040290313674766001
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/6040291021367026513
https://drive.google.com/folderview?id=0B5clOJnCjtWkX1JzVUdQS1dVUGM&usp=sharing
Muôn Năm Mãi Xuân .

Cưỡi Ngựa Ốm
Lên Đồi Chênh
Phòng Vấp Ngã
Cứ Dần Dần .

Trên Núi Có Thông Cổ
Sừng Sững Tới Ngàn Sao
Gốc Vững Cành Vươn Mãi
Trời Đất Mãi Tươi Lâu .

Trời Xuân Cây Cao Rễ Lớn
Quả Chín Đẹp Ba Thu
Cành Lá Không Héo Không Rụng
Rễ Bền Không Ngờ !

Lá Rợp Rễ Dài Sững Đất Trời
Nước Trong Nguồn Thẩm Đổ Sông Biển
Người Được Thuốc Tiên
Sống Mãi Vô Biên .

Thuốc Thực Tốt
Uống Sẽ Lành
Sau Ba Chén
Thấy Rõ Rành
Thần Trong Thần
Thanh Trong Thanh
Làm Cho Gắng
Sẽ Trường Sinh .

Thong Thả Vào Thiên Thai
Được Biết Tin Tức Tốt
Hái Thuốc Có Tiên Đồng
Động Phủ Ngời Xuân Sắc .

Hái Thuốc Thiên Thai Lạc Lối Mê
Đào Hoa Rong Ruổi Đẹp Nhai Kỳ
Làn Xuân Chim Hót Ran Tình Tứ
Nhắn Bảo Chàng Lưu Chớ Có Về .

Miền Bình Yên Đã Đến
Sông Núi Muôn Dặm Thênh
Liễu Xanh Thơm Ngát Cỏ
Gió Rộn Ngựa Hí Nhanh .

Phong Ba Nay Đã Dứt
Chèo Khuấy Nhẹ Thuyền Mau
Công Danh Từ Nay Thỏa
Chả Phải Than Bạc Đầu .

Điêu Ngạc Đang Thu Thế Rất Hùng
Cánh Xòe Nâng Gió Đến Cung Trăng
Vinh Hoa Nếu Hỏi Điều Mai Mốt
Sau Trước Thanh Danh Vượt Chín Trùng .

plus.google.com
plus.google.com/103074479845735618127

Ngày 18 12 2013 Làm Xáo Trộn Các Địa Chỉ Số Nhà Cho Cướp Phá Tài Sản Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958586916148759377

Video0184  : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958605809471247809

Video0193 : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Sai Trái , Không Phải Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại .Vị Trí Tại Nhà Trẻ Sơn Ca .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965722919004167953


Album .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums
Album Ngày 01 01 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums
Google Drive 1 . 
https://drive.google.com/folderview?id=0B1rlV4DkTfgDZE1qQV9rYVZiUjg&usp=sharing
Google Drive 2 .
https://drive.google.com/folderview?id=0B5clOJnCjtWkX1JzVUdQS1dVUGM&usp=sharing
Face Book . 
https://www.facebook.com/nguyet.trananh.794
Luuvanminh1979 . 
http://luuvanminh1978.blogspot.com/ 
Luuvanminh1979.kasa
http://luuvanminh1979kasa.blogspot.com/
Hoa Hậu Miss Kones .
http://www.linkedin.com/pub/miss-kones/80/538/676/ 
Nhạc Của Tôi .
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=Bh0Xbc0fEaB6 
1 Đại Biểu Quốc Hội – Linh Mục Phan Khắc Từ .
http://luuvanminh1978.blogspot.com/2013/09/van-noi-khac-van-viet-cua-thanh-tra.html
Tìm Kiếm Google :
https://www.google.com.vn/webhp?source=search_app&gws_rd=cr&ei=ALXDUrHBDK77iQfCwICoDQ#q=luuvanminh1979 
https://www.google.com.vn/webhp?source=search_app&gws_rd=cr&ei=HbfDUsr3K4ediAfi0YCYDQ#q=nguyenkasa&start=40
Tại Vị Trí Của Tôi Số Nhà 727 Nguyễn Xiển .
https://ssl.panoramio.com/map/?user=8049839#lt=10.871231&ln=106.801274&z=5&k=1&a=1&tab=4&pl=all

2 nhận xét:

  1. poker 88 must say that overall I am really impressed with this blog. It is easy to see that you are passionate about your writing. If only I had your writing ability I look forward to more updates and will be returning poker online indonesia

    Trả lờiXóa