Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

PHẦN IV : Sự Sắp Đặt Thanh Toán Giết Cả Hai Mẹ Con Tôi .


Ngày 12 / 03 / 2014 :

1    Ngày 11 / 03 / 2014 , Cho Càn Quét , Chiếm Đoạt , Phá Hoại Tài Sản Của Công Dân Sai Trái Với Quy Định Của Pháp Luật ...

http://nguyenkasa1978.blogspot.com/


2   Các Cấp Lãnh Đạo .
http://luuvanminh1978.blogspot.com/

3   Lược Sử Luuvanminh1979
http://luuvanminh1979kasa.blogspot.com/

Đơn Khiếu Nại Bổ Xung Ngày  14 /03/2014 Và Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả Và Xóa Lưu Trữ , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Gởi Các Cấp Lãnh Đạo .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990881047878242945

Video0261   Ngày 15/03/2014  Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả , Đơn Khiếu Nại Bổ Xung Ngày  14 /03/2014 Và Các Chứng Từ Gởi Bưu Điện Có Vấn Đề  Lập Giả Và Xóa Lưu Trữ , Ngăn Cản Đơn Khiếu Nại Gởi Các Cấp Lãnh Đạo .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990886804464581777

Video0260  Ngày 15/03/2014 , Tên Chủ Trì Tu Hành Giả Trá - Lê Phú Thành Pháp Danh Thích Hạnh Viên , Đồng Thời Là Thành Viên Của Mặt Trận Tổ Quốc Phường Long Thạnh Mỹ Đang Xây Dựng Kiên Cố Trái Phép Nằm Ngoài khuôn Viên Thửa 171 , Để Chiếm Dụng Đất Đai .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990884262079493521

- Buổi Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định 3148 Đã Quá Thời Hạn 02 Năm Vào Ngày 12 / 03 / 2014 Tại Phòng Quản Lý Trật Tự Đô Thị Quận 9 Đầy Rảy Những Bất Hợp Lý , Những Lý Lẽ Không Phù Hợp , Không Tương Thích .  Do Trong Nội Bộ Các Cơ Quan Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Gốc Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt . Để Thay Thế Tên Trần Ánh Nguyệt Ở Ngoài Thực Tế Đã Khiếu Nại Gần 20 Năm Nay Không Được Giải Quyết Khiếu Nại Theo Đúng Trình Tự Thủ Tục Hành Chánh Quy Định , Không Được Thụ Lý Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Cho Tới Ngày Nay Và Đang Cho Liên Tục Những Ngày Gần Đây Càn Quét Phá Hoại Tài Sản Của Tôi Liên Tục ( Xem Chi Tiết Bên Dưới ) .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990181430232745185

- Biên Bản Làm Việc Ngày 12 / 03 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990185594806095825

- Bộ Hồ Sơ Chánh Gốc Lưu Trữ Xảo Trá Trong Nội Bộ Cơ Quan Ngày 12 / 03 / 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990509140720489297

- Một Xắp 07 Tờ Bản Chánh Gốc Văn Bản Thông Báo Số  41/TB-UBND.Q9 Ngày 16/01/2014 , Đến Nay Đã Quá Thời Hạn . Có Nghĩa Là Giữ Những Văn Bản Này Cố Ý Không Có Gởi Cho Các Cơ Quan Khác Biết Nội Dung Sự Việc , Giải Quyết Che Dấu Sự Việc .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990516504964236833


- Ngày 12 / 03 / 2014 : Theo Thư Mời , Trong Lúc Làm Việc 02 Bên Trình Bày Với Nhau Có Lẫn Lộn 01 Xắp Hồ Sơ Bản Chánh Gốc . Khi Về Nhà Tôi Phát Hiện , Xem Qua Tôi Thấy Những Sự Việc Sai Trái Như Sau : 
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990514807019501297

- Video0254  Ngày 12 / 03 / 2014 Buổi Tối , Anh Đức - Phòng Kinh Tế Môi Trường Phường long Thạnh Mỹ , Báo Về Việc có Lẫn Lộn Các Văn Bản Chánh Hay Không .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums/5990530712604488289

- Luôn Luôn Lưu Trữ Trong Hồ Sơ Gốc Với Tên Trần Thị Ánh Nguyệt .  

- Trong Xắp Hồ Sơ Bản Chánh Gốc Lưu Trữ Nội Bộ Của Cơ Quan Có 01 Hàng Chữ Viết Tay Địa Chỉ Số  7 / 27 Nguyễn Xiển , Kp Long Hòa , P.Long Thạnh Mỹ . Đây Không Phải Là Địa Chỉ Của Nhà Tôi .

- Tại Cơ Quan Thanh Tra Thành Phố Khi Tiếp Với Tôi . Thanh Tra Trả Lời Rất Rõ Ràng : Thanh Tra Không Có Nhiệm Vụ Giải Quyết Đơn Khiếu Nại Của Tôi . Xem Chi Tiết Toàn Bộ Quá Trình Sự Việc Đã Xảy Ra Tại Cơ Quan Thanh Tra ( Xem Bên Trang Blog : Các Cấp Lãnh Đạo - Tại Phần Trang 03 Bên Dưới ) .

- Vì Thế Quyết Định Che Dấu Tôi Về Sự Giải Quyết Của Các Cấp Trong Nội Bộ Số  50 /2013/QĐ.UBND Ngày 19/11/2013 Đã Giải Quyết Giao Cấp Cho Ai Đó . Chứ Không Phải Giải Quyết Theo Đơn Khiếu Nại Của Tôi Là Trần Ánh Nguyệt Đã Gần 20 Năm Liên Tục Khiếu Nại Cho Đến Ngày Nay .

- Từ Năm 1997 Cho Đến Năm 2014 , Không Có Bất Kỳ Cơ Quan Nào Phối Hợp Với Các Ban Ngành Nào Về Việc Cấm Mốc , Đặt Để Trụ Ranh Giới Mốc Giới Đúng Chuẩn Mục Quy Định Tại Khuôn Viên 7600 m2  Thực Tế Trên Đất . Không Có Trụ Ranh Giới Mốc Giới khuôn Viên 7600 m2 Thực Tế Trên Đất Thì Bản Vẽ Chi Tiết Và Đầy Đủ Tính Pháp Lý Số 90608 / HD-ĐĐBĐ Ngày 25 / 05 / 2006 Đã Lấy Ở Đâu Ra Cơ Sở ???

- Từ Năm 1997 Cho Đến Năm 2014 , Tôi Không Có Được Bất Kỳ Cơ Quan Nào Đã Có Ban Hành Cho Tôi Văn Bản Thụ Lý Đơn Khiếu Nại Của Tôi Theo Đúng Quy Định Của Pháp Luật Về Việc Khiếu Nại 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Cho Đến Ngày Nay .-------------------------------------------

Yêu Cầu Cung Cấp Toàn Bộ Hồ Sơ Chi Tiết Và Đầy Đủ Của Các Quyết Định Đã Ban Hành Sai Trái  Công Khai Minh Bạch Ngày 16 10 2013 .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5938183887540243361
https://drive.google.com/file/d/0B1rlV4DkTfgDakJZNEQwYk9nMGs/edit?usp=sharing

 - Video0151 Về Việc Ngày 17/09/2013 Đang Mua Bán Chuyển Nhượng Nhà Đất , Xây Dựng Trái Phép Nhà Kiên Cố , Tách Địa Chỉ - Tách Bộ Khuôn Viên 2.123 m2 Của Chùa Quang Bửu/ Trong Khuôn Viên 7600 m2 Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ Trái Quy Định Của Pháp Luật .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5925596272098155553

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5925599480609745857

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5938186021488615201

Căn Cứ Vào Địa Chỉ 729/9 Là Giáp Ranh Với Chùa Quang Bửu Của Bà Võ Văn Anh - Là Con Của Bà Trần Thị Rê , Theo Văn Bản Của Công Ty Điện Lực Thủ Thiêm Số 8153/PC.TTh.HC Ngày 09/12/2011 , Thì Trong  Khuôn Viên 2.123 m2 Đất Của Chùa Quang Bửu Đang Chiếm Giữ Có Tồn Tại Ảo Giả Trá 08 Căn Nhà Từ Số 729 Đến Số Nhà 729/9 Lưu Trữ Xảo Trá Ở Trong Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương . Dẫn Tới Việc Thành Viên Của Mặt Trận Tổ Quốc - Phường Long Thạnh Mỹ Tức Là Tên Chủ Trì Chùa Quang Bửu Tu Hành Giả Trá Vẫn Tiếp Tục Đang Xây Dựng Kiên Cố Những Căn Nhà Trái Phép Trong Khuôn Viên 2.123 m2 Trên Phần Đất 7600 m2 Đất Của Ông Trần Văn Của Đứng Bộ . Đó Là Cách Biến Đất Của Dân Thì Thành Đất Tôn Giáo Như Nhà Tôi Đã Chuyển Thành Đất Tôn Giáo Như Trên Bản Đồ Quy Hoạch Đã Thể Hiện Như Các Đơn Tôi Đã Khiếu Nại Phản Ảnh , Còn 2.123 m2 Đất Của Chùa Quang Bửu - Là Đất Của Tôn Giáo Thì Lại Được Chuyển Thành Đất Của Nhà Dân , Của 08 Căn Nhà Nào Đó Ai Đã Có Đứng Tên ? Dẫn Tới Thành Viên Mặt Trận Tổ Quốc Phường Long Thạnh Mỹ Vẫn Đang Tiếp Tục Thúc Đẩy Nhanh Xây Dựng Những Căn Nhà Trái Phép...Nhìn Những Căn Nhà Đẹp Có Điện - Nước Riêng Biệt , Đang Xây Cất Những Căn Nhà Ở Hay Đang Xây Dựng Sửa Chữa Chùa Quang Bửu Vậy ?

Như Vô Số Các Đoạn Băng Video ( Thời Điểm Kể Từ Ngày 14/10/2012 Xem Các Video Tôi Đã ghi Lại Hình Ảnh Đến Ngày Nay )Tôi Đã Đăng Tải Trên Mạng Internet , Xem Ở Gốc Độ Sự Sinh Sống Của Chùa Quang Bửu Giả Trá , Có Biển Số Xe Buýt , Có Biển Số Chiết Xe Tải Chở Hàng Thường Xuyên Đậu Ở Trong Khuông Viên 2.123 m2 Của Chùa Quang Bửu , Những Bộ Quần Áo Lúc Phơi Nắng Chỉ Toàn Là Áo Của Con Gái , Quần Áo Của Thường Dân , Chứ Không Có Bất kỳ Áo Của Người Tu Hành Nào Hết ! Như Vậy , Họ Chính Là Những Chủ Sử Dụng Đất Giả Trá , Tạo Lập Giả Tạo Cơ Sở Họ Đã Có Quá Trình Sử Dụng Nhà Đất Lâu Dài Tại Đây , Giao Cấp Những Cuốn Sổ Đỏ Chủ Quyền Nhà Đất Giả Trá , Để Sang Bán Chuyển Nhượng Trái Phép , Lấy Tiền Đền Bù Nếu Khi Có Quy Hoạch  , Vay Mượn Ngân Hàng Lấy Tiền Của Nhà Nước...Trong Sổ Bộ Lưu Trữ Xảo Trá Của Cơ Quan Pháp Luật Địa Phương . Từ Việc Các Cấp Trên Chưa Có Phê Duyệt Dự Án Quy Hoạch Tại Ngay Nhà Của Tôi Số 727 Nguyễn Xiển - Phường Long Thạnh Mỹ... Nhưng Lại Có Vô Số Những Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà Đất Xảo Trá Tại Đây Đang Trong Quá Trình Gia Thêm - Cố Nữa Những Cơ Sở Căn Cứ Hợp Pháp Xảo Trá !!!
Tại Sao Thanh Tra Thành Phố Hồ Chí Minh Lại Liên Tục Có Những Hành Vi Vi Phạm Pháp Luật , Không Minh Bạch Rõ Ràng ? Bởi Vì Nó Có Một Con Đường Thông Rộng Lớn , Để Ăn Chia Lấy Được Các Khoản Tiền Tài Trợ , Các Gói Tiền Tài Trợ Kích Thích Đầu Tư Phát Triễn Ổn Định Kinh Tế , Các Ngân Hàng Khá Dễ Dàng Giải Ngân Nhiều Khoản Tiền Lớn ( Vì Thân Quen Với Cán Bộ Cao Cấp) , Để Rồi Như Trên Tivi - Báo Đài Phản Ảnh Với Những Khoản Nợ Khó Đòi , Rồi Lờ Đi , Rồi Thôi , Rồi Lặng Im Luôn . Chắt Vô Số Những Giấy Chứng Nhận Nhà Đất Xảo Trá Tại Nơi Đây Cũng Đã Có Tên Trong Danh Sách Ở Các Ngân Hàng ? Vì Thế , Tôi Đã Có NhiềuVăn Bản Can Thiệp Của Cơ Quan Trung Ương , Văn Bản Của Các Ban Ngành Liên Quan Can Thiệp... Nhưng Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 - Thành Phố Hồ Chí Minh Cũng Vẫn Không Có Hành Vi Tổ Chức Buổi Hợp Giải Quyết , Minh Bạch Rõ Ràng Các Đơn Thư Phản Ảnh Của Tôi Về Quy Hoạch Tại Ngay Nhà Của Tôi Số 727 Nguyễn Xiển Và Việc Vô Số Những Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Nhà Đất Xảo Trá Vi Phạm Pháp Luật Tại Nơi Đây , Bất Chấp Nhiều Cơ Quan Đã Can Thiệp Nhưng Tôi Cũng Không Được Có Bất Kỳ Hành Vi Trả Lời Giải Quyết Nào Của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 9 , Trên Cơ Sở Của Pháp Luật Đã Quy Định...

--------------------------------------------------------------------------

Trần Ánh Nguyệt , Sinh Ngày 04/02/1945 , CMND : 020758784 , Cấp Ngày 18/12/2007 Tại Quận Bình Thạnh Tp.HCM . Hiện Cư Ngụ Tại Nhà Của Tôi Tự Xây Cất Năm 1997 , Nhà Số 727 Đường Nguyễn Xiển , Tổ 14 , Khu Phố Long Hòa , Phường Long Thạnh Mỹ , Quận 9 , Tp. Hồ Chí Minh , Việt Nam .

https://plus.google.com/103074479845735618127/posts

http://www.docstoc.com/profile/nguyenkasa

plus.google.com
plus.google.com/103074479845735618127

Ngày 18 12 2013 Làm Xáo Trộn Các Địa Chỉ Số Nhà Cho Cướp Phá Tài Sản Của Nhân Dân .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958586916148759377

Video0184  : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5958605809471247809

Video0193 : Vị Trí '' 727 Nguyễn xiển ,Long Thạnh Mỹ '' Sai Trái , Không Phải Vị Trí Của Tôi Đang Ở Hiện Tại .Vị Trí Tại Nhà Trẻ Sơn Ca .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5965722919004167953


Album .
https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums
Album Ngày 01 01 2014 .
https://plus.google.com/u/0/photos/108741898459637148902/albums
Google Drive 1 . 
https://drive.google.com/folderview?id=0B1rlV4DkTfgDZE1qQV9rYVZiUjg&usp=sharing
Google Drive 2 .
https://drive.google.com/folderview?id=0B5clOJnCjtWkX1JzVUdQS1dVUGM&usp=sharing
Face Book . 
https://www.facebook.com/nguyet.trananh.794
Luuvanminh1979 . 
http://luuvanminh1978.blogspot.com/ 
Luuvanminh1979.kasa
http://luuvanminh1979kasa.blogspot.com/
Hoa Hậu Miss Kones .
http://www.linkedin.com/pub/miss-kones/80/538/676/ 
Nhạc Của Tôi .
http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=Bh0Xbc0fEaB6 
1 Đại Biểu Quốc Hội – Linh Mục Phan Khắc Từ .
http://luuvanminh1978.blogspot.com/2013/09/van-noi-khac-van-viet-cua-thanh-tra.html
Tìm Kiếm Google :
https://www.google.com.vn/webhp?source=search_app&gws_rd=cr&ei=ALXDUrHBDK77iQfCwICoDQ#q=luuvanminh1979 
https://www.google.com.vn/webhp?source=search_app&gws_rd=cr&ei=HbfDUsr3K4ediAfi0YCYDQ#q=nguyenkasa&start=40
Tại Vị Trí Của Tôi Số Nhà 727 Nguyễn Xiển .
https://ssl.panoramio.com/map/?user=8049839#lt=10.871231&ln=106.801274&z=5&k=1&a=1&tab=4&pl=all

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5928180643032648817

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5925968354322125825

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5928919832733954513

https://plus.google.com/u/0/photos/103074479845735618127/albums/5860385209034746785

 - Tìm Kiếm Google : nguyenkasa ; trananhnguyet19451 ; trananhnguyet1945 ; luuvanminh1979 ; truongsinh1979 ;

 - Các Trang Chủ :
 4shared-1    4shared-2    4shared-3    4shared-4   4shared-5   4shared-6   4shared-7
 Docstoc-1      Docstoc-2       Docstoc-3      Docstoc-4   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét